What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Consistent and Creative, The Main Key in Pandemic Policy

0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  Suaba

  31 months ago
  Votes 0++
  Patut pisan nika, konsisten, tegas miwah gelis kalaksanayang. Titiang percaya yening sampun konsisten, makasami prasida polih asil sane becik. Tegas dados kautaman sane patut kagemel olih pemerintah. Pemerintah patut tegas ri kala ngamedalang kebijakan. Contonyane ri kala ngamedalang kebijakan nganggen masker. Sujatinnyane saking pemerintah sane ngicenin imba nganggen masker sane patut. Santukan wenten panggih titiang anak ring pemerintahan sane nenten becik nganggen masker utawi ngenahang masker ring dagu. Oknum-oknum pemerintah sane ampah sekadi puniki sane ngawinang parajana taler nenten sanget precaya teken kawentenan Covid-19. Sane kaping tiga indik gelis kalaksanayang. Pemerintah sampun kadung terlambat merespon panglahlah gering agung Covid-19. Ri kala ngawit geringe puniki nglincak ring dura negara, pemerintah driki durung mataki-taki jagi antisipasi. Ri kala sampun ngranjing viruse punika driki, wau pemerintah pati kaplug ngamedalang kebijakan. Mangkin santukan sampun kadung viruse puniki nglincang ring negara iragane, sapatutnyane pemerintah muah parajanane saling tulungin. Pemerintah nulungin parajana nganggen kebijakan sane nenten nyukilang parajana muah ngicenin wantuan. Parajana taler patut nyalanang kebijakan sane sampun kacumawisang tur madasar antuk trepti nglaksanayang protokol kesehatan. Suksmaa
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Kebijakan pemerintah ngenenin indik covid-19 dresta kirang tegas lan nenten gelis memargi. Ring penanganan suatu pandemi jagi wenten sane korbanang, inggih sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Indayang iraga ngambil conto saking negara Brunei Darussalam, sane ngelah pemasukan akeh ring sektor pariwisata. Brunei Darussalam uling pertama muncul virus covid-19 punika, sampun gelis pemerintahe nyemak tindakan. Tanggal 5 Januari, virus covid-19 meledak, pemerintah Brunei Darussalam gelis nutup penerbangan saking Hubei lan Wuhan, sane dadi kota episentrum covid-19. Sakewala turis Cinane akeh melali ka Brunei. Nanging pemerintahne konsisten sareng tindakane. Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam gelis nguncarang berita, Sira sane macelep ka Brunei inggih WN utawi WNA wajib ngelaksanayang isolasi mandiri selama duang minggu. Yening ngelanggar, kena dedosan maksimum 10.000 Dolar AS utawi bui selama nem bulan. Yadiastun pemerintah Brunei masih ngelarang penerbangan ka luar Brunei, mangda aluh ngontrol virus covid-19. Gumanti, hampir makejang kebijakan ane terapanga pemerintah Brunei Darussalam tur pemerintah Indonesiane pateh. Nanging, binane pemerintah Brunei nyidayang nuunang angka kasus covid-19 sane terbaru nganteg nol. Ento mekejang krana tigang hal: Konsisten, tegas lan gelis ngelasanayang.

  Ngelawan virus covid-19 perlu ane madan transparansi data, sakadi sane lakuange teken pemerintah Singapura. Pemerintahe ditu ngae website khusus sane misi informasi lengkap indik covid-19. Contact tracing pasien tlataranga siki-siki setiap kasus sane terjadi. Persebaran virus covid-19 punika gambarina pateh teken lokasi asline ring peta. Dadinne masyarakat nawang mobilitas pasien sedurung didiagnosa positif virus covid-19. Tur melahne, data pasien tusing kaumbar teken pemerintahne.

  Adaan be mati krana covid daripada mati seduk basange. Buka keto bebaosan sane sai kapireng. Nanging nika adanne cobaan idup, sane baanga olih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Iraga patut jalani cobaane punika lan setata sabar, ikhlas, tur berjuang melawan penyakite puniki. Masyarakat ring situasi punika wajib ngelaksanayang gotong royong tur welas asih. Kebijakan gotong royong punika dadi terapang dengan mendorong masyarakate melanjaang pipisne angge meli produk asli gaenan lokal. Dadinne masyarakat dados turut serta nulungin pemerintah ring menghadapi krisis ekonomine punika. Ring masa pandemi puniki, makejang paksane ngelaksanayang kegiatan secara daring. Dadinne melek digital lan digitalisasi masyarakat menek secara drastis. Situasi cara punika dados manfaatanga sareng pemerintah. Pemerintah dados ngedorong lan ngadaang pelatihan tata cara ngelaksanayang usaha secara online. Usaha punika dados ring bentuk wisata virtual, video hiburan kesenian bali, pertunjukan berbayar online, medagang online, miwah sane lianan. Pemerintah masi dados ngaenang komunitas angge penyatu para pedagang lokal sane dadi kesatuan toko online gede. Dadinne konsumen aluh lan nawang dije tongos memblanja produk lokal secara online. Situasi pandemi punika jagi tetep angge papalajaan bahwa iraga tusing dadi bergantung teken sektor pariwisata. Ring Bali masih wenten akeh sektor berpotensi sane dados limbakang, contohne sektor pertanian lan sektor budidaya ikan air tawar. Percepatan vaksinasi miwah perlu tingkatang mangda jumlah sane sampun vaksin dosis 2 nyidayang melebihi 70 persen. Sesampune melebihi angka punika, iraga dados memulai memulihkan keadaan ekonomi ring Bali seperti semula.

  Masyarakat perlu pemerintah sane konsisten. Kebijakan transparansi data, gotong royong, percepatan vaksinasi punika silih sinunggil kebijakan sane dados sasah. Kesinergian pemerintah lan masyarakat penting ring situasi pandemi puniki.

  In Indonesian