How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

ADVAYA

20240218T052841769Z449368.jpg
0
Vote
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
ADVAYA
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Agama Hindu
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
  • I Made Dwi Gunadharma
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places
Wikithon competition
Harmony


Pokjaluh Hindu Jembrana

13 months ago
Votes 0++

Santi utawi perdamaian punika sayuaktinyane mabuat pisan anggen ngupapira panegara puniki, bilih bilih ring negara sane akeh maduwe pabinayan. Mangda jagat Indonesia puniki nyujur trepti, tentram, iraga patut eling Nguripan Santhi risajeroning hatin iragane,

Sekadi babawos sastra mawosang " Tan Pira Sakti Wwang Sinunggal" sane maartos nentenja sida iraga ngwangun rahayu panegara puniki antuk adiri, punika taler siki golongan ( siki agama, siki suku bangsa) duaning kadi asapunika iraga patut stata maparidabdab sareng sareng magandeng lima, ngawangun jagat Indonesia puniki, pabinayan puniki anggen kekuatan utawi kawisesan ngawangun Indonesia Emas
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What can we do to maintain religious harmony?

Videos

Description


In English

In Balinese

ADVAYA

Perdamaian inggih punika jiwa utawi roh saking pasemetonan miwah persatuan. Nenten wenten persatuan lan persatuan tanpa perdamaian. Indonesia inggih punika negara san jimbar, madaging makudang-kudang pulau, taler kawangun olih para janan san madu makudang-kudang soroh, agama, ras, budaya, kepercayaan, miwah san tiosan. Ring sajeroning pabinayan utawi pabinayan, ketahnyan minab w nten konflik utawi pabinayan. Duaning punika, ngiringja iraga ngeret semara puniki. Yening pasemetonan nenten kamargiang becik, sinah pacang wenten pikobet sane ageng. Minakadi pabinayan budaya, iri ati sosial, rasa bangga, miwah sane lianan. Punika mawinan, dados tugas sareng sami mangda ngatasi pabinayan antuk uning iraga dados sawitran manusa. Perdamaian wantah kapercayan. Nanging, persatuan lan persatuan inggih punika utsaha sane sadar saking makasami masyarakat Indonesia. Kaw ntenan punika pinaka kasugihan miwah ka ndahan bangsa Indon sia. Kerukunan agama inggih punika kawentenan parajanane sane mabina-binayan tur makarya sareng-sareng sajeroning kerahayuan lan harmoni, nenten wenten konflik lan bentrok. Indike punika mabuat pisan angg n paiketan miwah stabilitas masyarakat, santukan parajanane dados pahan saking masyarakat. Mangda prasida ngamolihang kerahayuan ring pantaran parajanane, patut wenten pangresepan lan rasa bakti ring kapracayan lan kepercayaan agama sane tiosan. Puniki prasida kamargiang majalaran antuk dialog lan komunikasi sane terbuka lan jujur, taler antuk ngresepang indik makasami agama madue tatujon sane pateh, inggih punika makarya jagat sane becikan pabuat makasami manusane. Pamuputipun, iraga sareng sami taler madue tetegenan sane pateh. Indike punika prasida kamargiang majalaran antuk sikap positif miwah toleran majeng ring agama tiosan, taler nulak praktik diskriminasi miwah kekerasan. Sacara umum, parikrama agama mabuat pisan angg n ngawetuang masyarakat san harmonis miwah damai. Makasami pihak patut makarya sareng-sareng mangda prasida ngamolihang.

In Indonesian