nawang

nw*.
  • know the name of something, but not its shape (what it looks like or is)
  • derogatory expression about someone with little knowledge
Andap
nawang; nahuwang
Kasar
nawang
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Tusing nawang kangin kauhe.
Literally: Doesn't know east from west; said about someone who is not very smart.

Sing nawang kangin-kauh.
He doesn't know the direction.

Sari nawang apa artin yoga lan semadi ento?
[example 1]
Sari, do you know the meaning of yoga and meditation?

Tiang dot nawang adake dewek tiange ane lenan di gumine ene
I wonder if there’s another me somewhere in the world

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Apa ke ada carane nawang yening informasi ne ento tusing patut?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekadi Anak luh, Iraga sareng sami patut uning utawi nawang Napi ane nyidang kaangen nepasin disiinformasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matakon Siti Patimah teken I Kedis Nuri, “Ih Kedis Nuri, bungane barak tenenan anggo gena melah?”

“Ih Siti Patimah, lamun iba tuara nawang ne suba bungane ane dadi anggon ngurip sarwa mati.”

Mara keto abetne I Kedis Nuri, lantas alapa bungane teken Siti Patimah, lantas nakonang tongos bangken beline.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging I Angsa tusing ja sebet, krana suba nawang apa ane madan karma phala.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang tusing bani ngalih bati liu-liu krana tiang nawang anake buka jani tusing liu ngelah pipis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saut : Adake ragane nawang Netflix, Viu ?

In English:   Answer: Did you know Netflix, Viu?

In Indonesian:   Jawab : Para peserta diajak touring dengan sepeda keliling Bali ke beberapa destinasi yang panorama indah, sajian makanan halal, waktu sholat bisa ke masjid.

In Balinese:   Krama ane sedek mablanja di rompyokne Ni Luh Made Wali tusing pati nawang anake ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu Wayan Hok langsung ngebuungin Pewiwahane sekonden nawang nyen ne temuinne ajak Wayan Hit.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nawang ke ragane apa ane ngranang keto?

In English:   Do you know the reason?

In Indonesian:   Tahukah kamu alasannya?

In Balinese:   Mirib kita ajak makejang tusing nawang, i bikul nenenan parekan Bhatara Wisnu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sautina tusing nawang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, sane nomor kalih, apake ada carane nawang yening informasine ento tusing patut tur apa ane nyidang anggon nepasin disinformasine ento?

In English:   This caused me to believe and be attracted to the give away.

In Indonesian:   Hal tersebut menyebabkan saya percaya dan tertarik untuk berita itu.

In Balinese:   Iraga dadi rarama harus ngorahin bayan virus ento apang anak cerik iraga ajak makejang nawang lan bisa nyaga awakné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dong tolih awak icange mamerag!” Yadiastun I Kedis Cangak tusing taen masantulan ngajak I Cicing Alas, nanging ia nawang bikas beburone ento.

In English:  

In Indonesian:   Paruhku yang pendek dan kecil tidak mungkin dapat mengeluarkan tulang itu,” jawab Kolibri.

In Balinese:   Sawireh Cicing Gudig tuara nawang lud, makejang wikaran anake pelih baana ngundukang.

In English:  

In Indonesian:   Dewi Durga kembali mengabulkan permohonan si anjing kudisan.

In Balinese:   Irage pade nawang yening jagad Bali sampun terkenal dengan keindahan tur daya tarik pariwisatane.

In English:   Just a little sneezing Corona had said, just coming out just a little snot was called Corona.

In Indonesian:   Baru bersin sedikit saja sudah dikatakan Corona, baru keluar ingus sedikit saja juga sudah dinamakan Corona.

In Balinese:   Nyén ané tusing nawang indik Covid-19 ?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba nawang buka keto, lan jani kenken caranne iraga makeneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukat ngoyong jumah, liu anake ane paling tur tusing nawang lakar ngudiang jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sambilanga ngoyong jumah, lan tusing nawang ngudiang, iraga nyidaang nyemak gae cenik-cenik anggon ngisi awak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukatne mrana Covid-19 ene nglimbak di negri Chinane, liu anak ane paling tur tusing nawang kenken pajalan ane luung apang ia selamet tur tusing kena mranane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngaksi kawentenane punika, raris Raden Dewi ngandika teken Men Bekung. “Uduh Meme, titiang matakon, dija umah memene?’ Ajak gelah melali kema ka umah Memene apang gelah nawang. ”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang megat munyin beline, “Eda Beli baas sumbar ngomong, awak tusing nawang matan Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pastikan Sumber Berita; Yadiastun maan info uling timpal, sakewala sing misi tautan resmi, ane nerima masi sing tatas nawang nyen ngirimang paling malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga Sube Nawang cerik-cerik Demen Pesan main HP apalagi Jani Sube Dituntut Masyarakat Indonēsia nē Harus Ngoyong Jumah Kēto artinē malajah masi Jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen ada ane matatu, lakar ke Vita nawang apa ane nyandang kagaenin?

In English:   If someone is hurt, will Vita know what to do?

In Indonesian:   Jika ada yang terluka, akankah Vita tahu apa yang harus dilakukan?

In Balinese:   Nyén ané tusing nawang covid-19, kadirasa suba tusing patut buin sambatang apang lantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén suba makelo ngoyong di jumah, sing nawang apa buin gaé ané bisa kagaénin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buka tatas nawang yening panembahane bakal kamranan kalaning pegat katuran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun sebeng tiang buka kene,boya ja tiang ajum,boya ja tiang galak,mula uli ditu suba baange sebeng buka kene,yan alih makelo matimpal teken tiang pasti nawang kengken asli tiange sane demen mecande,gradag grudug,demen matimpal,krana pandemi ene pragat ngae iri netizen kadenanga suba tiang idup enak tusing tawanga tiang masih susah,tiang malali boya ja krana tiang liu ngelah pipis,krana tiang liu ngelah timpal sane nyak nraktir,keto suba mare nolih ling disisi utawi sebeng tiang gen.Sampunang nolih uli sisi sakewala tolih masih ditengahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli penjajahan Belanda ngantos jani, mara tiang nawang kene sujatine milu perang, boya ja perang ane nganggon senjata nanging perang ngelidin virus Covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Telung bulan suba tusing nawang sekolah, tusing melali, tusing magae, buina tusing cara ane suba-suba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bin besik da kanti engsap mebakti, karna raga tusing nawang apa ane lakar wenten ring gumi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani iraga sampun nawang sami katibe duka, iraga harus bisa nyaga diri mangda sami shanti lan bagia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para gajahe ane momo ento tuara nawang parilaksanane nguwugang umahne para kelinci.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén suba makelo ngoyong di jumah, sing nawang apa buin gaé ané bisa kagaénin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krana iraga tusing nawang di sagété ada kaperluan nadak ané patut belina tekén krama Bali sajabaning dedaaran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara tiang nawang tusing terang bulan dogén ané misi rasa-rasa, corona masih liu variané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang masih nawang ada dogen krama ané tusing percaya tekén gering Covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Peristiwa punika enggal sajan viral di sosial media kanti masyarakat Indonesia nawang.

In English:   This incident went viral on social media so quickly that it shocked people throughout Indonesia.

In Indonesian:   Peristiwa ini begitu cepat viral di media sosial sampai menggemparkan masyarakat seluruh Indonesia.

In Balinese:   Ulian tusing nawang aksara, ipun kaukina I Belog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging lacur, I Gajah tusing nawang teken ada pangkung dalem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia nawang carane nglanting.

In English:   He knows how to swing.

In Indonesian:   Dia tahu cara berayun.

In Balinese:   Nanging ia nawang ane ngelah munyi seret ento tuah I Goak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cobakin ditu alih-alihin di bongkol punyan lad umah caine, nyen nawang nu masisa ketelan madu ditu.” I Nyawan kamemegan ningeh munyin saklek I Semut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cobakin ditu alih-alihin di bongkol punyan lad umah caine, nyen nawang nu masisa ketelan madu ditu.” I Nyawan kamemegan ningeh munyin saklek I Semut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedih pesan kenehne Ni Ubuh, taune tusing pesan taen nawang ngajak anak muani. “Nguda bisa beling, da ja makosod cara kambing, kadirasa tusing pesan taen paek ajak anak muani, nguda bisa beling?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedih pesan kenehne Ni Ubuh, taune tusing pesan taen nawang ngajak anak muani. “Nguda bisa beling, da ja makosod cara kambing, kadirasa tusing pesan taen paek ajak anak muani, nguda bisa beling?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Harapan titiang sane generasi milenial ring durung ngasanin napi nike “Bali sane kuna”, sane nawang ring rerama, gambaran google miwah youtube.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Grubug

Guminé uug Pati kaplug Sing nawang unduk Basang seduk Laut muruk Dayané tajuk Lantas rabuk

Apang ngidang majujuk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang cai nawang, I Sampi suba kalah macentok ajak kai.

In English:  

In Indonesian:   Kaki Lingsir bagikan tugas kepada warga Siput sawah.

In Balinese:   Apang cai nawang, I Kidang toden taen kalah malaib.”

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   Sujatine ia gedeg tekening munyin I Kidang ane sumbung. “Cotot cepok gen iba suba ngaseksek, cai tusing nawang, kai ngelah upas ane meranen.

In English:  

In Indonesian:   Kaki Lingsir bagikan tugas kepada warga Siput sawah.

In Balinese:   Apang cai nawang, wake ane maadan I Kidang, raja di alas Kopipahit.

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   Apang cai nawang, uling jani wake dadi raja Kopi Pahit.

In English:  

In Indonesian:   Namun si Ular tidak menghiraukan ajakan itu, dia fokus mengincar mangsa di depannya.

In Balinese:   Apang cai seken nawang, kai maadan I Kidang, kai raja dini.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iba mirib tusing nawang, uli awak kaine bisa pesu api.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian ia berlari tunggang langgang.

In Balinese:   Ulian tusing nawang apa ane lakar kalaksanayang, ia ngentasin gunung miwah bukit kanti ia kenjel tur pules di gelebeg petanine.

In English:  

In Indonesian:   Karena tak tahu apa yang harus dilakukan, ia pun berkelana melintasi gunung dan bukit sampai akhirnya kelelahan dan tertidur di lumbung padi milik petani.

In Balinese:   Tusing ada anak ane nawang buin pidan gumine lakar kakene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang sane nepukin parindikan punika, terdiam tur kebingungan sing nawang unduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Geris-geris ngerok tusing nawang bayane nibenin. “Jani ba galah melah ngejuk I Bojog Irengan,” keto kenehne I Yuyu.

In English:  

In Indonesian:   Seluruh rakyat Badrasakarana ikut merasakan kegembiraan raja, karena kera perusak taman itu sudah tidak ada lagi.

In Balinese:   Matane nengeng nolih I Kedis Sangsiah. “He cai Kedis Sangsiah, cai tusing nawang lelintihan leluhur icange ngae kreteg rikala Sang Rama Dewa perang tanding nglawan Sang Rahwana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging I Kedis Sikep nawang pikayunan Sang Prabu lantas nyander tekore.

In English:  

In Indonesian:   Air itu menetes perlahan-lahan, setitik demi setitik.

In Balinese:   Uling semengan tiang paling tusing nawang kangin kauh, tiang tusing inget jalan ka desa di beten gununge kangin,” saut I Teruna.

“Apa kal alih ka desane ento?”

“Titiang masamaya nganten ajak teruni di desane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sangkaning kasaktianne, Ki Balian Batur suba nawang yening tabeng wijang Puri Kawyapura pacang megegebug ke Karang Kedangkan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Konyang bahan bermanfaat anggon idup iraganè, tapi iraga pedidi anè harus nawang caran ngampilang anè luung apang Plastik ento sing ngeranang baya idup iraganè...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake mare jani nutur di kangine, ane badauh bisa suba nawang uli dugas ipuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan jani, lan ajak makejang nglekas dadi Men Seken, apang makejang nawang ane seken, apang ketipat, nasi, lan ketipat nasine sing enggalan pasil ulian bes makelo saling atatin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadinne masyarakat nawang mobilitas pasien sedurung didiagnosa positif virus covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadinne konsumen aluh lan nawang dije tongos memblanja produk lokal secara online.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngayah apang wayan nawang tusing tuah ngayah di Pura lan di Pesemetonan Banjar, ngayah liu harus kelaksanayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing ada ane nawang, umah sideme ngaput buah pohe.

In English:  

In Indonesian:   Suatu ketika sebiji mangga jatuh ke sungai.

In Balinese:   Tusing ada ané nawang kénkén pajalan idupé di gumi ané nyansan ngwayahang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane nawang kenken pajalan idupe di gumi ane nyansan ngwayahang.

In English:  

In Indonesian:   Sebelum adanya peraturan dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, tidak sedikit orang yang jarang dapat berkumpul dengan keluarganya.

In Balinese:   Nanging, liu masyarakat tusing nawang ulian sing ade sosialisasi ane massal.

In English:  

In Indonesian:   Peraturan yang menjadi sorotan, mengarahkan masyarakat untuk bekerja dari rumah.

In Balinese:   iraga/dewéké mekejang ketahui dibali akéh cepok kesenian tur budaya iraga/dewéké mekejang ané sing bangun tur perlaya dogén awanan virus ané ngedil iraga/dewéké mekejang nawang ajak corona,banyak cepok pariwisata ané perlaya dibali awanan lockdown tur masih kesenian bali ané mulai ilang sakadi tradisi pééd ogoh-ogoh,melasti tur akéh lagi,dimana toris tertarik ajak budaya tersebut,karena adanya lockdown pariwisata nyerogjog tur arang wénten wisatawan ané berkunjung,selain pariwisata kuliner khas bali masih mulai nyerogjog awanan indik ekonomi ané sakadi jani ini.

In English:   We know that Bali has a lot of arts and culture.

In Indonesian:   Kita ketahui dibali banyak sekali kesenian dan budaya kita yang tidak bangkit dan mati hanya karena virus yang sering kita kenal dengan corona,banyak sekali pariwisata yang mati dibali karena lockdown dan juga kesenian bali yang mulai hilang seperti tradisi pawai ogoh-ogoh,melasti dan banyak lagi,dimana toris tertarik dengan budaya tersebut,karena adanya lockdown pariwisata menurun dan jarang ada wisatawan yang berkunjung,selain pariwisata kuliner khas bali juga mulai menurun karena masalah ekonomi yang seperti sekarang ini.

In Balinese:   Ia lakar nyalanang winaya pingit. “Nyen nawang godogan ane magending nyabran peteng ento nyidang ajak magendu wirasa,” ucapne sinambi magaang adeng-adeng.

In English:  

In Indonesian:   Ia akan mencoba sebuah akal. “Siapa tahu kodok-kodok yang bernyanyi-nyanyi setiap malam itu bisa diajak bertukar pikiran,” desisnya sambil merayap perlahan-lahan.

In Balinese:   Virus corona

Virus ane kadingeh tusing asing di kuping Ane teke tusing kaundang nanging mecelep nesek tusing nawang elek Mesaih care benalu ane nempel ditengah kehidupane Dadi omongan anake liu tusing kodag-kodag Mogbogin, ngusak-asik lan melog-melogin Keneh manusane sube kapengaruhin Ngubah caran idup sewai-waine Munyin sirine kadingeh kaulang-ulang Ngeraung disepanjang marga ane kalewatin Nguyut ngaenang anake inguh Ngeliakin setiap detik galahe Jeritan eling kadingeh tusing pegat-pegat Ngucur parus yeh matane kadi blabar Nakutin muah ngae zona care nareka

Harus tiang anggap apeke viruse ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang tusing nawang unduk apeke viruse ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gering agung tekane tusing ade ne nawang, ngae anake pada pati kaplug bertahan hidup ulian liu anake kehilangan geginan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring teleng marga sanga, atman I Lubdaka bengong mapan tusing nawang tongos ane katuju.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto upah awak belog, ngugu munyi manis, tuara nawang ejite kabandilin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iba nawang kranane Sang Rahwana mati ane malu?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I raga pinaka panjak Ida Bhatara anak sujatine tusing nawang apa-apa indik jagate ene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang nawang tusing ja kaluwargan Tiange dogen keweh, ane len masih patuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane nawang buin pidan virusne lakar ilang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kenehne, anak ane kelihan ento sinah nawang, sawireh suba liu mamaca buku.

In English:   He knows Big Sister has all the answers, because she is always reading one big fat book or another.

In Indonesian:   Dia tahu kakak memiliki semua jawabannya karena kakak banyak membaca.

In Balinese:   Ia nawang Mbokne ngelah pasaut ane liu, ulian ia sesai maca buku utawi ane lenan.

In English:   He knows Big Sister has all the answers, because she is always reading one big fat book or another.

In Indonesian:   Dia tahu Kakak memiliki semua jawaban, karena dia selalu membaca satu buku besar atau yang lain.

In Balinese:   Carane apang ngidang nawang sane becik miwah hoax.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane kapertama irage harus dueg milah utawi milih berita sane kabace utawi berita sane irage pireng, jaman punika akeh pesan berita sane tusing sesuai ngajak berita sane asli kerana berita punika tusing ajak besik sane ningeh utawi nawang dini irage harus dueg milah beita punika nganggen logika lan mekeneh dawe sadurung irage ngugu berita punika apebuin irage nyebarang berita punika kerana yening irage pelih nyebarang berita punika irage lakaran nyakitin keneh anak sane beritaange punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sebagai generasi milenial ane suba nawang kemajuan teknologi patut kritis lan kreatif ngembangang ide lan potensi diri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging nanak apang nawang, goa Gunung Arda Dumadine ento sripit pesan, tenget kerana kajaga naga sakti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Aduhh tiang sing ngelah kuota anggo ngirim ka sosial media ne” Keto Putri ngorahang, lantas orahin tiang Putri ka banjar krana ring banjar ada internet gratis. “Aduhh won sajan ka banjar, sing nawang panes gumi ne jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mbok tiange anak ane marasa keweh bersosialisasi, mbok tiange masih anak ane kapah pesu yening tusing ada perlu, mbok tiange masih tusing pati nawang anak tua-tua di desa tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   contohne ring desa karangasem liu pesan ade budaya, seni, produk lan memberikan kesan ane baru, nanging desa punika tusing ade ane nawang utawi ne nepukin, nah oleh sebab punika pemerintah patut membangun sektor pariwisata ring desa karangasem punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab sampun makudang-kudang berita tur orta indik nuju Normal Baru puniki sane sampun semeton uningin saking media sosial kanti irage mekejang nawang parindikan istilah protokol kesehatan anggen nambakin COVID-19 sajeroning nuju Normal Baru minekadi ngumbah lima (cuci tangan), urati nganggen masker, sayaga ring sejeroning angga, sayaga ngajeng vitamin lan ajeng-ajengan sane bergizi, nenten mepupul sareng anak liu, lan nenten je lunga yening nenten wenten urusan sane penting.

In English:  

In Indonesian:   sudah berapa bulan bekerja dari rumah?

In Balinese:   Nyen nè sing nawang Bali?

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software