Sujatine

sujtien.
  • in fact; indeed; actually (Adverb)
Andap
Sujatine
Kasar
Sujatine
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Dugase ento nuju rahina Saniscara, Luh Ayu Manik selidan mulih. Ibi puanne ia mulih sanja krana sekolah SMP-ne jani masih milu full day school. Jadag-jodog ia negak di bataran pos satpam sekolahe. Limanne tundak-tundik ngecek-ngecek HP duegne. Buin ia kedek, buin ia makenyem masem, buin ia majujuk, buin ia negak. Memenne ane madagang canang miwah banten ento tonden masih teka ngalih ia. Dikenkene ia makeneh padidi ngaba montor masuk, kewala sai tombahanga teken Memenne ane kaliwat sayang. Sujatine di tasne ane mawarna selem ento misi majalah remaja, misi masih buku-buku pameran lukisan ane tekaina dugas i puan ajak Memenne. Kewala ia lek ati nyemak bukune ento, adenan ngecel HP teken maca buku, keto idepne. Tuah masih liu ada ilmu lan buku online.
[example 1]
On Saturdays, Luh Ayu Manik was able to leave for home earlier than on other days. Normally, she left her middle school in the late afternoon since she had to attend school for the whole day. She sat on the floor of the school security post (Satpam) and fiddled around on her cell phone. Every now and then she would laugh and then look serious again.

Or jump up … and then sit down again. Her mother, who sold small temple offerings for a living, had still not come to pick her up. Luh Ayu Manik sometimes thought it would be a good idea to bring her motor cycle to school but her mother, who was very protective of her, did not agree. In her black bag, there was a teen magazine along with some books from an art exhibition that she had visited with her mother two days before. However, she was reluctant to take the books out of her bag.

It’s better to play with the phone than to read books, she thought. After all, there is a lot of knowledge and a lot of books online.

Property "Word example text en" (as page type) with input value "On Saturdays, Luh Ayu Manik was able to leave for home earlier than on other days. Normally, she left her middle school in the late afternoon since she had to attend school for the whole day. She sat on the floor of the school security post (Satpam) and fiddled around on her cell phone. Every now and then she would laugh and then look serious again.

Or jump up … and then sit down again. Her mother, who sold small temple offerings for a living, had still not come to pick her up. Luh Ayu Manik sometimes thought it would be a good idea to bring her motor cycle to school but her mother, who was very protective of her, did not agree. In her black bag, there was a teen magazine along with some books from an art exhibition that she had visited with her mother two days before. However, she was reluctant to take the books out of her bag.

It’s better to play with the phone than to read books, she thought. After all, there is a lot of knowledge and a lot of books online." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Mongah sujatine dresta sane sampun lawas pisan ring Bunutin, tur nenten maduwe pakem sasolahan sakadi igel-igelan Bali siosan.

In English:   [EN] Barong Mongah is an endemic tradition in Bunitin village, Kintamani, Bangli.

In Indonesian:   [ID] Barong Mongah adalah tarian yang hanya ada di Desa Bunutin, Kintamani, Bangli.

In Balinese:   Sujatine, unteng ajah-ajahan ring Bharatayuddha inggih punika Bhagawad-gita.

In English:   In fact, the essence of the teachings in Bharatayuddha is actually Bhagawad-gita.

In Indonesian:   Padahal, inti sari ajaran dalam Bharatayuddha sesungguhnya adalah Bhagawad-gita.

In Balinese:   Sujatine tiang demen yening nongos jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sujatine Made Kunci enu ada di tongose ento.

In English:  

In Indonesian:   Namun sebaliknya, tiga temannya itu tak dapat melihat dirinya dan tak mendengar teriakannya.

In Balinese:   Sujatine Made Kunci enu ada di tongose ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewanten rereh kawiaktiane mecihna kahuripan ring Panepi Siring sujatine mresidayang metandang ngarepin covid 19 puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apake sujatine virus korona ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sujatine tiang dadi magae jumah ngandelang laptope dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening pinehang sujatine punika keliru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sujatine tiang ngelah rasa jejeh, patuh teken anak lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli penjajahan Belanda ngantos jani, mara tiang nawang kene sujatine milu perang, boya ja perang ane nganggon senjata nanging perang ngelidin virus Covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kesehatan sujatine sane utama, hidup shanti lantur ngemargi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sujatine, rahina Galungan mawit ring abad telu welas, daweg Ida Prabu Jayapangus saking lalintihan Warmadewa madeg nata ring gumi Bali.

In English:   So, ‘galungan’ means ‘victory’.

In Indonesian:   Jadi, ‘galungan’ berarti ‘kemenangan’.

In Balinese:   Sujatine, Kajeng Kliwon mawit saking rahina Ekadasi sane rauh nyabran molas lemeng.

In English:   This holiday falls every fifteen days according to Balinese calendar, when Kajeng day of three-day week meets Kliwon day in fife-day week (the Balinese has one-day week up to ten-day week calendar system.

In Indonesian:   Apabila kajeng kliwon jatuh pada minggu sebelum purnama, maka disebut kajeng kliwon enyitan.

In Balinese:   Sujatine ia gedeg tekening munyin I Kidang ane sumbung. “Cotot cepok gen iba suba ngaseksek, cai tusing nawang, kai ngelah upas ane meranen.

In English:  

In Indonesian:   Semuanya terdiam, tidak ada yang berani bersuara.

In Balinese:   Sujatine hadiah totonan tusing maguna buat cai,” keto sinalih tunggil juru borose ngamigmig sambilanga nureksain codet di tundune I Yuyu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu tiang seken ngorahang ajak adine yén alih selah sebeneh tusing kene, nanging ene ulian corona ane ngae uyut, benyah, pipis telah, ento sujatine ane ngae anake ngidang uyut, bikas ne malenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apake sujatine virus korona ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kawentenan pawarah-warah saking pemerintah kolonial Belnda mangdane nulis buku utawi ngaripta cerita sane nganggen basa Bali sujatine madue tatujon.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Konden buin solah-soleh imanusa tuah magrudugan wiadin milu-milu dogen organisasi kene-keto, apang maan jabatan lan kuasa ane sujatine tusing maunduk lan tusing bisa masi ngundukang.

In English:   Unreasonable Behavior of Establishing A Kingdom

In Indonesian:   Mengenai perilaku tak wajar tentang mendirikan Keraton Agung Sejagat ini bukanlah sesuatu yang baru dan hanya terjadi daerah Purworejo saja.

In Balinese:   Nganutin lontar Usada Taru Pramana miwah Aji Janantaka punika sujatine sarwa palemahanne akeh madue kawigunan ring kauripan imanusa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ade anake nawang penyakite buin pidan sujatine penyakite ento ilang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening caru puniki nganggen sistem manut sakadi witnyane, caru sujatine inggih punika atur-aturan ajeng-ajengan wiji-wijian lan susu majeng ring Hyang Widhi, para dewatane tur para pitarane.

In English:   The remnants of the offerings to God are given to Bhuta Kala (spirits) so that they can get purification.

In Indonesian:   Sisa persembahan kepada Tuhan diberikan kepada bhuta kala (roh halus) agar mereka mendapatkan penyucian.

In Balinese:   Sujatine, Garbhadhana kalaksanayang sadurung patemon i bapa lan i meme.

In English:   The mother and father prays to the Lord for protection and purification of the baby.

In Indonesian:   Ayah dan ibu memohon kepada Tuhan agar janin mereka diberikan perlindungan dan penyucian.

In Balinese:   Iraga sujatine uning ring kewentenan baya COVID-19 puniki sane ngatonang mangda wargane sami melajah lan makarya ring kubon soang-soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani suba 4 bulan mbok tiang nyalanang swagina dadi anggota satgas covid nganti normal barune jani, suba liu pesan pengalaman-pengalaman ane kapolihang teken mbok tiange, sujatine nyemak gae ngajak anak ane kelihan, apa buin anak ane mara tawang tusing ja saserem kadi ane kabayangin teken mbok tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sujatine mbok tiange ngelah rasa jejeh bareng dadi anggota satgas, apa buin di banjar tiange tuah ia ane paling nguda, ento ane sanget ngaenang ia jejeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngerebeg sujatine ten kalaksanayang ring siki-kalih desa kemanten.

In English:   Ngerebeg is actually not a single ceremony in a village.

In Indonesian:   Ngerebeg sebenarnya tidak hanya ada di satu desa saja.

In Balinese:   Kewanten, Nitisastra sujatine mawit saking Canakya Nitisastra sane mabasa Sanskerta, kasurat olih Canakya Pandit duk kaprabon Sang Prabu Asoka ring Magada, India.

In English:   The contents of the two kakawin do not differ much.

In Indonesian:   Isi kedua kakawin ini tidak berbeda jauh.

In Balinese:   Katilik saking terep pangaksi moral lan agama, tradisi puniki mulan sujatine nenten ja tradisi madiman di ramene.

In English:   In fact, Omed-omedan is only a ritual of mutual attraction between men and women, but somehow developed into a kissing tradition.

In Indonesian:   Sesungguhnya, Omed-omedan hanyalah ritual saling tarik antara laki-laki dan perempuan.

In Balinese:   Sujatine, Omed-omedan wantah upacara maliang-liang, saling kedeng anak bajang lan terunane.

In English:   In fact, Omed-omedan is only a ritual of mutual attraction between men and women, but somehow developed into a kissing tradition.

In Indonesian:   Sesungguhnya, Omed-omedan hanyalah ritual saling tarik antara laki-laki dan perempuan.

In Balinese:   Sujatine, Pararaton inggih punika cakepan mabasa Jawi tengahan sane laut kasalin basa ring basa Kawi (Jawi purwa).

In English:   In fact, the book of Pararaton is a medieval Javanese script which was then converted into the Kawi language (Old Javanese).

In Indonesian:   Sesungguhnya kitab Pararaton adalah kitab berbahasa Jawa tengahan yang kemudian digubah ke dalam bahasa Kawi (Jawa Kuno).

In Balinese:   Yening Tiang sujatine ngorahang Tusing, di Desa lan di Kota saja liu anake nglaksanayang gagaen jumah dogen penggunaan plastik sekali pakai kantun tetep liu ane nglaksanayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening Ida makayunan, matan ai, langit, gumi, entik-entikan, manusa, beburon, apabuin semut, makejang sirna.”

I Semut Api lan I Sidem angob, saling tolih, tur nguntulang sirahne cihna elek. “Sujatine iraga ajak makejang paturu maguna.

In English:  

In Indonesian:   Jika beliau berkehendak, matahari, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, apalagi semut, semuanya sirna.” Semut Api dan Semut Hitam kagum, saling pandang, dan menundukkan kepala tanda malu.

“Sesungguhnya kita semuanya berguna.

In Balinese:   Sujatine, lontar puniki wantah reriptan mabasa Sansekerta sane katarka mawit saking satawarsa dasa Masehi.

In English:   Actually, this palm-leaf text is a Sanskrit text that is thought to originate from the tenth century.

In Indonesian:   Sebenarnya, lontar ini adalah sebuah teks berbahasa Sanskerta yang diduga berasal dari abad kesepuluh.

In Balinese:   Sujatine, yaning lontar Wrespati Tattwa puniki katelebang ngancan dalem, manah sane ngwawa manusa nuju swargan, naraka tur nemu kamoksan.

In English:   In fact, if the text of Wrespati Tattwa is interpreted more deeply, the mind is cause of humans’ going to heaven, hell or achieve liberation.

In Indonesian:   Sesungguhnya, apabila teks Wrespati Tattwa dimaknai dengan lebih dalam, pikiran yang membawa manusia menuju surga, neraka atau mencapai pembebasan.
  1. https://dictionary.basabali.org/Childrens_Book_Ngae_Tongos_Mamaca