Abedik

From BASAbaliWiki
hb)dik/
Root
Other forms of "Bedik"
Definitions
  • a little; slight; few en
  • sedikit; tidak banyak; tidak seberapa; agak id
Translation in English
a little; slight; few
Translation in Indonesian
sedikit
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
Abedik
Andap
Abedik
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
akidik
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Dugas tiang ka peken, ada dagang jukut abedik. Lantas tiang meli jukut kangkung abedik. Neked jumah, I mémé ngelebengang jukut abedik. Abedik jukuté ento eduma tekén I mémé. Suud eduma jukute abedik ento lantas i meme ngumbah prabot.
English
When I go to the market, there are a few vegetable sellers. Then I bought a little water spinach. When I got home, I put some vegetables in. A few of the vegetables are shared by the mother.
Indonesian
Ketika saya ke pasar, ada sedikit penjual sayur. Kemudian saya membeli sayur kangkung sedikit. Sampai di rumah, ibu memasang sedikit sayur. Sedikit sayuran itu dibagi oleh ibu.
Balinese
Titiang ngelah timbal abedik
English
I have few friends
Indonesian
saya punya sedikit teman
Balinese
Tiang ngaba nasi abedik.
English
-
Indonesian
Saya membawa nasi sedikit.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Teka lantas I Cicing gudig nagih ngidih bene I Kerkuak.

“We kerkuak baang ja icang ngidih bene abedik, basang icange layah tusing maan ngamah.”

Masaut I Kerkuak, “Ye mai-mai neh amah be icange!
English
-
Indonesian
-
Folktale Angsa Teken Kurkuak
Balinese
Saut : Para peserta ajaka touring ajak se(m)peda neilehan Bali ka abedik genah ane panorama lung, sajian boga halal, dewasa sholat midep ka masjid.
English
Media used ?
Indonesian
Apa pula ngonthel halal ?
Government Bali Virtual Tour & Ngonthel Halal
Balinese
Jemakanga nasi!”

Masaut I Blenjo, “Basang icange seneb, tegarang jemakang abedik dogen!”

I Nyoman jater nyemakang nasi acawan tur kuahina, baanga I Blenjo.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Beno
Balinese
Lantas jani, mara ada pakeweh abedik, jeg kalahin telagane ene.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
Balinese
Mapikolih abedik, tusing pesan ada ane katur ring dang guru.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Gatra puniki beredar uling timpalne ane nyingakin foto utawi story ring media social sisia istri punika sane berinisial “P” punika, kacingak kone waduk sisia istri punika gede abedik care anak istri sane sedeng bobot.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Berita sisia SMP bobot ternyata Hoaxs
Balinese
Nasi tusing dadi lebihan apang tusing kena diabetes, ingetang masih misi ebe abedik apang ada energi, jukut palebihin apang buin mani semengan parus nyakitang basang.
English
-
Indonesian
Kesana kemari bepergian ada yang menemani.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Mara mebangkesan bedik sube orahange Corona, mare pesu tenges abedik suba masi keadanin Corona.
English
Just a little sneezing Corona had said, just coming out just a little snot was called Corona.
Indonesian
Baru bersin sedikit saja sudah dikatakan Corona, baru keluar ingus sedikit saja juga sudah dinamakan Corona.
Literature Corona Membuat Sengsara
Balinese
I Grantang ngomong munyine alus tur nyunyur manis. “Kemu beli malunan mulih tiang lakar manjus abedik. “I cupak masaut gangsar,”Lamun keto kola lakar malunan mulih, adi.
English
-
Indonesian
Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Nanging, riantukan pabinan punika, tan abedik sane taen ngranayang konflik utawi mauyutan antar krama sane nongos ring Bali.
English
However, from the existence of these differences, many have resulted in conflicts between groups of people living in Bali.
Indonesian
Akan tetapi, dari adanya perbedaan tersebut, tidak sedikit pernah mengakibatkan terjadinya konflik antar golongan masyarakat yang tinggal di Bali.
Intercultural DIFFERENT BUT STILL ONE
Balinese
Yadiapin ja tusing bakat ban nuturang luungne, benehne carane nuturang ane sandang kitukang abedik.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
Balinese
Pamuputne nasi wong-wongan ane miwalin uger-uger ento dadi kakedekan gumi, tusing abedik ane mariceda.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Yen dadi ke lipetang galahe, tiang misadia nu maburuh di hotel maan gajih abedik, nanging pasaiane ne cukup, panake nu nyidaang meliang susu formula.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Virus Corona Ngajahin Tiang Matilesang Dewek-Nengah Kologan
Balinese
Sawireh biang galuh maduwe baas abedik. “Jani i dewek lakar ngae laklak, lakar adep di rurunge.
English
-
Indonesian
-
Folktale Galuh Pitu
Balinese
Yadiastun masan COVID-19 tusing abedik anake lakar order ayam guling tiange.
English
-
Indonesian
-
Literature Ayam Guling Penyambung Hidup
Balinese
Ento ane ngranayang liu warga Baline dadi pedagang, sakewala sane meblanja tuah abedik.
English
That caused Balinese people to switch jobs as traders, but there were few buyers.
Indonesian
Itu menyebabkan masyarakat Bali beralih pekerjaan sebagai pedagang, akan tetapi sepinya pembeli.
Covid Gumi Keweh Ulian Corona
Balinese
Di kengkene ka telabahe abana masileman apang nyak kedasan goban merine buin abedik.
English
-
Indonesian
setelah itu sosok besar hitam itu berkata lagi
Folktale I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Di kengkene ka telabahe abana masileman apang nyak kedasan goban merine buin abedik.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Ngeleng abedik, icang pecutina.
English
-
Indonesian
Untung aku dapat melepaskan diri.
Folktale I Botol Ngalih Pamutus
Balinese
Ebene sisan daar bang pisaga ngidih abedik, yen enu sisane dadi adep.”

I Congeh nyakupang limane matur suksemaning manah. “Nah ne jani kema suba cai mulih nanging ingetang eda nyen unduke ene sambatanga teken anak elenan.”

Disubane I Congeh mapamit, laut ia encol neked di sisin segarane.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Congeh Kacunduk Ratun Segara
Balinese
Apang emesan buin abedik, amah ja icang uli arep,” keto munyine I Lelipan.
English
-
Indonesian
Begitu Cici Padi akan memangsa, Kelabang menyemburkan bisa ke mata burung kecil itu.
Folktale I Lelipan Kacunduk Kedis Cetrung
Balinese
Jani icang lakar ngidih tulung ajak cai, baang ja icang ngidih amah-amahan nang abedik.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Semut tekén I Nyawan
Balinese
Jani icang lakar ngidih tulung ajak cai, baang ja icang ngidih amah-amahan nang abedik.
English
-
Indonesian
Agar bisa aku melewati hari ini saja.
Childrens Book I Semut tekén I Nyawan
Balinese
Baang ja icang ngidih abedik, basang icange layah sajan!” “Oh, cang ngamah buah nyambu.
English
-
Indonesian
-
Folktale Jantung Lutung Kecag di Punyan Kayune
Balinese
Ulian ngelah pipis abedik, apang genep anggon meli baas.
English
Because they have little money, so that they can use it to buy rice.
Indonesian
Karena memiliki uang sedikit, supaya cukup pakai membeli beras.
Literature Kripik Pisang Ketip
Balinese
Munyin anak sing ja tuah ngidang padingehang aji kuping dogen, usudan jerijin lima abedik jani bisa ngranayang iraga nawang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Yadiastun majalan wantah abedik, krama Indonesia ketahnyane seneng memargi anggen montor saking nganggen bis yadiastun jaraknyane nenten joh.
English
Even though it's only a short walk, Indonesians usually prefer to ride motorbikes rather than buses, even though the distance is not far.
Indonesian
Walaupun jalan kaki hanya sebentar, namun warga Indonesia biasanya lebih memilih naik motor daripada menggunakan bus walaupun jaraknya tidak jauh.
Government Krisis Macet ring Kodya, Transportasi Umum Solusinya!
Balinese
Satondén ada pawarah-warah apang ngoyong jumah uling pemerintahé, tusing abedik anaké kapah matemu tekén kulawargané.
English
-
Indonesian
-
Covid Kulawarga Mapupul Ulian Corona
Balinese
Ngingetang zaman jani abedik karma Bali melajah nganggen buku lan lebih milih ngnggen handphone lan laptop ane anggen ne melajah lan ngalih bahan anggen tugas.
English
Considering that currently few people are learning to use books and are more likely to use their cellphones or laptops to study and find materials for their assignments.
Indonesian
Mengingat saat ini seditkit yang belajar menggunakan buku dan lebih cenderung menggunakan handphone ataupun laptop mereka untuk belajar dan mencari bahan untuk tugas mereka.
Literature Belajar Dengan Menggunakan BASAbali Wiki
Balinese
Minakadi rikala iraga matemu sareng jadma sane malenan agama, lan nyingakin carane ipun ngastawa, iraga pasti madue pitaken sane rauh antuk nawang abedik ilmu indik agama punika.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Let's maintain religious harmony! There is harmony, there must be peace
Balinese
Ane ngerayang cara keto ulian abedik minat anake melajahin nulis Aksara Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Aksara Bali
Balinese
Bapak/Ibu pemimpin ane mapilih buin mani di taun 2024, suud ja ngae bus angkutan umum yen abedik ane nganggon, nah.
English
-
Indonesian
Bapak/Ibu pemimpin yang terpilih nanti di tahun 2024, berhentilah membuat bus angkutan umum jika sedikit yang menggunakannya.
Literature Bapak/Ibu pemimpin ane mapilih buin mani di taun 2024
Balinese
Anteng ja ia mecik gamé, mabalih YouTube, nanging gudip sajan limané ngedénang volume, sing dadi gigisang abedik.
English
-
Indonesian
-
Literature Belahan Pot Bawah Pisang, Kebanyakan Ngaco Sembahyang
Balinese
Anteng ja ia mecik game, mabalih YouTube, nanging gudip sajan limane ngedenang volume, sing dadi gigisang abedik.
English
-
Indonesian
-
Literature Belahan Pot di Bawah Pisang, Kebanyakan Ngaco Sembahyang
Balinese
Anteng ja ia mecik gamé, mabalih YouTube, nanging gudip sajan limané ngedénang volume, sing dadi gigisang abedik.
English
-
Indonesian
-
Literature Celebingkah Betén Biu, Mabakti Ngéndah Ngawagné Liu
Balinese
Abed tiang dikenehe “ duh bapak-bapakne, ba tawang kenjel suud magae uling semengan, dadi kok istirahat, tapi kan ngalih tongos ne beneh, sujatine yen maju buin abedik ada pom bensin jak minimarket, ditu kan dadi istirahat kejep” Jani ba tawang karna engken ada macet ditu, nah semoga gen kedepanne ada tongos mangaso anggo nak ane kenjel nyetir utawi ane kenjel magae.
English
-
Indonesian
-
Literature Dateng dari sekolah sudah kena macet
Balinese
Apalagi di Karangasem pasraman ane aktif cuman ade abedik.
English
-
Indonesian
-
Literature Ingat peduli dengan pendidikan Hindu
Balinese
Mabinayan ring suaran panglingsire “kerud…kerud… saje nguredang abedik penyakite nanging tusing ade pemasukan”.
English
-
Indonesian
Perbincangan saat ini semua mengenai covid 19.
Literature JANGAN SALAH PAHAM!!!
Balinese
Yen ade jadma Baline pelih, pelihne tuah abedik, suba cara ngedegin teroris, sekancan raos jelek pesu.
English
-
Indonesian
Tetapi sedikit berbeda dengan berita yang ada di sosial media.
Literature Jangan galak di kandang sendiri
Balinese
Dedaran khas Bali upami dadar, lapis, sumping, lak-lak, miwah sane lianan, cerik-cerike sampun langah demen narin jaja khas Bali, krana lebih abedik misi penyedap lan pengawet.
English
-
Indonesian
-
Literature Jangan kalahkan makanan Jawa
Balinese
Satonden ada pawarah-warah apang ngoyong jumah uling pemerintahe, tusing abedik anake kapah matemu teken kulawargane.
English
-
Indonesian
Sebelum adanya peraturan dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, tidak sedikit orang yang jarang dapat berkumpul dengan keluarganya.
Literature Kulawarga Mapupul Ulian Corona
Balinese
Pusat mablanja abedik ane mabukak, ada ane akejep mabukak, jani biin batasine galah ngajeng di warung makan tuah 20 menit.
English
-
Indonesian
-
Literature Masyarakat Kebingungan Akibat Pandemi Covid-19
Balinese
nanging saking akehne fitur luung sane wenten, ade abedik kakirangan anggen ngemaksimalang napi sane prasida katincapang pinaka fitur ane nyidang anggen melajah sastra utawi aksara bali taler pupulan tembang utawi kidung bali, saking mimbuhing fitur niki prasida mimbuhang wawasan para yowana sane dot melajah indik aksara tur tembang bali anggen ngamentikang tresna majeng budaya lan basa bali sane kawadahin antuk web basabali wiki ne puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature PENAMBAHAN FITUR BELAJAR AKSARA BALI DAN KUMPULAN DHARMA GITHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN ANAK ANAK DAN PARA PEMUDA BALI TERKAIT BAHASA BALI SERTA CINTA BUDAYA BALI
Balinese
Kanggoang malu gajih pejabate potong abedik anggo ngemaang makan anak tusing ngelah.
English
-
Indonesian
-
Literature PPKM Akan Membunuh Dagang Nasi Jinggo
Balinese
Dugas pidan jeg ketat pisan pendidikanne, memunyi abedik tusing bani, nyeh keni sanksi.
English
-
Indonesian
-
Literature Para Anak Muda Di Masa Sekarang
Balinese
Mobile utawi montore makejang nyidang liwat kewala cara sirkuit dogen abedik, musti liwat jalur lenan malu.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemerintah Tidak Boleng Buang-Buang Uang
Balinese
Anak muda zaman janine ije nyake megae di carik dadi petani, daki, selem, maan bati abedik keto lantas pesaut ne.
English
-
Indonesian
-
Literature Petani Milenial Bali
Balinese
Sing abedik anake ane nawang, yen uling ipidan digumine ada masan panes jak masan ujan, sakewala ane jani mimbuh buin besik ane madan masan korona (COVID-19).
English
-
Indonesian
Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19 begitupula dengan Indonesia, khususnya Bali sebagai destinasi pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara.
Literature Salak di Kebun di Buat Menjadi Bumbu Rujak
Balinese
Pamuputne nasi wong-wongan ane miwalin uger-uger ento dadi kakedekan gumi, tusing abedik ane mariceda.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Apang ada pikolih, yadiastun abedik ane penting ngidaang meli kuota internet anggon ngajahin murid-muride.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekat COVID-19 Ada di Bali
Balinese
Yen seleh-selehin solah soleh jadmane nyujukang kadaton uli berita-berita ane ada, pragat setata nyidaang dogen naut krama wiadin pengikut ane tusing abedik.
English
Unreasonable Behavior of Establishing A Kingdom
Indonesian
Polisi yang menangani kasus tersebut juga banyak mengumpulkan bukti-bukti bahwa Toto Santoso telah menipu masyarakat.
Literature Solah Soleh Nyujukang Kadaton
Balinese
Lacurne abedik di jalane tiang tusing ningeh munyin apa-apa.
English
-
Indonesian
-
Literature Tiang masih Ngelah Hak Mamontoran
Balinese
Ring masa pandemi mangkin irage sampunang gengsi teken pekaryan sane irage jalanin mangkin yadiastun nike irage maan upah abedik, ane penting irage ngidaang menjalankan hidup di masa gumine care mangkin, gumi ane kene gering agung.
English
-
Indonesian
-
Literature Tidak Boleh Memilih Pekerjaan
Balinese
Tuah abedik indik upaya-upaya dalam memelihara kerukunan umat beragama sesuai ajaran Hindu.
English
-
Indonesian
-
Intercultural MAINTENANCE EFFORTSRELIGIOUS HARMONY
Balinese
Malih Ida Betara Guru ngandika, “Cening Naga Basukih, nah ene titah Ajine ane abedik malu laksanaang!”
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Sasubanné I Belog tangkil, ditu Ida Anake Agung ngandika, “Ih Belog, cai nyak nunas nasi dini?”
“Inggih, tiang nyak basang tiange seduk gati, uling ibi tiang tusing kena nasi.” 
Kacrita jani I Belog suba ngarepin sagi, mara tingalina nasine tuah abedik pesan, rasa asopan kuangan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
Balinese
Mare menek abedik suba nyombongang dewek.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Nepasin Sad Ripu Apang Tusing Nyapa Kadi Aku
Balinese
Dugasé madaar ané jaen, mlali kemu mai, meli kéné kéto, nang abedik tara taén inget ngajak tugelan.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book Ngalap Tresnan Punyan Nyuh
Balinese
Yadiapin keto, sawireh ia medaar padidian, masi sedeng kone dare pegaene, di kenkena bisa masisa abedik.
English
Ni Daha Tua had a neighbor, named Pan Rendah.
Indonesian
-
Folktale NI DAHA TUA
Balinese
Wenten abedik saran baang pemerintah mangda pariwisata bali mresidayang mebukak lan wisman utawi wisdom tertarik ke bali. 1.
English
-
Indonesian
-
Government Nyage kebersihan lan mentaati protokol kesehatan
Balinese
Tusing abedik cerik-cerike ane kena penyakit kulit cara korengan.
English
-
Indonesian
-
Government Nyen ane Patut Ngenehang Idup Cerik-Cerike di TPA?
Balinese
Tepukina padine abedik amah bikul.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pasuwitran Jangkrik ajak Petani
Balinese
Niki tur abedik kalangan duranegara mirib dogén alah nusa ajak sakéwala saking samping to.
English
Therefore, I propose that Bali in this pandemic can create an attractive cultural package, it can be in the form of a hybrid that is in accordance with the current pandemic conditions.
Indonesian
Sudah sejak lama pulau yang mendapat julukan Pulau Dewata ini dikenal dengan keragaman budayanya.
Government Pesona Budaya Bali
Balinese
Abedik kae tusing madaya, dong keto parilaksanan caine tekening kai.
English
-
Indonesian
-
Folktale Prabu Singa lan Sang Nandaka Kapisuna
Balinese
Niki mawinan tradisi lan budaya bali seka abedik punah.
English
-
Indonesian
-
Literature Mempertahankan Seni Dan Budaya Bali Di Era Modern
Balinese
Pakerengin ngumbah lima yadiastun tusing ada anak nanjénin madaar, ingetang nganggon masker yadiastun mengkeb kebagusan lan kejegégané buin abedik, setata jaga jarak yadiastun ngajak gegélanné.
English
-
Indonesian
-
Covid Sampi Nganggur
Balinese
Sambil ngelap peluh ane ngucur, tiang mebalik ke jumaan lakar ngelaksanayang meditasi semengan apang ngilangang stres tiange abedik.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekat covid 19 ade di Bali
Balinese
Pemerintah menjamin vaksinasi gratis tan prabea nang abedik ane nyidang membebani krama.
English
-
Indonesian
Sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bali tidak dapat diharapkan saat ini.
Literature Kebijakan yang Transparan dan Tepat Sasaran
Balinese
Di puri, Ida Sang Prabu meweh masi mikayunnin, nepasin prakarane ento, sawireh rupan ida brahmana lanang patuh, tusing ada malenan nyang abedik.
English
-
Indonesian
-
Folktale Tusing Dadi Mula Timbul
Balinese
Wénten abedik tata anggen ngejage kerukunan umat beragama:
English
-
Indonesian
-
Intercultural menjaga kerukunan umat beragama
Balinese
Kemacetan lalu lintas kesarengin antuk akehnyane kendaraan bermotor lan genah parkir sane kasediang abedik, apebuin ring kota-kota sane ageng.
English
-
Indonesian
-
Literature Macet karena parkir di Pinggir Jalan