Ka

k
  • to; towards
Media
ka; ke
Kasar
ka; ke
Halus
ring
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

"Meme, tiang mangkin payu luas ka Klungkung"
[example 1]
Mother, I'm now going to Klungkung.

Tiang malali ka Tanah Lot.
I'm going on an excursion to Tanah Lot.

Ayu: Tiang mangkin jagi ka sekolah Widya Kumara. Tiang mapamit dumun nggih...? Wisnu: Nggih, rarisang.
[example 2]
Ayu: I am going to the Widya Kumara school. Please, excuse me...? Wisnu: Yes, go ahead.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   I Wayan ajak I Made makita mageluran ka sisi.

In English:   they were like statues.

In Indonesian:   I Wayan dan I Made ingin berteriak keluar.

In Balinese:   Buine tambahé ané besikan bantangné tancebanga ka tanahé ané ngurugin séméré, muah ané lénan pejaga di sisin séméré, suud keto lantas kalahina mengkeb.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasampune ngawentenang pamargi ka Amerika tur akéh ngamolihang prakanti anyar, dané lan kurenannyané nénten pernah matilar saking Bali.

In English:   Following a brief trip to the United States, where Blanco acquired many new collectors, the couple never left their fantasy home again.

In Indonesian:   Setelah perjalanan singkatnya ke Amerika, dimana Blanco mendapat banyak kontak kolektor baru, ia dan istrinya tidak pernah meninggalkan Bali lagi.

In Balinese:   Sakewanten risampune wenten pemekaran wilayah warsa 1992, Denpasar kadadosang Kota Madya taler ibu kota Kabupaten Badung magingsir ka Mengwi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prasasti sane wenten ring Pura Kehen puniki nyuratang indik pangandikan sang raja mangda ngwehin parajanane mawali ka Desa Bangli mangdane pada-pada ngewangun miwah menain jerone soang-soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang ngomong teken panyeroan I Cupake, “Jero tulung titiang, titiang jagi tangkil matur ring Ida Sang Prabhu. “Malaib panyroane ka puri nguningayang unduke punika teken Raden Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang jagi ngaturang ayah, ngemademang ipun I Benaru. “Duaning asapunika wenten pabesene I Grantang, laut I dagang nasi gagesonan nangkil ka puri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngudiang beli tusing ka puri tangkil ring Ida Sang Prabhu.” Sasampune wenten ketel wacanan Ida Raden Dewi raris I Grantang nyawis tur matur dabdab alon, ngaturan parindikan pajalan sane sampun lintang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak ngelur nunden panjake ngejuk tur ngulung aji tikeh tur ngentungang ka pasihe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Raris Ida Sang Prabhu ngandika, ” Ih memen cening, yen mula saja buka atur men ceninge, lautang kema tunden ia tangkil ka puri apang tawang gelah!” Sesampune wenten renteh wacanan Ida Sang Prabhu,’I Dagang nasi jek ngenggalang ngalih I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane bungane pada kembang, I Grantang ngalap bungane ento tur adepa teken Men Bekung ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala yan bah kelod tumbake, ento pinaka cihna tiang kalah. “Suud matinget, teken beline, I Grantang laut tuun ka goane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane suud mablanja lantas wong jerone ento ka puri ngaturang bunga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kai lakar ngiring Ida ka Puri. ” I Benaru lantas ngelur brangti laut ngamuk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Raden Dewi raris metaken teken wong jerone. “Eh Bibi bibi Sari dija nyai meli bungane ene?”buin mani ka pasar apang kacunduk teken dagang bungane ene.” Manine kairing Ida Raden Dewi lunga, matumbasan ka pasar.Gelisang carita raris kapanggih Men Bekung nyuun kranjang misi bunga mewarna warni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan kola tusing maan metanding ngajak I Benaru jengah kola, Adi. ” I Grantang laut ngomong uli tengah goane teken I Cupak. “Beli tegarang entungan tali bune ka goane! “Disubane ada raos adine buka keto laut I Cupak ngentungan taline ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngaksi kawentenane punika, raris Raden Dewi ngandika teken Men Bekung. “Uduh Meme, titiang matakon, dija umah memene?’ Ajak gelah melali kema ka umah Memene apang gelah nawang. ” Gelisang carita Ida Raden Dewi sampun neked di pondok Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cindelaras lakar luas ka Jenggala.

In English:   Cindelaras was about to leave for Jenggala.

In Indonesian:   Cindelaras hendak berangkat ke Jenggala.

In Balinese:   Tatkala ia majalan ka sekolah, ia nepukin sarwa jukut majalan nuju ka sekolahne sambilanga ngandong tas tur ngaba botol yeh!

In English:   On his way to school, he sees vegetables of all shapes and sizes also headed there, carrying their schoolbags and water bottles!

In Indonesian:   Dalam perjalanan ke sekolah, dia melihat sayur-sayuran dalam berbagai bentuk dan ukuran juga menuju sekolah dengan menyandang tas sekolah dan botol minum!

In Balinese:   Gending Jangér wénten 50 Gending paduan suara mabasa Bali wénten 12, lan gending sané mamurda Dagang Tuak kagendingang olih duta Bali ka tingkat nasional.

In English:  

In Indonesian:   Nyayian Janger sebanyak 50, Nyanyian paduan suara berbahasa Bali ada 12, dan nyanyian yang berjudul “Dagang Tuak” dinyanyikan oleh duta Bali ke Tingkat Nasional.

In Balinese:   Taler seni kriya marupa patung, lukisan, ukiran, pinaka oleh-oleh rikala rauh ka peken sukawati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kengkene ka telabahe abana masileman apang nyak kedasan goban merine buin abedik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kengkene ka telabahe abana masileman apang nyak kedasan goban merine buin abedik.

In English:  

In Indonesian:   Kadang kadang di bawa ke sungai untuk dimandikan agar anak bebeknya itu kelihatan lebih bersih.

In Balinese:   Nah jani jemakanga ja, antiang dini!” I gede selem maselieb ka durin batune.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani jemakanga ja, antiang dini!” I gede selem maselieb ka durin batune.

In English:  

In Indonesian:   memang benar tadi sore ada anak bebek berenang ke sini.

In Balinese:   Ri tepengan nénten ibuk magarapan ring sawahé, dané pepes nyilib malali ka jeron uwannyané, I Gusti Ketut Kobot lan I Gusti Made Baret.

In English:   Though he was busy working in the rice fields, he often managed to find time to play at the home of his uncles, I Gusti Ketut Kobot and I Gusti Made Baret.

In Indonesian:   Mokoh remaja tidak kehabisan akal.

In Balinese:   Mara I Durma matuuh pitung oton, kalahina teken memene mawali ka swargan.

In English:   Mara I Durma matuuh pitung oton, kalahina teken memene mawali ka swargan.

In Indonesian:  

In Balinese:   Gita Purnama dados pamipil ring cakepan pupulan puisi “Déndang Dénpasar Nyiur Sanur”, pupulan puisi “Dénpasar lan Donpasar”, lan pupulan puisi “Angripta Rum.” Cakepan sané sampun kamedalang inggih punika pupulan satua cutet sareng istrinnyané sané mamurda “Smara Réka” warsa 2014.

In English:   Additionally, he is a member of the team of writers of the biography "I Wayan Beratha: Seniman Kelas Dunia." In 2016 he received the Rancage Literary Award for his service in preserving and developing modern Balinese literature.

In Indonesian:   Gita Purnama menjadi penyusun pada kumpulan puisi “Dendang Denpasar Nyiur Sanur”, kumpulan puisi, “Denpasar lan Donpasar,” serta kumpulan puisi “Angripta Rum”.

In Balinese:   Niki wantah silih sinunggil kakawian dané sané marupa satua cutet mamurda “Ngalih Sampi Galang Bulan” sané kaambil saking cakepan “Smara Réka.”

In English:  

In Indonesian:   Pada 2016 ia mendapat hadiah Sastra Rancage atas jasa-jasanya dalam melestarikan dan mengembangkan sastra Bali Modern.

In Balinese:   Ayu mawali budal ka Bali ring warsa 1992 jaga ngalanturang kuliah ring Fakultas Hukum Universitas Udayana, tur lulus maka Sarjana Hukum ring warsa 1993.

In English:  

In Indonesian:   Ayu kembali hijrah ke Bali pada tahun 1992 guna melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1993.

In Balinese:   Sane mangkin Ayu ngarasayang panglelanannyane saking panggung ka panggung ngamolihang paplajahan utama.

In English:  

In Indonesian:   Film Under The Tree juga masuk dalam daftar nominasi International Film Festival di Tokyo.

In Balinese:   Risampune tutug 7 warsa ring Yogyakarta, dane raris magingsir ka Jakarta lan majangkepan sareng teater kecil.

In English:  

In Indonesian:   Setelah 7 tahun di Yogyakarta, ia kemudian pindah ke Jakarta dan bergabung dengan Teater Kecil.

In Balinese:   Mamargi saking Tabanan ka Dénpasar setata ngalinggihin sepéda ontél.

In English:   He always travels along the road from Tabanan to Denpasar by riding a roadster bicycle.

In Indonesian:   Melalui jalan dari Tabanan ke Dénpasar dengan selalu menaiki sepeda ontél.

In Balinese:   Mabesen ia teken panakne, kene, “Cening, cening Ketimun Mas, meme bakal luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Kamu diam di rumah, nanti diberi dioleh-oleh jajan.

In Balinese:   Yen ento ampakin, pedas cening plaibange.”

Buin manine, buin memenne ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Kalau bukan ibu yang memanggil, jangan sekali- sekali membukakan pintu!"

Diceritakan sekarang Raksasa, akan datang lagi ke rumah I Ketimun Mas.

In Balinese:   Makire majalan, memenne mabesen, “Cening, cening, meme lakar ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Di jalan dia melihat seorang pengembala bebek.

In Balinese:   Kacerita jani sedek semengan, memenne bakal luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Berpesanlah ibunya kepada anaknya, "Nak, nak Ketimun Mas, Ibu akan pergi ke pasar.

In Balinese:   I Lutung maglebug ulung ka tanahe lantas mati.

In English:  

In Indonesian:   Mayatnya diseret ke pondok oleh I Kakek.

In Balinese:   Sané dot matemu sareng pangawi puniki, rarisang rauh ka pondoknyané ring Banjar Kemenuh Kangin, Désa Kemenuh, Sukawati-Gianyar.

In English:  

In Indonesian:   Yang ingin bertemu dengan pengarang ini, silakan datang ke rumahnya di Banjar Kemenuh Kangin, Désa Kemenuh, Sukawati-Gianyar.

In Balinese:   Leluhur kainé nyidayang ngaé kreteg di pasihé, mambahan ka Alengka Pura.

In English:   Yes, to make you notice, I am indeed a descendant of the monkey who has supernatural power, able to uproot the mountain.

In Indonesian:   Leluhurku sanggup membuat jembatan di laut yang mengalir ke Alengka.

In Balinese:   Ane malu dugas pamargan Ida Betara Ramane magebug ka lengka pura.

In English:   My ancestor was a servant by Rama.

In Indonesian:   Dulu waktu perjalanan Rama menyerang ke Alengka.

In Balinese:   I Sugih paida abana ka dui-duine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sai-sai I Tiwas ka alase ngalih saang lakar adepa ka peken.

In English:   Every day I Tiwas went to the forest looking for firewood for sale to the market.

In Indonesian:   Setiap hari I Tiwas ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar.

In Balinese:   Sedek dina anu I Tiwas luas ka alase, krasak krosok ngalih saang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumah ia luas ka pande.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Maninne I Sugih ka umahne I Tiwas matakon, “Ih Tiwas, dije nyai maan slake liu?” Masaut I Tiwas, “Kene mbok, ibi tiang ka alase ngalih lakar jukut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Maninne I Sugih ngemalunin luas ka alase.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia luas ka alasé, ngalih amah-amahan ané nguda-nguda.

In English:  

In Indonesian:   Dia pergi ke hutan untuk mencari makanan.

In Balinese:   I Macan ngomong, ”Ih, buron apa saja iba bani mai ka alasé?

In English:  

In Indonesian:   I Macan masih bengong melihat Ni Mesaba bersama anaknya Ni Wingsali.

In Balinese:   Panakné Ni Wingsali masih bareng ka alasé.

In English:  

In Indonesian:   Anaknya bernama Ni Wingsali yang juga ikut ke Alas.

In Balinese:   Kabupaten Karangasem kawangun antuk sejarah sane lantang saking kerajaan sane nemu jaya selanturnyane mrasidayang nyimbarang genah kerajaan kantos ka Buleleng, Jembrana miwah Lombok.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane kapertama, saking Samprangan ke Gelgel-Swecapura, kaping kalih, saking Gelgel-Swecapura ka pusat kerajaan Klungkung-Samarapura ring pantaraning abad 17-20 Masehi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba gede apine I Lutung ngencolang makecos ka raab umah jero dukuhe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung encol makecos ka punya kayune, sambilanga magending pupuh durma.

“ Jero Dukuh puniki jua pirengan I Kakua ia manyingid Di batan tengkulak I Lutung ia bubuan Menek di kayu ia manyingid Ih dukuh Kantrungan Nyen alih jero jani”

Dukuh Kantrungan ngenggalang ngungkab tengkulak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kakua celepanga ka krangkenge, tur encol ngaliang kulit bantal teken kulit biu kuning, manut pangidih I Kakua ring dane Jero Dukuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masaut I Kakua, “Nah dong enggalang je bukaang jelana krangkenge!” Disubane mabukaang krangkenge encol I Lutung macelep ka krangkenge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Luas ka klinik tusing ngemedin, ulian liu ane luung lakar tepuk di jalane.

In English:   A walk to the clinic doesn’t have to be dull, when there are so many wonderful things to see on the way.

In Indonesian:   Pergi ke klinik tidak harus membosankan karena ternyata banyak sekali hal-hal yang indah dilihat sepanjang perjalanan.

In Balinese:   Dawegé alit Mario setata kaajak olih bapannyané ka studio sané magenah ring campuhan Ubud, irika ipun kauningang saparindik seni olih bapannyané.

In English:   Without doubt, his father Antonio Blanco was regarded throughout his life as the most famous artist of the island of Bali.

In Indonesian:   Waktu Mario kecil, ayahnya mengajak ke studionya di Campuan, mengenalkan hasrat seni padanya.

In Balinese:   Adi setata ngelah patakon ka mbok utawi blinne.

In English:   Little Brother's inquisitive mind is always full of questions for Big Sister.

In Indonesian:   Adik selalu punya pertanyaan untuk kakak.

In Balinese:   I wau Aji mamaosang jagat Baline selat pasih raris mialang pajalan titiange ka Bali, beh elah antuk titiang ngentap pasihe wantah aclekidek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala pamuput ngandika Ida Betara Guru teken I Naga Basukih, “Nanak Bagus Naga Basukih, Aji sing ja buin lakar mialang pajalan I Nanak ka jagat Bali, nah majalan I Nanak apang melah!” Mara keto kone pangandikan Ajine, beh ngrigik kone I Naga Basukih, jog menggal-enggalan nunas mapamit ring Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani madabdan kone I Naga Basukih buate luas ka Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mapan edote apang enggal ja ningalin gumi Baline, dong keto ya jenenga, jani menek kone I Naga Basukih ka duur muncuk gununge, uli muncuk gununge totonan lantas I Naga Basukih ninjo gumi Baline.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening sampun lami pisan Aji, titiang tan pisan naanin mapanggih sareng sameton, nika mawinan titiang nunasang mangda sueca ugi maicain titiang lunga ka tanah Bali jaga ngrereh sameton titiange sami.” Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina yan pade I Nanak lunga, men nyen kone ajak Aji ngawaspadain utawi nureksain dini di Gunung Semeru.” Dadi keto kone pangandikan Ida Betara Guru buka anake mialang pajalane I Naga Basukih unduke lakar luas ka tanah Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirib apang ilang kiap tiange, bapak guru ngorahin tiang ka malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén dina masuk, cerik-cerikné orahina nekain ka tongosné kajakan di tekané uli masuk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sambilang ngusap-ngusapin paningalané, tiang nyrogjog ka malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud kéto laut ka peseng apang kanti iat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngelawang maartos ‘lunga saking lawang ka lawang’.

In English:   Ngelawang means ‘to go from doorway to doorway’.

In Indonesian:   Ngelawang berarti ‘masuk dari pintu ke pintu’.

In Balinese:   Citra kelih saking keluwarga seniman balih-balihan purwa sane pecak masolah ka desa-desa ritepengan wenten upacara yadnya.

In English:  

In Indonesian:   Citra tumbuh dalam keluarga seniman pertunjukan tradisi yang sering pentas dari desa ke desa dalam upacara ritual Hindu di Bali.

In Balinese:   Rikala pindah ka SMA Negeri 1 Gianyar sasuratan dane nyansan nglimbak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Punika taler dane seneng kayeh ka tukade, ngruruh capung, lan ngangonang bebek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lianan ring punika, I Nyoman Manda taler nerjemahang makudang-kudang kakawian sastrawan Indonesia ka basa Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sausan punika dane ngelanturang masekolah ring SMA Negeri Singaraja, nyarengin bapannyane sane pindah tugas ka Singaraja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kakawian sastra terjemahan ka basa Bali

Di Tengah Keluarga, cerpen Ajip Rosidi (1999)

Sukreni Gadis Bali, novel A.A.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tamat SMA Singaraja dane ngelanturang ka B1 Bahasa Indonesia di Singaraja lan tamat warsa 1961 lan langsung dados guru ring SGA Negeri di Selong, Lombok Timur kantos warsa 1964.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kakawian Lianan

Jantraning Tirta Yatra, catatan rikala Tirta Yatra (1998) Padi Buung, pupulan fragmen drama pertunjukan TV (2000) Jantra Tirta Yatra, catetan rikala Tirta Yatra (2002) Perani Kanti, cakepan ngenenin indik dedikasi sastrawan Bali (2002) Tirta Yatra ka India, catetan Tirta Yatra ka India (2005) Riwayat Geliat Sastra Nyoman Manda, autobiografi (2005) Mengenang Bayang-bayang Ilalang, biografi perbankan saking Ubung, Penebel Tabanan (2006) Ngonang, pupulan catetan ringkes (2006) Basa lan Sastra Bali, Kisah-kisah Jumah, pupulan esai basa lan sastra Bali (2006) Majalah Canang Sari Majalah Satua

Pajalan idup pangawi I Nyoman Manda Puniki ambil titiang saking blog nyane DRS Nyoman Manda lan Pondok Tebawutu lan sumber lianan sane terjemahang tiang nganggen basa Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tigang warsa ngabdi dados guru ring Lombok, I Nyoman Manda mawali ka Bali lan marabian sareng Made Seruti sane makarya dados TK di Gianyar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Warsa 1995 dane mawali ka SMA 1 Gianyar dados kepala sekolah, lan dane pensiun warsa 1998 risampune dados guru 38 tiban.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pandji Tisna (1999)

Deru Campur Debu, pupulan puisi Chairil Anwar (2000) Bawuk, pupulan cerpen pilihan majalah Horison (2002) Kuli Kontrak, pupulan cerpen Mochtar Lubis (2002) Jalur-jalur Membenam, pupulan cerpen Wildam Yatim (2002) Gauhati, cerpen Budi darma (2002) Tirani dan Benteng, pupulan puisi Taufik Ismail (2002) Di Bawah Lindungan Ka’bah, novel Hamka (2004) Kota Harmoni, cerpen-cerpen pangawi Indonesia sakadi Idrus lan YB Mangunwijaya (2013)

f.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kabarengin baan adinne, cicinge, lan kunang-kunang, ia mapajalanan ka ruang angkasa.

In English:   But next morning they wonder… Was it all a dream?

In Indonesian:   Ditemani oleh anak anjing dan kunang-kunang, mereka bertualang dengan pesawat ruang angkasa.

In Balinese:   Alien pesu lan ngidih apang ia menek ka kapale.

In English:   Accompanied by a puppy and firefly, they go on a grand adventure in the spaceship.

In Indonesian:   Alien muncul dan minta mereka naik pesawat.

In Balinese:   Ngedas lemah, sisya-sisyane ngeranjing ka sekolah mawastra adat Bali, ngelantur ngaturang bhakti sareng-sareng, ngamuja Dewi Saraswati, dewaning kaweruhan.

In English:   If a house lizard chirps after somebody has said something, it means that what one has just said is true.

In Indonesian:   Apabila cicak bersuara setelah seseorang berkata sesuatu, maka itu pertanda perkataannya benar.

In Balinese:   Apake tiang inget jalane nuju ka sekolah?

In English:   Ride with me through town!

In Indonesian:   Ingatkah aku jalan menuju sekolah?

In Balinese:   Dinane jani tiang musti luas ka sekolah padidian.

In English:   I'm taking the bus to school by myself!

In Indonesian:   Hari ini aku harus berangkat ke sekolah sendiri.

In Balinese:   Lianan asapunika, ring Taman Nusa wenten keasrian jagat Gianyar sane kapaduang sareng arsitektur saking daerah-daerah sawewengkon jagat Indonesia taler madue identitas khas ring masa sane siki ka masa sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gegaene lemah-peteng, tuah maboros ka alase tekening mamancing dogen.

In English:   His daily work was only hunting in the forest and also fishing.

In Indonesian:   Pekerjaannya setiap hari hanya berburu ke hutan dan juga memancing.

In Balinese:   Lemahne luas maboros, petengne ia negakin jukung ka tengah pasihe ngaba jukung.

In English:   In the morning, he went hunting in the forest, and at night he went to the sea by his boat.

In Indonesian:   Pagi harinya pergi berburu ke hutan, dan malamnya ke tengah laut dengan perahunya.

In Balinese:   Tumben Tumi malali ka taman.

In English:   It’s Tumi’s first visit to the park.

In Indonesian:   Ini kali pertama Tumi pergi ke taman.
  1. (Novel) Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang karya Djelantik Santha tahun 1981 hal 34
  2. BASAbali software