nawang

nw*.
  • know the name of something, but not its shape (what it looks like or is)
  • derogatory expression about someone with little knowledge
Andap
nawang; nahuwang
Kasar
nawang
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Tusing nawang kangin kauhe.
Literally: Doesn't know east from west; said about someone who is not very smart.

Sing nawang kangin-kauh.
He doesn't know the direction.

Sari nawang apa artin yoga lan semadi ento?
[example 1]
Sari, do you know the meaning of yoga and meditation?

Tiang dot nawang adake dewek tiange ane lenan di gumine ene
I wonder if there’s another me somewhere in the world

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Apa ke ada carane nawang yening informasi ne ento tusing patut?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekadi Anak luh, Iraga sareng sami patut uning utawi nawang Napi ane nyidang kaangen nepasin disiinformasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang tusing bani ngalih bati liu-liu krana tiang nawang anake buka jani tusing liu ngelah pipis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu Wayan Hok langsung ngebuungin Pewiwahane sekonden nawang nyen ne temuinne ajak Wayan Hit.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nawang ke ragane apa ane ngranang keto?

In English:   Do you know the reason?

In Indonesian:   Tahukah kamu alasannya?

In Balinese:   Mirib kita ajak makejang tusing nawang, i bikul nenenan parekan Bhatara Wisnu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sautina tusing nawang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga dadi rarama harus ngorahin bayan virus ento apang anak cerik iraga ajak makejang nawang lan bisa nyaga awakné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, sane nomor kalih, apake ada carane nawang yening informasine ento tusing patut tur apa ane nyidang anggon nepasin disinformasine ento?

In English:   This caused me to believe and be attracted to the give away.

In Indonesian:   Hal tersebut menyebabkan saya percaya dan tertarik untuk berita itu.

In Balinese:   Dong tolih awak icange mamerag!” Yadiastun I Kedis Cangak tusing taen masantulan ngajak I Cicing Alas, nanging ia nawang bikas beburone ento.

In English:  

In Indonesian:   Paruhku yang pendek dan kecil tidak mungkin dapat mengeluarkan tulang itu,” jawab Kolibri.

In Balinese:   Sawireh Cicing Gudig tuara nawang lud, makejang wikaran anake pelih baana ngundukang.

In English:  

In Indonesian:   Dewi Durga kembali mengabulkan permohonan si anjing kudisan.

In Balinese:   Nyén ané tusing nawang indik Covid-19 ?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba nawang buka keto, lan jani kenken caranne iraga makeneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukat ngoyong jumah, liu anake ane paling tur tusing nawang lakar ngudiang jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sambilanga ngoyong jumah, lan tusing nawang ngudiang, iraga nyidaang nyemak gae cenik-cenik anggon ngisi awak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukatne mrana Covid-19 ene nglimbak di negri Chinane, liu anak ane paling tur tusing nawang kenken pajalan ane luung apang ia selamet tur tusing kena mranane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngaksi kawentenane punika, raris Raden Dewi ngandika teken Men Bekung. “Uduh Meme, titiang matakon, dija umah memene?’ Ajak gelah melali kema ka umah Memene apang gelah nawang. ”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang megat munyin beline, “Eda Beli baas sumbar ngomong, awak tusing nawang matan Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pastikan Sumber Berita; Yadiastun maan info uling timpal, sakewala sing misi tautan resmi, ane nerima masi sing tatas nawang nyen ngirimang paling malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga Sube Nawang cerik-cerik Demen Pesan main HP apalagi Jani Sube Dituntut Masyarakat Indonēsia nē Harus Ngoyong Jumah Kēto artinē malajah masi Jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen ada ane matatu, lakar ke Vita nawang apa ane nyandang kagaenin?

In English:   If someone is hurt, will Vita know what to do?

In Indonesian:   Jika ada yang terluka, akankah Vita tahu apa yang harus dilakukan?

In Balinese:   Nyén ané tusing nawang covid-19, kadirasa suba tusing patut buin sambatang apang lantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén suba makelo ngoyong di jumah, sing nawang apa buin gaé ané bisa kagaénin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buka tatas nawang yening panembahane bakal kamranan kalaning pegat katuran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun sebeng tiang buka kene,boya ja tiang ajum,boya ja tiang galak,mula uli ditu suba baange sebeng buka kene,yan alih makelo matimpal teken tiang pasti nawang kengken asli tiange sane demen mecande,gradag grudug,demen matimpal,krana pandemi ene pragat ngae iri netizen kadenanga suba tiang idup enak tusing tawanga tiang masih susah,tiang malali boya ja krana tiang liu ngelah pipis,krana tiang liu ngelah timpal sane nyak nraktir,keto suba mare nolih ling disisi utawi sebeng tiang gen.Sampunang nolih uli sisi sakewala tolih masih ditengahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli penjajahan Belanda ngantos jani, mara tiang nawang kene sujatine milu perang, boya ja perang ane nganggon senjata nanging perang ngelidin virus Covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Telung bulan suba tusing nawang sekolah, tusing melali, tusing magae, buina tusing cara ane suba-suba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bin besik da kanti engsap mebakti, karna raga tusing nawang apa ane lakar wenten ring gumi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani iraga sampun nawang sami katibe duka, iraga harus bisa nyaga diri mangda sami shanti lan bagia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para gajahe ane momo ento tuara nawang parilaksanane nguwugang umahne para kelinci.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén suba makelo ngoyong di jumah, sing nawang apa buin gaé ané bisa kagaénin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gering agung tekane tusing ade ne nawang, ngae anake pada pati kaplug bertahan hidup ulian liu anake kehilangan geginan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Peristiwa punika enggal sajan viral di sosial media kanti masyarakat Indonesia nawang.

In English:   This incident went viral on social media so quickly that it shocked people throughout Indonesia.

In Indonesian:   Peristiwa ini begitu cepat viral di media sosial sampai menggemparkan masyarakat seluruh Indonesia.

In Balinese:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In English:   Ditu di pasraman Jero Dukuh, cening mlajah sambilang ngayah”. “Plajahin cening matingkah,ngomong muah mapineh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging lacur, I Gajah tusing nawang teken ada pangkung dalem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia nawang carane nglanting.

In English:   He knows how to swing.

In Indonesian:   Dia tahu cara berayun.

In Balinese:   Nanging ia nawang ane ngelah munyi seret ento tuah I Goak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Grubug

Guminé uug Pati kaplug Sing nawang unduk Basang seduk Laut muruk Dayané tajuk Lantas rabuk

Apang ngidang majujuk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang cai seken nawang, kai maadan I Kidang, kai raja dini.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang cai nawang, I Sampi suba kalah macentok ajak kai.

In English:  

In Indonesian:   Belum terbukti kau lebih hebat dariku.

In Balinese:   Sujatine ia gedeg tekening munyin I Kidang ane sumbung. “Cotot cepok gen iba suba ngaseksek, cai tusing nawang, kai ngelah upas ane meranen.

In English:  

In Indonesian:   Belum terbukti kau lebih hebat dariku.

In Balinese:   Apang cai nawang, I Kidang toden taen kalah malaib.”

In English:  

In Indonesian:   Mohon jangan ganggu aku, aku lagi mengintai Katak.

In Balinese:   Apang cai nawang, uling jani wake dadi raja Kopi Pahit.

In English:  

In Indonesian:   Namun si Ular tidak menghiraukan ajakan itu, dia fokus mengincar mangsa di depannya.

In Balinese:   Apang cai nawang, wake ane maadan I Kidang, raja di alas Kopipahit.

In English:  

In Indonesian:   Mohon jangan ganggu aku, aku lagi mengintai Katak.

In Balinese:   Iba mirib tusing nawang, uli awak kaine bisa pesu api.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian ia berlari tunggang langgang.

In Balinese:   Ulian tusing nawang apa ane lakar kalaksanayang, ia ngentasin gunung miwah bukit kanti ia kenjel tur pules di gelebeg petanine.

In English:  

In Indonesian:   Karena tak tahu apa yang harus dilakukan, ia pun berkelana melintasi gunung dan bukit sampai akhirnya kelelahan dan tertidur di lumbung padi milik petani.

In Balinese:   Tiang sane nepukin parindikan punika, terdiam tur kebingungan sing nawang unduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Geris-geris ngerok tusing nawang bayane nibenin. “Jani ba galah melah ngejuk I Bojog Irengan,” keto kenehne I Yuyu.

In English:  

In Indonesian:   Seluruh rakyat Badrasakarana ikut merasakan kegembiraan raja, karena kera perusak taman itu sudah tidak ada lagi.

In Balinese:   Matane nengeng nolih I Kedis Sangsiah. “He cai Kedis Sangsiah, cai tusing nawang lelintihan leluhur icange ngae kreteg rikala Sang Rama Dewa perang tanding nglawan Sang Rahwana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging I Kedis Sikep nawang pikayunan Sang Prabu lantas nyander tekore.

In English:  

In Indonesian:   Air itu menetes perlahan-lahan, setitik demi setitik.

In Balinese:   Tusing ada anak ane nawang buin pidan gumine lakar kakene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Konyang bahan bermanfaat anggon idup iraganè, tapi iraga pedidi anè harus nawang caran ngampilang anè luung apang Plastik ento sing ngeranang baya idup iraganè...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake mare jani nutur di kangine, ane badauh bisa suba nawang uli dugas ipuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan jani, lan ajak makejang nglekas dadi Men Seken, apang makejang nawang ane seken, apang ketipat, nasi, lan ketipat nasine sing enggalan pasil ulian bes makelo saling atatin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngayah apang wayan nawang tusing tuah ngayah di Pura lan di Pesemetonan Banjar, ngayah liu harus kelaksanayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing ada ane nawang, umah sideme ngaput buah pohe.

In English:  

In Indonesian:   Suatu ketika sebiji mangga jatuh ke sungai.

In Balinese:   Tusing ada ané nawang kénkén pajalan idupé di gumi ané nyansan ngwayahang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane nawang kenken pajalan idupe di gumi ane nyansan ngwayahang.

In English:  

In Indonesian:   Sebelum adanya peraturan dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, tidak sedikit orang yang jarang dapat berkumpul dengan keluarganya.

In Balinese:   Ia lakar nyalanang winaya pingit. “Nyen nawang godogan ane magending nyabran peteng ento nyidang ajak magendu wirasa,” ucapne sinambi magaang adeng-adeng.

In English:  

In Indonesian:   Ia akan mencoba sebuah akal. “Siapa tahu kodok-kodok yang bernyanyi-nyanyi setiap malam itu bisa diajak bertukar pikiran,” desisnya sambil merayap perlahan-lahan.

In Balinese:   Virus corona

Virus ane kadingeh tusing asing di kuping Ane teke tusing kaundang nanging mecelep nesek tusing nawang elek Mesaih care benalu ane nempel ditengah kehidupane Dadi omongan anake liu tusing kodag-kodag Mogbogin, ngusak-asik lan melog-melogin Keneh manusane sube kapengaruhin Ngubah caran idup sewai-waine Munyin sirine kadingeh kaulang-ulang Ngeraung disepanjang marga ane kalewatin Nguyut ngaenang anake inguh Ngeliakin setiap detik galahe Jeritan eling kadingeh tusing pegat-pegat Ngucur parus yeh matane kadi blabar Nakutin muah ngae zona care nareka

Harus tiang anggap apeke viruse ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang tusing nawang unduk apeke viruse ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto upah awak belog, ngugu munyi manis, tuara nawang ejite kabandilin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang nawang tusing ja kaluwargan Tiange dogen keweh, ane len masih patuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kenehne, anak ane kelihan ento sinah nawang, sawireh suba liu mamaca buku.

In English:   He knows Big Sister has all the answers, because she is always reading one big fat book or another.

In Indonesian:   Dia tahu kakak memiliki semua jawabannya karena kakak banyak membaca.

In Balinese:   Ia nawang Mbokne ngelah pasaut ane liu, ulian ia sesai maca buku utawi ane lenan.

In English:   He knows Big Sister has all the answers, because she is always reading one big fat book or another.

In Indonesian:   Dia tahu Kakak memiliki semua jawaban, karena dia selalu membaca satu buku besar atau yang lain.

In Balinese:   Carane apang ngidang nawang sane becik miwah hoax.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane kapertama irage harus dueg milah utawi milih berita sane kabace utawi berita sane irage pireng, jaman punika akeh pesan berita sane tusing sesuai ngajak berita sane asli kerana berita punika tusing ajak besik sane ningeh utawi nawang dini irage harus dueg milah beita punika nganggen logika lan mekeneh dawe sadurung irage ngugu berita punika apebuin irage nyebarang berita punika kerana yening irage pelih nyebarang berita punika irage lakaran nyakitin keneh anak sane beritaange punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging nanak apang nawang, goa Gunung Arda Dumadine ento sripit pesan, tenget kerana kajaga naga sakti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Aduhh tiang sing ngelah kuota anggo ngirim ka sosial media ne” Keto Putri ngorahang, lantas orahin tiang Putri ka banjar krana ring banjar ada internet gratis. “Aduhh won sajan ka banjar, sing nawang panes gumi ne jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mbok tiange anak ane marasa keweh bersosialisasi, mbok tiange masih anak ane kapah pesu yening tusing ada perlu, mbok tiange masih tusing pati nawang anak tua-tua di desa tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab sampun makudang-kudang berita tur orta indik nuju Normal Baru puniki sane sampun semeton uningin saking media sosial kanti irage mekejang nawang parindikan istilah protokol kesehatan anggen nambakin COVID-19 sajeroning nuju Normal Baru minekadi ngumbah lima (cuci tangan), urati nganggen masker, sayaga ring sejeroning angga, sayaga ngajeng vitamin lan ajeng-ajengan sane bergizi, nenten mepupul sareng anak liu, lan nenten je lunga yening nenten wenten urusan sane penting.

In English:  

In Indonesian:   sudah berapa bulan bekerja dari rumah?

In Balinese:   Nyen nè sing nawang Bali?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, tegarang baca dogen malu kenken panadinne, awanane iraga nawang unduk ane besik bisa ngranaang unduk ane len-lenan. . ..

In English:   Well, read about what happened to him, and you'll see how one thing can lead to another, and another, and another...

In Indonesian:   Yah, coba saja baca dulu apa yang terjadi dengannya, sehingga kamu menjadi tahu satu kejadian mengakibatkan kejadian lain, yang mengakibatkan kejadian lain lagi, dan kejadian lain ...

In Balinese:   Wi : ("Sebener ne Wi nawang ulian to Luh nolak Wi.

In English:  

In Indonesian:   Wi : "Sekarang kan sudah tinggal menunggu tamat (sekolah), Wi sekarang mau berterus terang.

In Balinese:   Pandemi ne mangkin sekadi grubug sane wayah, tusing ada anak ane nawang lakar wenten pandemi puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pandemi ne ngeranang gumi ne sepi sekadi sema, liu anak ane tusing nawang lakar nguda.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang nawang malaksana, ngraos, tur mapineh ane melah nganutin tetuek agama.”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pekak suba tua tusing nawang nu keto-keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu, Vety timpalne Praca, nawang unduke ento lan masadu teken gurune.

In English:   One day, Prach’s best friend Vety finds out about the bullying and tells his teacher.

In Indonesian:   Suatu hari, Vety, sahabat Praca, mengetahui tentang perundungan itu dan mengadu pada gurunya.

In Balinese:   Pangupa jiwa kakenehang sabilang wai

Apanga payu ngae darang nasi Boya ja ngidaang majudi Apa buin nagih melali

Nyen kapelihang teken unduke jani Unduk ane tusing ngetisin ati Tusing nawang misan teken rerama pedidi

Ulian itep magarang ngalih bati

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baca carita ane ngango bin ene apang nawang carane Cheekoo ngilangang ambu luune ento.

In English:   Read this wonderful story to find out how Cheekoo gets rid of this horrible trash cloud.

In Indonesian:   Baca cerita yang luar biasa ini untuk mengetahui cara Cheekoo menghilangkan awan sampah yang mengerikan ini.

In Balinese:   Sing abedik anake ane nawang, yen uling ipidan digumine ada masan panes jak masan ujan, sakewala ane jani mimbuh buin besik ane madan masan korona (COVID-19).

In English:  

In Indonesian:   Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19 begitupula dengan Indonesia, khususnya Bali sebagai destinasi pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara.

In Balinese:   Ring dina sane sampun lintang, meme tiange polih pesan hoax indik wantuan BLT ring whatsapp raris meme titiange ngemaang titiang nawang indike punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tur dadi masih takonang teken pihak-pihak ane seken nawang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah apang kai nawang, tegarang iba meju jani.

In English:  

In Indonesian:   Biar kamu tahu saja, coba kamu buang kotoranmu sekarang.

In Balinese:   Buina jerone kaliwat sombong pesan.” Mare ningeh ada kedis cerik ane mamunyi keto, pedih Sang Muun tur mesaut banggras, “Ah, iba kedis cerik, mapi-mapi tuara nawang.

In English:  

In Indonesian:   Lagi pula kamu sangat sombong.” Baru mendengar ada burung kecil berbicara seperti itu, Sang Muun marah dan menjawab dengan suara besar dan keras, “Eh, Kamu burung kecil, pura- pura tidak tahu.

In Balinese:   Ia pules boya sangkaning tusing nawang tika, tusing nawang sesanan panjak tekening gusti.

In English:  

In Indonesian:   Benar saya binatang bodoh, namun bukan penakut.

In Balinese:   Rikala ngenjek natar puri, ipun kacadang olih balawadwa.

“He, cai kal kija?” keto balawadwane nengkik matakon. “Titiang pacang ngaturang ulam cekalan ring ida gusti prabu,” saut i bendega. “Cai suba nawang yening Gusti Prabu lakar mapica tekening bendega sane nyidang ngaturang be cekalan?”

“Titiang uning, nanging titing nenten nyaratang pica.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buka tatas nawang yening panembahane bakal kamranan kalaning pegat katuran.

In English:  

In Indonesian:   Demikian pula, dengan penyemprotan yang asal-asalan.

In Balinese:   Uling mara ngenah kanti kejani kondén ada sané nawang vaksin ajak ubad virusé ené.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bang icang mirah lan emas anggon mayah utang!” “Yih cai anak cerik tusing nawang tata krama, ngawag cai mapeta.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ade ne ngoraang bapan tiange memitra ngajak anak eluh elenan di jalane, ade ngorang memen tiange kone sing nawang ngurus keluarga sing nekaang hasil kepisaga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gering COVID-19 ngeranayang iraga nawang indik bek gegaenan ane nyidang kalaksanayang nganggo fasilitas dalam jaringan utawi online.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wake malunan neked dini, cai ane durinan teka patutne ngalah!” saut I Sidem.

“Yih, apang cai pedas nawang nah.

In English:  

In Indonesian:   Aku pertama tiba di sini, kamu yang belakangan datang semestinya mengalah!” jawab Semut Hitam.

“Yih, agar kamu tahu ya.

In Balinese:   Tumben jani tiyang nawang Corona, tumben jani mase tiyang ngrasayang megae uli jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Virus Coronane ene ngaenang tiang setate bengong sebilang wai, yening kekeneh baan tiang, ngancan wai ngancan malaib cita-cita tiange dados Dosen, krana sawai-wai tuah ngoyong jumah tusing nawang melajah pragat bintit ngaritang kambing.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tur ulian ento ngae disinformasi, tusing nawang ané beneh, tusing nawang ané pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara Daha Mabok Selem nawang pisagane sugih, lantas ia kema nyibsib ka umah Daha Ubanan nagih ngemalin dedarane.

In English:  

In Indonesian:   Perawan tua itu pun menjadi orang terkaya di kampungnya.
  1. BASAbali software