What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Krisis Basa Bali

20231113T070606885Z149532.jpg
0
Vote
Title
Krisis Basa Bali
Affiliation
SMK PGRI 5 Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Krisis Basa Bali

Om swasiastu, timpal-timpal ring Bali sane luih Ring rahinane mangkin, titiang jagi maosang indik pikobet sane mabuat pisan, sane patut kauratiang olih pamimpin-pamimpin sane jagi rauh. Bali, pinaka swarga tropis san asri, n nten ja luput saking pikobet san patut gelis kaungkulin sareng sami.

Sakadi sane sampun kauningin budaya Bali ngawit keni panglalah saking budaya-budaya luar, saking dura negara utawi saking dura kota Bali, minakadi ring sajeroning basa. Basa ring Bali punika ngawit karusak santukan akehan ring Bali punika kadadosang genah wisata, mawinan ring genah-genah punika akehan ngangg n basa Inggris minakadi ring hot l, restoran miwah san lianan. Umpaminyane yening iraga ngranjing ka restoran, menu pasti yening nenten nganggen basa Indonesia, wenten restoran sane nganggen basa Bali. Umpaminyane wenten restoran sane nganggen basa lesehan. Kenten taler ring hotel-hotel sane jagi ngicen kamar ring semeton, iraga taler ngangge basa Inggris, nenten basa Bali. Anak alit mangkin ketah kaaptiang mangda uning basa Inggris santukan pakaryan ring Bali akehan indik pariwisata miwah mapaiketan sareng tamiu saking dura negara.

Ring aab sakadi mangkin , taler ring aab tiang , kawagedan antuk mabasa Inggris sampun nincap. Minab pemerintah sampun ngaryanin rencana san sampun kamargiang saking makudang-kudang warsa inggih punika sasih basa ring dija iraga ngaryanin pacentokan indik basa Bali indik budaya Bali nanging kan n nten samian alit-alite nyarengin pacentokan punika wantah alit-alite san mampu miwah sapunapi antuk alit-alite san n nten mampu basa Bali n nten mampu nyarengin pacentokan punika punapi pacang kalugra? Minab iraga ring sekolah para sisia sampun malajah utawi sampun w nten paplajahan basa daerah san mawasta basa Bali nanging punika n nten jangkep santukan ak h alit-alit san kirang seneng ring basa Bali miwah ak han ipun sampun uning basa Bali angg n mabebaosan sarahina-rahina k manten punika sampun jangkep. Iraga nenten uning ring galah napi mawinan pemerintah bulan basa Bali punika sampun cukup anggen ngalestariang budaya iraga ngalestariang basa bali iraga nanging nenten makasami alit-alite prasida nyarengin. Sujatine iraga dados guru lan pemerintah nenten prasida urati utawi ngajahin anak alit soang-soang mangda prasida mebasa becik nanging paling nenten ngelaksanayang utsaha mangda makasami sisia utawi masyarakat prasida nyarengin kegiatan antuk ngalestariang budaya Bali utaminnyane basa Bali.

Y ning iraga wantah ngaryanin acara utawi kegiatan Bulan Bahasa Bali san madaging lomba aksara, lomba pidarta basa Bali utawi san lianan, iraga pasti milih anak san prasida nglaksanayang punika, anak san n nten prasida pastika pacang kaicalang, n nten w nten gunanipun. Iraga wantah ngrereh anak san wikan ring basa Bali, anak san n nten wikan pacang kas p lali. Punika mawinan titiang nunas ring pamr ntah san wawu makarya sistem mangda n nten ja anak alit utawi mahasiswa san wikan k manten san prasida ngajegang budaya Bali nanging samian krama Bali prasida ngamargiang. Sampunang ja semeton ngrasayang acara punika becik, acara punika sujatin wantah ngrereh anak san wikan ring widang basa Bali boya ja ngrajegang basa Bali. Jadma sane nenten nyarengin acara bulan bahasa Bali nenten pacang uning sapunapi carane ngalestariang budaya Bali punika

Semeton sane pacang dados pamimpin, jagi muputang pakaryan semetone sane ageng. Bali merluang pamimpin san madu pikayunan, purun, miwah bertanggung jawab. Ngiring sareng-sareng iraga ngarepin pikobet puniki antuk ngwarisin Bali sane lestari, sane berpendidikan, tur tetep nglestariang keindahannyane majeng ring generasi sane jagi rauh. Ngaturang suksma.

In Indonesian