In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Baanga

baanga

bh\
  • allowed; given (Andap) (Verb) en
  • diberikan; diizinkan (Andap) (Verb) id
Andap
baanga
Kasar
-
Alus sor
icena
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
aturina
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Dolar baanga pis teken bapane anggo mablanja.
Dolar were given money by his father to shop.

Luh Ayu tusing baanga pesu teken memene.
Luh Ayu was not allowed to leave by her mother.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Lantas alapa teken I marakarma abana mulih baanga adine.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan Sang Ratu sudah mendengar berita I Marakarma berhasil mengambil buah delimanya.

In Balinese:   Jemakanga nasi!”

Masaut I Blenjo, “Basang icange seneb, tegarang jemakang abedik dogen!”

I Nyoman jater nyemakang nasi acawan tur kuahina, baanga I Blenjo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Belog, apa daar cai ento mirib jaen pesan?”

Masaut I Belog, “Taluh kakul ane duduk icang di pundukane.” Buin lantas mamunyi Pan Sari, “Yen keto tegarang balin bedik, kal cicipin!” Masaut I Belog, “Beh, Bapa tusing ja bisa naar taluh kakul cara naar jaja begina magoreng.”

Sawireh bas mamelas Pan sari nagih ngidih, baanga teken I Belog nyicipin jaja beginane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging nika adanne cobaan idup, sane baanga olih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Murid-muride liu ane ngeluh krana baanga tugas liu ngajak gurune, ada masi ane ngorahang sing ngidaang milu melajah online krana sing ngelah kuota, anake ane magae jumah terus nuntut mara gajihe sayan medikang, bos-bos ane ngelah usaha masi pengeng ngenehang usahane apang tusing bangkrut, liu masi anake ane nyedukang basang krana tusing ngidaang makan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kalingke nampak ngadeg gumi, baanga ngidih nasi dogen beli nyak ngematiang I Benaru. “I Grantang nglanturang munyine teken jero dagang nasi. “Inggih jero dagang nasi durusang uningan marika ring Ida Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:   Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.

In Balinese:   Murid-muride liu ane ngeluh krana baanga tugas liu ngajak gurune, ada masi ane ngorahang sing ngidaang milu melajah online krana sing ngelah kuota, anake ane magae jumah terus nuntut mara gajihe sayan medikang, bos-bos ane ngelah usaha masi pengeng ngenehang usahane apang tusing bangkrut, liu masi anake ane nyedukang basang krana tusing ngidaang makan.

In English:  

In Indonesian:   Tersebarnya COVID-19 di Bali, menyebabkan susah untuk berkata apa-apa, pada sektor pariwisata di Bali pun sangat jatuh, ini disebabkan karena tidak adanya wisatawan yang datang ke Bali karena pariwisata Bali telah di tutup, buruh villa-villa dan hotel-hotel banyak yang di PHK.

In Balinese:   Dugas mrana Corona ené masih ngenénin sakancan jagat, iraga konyangan ané ngoyong jumah bisa ngaénin gegaén makadi malajah online bareng guru pangajian utawi dosen yén iraga para mahasisya ané kapraiang uli pamréntah, ngaé tugas sekolah ané baanga teken guru pangajian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud ngomong keto, lantas ia nyinduk nasi lakar baanga kurenanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas ia maekin I Bikul tur ngomong, “He Bikul, tumben jani icang nepukin cai ada dini.”

I Bikul tusing nawang nyen ane madan I Semal, jeg saget baanga orta keketo, tandruh I Bikul, tur masaut, “Nyen sujatine cai, dadi mara tepukin jeg saha ngaku dadi panyamaan icange dini?”

“Engsap cai teken pasubayan leluhure pidan?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cicinge totonan kasayangang pesan tur sesai sai baanga ngamah ane jaen-jaen tur liu-liu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panak icange jeg abana mulih baanga pianakne anggona plalianan kanti ngemasin mati ulian tusing ngamah-ngamah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu ia matekap di umane, saget ada anak tua madan dadong Greget makaukan. “Kecut, Kecut,” keto munyine.

“Cang.” “Dija ada dagdag candung, Kecut?” “Peh, eda ja mai dadong, sampin icange rengas!” “Ah, dija ada dagdag, Kecut?”

Beh suba tuara baanga masi kauk-kauk, Kecut, Kecut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I kekua baanga kulitne dogen.

In English:  

In Indonesian:   I Kakua diberikan hanya kulitnya.

In Balinese:   Kone di tanggun langite ne barak kangin.”

Masaut anake tua, “Ne cai nyen tuah asibak?” “Titiang nika I Sigir.” “Nah lamun cai nyak ngupahin kaki ketipat mabe taluh abungkul, kaki nujuhin cai mambahan kema.”

Masaut I Sigir, “Inggih, niki tiang muat ketipat taluh mulam taluh asiki, niki ambil!” Lantas baanga anake odah ketipat teken taluhe, tampina baan anake odah totonan, laut daara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kone di tanggun langite ne barak kangin.”

Masaut anake tua, “Ne cai nyen tuah asibak?” “Titiang nika I Sigir.” “Nah lamun cai nyak ngupahin kaki ketipat mabe taluh abungkul, kaki nujuhin cai mambahan kema.”

Masaut I Sigir, “Inggih, niki tiang muat ketipat taluh mulam taluh asiki, niki ambil!” Lantas baanga anake odah ketipat teken taluhe, tampina baan anake odah totonan, laut daara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matanaine suba sendeh kauh, Pan Cangklung teka uling tegalane nyelet arit maimbuh matengtengan gapgapan baanga I Kelinci lan I Meong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Udangne abana mulih baanga pekakne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inguh kenehne Ling ulian ngenehang lan nebag hadiah apa ane lakar baanga teken reramane.

In English:   Confused Ling's thoughts for thinking and guessing what gifts his father would give.

In Indonesian:   Bingung pikirannya Ling karena memikirkan dan menebak hadiah apa yang akan diberikan oleh ayahnya.

In Balinese:   Ngawit kramaning sembah, sabilang ada anak cerik ngeling, solusiné tuah baanga HP tekén reramané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngawit kramaning sembah, sabilang ada anak cerik ngeling, solusine tuah baanga HP teken reramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda kanti krama lokal Baline megae ring negeri anak lianan nanging daerah ia lekad katinggalin lan baanga kaambil alih olih anak luar Bali—anak luar negeri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngawit kramaning sembah, sabilang ada anak cerik ngeling, solusiné tuah baanga HP tekén reramané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para Krama Bali ane megaè di kapal, anè ada di dura negara, makejang tusing baanga mulih ka jagat Balinè, sawirèh mapan liu krama Balinè anè kena pirus ento krama ane teka uli kapal pesiar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas mrana Corona ené masih ngenénin sakancan jagat, iraga konyangan ané ngoyong jumah bisa ngaénin gegaén makadi malajah online bareng guru pangajian utawi dosen yén iraga para mahasisya ané kapraiang uli pamréntah, ngaé tugas sekolah ané baanga teken guru pangajian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rakyate sing baanga pesu makejang uyut mati makenta, Yening baang kebebasan rakyate pesu sing bisa nyaga ukudan, nanging yen suba kena Covid-19 pemerintahe masih kene pelih orahanga tusing ngundukang rakyat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemerintah mangkin sampun ngeluarang bantuan jinah utawi sembako,tusing ja jinah utawi sembako dogen sane kaicen olih pemerintah,sakewala punyan-punyanan masih iraga baanga ,ane dados iraga pula tur Ajeng utawi anggen nekekang tanah mangda Ten Wenten longsor utawi banjir.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu ia ngrengkeng, “Beh, tuah amone baanga ngidih nasi, acepok dogén sop telah, saking ja Anak Agung demit makilit,” keto kenehne I Belog, nanging tunasa masi nasine ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén suba sesai éda nunas, pamuputné lakar baanga tekén Ida Batara.” Sambilanga ngetélang yéh paningalan, ajaka dadua makenyem di arep tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanem beton dini ditu tusing makelo baanga angob kramane ngasanin, tatag tutug sisane rasa sebet mapangenan jalanina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama banjar jak makejang, ne Pan Balang Tamak mesuang usul, nyen nyak mersihin tain cicinge ene kal baanga upah makatah duang yuta rupiah,” pitaken jero bendesa adat maring krama banjare. “Tiang ten nyak jero bendesa adat.

In English:  

In Indonesian:   Terlalu usulnya Pan Balang Tamak.

In Balinese:   Pan Brengkak buin makaukan, “Cening, cening Tai sagiang tamiune, enceh isin cekele.” Wireh tamiune makejang tusing nawang adan panak Pan Brengkake keto, kadena dewekne lakar baanga naar tai muah nginem enceh, awanan makejang bangun kirig-kirig lakar mulih tan pasamodana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada ngoraang pisagané mati ulian covid, tusing baanga kemu madengokan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli sisi ekonomi, pemerintah ngae himbauan ka ASN apang mablanja ka utsaha-utsaha krama lokal apang tusing kramane dogen ane baanga himbauan.

In English:  

In Indonesian:   Dari sisi ekonomi, pemerintah membuat himbauan kepada ASN untuk berbelanja kepada usaha-usaha masyarakat lokal agar tidak hanya masyarakat saja yang diberikan himbauan.