UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

ARMONIA COMICS: EDUCATIONAL COMICS FOR GROWING PUBLIC AWARENESS IN INTER-FAITH TOLENRANCE IN BALI

From BASAbaliWiki
20230216T152523640Z117650.jpeg
0
Vote
Title (Indonesian)
KOMIK ARMONIA: KOMIK EDUKATIF UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM TOLERANSI ANTAR KEYAKINAN DI BALI
Title (Balines)
KOMIK ARMONIA: KOMIK EDUKATIF ANGGEN NGUPAPIRA PIKAYUN KRAMA SAJERONING TOLERANSI RING BALI
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Intan
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 3 DENPASAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Luhtu nirani

  15 months ago
  Votes 0++

  Titiang cumpu pisan sareng panampen puniki. Manut ring murda sasuratane, wantah mangda patut iraga ngulati santhi jagadhita, malarapan antuk:

  {A}dung manyama, duaning puniki pinaka geguat iraga nyujur adung magama.

  {R}aket rumaket pakilit. Puniki wantah pinaka sasuluh iraga dados krama Indonesia, utaminipun ring Bali, duaning iraga pateh sami wit saking Sang Hyang Tunggal.

  {M}iara pasikian, nenten patut iraga saling singguk, marebat, magarang, miwah sane tiosan, sane pacang ngwetuang diskriminasi manut sakadi sane kabaosang ring sasuratan punika.

  {O}neng manyama braya, saling pakedek pakenyu, mangda sida nyujuh kasanthian (kedamaian)

  {N}indihin wangsa. Iraga patut setata mayasa kerti majeng wangsa Indonesia sane maderbe akeh pabinayan, saha sida pabinayan-pabinayan punika masikian.

  {I}calang saluir rasa iri ati miwah rasa nyapa kadi aku, duaning saking pangrasan kadi asapunika janten nenten ngwetuang kaadungan magama.

  {A}sih, asah, asuh inggilang! Mangda sida nyujur kerti raharja makrama, magama, mawangsa.

  Ida Bagus Gede Dhananjaya

  15 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan esai utawi penampen puniki, ring panegara Indonesia puniki akeh medue pabinayan silih sinunggilnyane pabinayan agama. Mangdane prasida nyaga kaadungan Maagama iraga sareng sami pasti saling ngajiang utawi saling menghargai tur saling asah, asih lan asuh mangdane setata Adung maagama.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Pulo Bali pinaka silih tunggil provinsi ring Indonesia sane kasumbung sangkaning bhaga pariwisata, nenten wantah krama wed kemanten sane meneng irika sakewanten wenten taler krama tamiu sane oneng ring Bali. Tios ring punika, Bali taler kaangen sasenengan sangkaning pakaryan lan Pendidikan. Manut kadi saseleh ring warsa 2022 kauningin indik transmigrasi ke Bali nyantos wilangan 2,3 juta Silaban, 2022 . Ngantos mangkin, pawilangan sane akeh ring transmigran punika mapakardi akeh pikobet sane metu bilih-bilih ring sane pawilangane kidik. Pakibeh punika sangkaning rasa manyama braya sane ketah kebaos toleransi during sami prasida memargi manut pangrencana. Inggian pikobet sane memargi makadi diskriminasi sane akeh katemuang ring pemargi keyakinan utawi sradha. Yadiastun nenten kauningin ring wewidangan iraga, krama sane pawilangane kidik wenten sane polih pengrabda mekadi verbal inggian punika mariceda agama sane lianan. Manut Larasati 2019 , dane molihang diskriminasi social makadi kekerasan verbal. Dane naenin kasengguh jawa duaning kauningin dane maagama Islam. Sangkaning pikobet punika prasida kacutetang krama sane pawilangane kidik durung sami polih pemargi sane patut. Semaliha pikobet punika prasida ngawetuang cihna sane kaon umpaminyane pikobet psikologi utawi ketah kebaos mental health. Pemargi kaon puniki ngawetuang rasa kedeh tur kimud yening pacang ngemargiang swadharma ring pagubugan. Akehan sane ngeniang pikobet sajeroning pikayunan mental sangkaning diskriminasi mresidayang mewali kenak waras yening sampun polih panepas lan pikamkam riinan Fadli, 2019 Umpamiyang kadi I taru sane setata mentik kaiterin don yadiastun naenin aas, diskriminasi lan pikayun social janten Kantun wenten semaliha pacang ngebekin yening nenten kakedasin nyantos ke akah ipune. Pastika akeh panepas anggen ngupapira anake sane sungkan pikayun mekadi rauh ke psikiater utawi polih makudang-kudang terapi. Yadiastun anake sane keni pinungkan sampun kebaos kenak, nanging yening sang sane madaya corah kantun wenten lan kirangnyane pikayun krama mangda sareng nepasin pemargi ngulati sane becik, mejanten anake sane pinungkan lan pikobet punika sayan nincap tur ngakehang pateh kadi anake sane kenak minab prasida ngakehang malih. Sangkaning punika, patut kauratiang turmaning sareng-sareng ngruruh panepas anggen ngicalang pangrabdane punika bilih-bilih sane nganinin indik agama pamekas sane wenten ring pakramane ring Bali. Raris wenten panepas sane jagi aturang ring tulisane puniki inggih punika utsaha nincapang paguruyasa kramane nganinin indik toleransi rasa kuma nyama lan sagilik saguluk malarapan antuk piranti komik. Komik pinaka buku megambar sane madue bantang satua turmaning madue seseleh manut daging tulisan Putri, 2022 . Komik pinaka hiburan sane kalumrah ring pakraman. Duaning kasumbung saha akeh anake sane oneng , pengripta ngemanahin komik pinaka piranti sane patut anggen sarana nincapang manah rahayu saha menyama braya ring pakramane. Pengawi ngemanahin makarya komik sane mamurda Armonia sane madue bantang satua nudut kayun malarapan antuk pemargi sane becik, ring soang-soang pemargi kadagingin sasuluh nincapang lan ngerumaketang persatuan lan kesatuan ring pabinayan pamargin kramane. Pengawi taler mautsaha ngwehin makudang-kudang pamargi diskriminasi sane sering kaselehin ring wewidangan kramane saha pikobet pangrabdane. Puniki matetujon mangda nincapang manah kramane mangda urati ring kawentenan pakramane soang-soang. Samaliha malarapan komik puniki dumogi pakibeh lan pikobet ring kawentenan toleransine prasida kakirangin.

  In Indonesian