UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Belahan Pot di Bawah Pisang, Kebanyakan Ngaco Sembahyang

From BASAbaliWiki
20230509T145006493Z547156.png
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMKN 6 Denpasar
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Celebingkah Beten Biu, Mabakti Ngendah Ngawagne Liu

  Buka sesenggake, celebingkah beten biu, gumi linggah ajak liu . Nak mula saja iraga idup di Bali kramane tusing ja tuah magama Hindu dogen. Anake sane magingsir ka Bali masih magenepan agamane, Islam, Kristen, Katolik, Budha. Kanti jangkep Baline ngelah tongos mabakti lima agama. Atep buin, contone kompleks Puja Mandala ring Nusa Penida.

  Sabilang dauh lima das lemahe dugase tiang mara bangun, tusing ja munyin siap gen tiang dingeh. Jeg makalukan munyin adzan masjide saling pasaut. Saat gati anak Islame ngaturang bakti, kanti kesiab-kesiab tiang ningeh geluran toa masjide. Dong kenken kabar krama Baline, kone liunan kramane magama Hindu? Adi sing taen asane tiang ningeh munyin Tri Sandhya saling pasaut?

  Eda ja ngaturang Tri Sandhya, anake mabakti ka pura gen misi ngendah. Anake ilu saat sajan ka pura mapusung. Jani jeg suba malenan, bajang-bajange bokne tuah macaklok baan jepit, di kenkene magambahan. Nyak buin bokne masemir gading, jeg patuh jenengne sekadi bok leak. Sedeng sibuk mangkune ngleneng lan mamantra, anake iteh nyelek HP, mabalih TikTok, sosmed, sing dadi gigisang. Ngawit kramaning sembah, sabilang ada anak cerik ngeling, solusine tuah baanga HP teken reramane. Anteng ja ia mecik game, mabalih YouTube, nanging gudip sajan limane ngedenang volume, sing dadi gigisang abedik. Jeg grimutan basange nepukin. Adi kene jadma Hindune mebakti? Tusing ke ngerasa elek?

  Pangaptin tiange, yadiapin jamanne suba ngancan maju, parisolahe antuk ngaturang bakti sampunang ngatrek ka duri. Lan jani malajah nyaga solah, mabakti baan keneh ening tur nirmala, sampunang ngendah. Yen tusing ngawit saking iraga, nyen buin?

  In Indonesian