What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Sami

sami

smi
  • all together, alike (Alus mider) (Classifier) en
  • semua; selurah (Alus mider) (Classifier) id
Andap
konyang; onya; makejang
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
sami
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Dumogi sareng sami ngamangguhin kaselametan, karahajengan lan karahayuan. Om Santi Santi Santi Om.
[example 1]
Wishing everyone health, prosperity, and peace. Om Shanti Shanti Shanti Om

Ong Swastyastu

Ida dane para pamiarsa sareng sami, rahajeng rauh ring video titiang puniki. Wastan titiang Ni Putu Ayu Suaningsih saking mahasiswa Sastra Bali Universitas Udayana semester 6. Rahinane mangkin nemonin tanggal selikur februari warsa kalih tali kalih dasa pinaka hari Bahasa Ibu Internasional, titiang pinaka mahasiswa sane malajahin basa Ibu saking Bali jagi ngaturang essai mabasa Bali sane mamurdha "Malajah saking Kidang miwah Cecek".

Ida dane para pamiarsa sami, kawentenan basa ibu rahinane mangkin dados gatra sane nenten surud-surud karaosang olih parajana negara makasami. Santukan mangkin sayan arang parajana sane mababaosan nganggen basa ibunyane soang-soang, silih tunggilnyane basa Bali. Basa Bali inggih punika sarana mababaosan, maprakanti miwah nyihnayang angga sane madaging uger-uger, pinaka niasa suara / tur kacumponin olih parajana Baline. Tata titi sasana krama Bali taler nyusup ring Basa Bali punika. Wenten makudang-kudang utsaha sane dados kaanggen jalaran melajah basa Bali makadi mirengang satua. Yening sampun sering mirengang satua, saking satua punika parajana Baline prasida ngamolihang kosa basa Bali sane dados kaanggen sarana mababaosan rikala mapagubugan tur matata krama ring masarakat. Satua punika taler madue kasuksman sane becik kaanggen sesuluh rikala ngamargiang kahuripan. Silih tunggil satua sane madaging paplajahan indik prawesa kawigunan basa ring sajeronng baos inggih punika satua "Kidang teken Cecek". Caritannyane, rikala I Kidang sangkep, wenten siki cecek ring langit-langit umahe sane ngenceh tur ngenenin I Kidang. I Kidang marasa brangti raris nantangin I Cecek lomba malaib ka tampul umahe. Sapa sira sane menang malomba, dados ngamatiang sane kalah. Risampune wusan masubaya, wau I Cecek mapineh-pineh jagi madaya santukan yening indik malaib, pastika I Kidang sane menang. I Cecek nunas tulung sareng semetonnyane mangda nongos ring tampule, raris I Cecek sane nongos ring genah nyumunin malaib. Mangkin I Cecek sampun sayaga malomba santukan sampun madue pangindrajala jagi ngalahang I Kidang. I Cecek sareng I Kidang sampun cumpu jagi nyumunin malaib saking punyan kayu ka tampul umahe. Gangsar pesan palaibne I Kidang ngantos sadurunge rauh ring tampule, ipun nakenin I Cecek sampun rauh dija. Wenten cecek sane matur sampun rauh ring tampule saking inuni. I Kidang makesiab santukan I Cecek sane menang. Selanturnyane malih I Kidang nantangin malomba malaib ka punyan kayune. Sakewanten malih wenten cecek sane matur sampun rauh ring punyane saking inuni. Santukan sampun ping kalih kalah, I Kidang nenten lali sareng pasubayannyane. Sakewanten I Kidang matanggeh sareng I Cecek. Risampune I Kidang mati, pacang manumadi dados ayam biing selem mianaan. Taler risampune I Cecek mati pacang manumadi dados ayam buik kuning rajah. Rikala sampun manumadi kadi punika wau patut I Cecek ngalap jiwan I Kidang. Asapunika ngawinang mangkin ayam biing selem miananan pacang kalah yening ngawalan ayam buik kuning rajah ring sajeroning tajen.

Ida dane sareng sami, Raos I Kidang sane masemaya jagi naur utangnyane sareng I Cecek ring kahuripan sane jagi rauh sampun mabukti. Satua punika pinaka imba indik kawentenan basa sane mapaiketan sareng sasana wong Bali, utamannyane indik karma wesana. Karma wesana inggih punika buah saking parilaksana becik miwah kaon sane leket ring sajeroning atma tur ngawinang atma punika pastika maderbe sangu rikala manumadi malih ring kahuripan sane jagi rauh. Manut ring Tutur Ganapatti Tattwa, yening umpamayang, atma punika sekadi gebeh taler karma wesana pinaka ambu miyik. Karma wesana sane leket ring sajroning atma punika sekadi gebeh genah lengis sane miyik ngalub. Rikala lengise telas tur gebehe kaumbah, ambu miyike punika satata leket ring gebehe sane ngawinang gebehe maambu miyik yadiastun sampun puyung.

Tios ring madaging paplajahan indik karma wesana, satua "Kidang teken Cecek" punika taler ngicenin ajah-ajahan majeng ring parajana Baline mangda nenten pati kacuh rikala ngamedalang raos. Santukan raos punika nenten wantah maprawesa becik sakewanten taler prasida nyengkalen iraga sareng sami. Yening lengis sane ulung prasida kaduduk nganggen kapas, sakewanten yening raos sane sampun ulung nenten prasida kaduduk malih. Ring sajeroning raos pastika madasar antuk basa. Punika ngawinang basa patut kaplajahin sadurung kaanggen mababaosan mangdane iraga sareng sami prasida ngamedalang raos sane becik.

Ida dane para pamiarsa sami, ngiring sareng-sareng rajegang basa ibu druene! Dumogi basa Bali miwah makasami basa ibu sane wenten ring sajeroning genah prasida lestari tur ngelimbak.

Ong Santih, Santih, Santih Ong
Ong Swastiyastu

Ladies and gentlemen (all the audience) welcome to my video. My name is Ni Putu Ayu Suaningsih from Bali Literature student at Udayana University 6th semester. Today is the twenty-first February of the year two thousand and twenty which is the International Mother Language Day, I as a student studying mother language from Bali will present a Balinese essay entitled, "Learning from Deer and Geckos".

Ladies and gentlemen (all the audience), these day, the present of mother tongues are news that is constantly being discussed by all people of the world. Because now increasingly less people are communicating using their own mother tongue, one of them is Balinese language. Balinese language is a means of communicating, socializing and introducing oneself that contains rules, as a symbol of sound and is approved by the Balinese people. The level of life of the Balinese people also infiltrated the Balinese language. There are several attemps that can be used as a media to learn Balinese such as listening to stories. If you have often listened to stories, from that story the Balinese can get a Balinese vocabulary that can be used as a means of communication while socializing and having good manners in the community. The story also contains good advice to be used as a guide in life. One story that contains lessons about the impact of language use in conversation is the story of "Deer and Lizard".

The story is, when The Deer is on a meeting, there is a lizard on the ceiling of his house that urinates and hits the Deer. The Deer felt angry and then challenged the Lizards to run to the pole of his house. Whoever wins the race, may kill the loser. After making a pact, then the Lizard thought to outsmart because if it’s about run race it would be the Deer who won. The Lizard asked his brother to stay on the pole, then the Lizard who stayed on the spot started running. Now the Lizards are ready to compete because they already have a strategy to defeat the Deer. The Lizard and The Deer have agreed to start running from a tree to the house. The run of the Deer was very fast before he reached the pole, he asked where the Lizard had arrived. There is a lizard who said he had reached the pole earlier. The Deer was surprised because the Lizard won. Next, the Kijang challenged again to run to a wooden tree. But there is another lizard who said he had reached the wood tree earlier. Because it had been defeated twice, the Deer didn't forget his promise. But the Deer made a delay with the Lizard. After the Deer dies, it will turn into a blackish red chicken. Likewise after the Lizard died will turn into a yellow-patterned striated chicken. When it has been reincarnated to be like that, then the Lizard can take the Deer's life. That's what makes now a blackish red chicken will lose if pitted with yellow-patterned striated chicken in cockfighting.

Viewers, the words of the Kijang who promised to pay his debts to the Lizard in the next life have been proven. The story is an example of the existence of language related to Balinese rules, especially regarding karma wasana. Karma wasana is the result of good and bad deeds inherent in the soul and makes the soul have stock when incarnated again in the life to come. As in Tutur Ganapati Tattwa, if likened, the soul is like a barrel and karma wasana is a good smell. The karma wasana attached to the soul is like a barrel of perfume. When the oil runs out and the barrel is washed, the fragrant odor remains attached to the barrel which makes the barrel smell nice even though it is empty.

Besides containing lessons about karma wasana, the story of "Deer and Lizards" also gives lessons to the public so as not to indifferent when talking. Because those words not only affect the good, but also can damage us all. If the falling oil can be taken with cotton, but if the words that have fallen (spoken) cannot be taken anymore. Every word starts with language. That is what makes language must be learned before speaking so that we can all speak well.

Ladies and gentlemen, let's affirm our mother tongue together! Hopefully the Balinese language and all mother tongues in each region can be sustainable and developed.

Ong Santih, Santih, Santih Ong

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Ida dane sareng sami, asapunika sane prasida uningayang titiang indik pikobet sane patut kapuputang olih pemerintah lan calon pemerintah jagat baline sane jagi rauh limang warsa puniki, titiang nunas ping banget majeng ring pemerintah lan calon pemerintah sane jagi rauh mangda nguratiang kramanyane, prasida ngamel lan ngwaliang kasujatian kemerdekaan kramanyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur suksma aturang titiang majeng ring para pangenter acara miwah angga panureksa antuk galah sane kapica ring sikian titiang, sadurung titiang matur amatra lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia mantuk ring Ida sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning pasuecan Ida iraga sareng sami prasida ngamletin pacentokan bali berorasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga sareng sami patut eling ring kawentenan iraga, " Sira iraga? " Indonesia!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring mangkin iraga sareng sami sareng- sareng ngentenin para pamucuk pemerintah turmaning para calon pamucuk pemerintah mangdane nenten lali ri sampune polih kedudukan ring pemerintahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring iraga sareng sami ngaturang puja pangastuti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sane sampun ngicenin iraga Sang Hyang Kertawarane, mawinan iraga sareng sami prasida mapupul ring genah puniki.

In English:   Let us give thanks to the presence of Almighty God who has given Asung Kertawara to all of us so that we can gather in this place.

In Indonesian:   Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberika Asung Kertawaranya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ditempat ini.Sebelum saya menyampaikan pidato ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terimakasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato harapan saya kepada pemerintah Bali yang berjudul "KEMACETAN YANG TERJADI DI BALI".

In Balinese:   Dumogi para pamimpin eling yening pamutus sane becik pastika pacang kalaksanayang olih rakyate sami tur ngawinang gumine prasida mamargi becik malih.

In English:   Thank You

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida dane sareng sami, Leluu plastik dados pikobet mangkin ring Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring iraga sareng sami prasida uning teken baya leluu plastik puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om swastiastu semeton sami, ngiring iraga ngaturang pangayubagia ring ida sang hyang widhi wasa , santukan ida iraga sareng sami kapicayang kerahayuan kerahajengan sekadi mangkin, tiang jadi ngelanturan indik berita hoax.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kapertama ngiring iraga sareng sami ngaturang sembah pangubakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, riantukan wit sangkaning paswecan Ida iraga sareng sami prasida mapupul ring galahe sane becik sekadi mangkin.

In English:   This is a serious problem that leaders must address in the future, enforcing the rules for tourism to Bali.

In Indonesian:   Itu menjadi masalah serius yang harus ditangani para pemimpin kedepannya, menegakkan aturan aturan berpariwisata ke bali.

In Balinese:   Iraga sareng sami sampun uning kawentenan pulo Bali wantah pulo seribu pura lan kaloktah ring dura negara ngenenin indik flora makamiwah faunannyane.

In English:   This is a serious problem that leaders must address in the future, enforcing the rules for tourism to Bali.

In Indonesian:   Itu menjadi masalah serius yang harus ditangani para pemimpin kedepannya, menegakkan aturan aturan berpariwisata ke bali.

In Balinese:   Tios ring punika yening selehin rupannyane, sami punika mabinayan.

In English:   Besides that, looking at the shape, it turns out that each gamelan is different with its own characteristics.

In Indonesian:   Dengan demikian, filosofi gambelan ini sama halnya dengan kondisi majemuknya agama di Indonesia.

In Balinese:   Sekadi Anak luh, Iraga sareng sami patut uning utawi nawang Napi ane nyidang kaangen nepasin disiinformasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekadi punika Semeton sareng sami pasti uning tekening Disinformasi utawi Hoax.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nggih, Masyarakat Sami pasti ten luput tekening Sosial Media.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dumogi Iraga sareng sami Becik Ngwacen, Mirengang lan Mengedarkan Berita Disinformasi utawi Hoax Puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rikala ngarepin pikobet puniki, para pamimpin patut mapaiketan sareng sami, minakadi krama lokal, bisnis, miwah pamréntah pusat.

In English:   Future leaders in Bali must immediately address environmental and tourism issues as top priorities.

In Indonesian:   Pemimpin yang akan datang di Bali harus segera menangani masalah lingkungan dan pariwisata sebagai prioritas utama.

In Balinese:   Krana iraga sami wiakti, Bali Jagi Metangi.

In English:   Because we believe, Bali will come back.

In Indonesian:   Karena kami yakin, Bali Akan Kembali.

In Balinese:   Nika, yening punika dados makarya waras sami, ring permasalahan punika ngatenin indik ring pemimpin Bali kaaptiang tityang dados silih tunggil para wewidangan waras prasida ngamolihang solusi waras becik ring masa depan Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin ngiring iraga sareng sami utamanyane raga pinaka generasi penerus bangsa, indik sareng-sareng ngibarang semangat ngalestariang alam mangda jagat iraga setata asri lan lestari.

In English:   Now let's get together, especially us as the next generation of the nation, how to spread the spirit of preserving nature together so that our earth remains beautiful and sustainable.

In Indonesian:   Sekarang marilah kita bersama-sama utamanya kita sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana bersama-sama mengibarkan semangat melestarikan alam supaya bumi kita tetap asri dan lestari.

In Balinese:   Inggih wantah asapunika sane dados baktayang titiang dumogi napi sane kabaktayang mapikenoh majeng ring ida dane sareng sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring galahe sane becik sekadi mangkin, lugrayang titiang ngaturang pikobet sane patut kauratiang olih ida dane sareng sami miwah sane pinih utama majeng ring para pamimpin Bali ring galahe sane jagi rauh puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napi malih, sami kaajahin nglaksanayang indike punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para angga panureksa sane wangiang titiang, Tim Bali Wiki sareng sami sane kusumayang titiang, punika taler para semeton sami sane tresna sihin titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiringja iraga milih pamimpin sane prasida nuntun Bali nuju masa depan sane becikan, sane adil lan lestari antuk iraga sareng sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida dane sareng sami, Leluu plastik dados pikobet mangkin ring Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngiring iraga sareng sami prasida uning teken baya leluu plastik puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om Swastyastu

Inggah menawi ida dane sareng sami sampun uning indik kewentenan jagat Bali puniki

Jagat Bali magenah ring panegara Indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om Swastyastu, salam suksma ring sami para calon pemimpin Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om Swastyastu Sane wangiang titian angga panureksa makesami, sane wangiang titian Tim Basa Bali taler para titi sareng sami sane tresnain titian.

In English:   The regulations written in 1975 regarding the preservation, writing, and development of the Balinese script have been in place, but they are not consistently followed.

In Indonesian:   Peraturan yang ditulis pada tahun 1975 mengenai pelestarian, penulisan, dan pengembangan aksara Bali telah ada, namun tidak selalu diikuti.

In Balinese:   Om Swastiastu: Sane wangiang titiang: angga panureksa makesami, sane wangiang titiang tim BASAbali Wiki, punika taler para atiti sareng sami sane tresnasihin titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sajeroning pasangkepan tiange sareng parapamimpin pasamuane, tiang ngaturang piuning ring dane sareng sami, indik Orti Rahayu sane sampun pidartayang tiang ring parabangsa sane boya Yahudi.

In English:   Well, that's what I feel myself, maybe the people's representatives have other considerations that maybe the airport hasn't realized until now, it's just that being a people's representative is very difficult to make decisions because there are so many.

In Indonesian:   Nah itu yang saya rasakan sendiri, mungkin para wakil rakyat memiliki pertimbangan lain yang mungkin bandara belum direalisasikan hingga saat ini, hanya saja menjadi wakil rakyat sangat sulit dalam mengambil keputusan karena banyak.

In Balinese:   Para angga panureksa sami sane wangiang titiang,

Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang,

Asapunika taler para atiti sareng sami sane tresnasihin titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krisis palemahan sampun ngrusak lahan pertanian, ngirangin kualitas toya, taler ngancem kelestarian ekosistem sané ngawinang Bali dados genah sané becik anggén iraga sareng sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten ja pemerintah dogen sane mangda madue sikap kapemimpinan nanging masyarakatnyane mangda bisa nerapang, apang sami pada aman tur harmonis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sapunika taler para semeton sareng sami sane tresna asihin titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Boya ja tios wantah iraga sareng sami, ketog semprong, para sisiane, parayowanane, para panglingsire, sapa sira ja sane jenek ring Bali patut urati ring kawentenan luu plastike punika.

In English:   Not just ourselves, all of us, both students, teenagers and parents, everyone living on earth, including Bali, which is famous for its natural beauty, should care about the existence of plastic waste.

In Indonesian:   Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sanghyang Widhi Wasa dapat berkumpul dalam keadaan sehat di hari ini.

In Balinese:   Ida Dane sareng sami luu plastik punika wantah baya ageng, yening iraga nenten urati ring palemahane,sinah pacang prasida ngawetuang bancana ka pungkur wekas.

In English:   Not just ourselves, all of us, both students, teenagers and parents, everyone living on earth, including Bali, which is famous for its natural beauty, should care about the existence of plastic waste.

In Indonesian:   Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sanghyang Widhi Wasa dapat berkumpul dalam keadaan sehat di hari ini.

In Balinese:   Para angga panureksa sane dahat kusumayang titiang, ida dane sareng sami sane wangiang titiang, punika taler ring para pamilet lomba meorasi sane tresna sihin titiang.

In English:   Not just ourselves, all of us, both students, teenagers and parents, everyone living on earth, including Bali, which is famous for its natural beauty, should care about the existence of plastic waste.

In Indonesian:   Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sanghyang Widhi Wasa dapat berkumpul dalam keadaan sehat di hari ini.

In Balinese:   Sami kapin kanten asri ida dane, sakewanten luune ring ungkur ten wenten sane ngerunguang.

In English:   Not just ourselves, all of us, both students, teenagers and parents, everyone living on earth, including Bali, which is famous for its natural beauty, should care about the existence of plastic waste.

In Indonesian:   Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sanghyang Widhi Wasa dapat berkumpul dalam keadaan sehat di hari ini.

In Balinese:   Iraga patut saling gotong royong sareng pemerintah,miwah masyarakat sami mangda pelemahan nyane bersih lan bebas ring luu plastik.

In English:   Not just ourselves, all of us, both students, teenagers and parents, everyone living on earth, including Bali, which is famous for its natural beauty, should care about the existence of plastic waste.

In Indonesian:   Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sanghyang Widhi Wasa dapat berkumpul dalam keadaan sehat di hari ini.

In Balinese:   Ida dane sareng sami sane wangiang titiang.

In English:   Ladies and gentlemen, our honorable guest.

In Indonesian:   3.

In Balinese:   ida dane sareng sami, mapaiketan ring bantang wirasa kadi asapuniki, mungguing orasi sane jagi atur uningayang iraga mamurda “Warga Negara Asing Ngawinang Manah Ajerih Ring Krama Bali”.

In English:   Ladies and gentlemen, our honorable guest.

In Indonesian:   3.

In Balinese:   Iraga sami sampun biasa nyingak anak alit wawu lekad mabalih YouTube animasi sane nganggen Basa Inggris, punapi nenten ngaryanin YouTube animasi sane nganggen Basa Bali?

In English:   When I get the new Wikithon information, I was very happy because I can convey things that I think need to be added to the BASAbali Wiki website.

In Indonesian:   Kita semua sudah biasa melihat anak baru lahir diberikan tontonan YouTube animasi yang berbahasa Inggris, mengapa tidak membuat tontonan animasi yang berbahasa Bali?

In Balinese:   Lianan ring punika, sampunang lali ngmargiang protokol kesehatan mangda iraga sareng sami stata kenak lan rahayu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida

Om Swastyastu

Merdeka sane wangiang titiang para angga panureksa.Sapunika taler,para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Harapan tiang antuk Bali inggih punika Mangda sami tetep ngajegan bahasa bali,aksara,sastra Bali lan ngejage lingkungan Apang tetep asri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   yadiastun budaya asing sampun nangsek ngeranjing ring jagat Baline, sakewanten ngiring semeton Bali sareng sami tetep sengeh lan waspada antuk pangrabdan budaya asing puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin ngantos sire malih, ngiring sareng sami gelis ngerauhin lan metumbasan ajengan ajengan sane wenten ring warung men runtu.

In English:  

In Indonesian:   Salah satu menu yang paling khas dari warung men runtu adalah rujaknya yang sangat pedas, tentu saja banyak orang di Bali yang sangat menyukai makanan-makanan pedas itulah mengapa warung men runtu ramai pembeli.

In Balinese:   Mawinan Punika, ngiring sareng sami Ngwangun Genah Mekarya sane linggahan tur sane becik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indike puniki sandang patut kapikayunin tur polih uratian I raga sareng sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kete masih yening irage sareng sami matemu ngajak rerame ring tongos lenan, de je gati mecapatan, mekenyaman gen kangge.

In English:  

In Indonesian:   Begitu juga kalau kalian ketemu orang yang lebih tua dimanapun itu, tidak usah sampai menyapa, senyum aja udah cukup.

In Balinese:   Jagat/pulau baline mangda Jakti Jakti kejaga olih make sami Krama baline mangda seninlan budaya adat baline Sida nglimbak tur kukuh pinaka silih sinunggil bayuning wisata baline.

In English:   -

In Indonesian:   -

In Balinese:   Jani harapan tiang buka onyo arek-arek, tusing arek arek dogen nanging peran orang tua sami ngerti napi dampak sane bisa ngusak masa depan anak uli gaen corah punika, apang sareng sami sinamian ngerereh kesuksesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangda sakadi punika iraga sareng sami pamekas krama Bali sampun sapatutnyane ngupapira wewidangan jagat Baline antuk ngentungan luu ring genh sane sampun kasiagayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keinget tiang pidan dugas SD kari meatehin ke sekolah teken rerame tiang, jani jaman sampun berubah, sami anak cenik kari SD sampun makte sepeda motor pedidi kesekolah teken kepelalianne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga dados suka ring budaya asing nanging iraga tetep harus ngelestariang budayan iraga sareng sami, iraga masih harus nyihnayang budaya Bali ring wisatawan asing tur ngicen ajak ajah Budayan iraga ring alit alit remaja mangda Ipun uning Kaasrian budaya lokal duen ipun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indike puniki patut kauratiang pisan olih angganing pemerintah lan krama Bali sareng sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mule kegiatan puniki sederhana sakewale dampaknyane gede gati lan bermanfaat anggen irage sareng sami, anggen nyegah bencana alam care banjir lan tanah longsor apang ten buin terjadi.

In English:  

In Indonesian:   saat terjadi tanah longsor juga sangat membahayakan keselamatan, apalagi terjadi tanah longsor di sekitaran pemukiman warga.

In Balinese:   Ten lali naler lan ngicenin sosialisasi majeng sekoalh sekolah mangde ngenikain siswa siswa sami mangde setate nganggen kejangkepan sadurung makte motor, mangde ipun tenkeni saking kecelakaan lalu lintas.

In English:  

In Indonesian:   Tidak lupa juga dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah sekolah agar memberitahu siswa mereka agar selalu memakai perlengkapan sebelum membawa sepeda, agar mereka terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

In Balinese:   Om Swastiastu, pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayubagia katur ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning ida dane sareng sami prasida mapupul ring acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi ring rahina mangkin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggih ida dane sareng sami utamanipun majeng ring para panureksa lomba basa bali wiki sane dahat kasummayang titiang, para wantaka basa bali wiki sane dahat wangiang titiang, asapunika taler para pamiarsa sane dahat tresna sihin titiang.

In English:   Both the audience, especially the panureksa whom I respect, the wantaka basa bali wiki whom I respect, and the audience whom I love.

In Indonesian:   Baik para hadirin terlebih utama kepada panureksa yang saya hormati, para wantaka basa bali wiki yang saya hormati, dan para hadirin yang saya cintai.Om Swastiastu.

In Balinese:   Ngiring sami pade eling ring pkayunan mangda Pariwisata bali puniki sayan limbak ring aab jagat puniki, pemerintah mangda siaga antuk ancaman-ancaman sane pacang prasida nibenin gumi Bali nganutin 4 M; 1.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Riantukan punika iraga sareng sami patut tetep wawas tur nyaga raga soang-soang malarapan antuk nglaksanayang protokol kesehatan pinados kebiasaaan baru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewale melenan teken tamiu saking dura negara,Tamiune sane nangkil ring pura antuk mawisata trepti tur prasida ngajinang anake sane sedek ngaturang bakti.Irage semeton bali sane sampun sue nongos ring bali nenten mresidayang ngajiang anake sedek ngaturang bakti, nanging tamiu mrasidayang ngajinan.Dumogi semeton bali sareng sami prasida ngastitiang tur trepti ngajinang tata krama ring pura.

In English:   When I prayed, when Jero Mangku was setting up a spell to pray for offerings, Mangku Yang's voice was lost to the sound of a small child's cellphone.

In Indonesian:   syaa harap kedepannya orng" di bali Semakin bisa menghargai orng yg beribadah dan kita bisa sopan dlam pura .

In Balinese:   Duaning punika, saling ngajiang, saling raket masemeton sareng anak e sami, mangda sida ngardi jagate santhi.

In English:   Different religions do not mean we have different feelings

But in fact we are one, become one unit in the Republic of Indonesia, especially we in Bali.

In Indonesian:   Berbeda orang-orangnya Berbeda keinginan dan pemikiran Namun sesungguhnya kita satu rasa Demikian lah sesungguhnya

Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

In Balinese:   Irage sareng sami mangda eling ring kawentenan iraga sane matiosan mangda prasida sagilik sagulu

In English:   Even so, the two children live in harmony, respect each other, help each other, have a very good sense of religious tolerance.

In Indonesian:   Walapun demikian kedua anak kecil itu hidup rukun, saling menghargai, saling menolong, memeliki rasa toleransi beragama yang sangat bagus.

In Balinese:   Punika mawinan, dados tugas sareng sami mangda ngatasi pabinayan antuk uning iraga dados sawitran manusa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yaning sami nenten dadosang, matios titiang taler nganggen undang-undang sane sampun kawentenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para semeton sareng sami sane tresna sihin titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sutren punika, bhastra titiang sareng wewidangan ring taler semu, tontonan sane kakanyang kantos lan pekantos sami, sapisan jagate nenten dadosang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapuput iriki sajeronjng acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane baktinin titiang bapak / ibu panureksan, sane wangiang titiang panitia wimbakara orasi bahasa Bali miwah bapak ibu guru pendamping, taler Ida dane sareng sami pamilet pacentokan wimbakara orasi bahasa Bali sane banget tresnasihin titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icenin titiang ngaturang panganjali umat Om Swastiastu, kaping ajeng ngiring iraga sareng sami ngaturang puja lan puji syukur majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, duaning sangkaning sih pasuecan ida iraga prasida mapupul iriki ring acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring ida sang hyang widhi wasa,duaning sangkaning pasuecan ida,titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara wikithon partisipasi publik bali borarasi ring galahe mangkin lugragang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Bali Berduka Yadiastun para semeton sareng sami, kematian nenten dados ngurahang ring Bali, tur kasunarin olih pengendara sane nenten ngelarang pamunduhan lalu lintas, contoh sane kaanggen dados mangda polih kalaksanayang sane nenten ngupaya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pakibeh punika sangkaning rasa manyama braya sane ketah kebaos toleransi during sami prasida memargi manut pangrencana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane kapertama, ngiring iraga sareng sami ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul I riki, sajeroning acara Wikithon Bali Berorasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Adi Parwa utamannyane maosin indik pangwerdian jagate sami, pangrawuh awataran Ida Hyang Widhi ring yuga-yuga sadurungnyane, weton para Pandawa lan Korawane, nyantos embas Ida Maharsi Krishna Dwaipayana Wyasa sane wantah silih sinunggil awataran Ida Hyang Widhi makadi maharsi sane pinih kasumbung olih para krama Hindune sajebag jagat.

In English:   Adi Parwa is the first part of the Mahabharata which tells about the ancestral lineage of the Pandavas and Kauravas.

In Indonesian:   [ID] Peperangan antara Pandava dan Korawa terjadi sekitar 5.000 tahun lalu di India dan dicatat oleh Rsi Wedawyasa sebagai Epos Mahabharata.

In Balinese:   Seneng kahyun Ida Bhatara duaning sami sabdan Ida kalaksanayang.

In English:   In ancient times, humanity was ruled by the great kings of two dynasties, namely the Sun and the Moon.

In Indonesian:   Masing-masing Parva memiliki bagian yang disebut Kanda.

In Balinese:   Sampun adung sami pacang ngruruh luung pemargin kauripan jagat Indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pabinaan puniki metuang pikayun sareng sami sapunapi antuk tan metuang dukita, baya napi malih parebatan kauripan, yeg wiadin siyat .Indik puniki taler karasayang olih sang padunung , marasa n b ng ring genah san anyar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring palemahan masawitra wenten akeh pabinan sane irage sareng sami tepukin, imbanyane aab mepisaga ring palemahan sane akeh pabinan agama nyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patutne irage sareng sami mangde uning tur prasida memilah media digital sane patut keanggen tur patut gugu.

In English:  

In Indonesian:   Oleh karena itu kita harus pintar memilah media digital yang dapat dipercaya.

In Balinese:   Puniki sekar sane tan kapatut pacang kaatur ring Ida Betara, inggih punika : sekar sane uledan, sekar sane ulung sangkaning tan kalontek, sekar sane layu sane sampun sue kembang (sekar sane aas), sekar sane mentik ring setra, punika sami bacakan sekar sane tan kapatut angge aturan, olih sang sane wicaksana.

In English:   Agastya Parwa literally means "Maharsi Agastya's Chapter".

In Indonesian:   Agastya Parwa secara umum berarti "Buku Maharsi Agastya".

In Balinese:   Para janané sami mangda mautsaha sareng-sareng anggén nincapang perékonomian ring Bali sayan nglimbak.

In English:  

In Indonesian:   Para masyarakat sekalian disarankan melakukan usaha ini bersama-sama guna meningkatkan perekonomian di Bali.

In Balinese:   Sami sector kehidupan manusa ne marubah ulian virus puniki, uling megae ring pariwisata sane mangkin ten mersidayan malih megae lan mawali ke gegaen sane wenten ring umah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangda sami sumber daya alam ring jembrana nenten punah lan maguna anggen iraga sareng sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om Swastiastu, ida dane sareng sami sane wangiang titiang, ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang, sadurung titiang ngelanturang atur, ngiring iraga sareng sami ngaturang puja pangastuti ring ajeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning asung kerta wara nugraha Ida, iraga sareng sami prasida kacunduk ring galahe puniki.

In English:  

In Indonesian:   Om Swastiastu, yang terhormat para audiens yang saya hormati hadirin sekalian sebelum memulai Mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karna berkat rahmat beliau kita semua bisa berkumpul dan melakukan orasi.

In Balinese:   Yening sami sampun puput, iraga patut nglanturang.

In English:  

In Indonesian:   Bali yang penuh budaya dan tradisi akan hilang.

In Balinese:   Riantukan sangkaningsih pasuecan Ida, iraga sareng sami, ring galahe sane mangkin titiang jagi ngaturang teks orasi sane mamurda Ajeg Bali Sayan Rered, Kagentosin Antuk Modernisasi.

In English:  

In Indonesian:   Kembalikan ajeg bali, kembalikan taksu Bali!

In Balinese:   Om swastyastu semeton rareangon sareng sami

nyanggre rahina hut kemerdekaan ri ke 77,titiang makesami melaksanayang lomba layang layang celepuk & bebean plastik

Ngiring!semeton saring sami nyarengin lomba layangan puniki molihang perisne ane ratusan rupiah lan piala miwah piagam penghargaan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemimpin Bali 2024 nenten dados baatan asibak ri tatkala nglaksanayang programe puniki mangda sami kramane prasida ngrasayang tur polih pakarya sane becik kaangge jalaran ngerereh pangupa jiwa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om Swastyastu Ping ajeng iring titiang piratu makasami, sane nyarengan parikrama puniki nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa dumogi sareng sami ngemolihang kerahayuan lan kesukertan ritatkala iraga jagi meblibagan-ngusul indik aeb jagat jani margi ne keni macet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida dane sareng sami, ring Bali mangkin sampun akeh para wisatawan asing sane nglurung aturan-aturan sane sampun tegteganga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida dane sareng sami, punika manten orasi sane polih kaaturang titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sapunika taler, para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganapi paragan ipun tusing malalintas ngorahin hutan sane nenten ngemargiang Oksigen sane sami mapupul tur kasaktian antuk kita.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pinih kapertama ngiring irage sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan melarapan antuk asung kerthawara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi, irage sareng sami praside mapupul driki ngemiletin acara puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga nahan ngeling lan sedih,

Jani suba akhir pinaka awal, Pintu panguntat ngalih gumi baru, Semangat timpal-timpal makejang,

Dumogi sukses sareng sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Semeton sami sampun pada uning indik bullying punika wantah marupa laksana sane setata kamargiang olih anak utawi sekaa anak.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Kadek Wardika