What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature PPKM Akan Membunuh Dagang Nasi Jinggo

Jinggo.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • opini
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
opini


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Tiang nu kelas 2 SMA, tur ngrasang sajan kenken masekolah online suba atiban lebih. Rasane jeg sanget-sanget tusing jaen. Makejang timpale joh, tusing nyidang bebas ngrembug, macanda tur mapunduh ajak timpale. Jani sekolah online nak kadang-kadang masi med dewek tiange di mukak komputer dogen uli semengan kanti sanja.

Buina, meme ajak bapan tiange anak idup uli pariwisata. Bapan tiange ngelah restoran di Nusa Dua, keto masi memen tiange. Dugas i pidan, dugas gumine enu normal, ngalih pipis lima ratus ribu awai nak aluh sajan. Jani jeg makejang mabading. Untung masi nu ada sisan-sisan bule kampih di Bali tusing nyidang mulih. Jani reraman tiange madagang jukut di peken. Mbok tiange suba lakar tamat kuliah, tur belin tiange masi anak tukang gambel di pentas-pentas tari ento. Jani makejang sepi.

Yen tiang dadi pamerintah, tiang lakar mesuang tabungan pamerintahe. Kanggoang malu gajih pejabate potong abedik anggo ngemaang makan anak tusing ngelah. Yen pada-pada maan nasi kan wareg basange kan makejang liang kenehe. Menurut tiange, ane dadi prioritas nak tuah kenken carane pariwisata Baline apang enggal pulih. Carane, pamerintah musti mastiang apang sayan liu anake mavaksin. Yen suba liu mavaksin, pasti liu anake kebal ajak virus. Yen terus PPKM, pedalem anak ane madagang cenik-cenik kena tutup. Buina, ada masi anak ane tusing nyidang ngalih gae cara dagang nasi jingo ane biasane lais jam 12 peteng.

Menurut tiang, PPKM ento tusing ada hubungane ajak lemah peteng. PPKM ento menurut tiange musti kalaksanayang normal-normal gen, contohne cuci tangan, nganggo masker, jaga jarak. Ento dogen cukup. Apa mawinan viruse nyebar terus krana masyarakat tusing nyak ngumbah lima, tusing taat ajak protokol kesehatan. Yen pamerintah nutuptokojam 9 peteng, jam 7 peteng ya rame, patuh digen dadine. Yen jani pamerintah terus promosi dimedia, memperketat protokol kesehatan, masker, tur ane lenan, pastika anake sakabedik satinut.

Manut berita, viruse ne anak tusing lakar ilang. Yen terus PPKM kene masyarakate ane lakar sengsara. Nanging yen protokol kesehatane tincapang, pastika liu anake tusing tertular.

In Indonesian