What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

LINGKUNGAN

0
Vote
Title
LINGKUNGAN
Affiliation
SMK N 1 TAMPAKSIRING
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
NI PUTU DESI PRATIWI
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu. Merdeka Sane wangiang titiang para angga panureksa. Sapunika taler, para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang. Inggih para yowana, punika taler ida dane sinareng sami. Iraga maurip iriki ring panegara indosiane sane dahat wibuhing budaya sane adhiluhung kaasrian jagat, miwah sumber daya sane nudut kayun sang sane ngatonang. Ring galahe mangkin, malarapan antuk punika titiang jagi ngaturan pidarta orasi sane mamurda Lingkungan .

Lingkungan inggih punika genah iraga meneng lan iraga sareng sami uning indik lingkungan sane becik inggih punika lingkungan sane sehat, bersih lan sane lianan. Lingkungan sane bersih nenten ja lepas saking sane mawasta sampah

Para hadirin sane wangiang titiang Mangkin akeh sane nganggep nenten penting indik masalah sampah, bahkan iraga sering ngutang sampah sembarangan lan tiang sering ningeh rikala tiang ngelarang anak ngutang sampah sembarangan alah cuman satu ajah loh gak ngaruh nanging bayangin yening samian anak ring indonesia mapikayun lan ngomong sekadi punika. napi ten akeh sampah ring negara iraga sane sayang puniki?? Sampun janten semeton sami uning, y ning samian krama ring Indon sia mapikayun kadi punika, panegara puniki pacang kabekin antuk sampah. Mangkin akeh anak sane ngeluh indik banjir, nanging ipun nenten sadar indik ipun sane ngawetuang samian punika. nika mawinan ngiring iraga ngutang sampah ring tongosne. sujatine ngutang sampah ring tongosne punika wantah hal sane alit nanging madue dampak sane ageng tur meweh kalaksanayang lan yening iraga maksa anake punika ngutang sampah ring tongosne, anake punika pacang ngelaksanayang yening wenten iraga lan wenten taler sane nenten kayun, nanging yening iraga nguningayang dampakne minab anake punika sadar lan jejeh yening ngutang sampah tan pakrimik. nika mawinan iraga nenten maksa anak mangda ngutang sampah ring tongosne, nanging elingang ipun indik mabuatnyane ngutang sampah ring tongosne. cara miara palemahan sujatine nenten ja wantah ngutang sampah sane tan paguna, nanging taler ngolah sampah punika dados barang-barang, iraga sering mirengang istilah daur ulang. Limbah ento barang cenik nanging ngelah dampak gede. Ento mawinan iraga patut mautsaha ngolah sampah, yening tusing iraga paling tusing nulungin ngutang sampah di tongosne.

Inggih sapunika orasi titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sanewedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane, maka penguntap titiang ngaturang Prama Shanti.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om

In Indonesian