dagang

dg*
  • seller, general word, usually qualified to specify goods sold, e.g. dagang be = meat or fish seller, dagang jukut = vegetable seller, etc. (Noun)
Andap
dagang
Kasar
dagang
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Sing tawanga ibane uluk-uluka teken dagang bungkung wiadin pangalune uling dija kaden.

Di rainane. dagang woh-wohane lais pesan.

Dija jani madagang dagang bungane?
[example 1]
Means "sellers sick because of the fire", referring to those sellers who cook the food they sell and are near the fire and smoke all day long and are often sick because of that.

Dados kenten, Mbok ? Dagang sane lenan samian kari ngadol roko.
[example 2]
Why is that, Sister? The other vendors, they all still selling cigarette.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Tiang mukak dagang jaja online.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane medue jiwa dagang, usaha puniki patut pisan dicoba anggen nambah "uang jajan".

In English:  

In Indonesian:   yang memiliki jiwa berdagang, usaha ini bisa dicoba untuk menambah uang jajan

In Balinese:   Tepukina ada anak madaar di dagang nasine.

In English:  

In Indonesian:   Suatu hari, si anjing cari makan di pasar.

In Balinese:   Raris Ida Sang Prabhu ngandika, ” Ih memen cening, yen mula saja buka atur men ceninge, lautang kema tunden ia tangkil ka puri apang tawang gelah!” Sesampune wenten renteh wacanan Ida Sang Prabhu,’I Dagang nasi jek ngenggalang ngalih I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di pekene masih suung manginung tuah ada dagang nasi adiri buina mengkeb madagang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Raden Dewi raris metaken teken wong jerone. “Eh Bibi bibi Sari dija nyai meli bungane ene?”buin mani ka pasar apang kacunduk teken dagang bungane ene.” Manine kairing Ida Raden Dewi lunga, matumbasan ka pasar.Gelisang carita raris kapanggih Men Bekung nyuun kranjang misi bunga mewarna warni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kalingke nampak ngadeg gumi, baanga ngidih nasi dogen beli nyak ngematiang I Benaru. “I Grantang nglanturang munyine teken jero dagang nasi. “Inggih jero dagang nasi durusang uningan marika ring Ida Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sesampune katerima pabesene punika olih I Dagang nasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Dagang nasi masaut, Jero, jero anak lanang sareng kalih jagate puniki mawasta jagat Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganteg ring puri I Dagang nasi matur, “Inggih Ratu Sang Prabhu sasuhunan titiang, puniki wenten tamiu sareng kalih misadia jagi ngemademang I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewéntenan para jana baliné ring bali sawetara 5 warsa puniki sayuwakti ngangsan ngakéhang sané maparidabdab ngingkinang angga pacang madue utsaha, minakadi silih sinungggil ngadol tipat lan saté bawi, yening ke uratiang pisan ring sisin marginé pamekasnyané ring wewidangan desa penatih akéh pisan kawéntenan dagang tipat saté punika tur mekanten sami pada rame olih sang sane metumbasan sinambi melali lali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sané makawinan parawisata ring bali kaon mawastu ring para jana baliné sané sarahina cager ring hasil pariwisata dados nentén malih madue pakaryan Nika mawinan kawéntenan para dagang satené marasa kaon ring manah duaning sang sané matumbasan ngancan ngidikang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dagangé makejang mabukak jam 8 semeng matutup jam 4 sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gending Jangér wénten 50 Gending paduan suara mabasa Bali wénten 12, lan gending sané mamurda Dagang Tuak kagendingang olih duta Bali ka tingkat nasional.

In English:  

In Indonesian:   Nyayian Janger sebanyak 50, Nyanyian paduan suara berbahasa Bali ada 12, dan nyanyian yang berjudul “Dagang Tuak” dinyanyikan oleh duta Bali ke Tingkat Nasional.

In Balinese:   Dagang gelang ane biasa ngalindeng nanjenin tamiu ane sedek malali apang meli gelangne diastun kabute gede, jani suba liunan ngalih gae lenan.

In English:   Even though in the foggy conditions, now many have switched professions to look for other jobs.

In Indonesian:   Sudah tak ada lagi turis bersepeda yang lewat di depan rumah dan yang selalu ku sapa "hallo!!" .

In Balinese:   Dagangé makejang mabukak jam 8 semeng matutup jam 4 sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dagang bebek lan dagang siape mapunduh di bucu kelod kauh.

In English:  

In Indonesian:   Dagang bebek dan ayam berkelompok di sudut barat laut.

In Balinese:   Neked di peken, sengap ia kipak kipek ngalih-ngalihn dagang bebek.

In English:  

In Indonesian:   Setiba di pasar, ia kebingungan mencari tempat dagang bebek.

In Balinese:   I Wayan Sadha maduwé akeh pengalaman ngenénin indik réalitas sosial duaning, dané polih makarya dados bendéga, buruh, dagang, tukang kebun, poto graper keliling, kantos dados wartawan lan sané paling untat wantah dados kartunis lan pangawi.

In English:  

In Indonesian:   Karangan-karangannya berupa kartun dan cerita pendek pernah dimuat di majalah The Archipélago, Énglish Corner, Bali Écho, Harian Nusra, Majalah Sarad, Majalah Poléng, dan Majalah Taksu.

In Balinese:   Rikalaning Lock Dwon ento, tusing wantah tiang sane ngarasayang dampak nyane, nanging makejang panagarane meweh, perekonomian nadak tuun drastis, samian macet, uling dagang cenik ngantos pariwisata suba gulung tikar.

In English:   Covid, Covid, Covid.

In Indonesian:   Malam itu bagaikan sang Lubdaka yang melaksanakan puasa, saya begadang menggambar segala motif bunga, kupu-kupu dan dedaunan, besoknya saya langsung membeli cat di took bangunan di samping rumah, semua wadah sesajen ibu saya yang lubang dan kotor saya cat agar cantik seperti yang ngecat.

In Balinese:   Akeh para dagang miwah sane lianan sampun tutup.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   PPKM puniki berdampak nenten becik utami nyane antuk Dagang dagang sane wenten ring Kreneng, samian patut tutup mangda nenten ngawentenan keramaian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   PPKM puniki berdampak nenten becik utami nyane antuk Dagang dagang sane wenten ring Kreneng, samian patut tutup mangda nenten ngawentenan keramaian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Akeh dagangdagang sampun tutup nanging dagang ipun nenten laku punika silih tunggil conto sane akeh cingakin titian ring jalan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Hal sane pateh sane karasayang khususnyane ring para dagang lokal ring Pasar Seni Sukawati, Gianyar , Bali.

In English:  

In Indonesian:   Hal serupa sangat dirasakan khususnya oleh pedagang-pedagang lokal di Pasar Seni Sukawati, Gianyar, Bali.

In Balinese:   Taler harapan titiyange tentang pariwisata, mogi sida sekadi dumun duaning akeh sane beralih profesi dados dagang, ngarya usaha mawinan jatmane sane polih mekarya ring pariwisata akeh sampun keni PHK.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekadi punika akeh wenten dagang sane terus prasida medagang anggen kebutuhan idupne sewai-wai.

In English:  

In Indonesian:   Oleh karena itu, banyaknya pedagang yang terus berdagang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

In Balinese:   Dagang punika wenten sane sampun dumunan sedurung kawentenan virus covid-19 puniki sampun medagang, wenten mase sane kawentenan virus covid-19 puniki wawu medagang.

In English:  

In Indonesian:   Pedagang tersebut ada yang sudah berdagang sebelum adanya virus covid-19 ini, dan ada juga pedagang yang setelah adanya virus covid-19 ini baru memulai untuk berdagang.

In Balinese:   Akeh wenten anake sane keni PHK punika makta kekaryan ring pasar dados tukang suun, ngadol banten miwah dagang ajeng - ajengan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Contoh mangkin dagang nasi utawi kabaos jaman jani "angkringan" sane madagang ajengan mudah tur genah makumpul muda-mudine.

In English:  

In Indonesian:   Salah satunya angkringan sebagai tempat makan murah sekaligus tempat berkumpul.

In Balinese:   Ane nyansan keweh rakyat cenik ngandelang hasil harian ane galahne makarya wiadin madagang uling lingsir sanja kantos peteng, cara dagang nasi jinggo, dagang nasi kuning, dagang gorengan, dagang nasi goreng, dagang lalapan, dagang terang bulan, dagang canang, dagang sate lontong rombong, muah ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina, ada masi anak ane tusing nyidang ngalih gae cara dagang nasi jingo ane biasane lais jam 12 peteng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   segara sepi, milehan sepi tusing ada anak teka ka kepasih, liu dagang ane matutup tusing ada anak meblanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Akeh sane ngalih kegaen sampingan, minakadi medagang baju utawi sanganan online, wenten mase sane dados dagang canang, miwah wenten sane dados Petani milenial, mangda tetep ngelah bekel nyalanin idup di masa pandemine puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bes lebian dagang jukut jani di pekene.” Keto anake ngomong dugas tiang ngorahan lakar madagang baju utawi jukut di peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang ngajinin pesan kebijakan pemerintah sane mautsaha nempasin penglalah virus COVID-19 puniki, nanging pemerintah taler patut uning yening akeh kramane sane ngrereh pangupa jiwa dados dagang ring margine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang taler masuluh ring tukang becak, tukang sayur, dagang angkringan, dagang krupuk, loper koran, pengamen, penjaja susu murni keliling, lan sane tiosan.

In English:   "Stay in Yogyakarta, Kadek, soon your thesis will be ready to be tested," said my supervisor to me.

In Indonesian:   Yogyakarta, 09 Juli 2020

In Balinese:   Minab kadene titiang tukang krupuk/dagang cilok!

In English:   That made my friends send gifts via courier services, like: dates, t-shirts, books and other mementos.

In Indonesian:   Selalu ada hikmah, di balik bencana!

In Balinese:   Dagang soto, dagang cap-cay, dagang bakmi, dagang ronde, langganan titiange taler sampun ngawit medagang.

In English:   Hopefully my thesis is useful and can be further developed!

In Indonesian:   Banyak gang dilockdown, berportal, kendaraan tidak bisa lewat.

In Balinese:   Tusing dagang krupuk/ dagang cilok/pemulung dogen jani masepedanan.

In English:   Slowly I left my boarding house, passing Tugu Jogja, Malioboro, Bringharjo Market, Presidential Palace, Zero Point, Sonobudoyo, Alun-Alun Lor, Kauman Mosque, Kraton, Taman Sari, Siti Hinggil, Alun-Alun Kidul, Plengkung Nirbaya Gading , Benteng Wetan, Kota Baru, and returned to the boarding house.

In Indonesian:   Hanya doa dan ucapan dari grup WA.

In Balinese:   Sebet titiang manggihin tukang becak sane nenten polih penumpang nyang asiki; Sebet titiang manggihin loper korann sane nenten wenten sane numbasin; dagang jamu beras kencur taler suwung; akeh malih yening tuturang titiang.

In English:   I am a student who has the opportunity to continue my studies at a university in Yogyakarta.

In Indonesian:   Tidak bisa bertemu dengan teman-teman, yang biasanya bertemu di kampus, atau nongkrong bareng di warung kopi.

In Balinese:   Kebijakan pemerintah puniki nenten efektif anggen mencegah kawentenan penyebaran virus Covid-19 puniki, apabuin misi awig-awig makejang sektor non esensial tusing dados mabuka miwah dagang ajenganne patut mabuka kanti jam kutus peteng dogen.

In English:   It was very difficult with the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) in Java and Bali.

In Indonesian:   Kebijakan Pemerintah seperti ini tidaklah efektif untuk mencegah adanya penyebaran virus Covid-19 ini apalagi ditambah dengan aturan semua sektor non esensial harus ditutup dan pedagang makanan harus buka sampai jam 8 malam hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

In Balinese:   Nenten nika manten liu masyarakat terutama Bali sebet krana ulian gering agung covid puniki liu masyarakate keilangan gaene, mekejang sampun beralih profesi wenten sane dados dagang wenten maburuh ditengah peken ne apang payu meli ajeng – ajengan, paketan anggen pianakne sane kari masekolah miwah lakar banten sewai – wai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh, conto: wenten dagang nasi sane lais meseluk, daganganne padat pembeli ngranayang keramaian, rakyatne uber-uberan metumbasan sawireh ade pembatasan jam oprasional.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Desa puniki sampun wenten pinaka pusat dagang lan benteng pertahanan Kadatuan Bali duk masan Warmadewa nyantos Mengwi.

In English:   The residents are divided into two groups, and when the cue started, they throw the tipat and pillow snacks at each other.

In Indonesian:   Warga dibagi menjadi dua kelompok, dan tatkala aba-aba dimulai, mereka saling melempar ketupat dan jajanan bantal.

In Balinese:   Riantukan kramannyane akeh tur genahnyane becik (patemon jalur dagang saking Tabanan, Bedahulu lan Sanur daweg masa Warmadewa), desa puniki taler madue akeh pisan krama daweg nika.

In English:   Due to its dense population and strategic location (the meeting point of the Tabanan, Bedahulu and Sanur trade routes during the Warmadewa era), this village also had a large population during its time.

In Indonesian:   Karena jumlah penduduknya padat dan letaknya strategis (pertemuan jalur perdagangan Tabanan, Bedahulu dan Sanur kala masa Warmadewa), desa ini juga memiliki jumlah penduduk yang besar pada masanya.

In Balinese:   Sedung peristiwa punika kawentenang kano dagang sane terdampar sane mewasta Sri Komala ring pinangggal 27 Mei 1904 ring pasih sanur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane jani gumine suba pada mareren makejang matutup, dagang cerik matutup, dagang gede matutup, obyek wisata matutup makejang matutup.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing onyang dagangan ajengan ane bisa aba mulih daar jumah (imba sakadi dagang es buah, es krim).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan ane paling penting iraga dados dagang patut ngelah bati (untung) mangda sakebedik ngidang iraga nambah-nambahin dagangan, sira uning ngidang muka cabang lan medue kariawan, dadosne iraga ngelah usaha timpale masi maan gae pang iraga pada-pada payu.

In English:   The most important thing is that as traders, we have to make a profit so that little by little capital is collected, who knows we can create new branches and have a career, so we have a business as well as create new jobs.

In Indonesian:   Yang paling penting sebagai pedagang kita harus memperoleh keuntungan agar sedikit-demi sedikit modal terkumpul, siapa tahu bisa membuat cabang baru dan memiliki kariawan, jadi kita punya usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

In Balinese:   Para dagang sane madolan ring pasar nenten prasida ngamargiang pakaryan ipun santukan kawentenan ring pasar sayan-sayan akidik jatma sane pacang matumbasan ring pasar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama demen naar Bè Guling, dagang Bè Guling masih demen maan bati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaanggen nincapang perekonomian Bali di Masan Pandemi puniki, Utsaha Babi Guling lan Samsam dados menguntungkan sektor penganggon celeng sane dados hulu, sane pateh menguntungkan sektor hilir (Dagang ajengan)

In English:  

In Indonesian:   Guna meningkatkan perekonomian Bali di masa pandemi, Usaha Babi Guling dan Samsam dapat menguntungan sektor peternak hulu hingga hilir yaitu pedangang kuliner.

In Balinese:   Buka mabading, i pidan liu anake ane ngedekin pengusaha ngadep yeh, ane jani dagang yehe ane kedek nyansan liu anake tusing nyidaang idup tan payeh ane adepa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane pelih unduk dagang yeh minerale.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Bebungklingan Gus Jelantik; Kaki Dengkil.. 2013.Hal 4, al 4; Ni Made Suryati
  2. BASAbali software