Ekonomi Selaras Ngawit Saking Pemuda Cerdas

PicsArt 06-06-09.12.48.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  I Wayan Adi Suantika

  11 months ago
  Score 0

  Om swastiastu

  Becik pisan niki sane kasobiahan ring ajeng, yening nenten coba banting setir, napi men anggen nyambung urip. Skadi puniki mangkin alih-alihane gerit. Dumogi niki prasida kaanggen pertimbangan ring genah-genah wisatane. Sadurung nika, Mangkin tiang lakar negarang matanduran ring pondok, lakar ngubuh siap taler. Mangda tan ngoyong bengong tan wenten kegiatan.

  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Ny n an tusing nawang covid-19, kadirasa suba tusing patut buin sambatang apang lantang. Gumin jani suba marasa mabading cara dugas n n k moyang dadi seorang pelaut. konomin sulit, y ning suba pariwisata anjlok sinah an l n nutug nyer ndeng. Ipidan sesai dingeh toris nyambatang Bali is Paradise, ulian ento krama Balin ketog s mprong makuli di pariwisata. Nanging k nk n unduk y n wisatawan aad anyudang segara tanpa toya, tanpa lawat k wala mamikat. Hot l-hot l tusing buin inepin toris, nanging dadi genah pakurungan anak maisolasi. An jani apang konomi Balin tusing nyansan failed, iraga patut ling apang tusing kanti jungklang-jungkling. Y ning sakadi titiang, iraga patut banting setir uli genah pariwisata dadiang tongos pakaryan an maguna, minakadi di hot l utawi villa, ditu ada makudang-kudang kolam renang, ento ngidang dadiang tongos ngubuh B , halaman kosong dadi masih anggon matanduran soroh jukut, tabia, tuung miwah an l nan, apang tusing tetamanan usak, dadi nganggon polybag apang saru. Jeg k nk n ja caran apang tusing tieb Balin , pangangguran apang tusing makacakan. Tegarang itung mangkin, kudang hotel ada di Bali, kudang kolam renang kosong, y ning ento jani multifungsiang kudang ton sabilang wai ada b , jukut, tabia miwah an l nan. Tusing wantah hot l di Bali liu ada tongos wisata an dadi dadiang tongos pakaryan. Sakadi wisata air terjun ring Penida, ri sedek wisatawan sepi, y h an kaandegan dados kabungkah, mangda prasida membah lancar ka carik-carik , sinah petanin ngidang mapula-pulan sakadi patut. Lantas punapi indik krama san n nten madu genah wisata wiadin carik linggah?. Apang tusing ngoyong sajaan. Iraga patut kreatif ngolah genah karang antuk mapula-pulaan sakadi ring hot l antuk ngangg n polybag, ento masih dadi pulain jukut-jukutan, tabia, jah , kunyit miwah san lianan. Ri kala isin paon suba ada sinah pangeluaran masih bedik. L nan ento, iraga ngidang masih maubu-ubuan, k wala apang tusing sanget mesuang modal lan resiko pocol masih rendah, iraga ngidang ngubuh siap bali, tusing wantah aluh ngubuh, siap balin masih tusing sanget nagih amah-amahan an tawah-tawah cara siap oren. Ada masih anak an ngelah jiwa seni, ngidang masih ngolah barang an suba tusing dadi anggon apang ngenah luung, cara tiang jani mulas sokasi an suba u k br ngb ng mimbuh maong, sulap apang dadi jeg g. Ento masih ngidang nulungin ibu-ibu pkkn an meled ngelah sokasi mulus nanging apang terjangkau.

  Ngiring iraga sareng-sareng ngawangun konomi Bali mangda selaras ngawit saking pemuda cerdas .

  In Indonesian