UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Janten

From BASAbaliWiki
janten
Root
-
Definitions
  • certainly en
Translation in English
certainly
Translation in Indonesian
selesai
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
suud
Andap
janten
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
karyane ring pura sampun janten.
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Medue rase sane jaan pisan nike mawinan dados ne warung Men runtu setate rame kerauhin, nenten semeton sekitaran kemanten akeh taler wenten warga tamu dure negare sane rauh ke warung men runtu jagi numbas kewentenan ajeng ajengan sane wenten derika, silih sinunggil ajeng ajengan sane paling khas ring warung men runtu wantah rujak nyane sane banget lalah, janten sampun akeh tamiu ring bali sane banget nyenengin ajengan ajengan lalah, nike mawinan mewastu warung men runtu ramie sane metumbasan.
English
-
Indonesian
Memiliki cita rasa makanan yang nikmat itulah mengapa warung men runtu selalu ramai pengunjung, tidak hanya warga lokal saja terkadang juga ada warga negara asing yang berkunjung ke warung men runtu untuk membeli beberapa menu yang ada di sana.
Literature Kuliner warung men runtu
Balinese
Akehan sane ngeniang pikobet sajeroning pikayunan mental sangkaning diskriminasi mresidayang mewali kenak waras yening sampun polih panepas lan pikamkam riinan (Fadli, 2019) Umpamiyang kadi I taru sane setata mentik kaiterin don yadiastun naenin aas, diskriminasi lan pikayun social janten Kantun wenten semaliha pacang ngebekin yening nenten kakedasin nyantos ke akah ipune.
English
-
Indonesian
-
Intercultural ARMONIA COMICS: EDUCATIONAL COMICS FOR GROWING PUBLIC AWARENESS IN INTER-FAITH TOLENRANCE IN BALI
Balinese
Ngrereh pada luung wiadin becik punika wiakti m weh nanging yan sampun janten tatuek pikayun saling pada uning ring pad w kan lan uning ring pabrayan pastika adung punika pacang nandan sareng sami ngrereh lung becik sanunggal punika.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Adung Luung
Balinese
Pikayun becik luung para pemucuk jagate sekagi raja rihin, sekadi san sampun janten pikenoh wargan injilang titiang sekadi raja Gianyar ngew hang tanah setra ring umat islam mangda w nten genah nayn nguburang mayat.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Adung Luung
Balinese
Napi malih para istri-istrine sane seneng ma-selfie-an janten sampun ramya media sosiale punika kangeranjingin.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Istri Patut Celih Ngeresepang Gatra
Balinese
Ritatkala ipun kapanggih ring Ida Hyang Yesus, ipun nylempoh nunas ica sapuniki: "Inggih Ratu, yen wantah IRatu ledang, janten IRatu mrasidayang nyegerang dewek titiange".
English
He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.
Indonesian
Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Sampun janten iraga sinamian nenten makeneh keni baya, napi malih wenten orti sane viral ring aab mangkin melaksana SPEEDING ring margine sane mapuara kaon ring anake lianan.
English
-
Indonesian
-
Government Aturan Lalu Lintas wantah Angin Lalu
Balinese
Sosialisasi majeng ring situs punika mangda sayuwakti janten kalaksanayang inggihan nika offline utawi online ring sajebag lapisan parajanane mangda benjangan pungkur pikenoh-pikenohnyane setata prasida jangkep karasayang lan prasida kaanggen ngabecikang situs puniki mangda benjangan sayan nincap antuk kawentenan trobosan sane anyar sane kasediaang ring situs web punika.
English
Technological developments have prompted the emergence of various issues in society.
Indonesian
Baik, sekian pendapat yang bisa disampaikan.
Literature BASABali Wiki : Wadah Berbahasa Bali dan Partisipasi dalam Menganggapi Isu Publik di Zaman Sekarang
Balinese
HUT Kabupaten Badung puniki janten kalaksanayang antuk ngelingang embasnyane Kota Mangupura sane karesmiang duk tanggal 16 november 2009 olih mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
English
-
Indonesian
-
Place Badung
Balinese
Bali sane dados tetujon sinalih tunggil wisata dunia, sampun janten akeh misaratang hotel-hotel sane pacang kaangen genah utawi fasilitas masandekan para tamu, nanging pembangunan hotel-hotel sampun ngeluwihin saking kuota sane kacumawisang.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Memiliki Banyak Rumah Hantu
Balinese
Guru wisesa utawi pemerintah katunas mangda sida makarya lan netepang indik pamidanda sane janten tur pastika.
English
-
Indonesian
-
Government Pendapatan Asli Daerah Bali Sane Sayan Menurun
Balinese
Sane pinih utama indik kawentenan tamiu saking dura negara sane sampun janten kawentenan ipune lian sareng masyarakat Bali indik tingkah laku budaya lan adat istiadat.
English
-
Indonesian
Dengan makin banyak nya wisatawan luar negri masuk ke bali yang berasal dari adat istiadat dan agama yang berbeda, untuk itu kami sangat mengharapkan pemimpin yang terpilih benar benar bisa melaksanakan aturan yang menjadi kesepakatan masyarakat Bali dan mampu mengarahkan, memberi petunjuk dan contoh generasi muda yang taat pada agama.
Government Bali duen Rage
Balinese
Yening wenten anak alit utawi sampun lingsir nenten mabusana ring margane janten pacang katarka wong edan utawi anak buduh.
English
-
Indonesian
-
Literature Pakaian adat bali
Balinese
Pandemi covid-19 janten ngawinan pariwisata ring bali ngandeg.
English
-
Indonesian
-
Literature Karena beryadnya bisa menumbuhkan ekonomi bali
Balinese
Nanging kawentenan kabrebehane puniki Pastika janten Wenten pikenohnyane.
English
-
Indonesian
-
Covid Cemer Ikang bhuan (Ngurah ardinata)
Balinese
Para uleman sane ngarya monumen puniki janten mangda prasida ngcen generasi penerus manda ngarereh perjuangan punika kapolihang antuk kerja keras, tekun, ulet miwah gotong royong sakadi para Dewa miwah Datiyané sane ngarereh kauripan sane abadi.
English
The earthen pitcher containing tirta amertha was symbolized by a kind of pot (swamba), which is located on the top of the monument. 2.
Indonesian
-
Government Dadalan Sejarah Wangunan Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Balinese
Enggalang edengang kawisesan ibane, apang janten tepuk wake!
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Rumasa dewek titiang kantun wimuda pisan, janten akeh kekirangan titiang iwawu.
English
-
Indonesian
-
Government Ekonomi Bali Usan Covid-19
Balinese
Punika keinggilan antuk kawiaktiane jagat ring Panepi Siring sampun sayaga sandang, papan, lan pangan yening ida dane semeton sami meparidabdab nganggen sebecik nyane nenten mapikayun kemad janten cumawis pisan jagate ring Panepi Siring jagi nguwehin kamertan sane luwih
English
We can see all the facts in the village that we are ready to provide clothing, food and shelter for all of us.
Indonesian
Semua kenyataan di desa dapat kita lihat sudah siaga menyediakan sandang ,pangan ,dan papan untuk kita semua, jika kita menggunakan sebaik-baiknya maka sangat mudah lingkungan di pedesaan memberikan anugerah yg baik kepada kita.
Covid Eninge Toya Di Panepi Siring
Balinese
Ngawitin saking sasih maret kantos mangkin durung taler janten pandemi puniki jagi usan.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Jeg Di Griya Kemanten-Dayu Adnya
Balinese
Yening makakalih suara ngumbang-ngisep nika tabuhang janten sampun ngawetuang reng suara sane mabinayan sakewanten kakantenan metu suara sane becik tur lengud kapirengan.
English
Balance in the second dimension is one of the basic concepts in Balinese music, including the gamelan Gong Kebyar.
Indonesian
dua pasang pemade, memakai 10 bilah 5.
Music Gamelan Gong Kebyar
Balinese
Pandemi Covid-19 janten sampun ngicen wesanan pinih kaon majeng sektor pariwisata maka miwah ekonomi.
English
-
Indonesian
-
Literature MEMBANGKITKAN DAYA SAING SEMBARI MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAN EKONOMI PRODUKTIF
Balinese
Contone rikala iraga ngastawa, sampun janten timpal iraga sane agamane matiosan pasti pacang ngantosang iraga ngamargiang pangubakti miwah mara ngajakin iraga maplayanan buin.
English
-
Indonesian
-
Intercultural RUKUN ANTUK UMAT BERAGAMA
Balinese
Yening pada-pada manusa majogjag, janten kapastiang wenten sane tan mamargi becik ring bhuwana agunge.
English
One of the kakawin poems he wrote was Hanyang Nirartha, which he wrote on palm leaves.
Indonesian
Salah satu kakawin yang beliau tulis adalah Hanyang Nirartha, yang ditulisnya pada daun lontar.
Lontar Hanyang Nirartha
Balinese
Yening wenten parindikan pariwisata sakadi mangkin janten sampun warga Baaline sane madue lahan perkebunan wiadin pertanian kagarap anggena ngerereh pangupa jiwa.
English
-
Indonesian
-
Literature INOVASI DAN KREATIVITAS UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN LOKAL MASYARAKAT BALI
Balinese
Indike puniki janten pisan pacang katonton olih krama Bali, dura Bali, rauh ring tamu Mancanegara, bilijh-bilih indike puniki sampun akeh sane ngunggah ke medsos, rauh kantos viral rauh mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government Iwang Penampen I Juru Parkir Sareng Pamedek Sane Parkir Ring Pura Hulun Danu Batur
Balinese
Iraga nenten dados dangan ngega indik informasi ring media sosial sane durung janten kawyaktiannyane, dados anak istri patut uning sapunapi informasi sane patut miwah sapunapi informasi sane nenten patut.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Jinah Telas sangkaning Disinformasi
Balinese
Sakeng program puniki ring wewilangan krama bali janten sampun jagi pacang ngeweweh ring bali.
English
-
Indonesian
-
Government KB (Keluarga Berencana) ring Bali
Balinese
Janten sampun yening wewilangan krama serahina ngakehan, pastika sampun jagi ngranayang pakeweh krama pacang ngelantur, semalihe krama bali pacang rered.
English
-
Indonesian
-
Government KB (Keluarga Berencana) ring Bali
Balinese
Kawentenan virus corona ring makudang- kudang panegara janten sampun mademang angga akeh pisan.
English
-
Indonesian
-
Government Kabudayaan Bali Pinaka Pamikukuh Pariwisata
Balinese
Sakeng program puniki ring wewilangan krama bali janten sampun jagi pacang ngeweweh ring bali.
English
-
Indonesian
-
Government Keluarga Berencana ring Bali
Balinese
Janten sampun yening wewilangan krama serahina ngakehan, pastika sampun jagi ngranayang pakeweh krama pacang ngelantur, semalihe krama bali pacang rered.
English
-
Indonesian
-
Government Keluarga Berencana ring Bali
Balinese
Napi malih nenten nanem taru sane anyar, janten sampun ngwetuang banjir.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Kemulan Memedi Loka
Balinese
Sakewanten, durung janten pergembangan sane becik ngantos mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government Krisis Literasi Ring Kalangan Yowana Ring Sajebat Jagat Bali
Balinese
Inggih, sampun janten iraga sareng sami bangga yening Pulau Bali raga kaloktah ring jagate puniki.
English
-
Indonesian
Saya Ni Putu Ayu Gita Nirmala Putri dari SMAN 2 Sukawati akan menyampaikan orasi yang berjudul Lebian Toris, Abet Toris Punyah Ring Bali.
Government LEBIAN TORIS, ABET TORIS PUNYAH RING BALI
Balinese
Punika sampun janten sanget ngerugiang perekonomian pariwisata.
English
-
Indonesian
Ini tentunya sangat merugikan perekonomian.
Government LEBIAN TORIS, ABET TORIS PUNYAH RING BALI
Balinese
Sampun janten semeton sami uning, yéning samian krama ring Indonésia mapikayun kadi punika, panegara puniki pacang kabekin antuk sampah.
English
-
Indonesian
-
Government LINGKUNGAN
Balinese
Pemandu wisatawan punika janten ngemolihang peranan penting pisan , napi mawinan kadi punika?
English
-
Indonesian
-
Government Langkah sane patut pemerintah uratiang ring pariwisata Bali
Balinese
Pikobet sampah plastik sayan ageng santukan kirangnyané uratian saking pemerintah, nenten wenten keni danda utawi hukuman sane janten ritatkala wénten jadma sane nenten trepti.
English
-
Indonesian
-
Government Limbah Ring Palemahan
Balinese
BasaBali Wiki, ring nanggepin isu-isu publik janten pisan patut kaicen apresiasi.
English
-
Indonesian
Penulis juga merasa senang dan bangga mendapat kesempatan untuk selalu berpatisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Platform BasaBali Wiki.
Literature "Basa Bali Wiki, Tanggap dan Cermat Pada Isu Publik."
Balinese
Taler Basa Bali utamanya makardi kamus sane dangan pisan karereh nenten ja marupa buku sakawanten wenten taler kamus online sinah janten elah para alit-alite utawi sane tiosan malajah Basa Bali.
English
-
Indonesian
Diharapkan juga bahasa Bali khususnya bisa menciptakan sebuah kamus yang bisa memudahkan para generasi muda untuk belajar Bahasa Bali.
Literature Akan Kemana Budaya Bali?
Balinese
Sakewanten sira sanè sengguh akeh sane nènten ilmu hitam punika patut wènten conto nyane, anak sekadi antuk inisial "N" ring tuduh nganggèn ilmu hitam olih timpalnè, raris "N" nènten sanè mamurug lan mamargi cekcok nenten wenten galah sue raris rauh timpal sang sanè keni "K", nènten wantah korban sanè ngiring ring ngicalang prabèa ngubadin pianakne sane ring sampun janten santet olih korban.
English
-
Indonesian
Kisah ini juga sering dibawakan dalam pertunjukan drama atau kesenian di Bali.
Literature Asal - usul Calon arang
Balinese
Pikobet sané karasayang olih para jana ring Ukraina sane paling janten, mangkin inggih punika akéh sané kélangan arta brana lan kélangan uripnyané irika, puniki sané ngawinang akéh para janané sané mapikayunan ngungsi saking negarannyanné lan lunga ka negara tiosan sané karasayang tentram kaanggén ngrereh pangupa jiwa tur kaanggén meneng irika dumun.
English
-
Indonesian
Indonesia menegaskan bahwa bebas aktif yang dimaksud bukan berarti netral aktif, tetapi juga dengan memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik.
Literature Bagaimana sekarang?
Balinese
Semalih nyane adat budaya lan tradisi sane wenten ring bali, mangde tetep ajeg lan lestari dwaning nika sane ngawinang wisatawan saking dura negara janten pastika rauh ke bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Wisata Budaya
Balinese
Sampun janten nenten ja wantah pemerintah sane makarya antuk visi punika nanging parajanane taler patut nuntun Sad Kerthi.
English
-
Indonesian
-
Literature Bangun Bali
Balinese
Kenten dumun orta puyung, itung-itungan nak belog, toh punika durung janten patut lan tuara nyidaang madingang jaum jam.
English
-
Indonesian
-
Literature Bersatu Padu Usaikan Pandemi
Balinese
Kedas durung janten sukla.
English
-
Indonesian
-
Literature Bersih Bukan Berarti Suci
Balinese
Di Baline sampun janten, sekadi sampun kauningin, budaya lan adat isitiadat sane katun kukuh ring masyarakat Bali dados silih tunggil faktor sane ngawinang para wisatawan sane rauh saking dura negara setata memban Bali.
English
-
Indonesian
Pasti tau dong ya, seperti yang kita ketahui kebudayaan dan adat istiadat yang masih dianut kuat oleh masyarakat Bali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan turis mancan negara selalu membanjiri Bali.
Literature Budaya, tradisi dan kearifan lokal Bali
Balinese
Pemerintah Bali lan jajarannyane punika taler krama Bali patut sutindih malarapan ngamedalang uar-uar utawi hukum sane janten.
English
-
Indonesian
-
Literature Disepelekan apa uang?
Balinese
Bali sampun kaloktah ring dure negare, sampun janten bali puniki kebaos becik sangkaning nike bali keloktah ring dure negare.
English
Bali is well known all over the world, because it is clear that Bali is very good because of that Bali is famous all over the world, let's keep this Balinese tradition consistent and so that the younger generation does not have the desire or desire to eliminate or destroy the traditional traditions that have been attached to the traditions.
Indonesian
Bali sudah terkenal di seluruh dunia, karena sudah jelas Bali sangat bagus karena itu Bali terkenal di seluruh dunia, mari kita jaga tradisi bali ini agar tetap konsisten dan agar generasi muda tidak memiliki keinginan atau keinginan untuk menghilangkan atau menghancurkan tradisi tradisional yang telah melekat pada tradisi bali.
Literature Dumogi Bali ajeg tur lestari
Balinese
Wyakti sampun janten iraga dados jadma mangda sampunang pisan gelis precaya ring sapasira ugi mangda nenten nguwehin informasi pribadi, dwaning kejahatan dados manten kalaksanayang antuk jadma sane sampun saling kenal.
English
-
Indonesian
-
Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Sudah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng
Balinese
Santukan wenten kasus puniki, sampun janten pisan ngawetuang keresahan ring wargine lan kewewehin malih antuk pelaku sane ngelaksanayang pelecehan punika boya nenten tiyoswantah jadma sane sampun kauningin.
English
-
Indonesian
-
Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Sudah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng
Balinese
Santukan wenten kasus puniki, sampun janten pisan ngawetuang keresahan ring wargine lan kewewehin malih antuk pelaku sane ngelaksanayang pelecehan punika boya nenten tiyoswantah jadma sane sampun kauningin.
English
-
Indonesian
-
Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Telah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng
Balinese
Wyakti sampun janten iraga dados jadma mangda sampunang pisan gelis precaya ring sapasira ugi mangda nenten nguwehin informasi pribadi, dwaning kejahatan dados manten kalaksanayang antuk jadma sane sampun saling kenal.
English
-
Indonesian
-
Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Telah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng
Balinese
Titiang wantah uning yening hoaks punika orti bogbog sane durung/nenten janten kawiyaktian ipun.
English
-
Indonesian
-
Literature Kekuatan Wanita
Balinese
Pikobet puniki nenten surud-surud polih uratian saantukan durung kepanggihin pemargi sane janten jagi prasida kaanggen solusi.
English
-
Indonesian
-
Literature Kesadaran Masyarakat Terhadap Sampah
Balinese
Sampun janten niki pacang berdampak ring kawentenan oariwisatane punika.
English
-
Indonesian
Mari bangun Bali sesuai dengan Visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' untuk Bali era baru.
Literature Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur Dengan Pariwisata Bali
Balinese
Bali sampun kaloktah ring dure negare, sampun janten bali puniki kebaos becik sangkaning nike bali keloktah ring dure negare.
English
-
Indonesian
-
Literature MARI JAGA BALI
Balinese
Sapunapi iraga ngelestariang seni tari inggih punika, iraga dados ngarya pamentasan seni tari, ngakehang informasi indik jagat seni tari lan sampun janten iraga prasida ngunggahang sanggar tari.
English
-
Indonesian
-
Literature MELESTARIKAN BUDAYA TARI DI BALI
Balinese
Sapunapi iraga ngelestariang seni tari inggih punika, iraga dados ngarya pamentasan seni tari, ngakehang informasi indik jagat seni tari lan sampun janten iraga prasida ngunggahang sanggar tari.
English
-
Indonesian
-
Literature Mari kita lestarikan tari Bali ini
Balinese
Sampun janten nenten ja wantah pemerintah sane makarya antuk visi punika nanging parajanane taler patut nuntun Sad Kerthi.
English
-
Indonesian
-
Literature Membangun Bal
Balinese
Sampun janten nenten ja wantah pemerintah sane makarya antuk visi punika nanging parajanane taler patut nuntun Sad Kerthi.
English
-
Indonesian
-
Literature Membangun bali
Balinese
Yen pineh-pinehang Rusia sane madue warga negara tur Ukraina madue warga negara 44,5 yuta jiwa, janten pastika Ukraina yening matumpyaksiat pastika kaon.
English
-
Indonesian
-
Literature Membela Musuh Menyerang Temen
Balinese
Pikobet puniki nenten surud-surud polih uratian saantukan durung kepanggihin pemargi sane janten jagi prasida kaanggen solusi.
English
-
Indonesian
-
Literature Msalah Sampah di Bali
Balinese
Wiwilan sasab marana Corona utawi Covid-19 nyantos mangkin durung janten kauningin.
English
-
Indonesian
Kisah ular dalam petikan Adi Parwa di atas mengingatkan manusia mengenai betapa pentingnya menghargai dan menjaga hubungan baik setiap mahluk ciptaan-Nya.
Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
Balinese
Indiké puniki sampun janten ngawinang para janané sané makarya ring pariwisata nénten ngamolihang bonus THR (Tunjangan Hari Raya), tanggungan makan, miwah sané lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyadokang Indik Pariwisata Ring Badung Sasampune Mrana Corona
Balinese
Kawentenane punika naler kabaosang Sang Rama majeng ring Sang Wibisana yening pangawite mangdane prasida mimpin padewekan antuk dharma.Wusan punika, yening sampun janten ngamargiang dharma miwah ajah-ajahan agama, raris para panyeroan miwah mentri taler nulad (awakta rumuhun warah ring hayu, telas ta mapageh magom agama, teke rikang amatya mantra tumut).
English
-
Indonesian
Hal ini pun dinasehatkan Rama kepada Wibisana bahwa diri pribadi hendaknya dinasihati terlebih dahulu dengan inti kebenaran.
Literature Pamimpin: Catraning Jagat
Balinese
Yening parindikan puniki nglantur, Midep janten ekosistem segara Bali dados usak.
English
-
Indonesian
-
Literature Pariwisata Bahari Merusak Laut
Balinese
Bali sampun kaloktah ring dure negare, sampun janten bali puniki kebaos becik sangkaning nike bali keloktah ring dure negare.
English
-
Indonesian
Bali telah menjadi tempat di negara itu, telah menjadi tempat yang baik untuk kembali ke negara itu.
Literature Pulo bali
Balinese
Sampun janten sukil pisan mangda kramane sami peduli lan nglaksanayang pikolih saking sosialisasi puniki nanging napi mawinan iraga nenten ngutsahayang, mangda sosialisasi punika sayan ngulangunin antuk ngajak kramane mangda nglimbakang barang sane kaanggén dados barang sane becik.
English
-
Indonesian
Bahkan mereka menjadi salah satu pelaku sampah berada di mana mana karena membuang sampah sembarangan.
Literature Sampah Plastik
Balinese
Sekadi sampu kauningin gering agung covid punika janten rauh saking Tiongkok, dadosne iraga ngemargiang penyagran lan waspada majeng iraga naatin protocol kesehatan.
English
-
Indonesian
-
Literature Semangat masyakarat melawan virus Covid 19
Balinese
Punika kawagedan anak alit sane ririh, sane janten ngawinang riwekasan anak alit punika waged, sakemaon taler wenten kaonnyane.
English
-
Indonesian
-
Literature Si kecil yang pintar (gadget)
Balinese
Sampun janten kirang guru sane ngajahin ring sami jenjang pendidikan khusus nyane ngajahin anak disabilitas.
English
The government should look more at people who really have the abilities for special children and of course by facilitating the necessary needs.
Indonesian
Seharusnya pemerintah lebih melirik orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk anak istimewa dan tentunya dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan.
Literature TAK TERLIHAT, TIDAK DISANGKA
Balinese
Sekadi napi sane sampun ketah keuningin Bali pinaka kesinanggeh daerah tetujon wisata domestik utawi lokal kantos nasional utawi dura negara.Akeh genah -genah wisata ring Bali sekadi wisata Alam,Budaya,Spiritual miwah sane lianan,nanging jagi ngerereh genah-genah wisata punike kantun wenten kendala-kendala sekadi margi khususnyane wisata alam,wenten sane margine sampun nenten becik,wenten taler margine kantun margi tanah utawi durung pengerasan,contohnyane genah wisata sane wenten ring Desan titiange indik wisata alam sane mewasta LAHANGAN SWEET,wisata puniki sampun ketah kantos ke dura negara nike mawinan serahina akeh tamiu-tamiu rauh ke genahe punike nanging tatkalaning sabeh janten pastika nenten prasida ngalintang duaning kantun margi tanah,taler margi jagi ngerereh genahe punike kantun alit,tatkala jagi meimpas wenten guide utawi tamiu rauh makta mobil,antuk punike tiang berharap majeng ring Guru Wisesa sapunapi antuk ngewantonin krama utawi genah-genah sane dados tetujon wisata ring bali mangda margine becik duaning nike pinaka akses utama jagi ngerereh genahe wisata punike.
English
-
Indonesian
-
Literature pariwisata dan jalan
Balinese
Ritual sane duk niki sampun janten kalaksanayang olih warga subak inggih punika upacara nangluk merana.
English
The ritual of sane duk niki sampun janten kalaksanayang olih subak inggih punika, pangluk merana ceremony.
Indonesian
Ritual yang tahun ini sudah dilaksanakan oleh warga disubak ini dengan upacara nanglhk merana.
Literature subak bukit
Balinese
Sampun janten nenten langsung para wisatawan punika pacang akeh rauh, samian merluang proses", baosnyane.
English
-
Indonesian
-
Literature wisatawan dibali
Balinese
Yan puniki margiang I Ratu, janten katulad olih panjake sami, tur janten rug jagate!” Asapunika atur Ida Sang Hyang Yama, ten cumpu ring pamargin Ida Sang Hyang Siwa, ngicen I Lubdaka linggih becik.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lubdaka
Balinese
Lengkara punika sane ngelingang iraga sareng sami, madue angga sarira sane sehat utawi rahayu, janten wenten pikayun lan kauripan dados rahayu /sehat, rahajeng.
English
-
Indonesian
-
Government Pendidikan di Bali
Balinese
Taler toleransi punika, yening nenten kemargian presida janten jagi ngewatuang ring paranegara Indonesia.
English
-
Indonesian
-
Intercultural MAINTAINING RELIGIOUS Harmony
Balinese
umpaminyané ring Nusa Penida, nusa sané nglimbakang pariwisata punika gelis pisan".Sampun janten ring Nusa Penida patut wénten margi sané becik, sakéwanten sujatiné kantun akéh margi sané usak, puniki pastika prasida ngawetuang macét miwah kecelakaan.
English
-
Indonesian
-
Government MARGI RING BALI
Balinese
Desa Tigawasa janten inggih punika desa Bali Aga sane lian pisan, magenah ring gigir Denbukit.
English
Tigawasa Village is indeed a unique Bali Aga village on the slopes of North Bali Hill.
Indonesian
Perburuan kijang ini hanya dilakukan setahun sekali saat upacara di Pura Desa.
Holiday or Ceremony maboros Kidang di Tigawasa
Balinese
Yaning upacara puniki becik kamargiang, bibit punika janten dados suci, mawastu ngametuang janma suputra.
English
If this ceremony is properly conducted, the seed will be purified and a pious son will be born.
Indonesian
Sesuai tradisi di beberapa tempat di Bali, orang tua juga melakukan upacara mandi suci (malukat) saat upacara ini.
Holiday or Ceremony Magedong-gedongan
Balinese
Taler wènten informasi sanè dèrèng janten sering wènten ring beranda facebook wiadin internèt sane maosang indik manggala murdaning jagat.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Mamilah lan Mamilih Informasi
Balinese
Kama (rasa edot) malajah janten becik.
English
The nature of anger can also be directed in a positive direction, for example anger at traffic violators.
Indonesian
Karena itulah upacara mapandes biasanya dilakukan bersamaan dengan upacara pernikahan (wiwaha).
Holiday or Ceremony Mapandes, Matatah, Masangih
Balinese
Panglimbak pasar domestik anggen nangiang pariwisata Bali pacang dados stimulus ekonomi sane becik ring masan gering agung Covid-19, sane durung janten malih pidan pacang wusan.
English
This affects the high cost or spending of money needed by tourists to enjoy tourism in Bali.
Indonesian
Hal ini mempengaruhi tingginya cost atau spending of money yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menikmati pariwisata di Bali.
Government Mengubah Target Pasar Wisatawan
Balinese
Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun.
English
-
Indonesian
-
Government Jalan rusak
Balinese
Kenak Pranda mangkin mamaosang.” “Inggih Ratu Raden Mantri yan kariang di negara, janten mamanesin jagat, ngawinang jagate rusak.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Ditu lantas takonina I Belog teken I Parekan. “Sampunang jerone ngraos kenten, nyen uningina teken Anake Agung driki, janten jerone ngemasin sisip.
English
-
Indonesian
-
Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
Balinese
Janten iriki pikenoh titiang sakadi mangda pamucuk wewidangan lan krama sareng nyaga kelestarian genah lelanguan punika mangda keasrian jagate sane wenten ring Bali tetep lestari.
English
So here my idea is for regional heads to improve cleanliness and maintain the beauty of the beach.
Indonesian
Jadi disini gagasan saya adalah agar kepala daerah dan masyarakat ikut serta menjaga tempat-tempat wisata tersebut agar keindahan alam yang ada di Bali tetap lestari.
Literature Destinasi Baru
Balinese
Ring aab jagat sakadi mangkin, iraga mangda prasida ngawigunayang teknologi antuk pidabdab sane becik, sampunang gelis ngega gatra sane durung janten kapatutanipun, mangda Indonesia satata ajeg tur rahayu.
English
-
Indonesian
-
Comics Ngamargiang Kemerdekaan Ring Sajeroning Jagat Modern
Balinese
Para wargine janten pacing egar pisan yening upacara puniki kadadosang atraksi wisata miwah budaya.
English
In this series of festival, residents are required to bring local fruits and collect them at Pura Bale Agung (Pura Desa) temple.
Indonesian
Masing-masing desa Bali Aga tersebut memiliki ragam dialek dan tradisi unik yang berbeda-beda.
Holiday or Ceremony Ngaturang Buah di Sidatapa
Balinese
Pamargin upacara puniki nenten nganggen dedinan utawi nganutin tanggal miwah galah sane janten.
English
The implementation of this ritual is not determined by a specific date or time.
Indonesian
Pelaksanan ritual ini tidak ditentukan oleh tanggal atau waktu khusus.
Holiday or Ceremony Ngaturang Buah
Balinese
Ngayah janten ngewetuang rasa gotong royong mangdane prasida ngewetuang umat beragama ring Bali.
English
Not surprisingly, Indonesia is in the spotlight for other countries.
Indonesian
Salah satunya adalah Ngayah.
Intercultural Ngayah : Implementation of Local Wisdom as Unifier of Religious Communities
Balinese
Nenten wenten hak iraga nombang indike punika, duaning nenten wenten peraturan sane janten ngwatesin, napi malih nombang penambangan biase punika.
English
-
Indonesian
-
Place Nglimbakang Potensi Wisata Padang Savana ring Desa Tianyar
Balinese
Ngrereh pada luung wiadin becik punika wiakti mḗweh nanging yan sampun janten tatuek pikayunḗ saling pada uning ring padḗwḗkan lan uning ring pabrayan pastika adungḗ punika pacang nandan sareng sami ngrereh lung becik sanunggal punika.
English
-
Indonesian
-
Intercultural None
Balinese
Pikayun becik(luung) para pemucuk jagate sekagi raja rihin, sekadi sanḗ sampun janten pikenoh warganḗ injilang titiang sekadi raja Gianyar ngewḗhang tanah setra ring umat islam mangda wḗnten genah naynḗ nguburang mayat.
English
-
Indonesian
-
Intercultural None
Balinese
Yening sampun akeh sane maparilaksana becik janten sampun negarane rahayu.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Nulad Laksanan Paksi Ireng
Balinese
Sane kaping kalih Tar inggih punika akeh zat kimia ring asep roko taler bersifat karsinogen janten dados kanker.
English
-
Indonesian
-
Government Nuutin Jaman Dadi, Maroko Tusing!
Balinese
Sampun janten nenten.
English
-
Indonesian
-
Government Nyaga Palemahan
Balinese
Iraga pinaka krama Indonesia sampun janten ngamargiang perayaan hari kemerdekaan.
English
-
Indonesian
-
Comics Nyanggra perayaan hari kemerdekaan, antuk seni lan budaya Bali