dija

dij
  • anywhere, everywhere, somewhere (Mider)
  • where (Mider)
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
Bali dataran dialect
-

Usage Examples

Ring dija nika kamar tiange?
Where is my room?

Uli dija?
Where are you from?

Nika mrajan Ayune, nggih? Ued saking Denpasar? Ring dija nika kawitane, Ayu?
[example 1]
That's your family kinship temple, right? Are you originally from Denpasar? Where are your ancestors from, Ayu?

Yen uli di Banjar Selat Tengah niki kal ke Rumah Sakit Jiwa, dija ambahin tiang uli driki, Gus?
[example 2]
If I want to go from this Banjar Selat Tengah to Jiwa Hospital, from here where should I go?

Ring dija segara driki?
Where is the sea (around) here?

Adi: Galeri ring dija nika, Beli? Yoga: Ring panti asuhan.
[example 3]
Adi: Where is this gallery, Brother? Yoga: At an orphanage.

Dija je wenten selah dike wenten nak nagiin pipis.
[example 4]
Wherever there is a loophole, there are always those asking for money from me.

Dija magae?
Where do you work?

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Yan sing ulian Corona, mirib suba dija maungkulan maburuh.

In English:   If it weren't for Corona, maybe somewhere we would go looking for work.

In Indonesian:   Jika bukan karena Corona, mungkin entah dimana kami merantau mecari pekerjaan.

In Balinese:   Sakadi manggihin “info gempa” durung kawacen wit gatra punika saking dija?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang kapisunayang tekening I Pondal, nyelekang dagangan lan kulawargan tiange.” Suud ngomong keto, uling dija kaden tekane, I Pondal teka nyautin. “Bogbog da guguna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masih dugas takonina uling dija, anak luh cerik ento nyambatang tusing nawang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala da sebet, icang nyidang nujuhin cai tongos maubad,” saut I Lembu.

Dija tongosne ento, diolas tujuhin ja icang,” saut I Cicing Alas mapangapti.

“Kema cai ngidih tulung tekening I Kedis Cangak!

In English:  

In Indonesian:   Serigala itu duduk di bawah pohon randu.

In Balinese:   Ngaksi kawentenane punika, raris Raden Dewi ngandika teken Men Bekung. “Uduh Meme, titiang matakon, dija umah memene?’ Ajak gelah melali kema ka umah Memene apang gelah nawang. ”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane joh I Grantang liwat, teka lantas I Cupak turnakonang adine I Grantang. “Meme…Bapa…adin kolane dija? ” Mesaut laut bapane, “Adin I Dewane suba tigtig bapa tur suba tundung bapa uli jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Meme bapane tengkejut ningehin eling panakne tur nyagjag laut nakonin,”Cening-cening bagus Wayan Cupak anake buka cening ngudiang cening padidi mulih buine blolotan, men adin ceninge I Made Grantang dija?” Disubane keto petakon reramane, laut masaut i Cupak sambilange ngeling. “Kene ento bapa lan meme Kola anak uli semengan metekap dicarike I Grantang anak meplalianan melali dogen uli semengan, buine ia ento ngenemin anak luh-luh dogen gaene”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija cai maan ajah-ajahan keto? ” I Grantang ngeling sigsigan merasa teken dewek kena pisuna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Raden Dewi raris metaken teken wong jerone. “Eh Bibi bibi Sari dija nyai meli bungane ene?”buin mani ka pasar apang kacunduk teken dagang bungane ene.” Manine kairing Ida Raden Dewi lunga, matumbasan ka pasar.Gelisang carita raris kapanggih Men Bekung nyuun kranjang misi bunga mewarna warni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita sane mangkin I Cupak lan I Grantang sampun tangkil ring ajeng Ida Sang Prabhu raris Ida Sang Prabhu ngandika, “Eh cai ajak dadua cai uli dija, nyen adan caine?” I Grantang matur dabdab alon,”Nawegang titiang Ratu Sang Prabhu, titiang puniki wantah jadma nista saking jagat Gobangwesi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Manut titiang, kalaksanayang PPKM, vaksinasi, program Work from Bali punika sampun patut, nanging sane dados polemik utawi pikobet ring krama makasami inggih punika kawiaktian data-data indik kasus Covid-19, minakadi sira sane keni, saking dija, miwah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia tusing kabil-bil matakon teken embokne paundukan uli dija panekan mas-masane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija I Jago?

In English:   where is Jago?

In Indonesian:   di mana si Jago?

In Balinese:   Tata cara iraga antuk sapunapi nguningang informasi punika yakti napi nenten inggih punika mawit antuk ngrereh saking dija sumber utawi sira sane ngawi orti, informasi punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija ada unduk angsa nyidang ngeberang empas.

In English:  

In Indonesian:   Abang minta kepada kalian berdua untuk tinggal baik-baik di sini.

In Balinese:   Dija kaden lakuna ebene ane pancinga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija kaden lakuna ebene ane pancinga.

In English:  

In Indonesian:   Bengong, tak percaya.

In Balinese:   Dija ja, ngujang ja, lakar tusing kenapa-kenapa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba gantina lakar mati, dija ja ngoyong, apa ja ka anggon nambengin, yadiastun kanti nongos di tengah gedong batune, yen suba gantina jeg mati..

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Covid-19 ngemang iraga paplajahan, ring dija ja iraga ingetan ngatur lan jaga jarak fisik, boya ja jaga jarak menyama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewanten anake sane masepedaan puniki tur sane tiyosan pinih utama kaaturin ngangge sane kaadanin masker tur ngewajikin tangan makekalih yening rawuh tur ngeranjing ring dija ja jagi ngerawuhin tur melancaran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krana iraga harus tetep produktif, sebilang wai tiang kecarik ngalih maman kucit lan ngarit padang, nganggo tiang masker, krana iraga harus tetep nglaksanang protokol kesehatan dija je ngoyong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, jani dija ngalih pipis anggo ngemaang bekel para wargine ane lockdown ento?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napi manten daging ipun?, 5W+1H yéning tlatarang ngawit saking bahasa Inggris 5W punika maartos What (Napi), Why (Sapunapi ngawinang), Where (Ring dija), When (Galah), Who (Sira), 1H punika nyantenang How (Sapunapi pamargi).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang suba ngalihang meme mantu.”

Memen nyautin, “Anak luh uling dija ento, menak apa jaba?”

“Di semana bakat saup mara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija ya merin titiange.

In English:  

In Indonesian:   Peliharalah dengan baik agar bisa menghasilkan, skarang bawa pulang anak bebek ini!"

In Balinese:   Dija ya merin titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu ia matekap di umane, saget ada anak tua madan dadong Greget makaukan. “Kecut, Kecut,” keto munyine.

“Cang.” “Dija ada dagdag candung, Kecut?” “Peh, eda ja mai dadong, sampin icange rengas!” “Ah, dija ada dagdag, Kecut?”

Beh suba tuara baanga masi kauk-kauk, Kecut, Kecut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu ia matekap di umane, saget ada anak tua madan dadong Greget makaukan. “Kecut, Kecut,” keto munyine.

“Cang.” “Dija ada dagdag candung, Kecut?” “Peh, eda ja mai dadong, sampin icange rengas!” “Ah, dija ada dagdag, Kecut?”

Beh suba tuara baanga masi kauk-kauk, Kecut, Kecut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun nuekang, soang-soang jadma madue hak malajah, nenten ngitungang sapasira, saking dija, miwah ring dija ipun masekolah.

In English:  

In Indonesian:   Siswa 14 tahun yang memiliki cita-cita sebagai pelukis ini mengatakan, prestasi yang didapatkan tidak terlepas dari motivasi kedua orang tuanya dan juga gurunya.

In Balinese:   Seantukan warta punika tusing ngisinin sira lan dija warta punika wenten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Luungan dadi Men Seken, apa ane tuturang seken, seken tawang uli dija palekadanne, seken paca apa isin ortane uling panyumu nganti panyuud, bilih-bilih ada data, ane seken galang katepukin, dija, pidan, nak kengken, lan nyen ane bakat katuturang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Prabu seneng, raris nakenin panjakne ane sedeng nayung pedau. “Buah apa to, dija tongosne?” “Buah poh, Gusti Prabu!

In English:  

In Indonesian:   Sang Raja pun terangsang.

In Balinese:   Iraga dados manusa sané madué idep mangdané ngrereh pamragat ring dija malih genah nemu pangupa jiwa.

In English:  

In Indonesian:   Kita sebagai manusia yang memiliki pikiran diharapkan mencari solusi untuk mencari penghasilan bagi kehidupan.

In Balinese:   Dija ke ia ajaka dadua maplalianan?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mamula entik pacah nenten ja meweh pisan, duaning dija kemanten pamula pastika idup lan mabunga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mabulan-bulanan iranga patut nyalanin konsep “Malajah jumah, magae jumah lan mabakti uling jumah”

Lantas dugas dibulan junine suba kone iraga nyalanin masa sima dresta anyar, dija iraga ngajak makejang suba kone dadi nyalanin sima dresta sawai-wai cara dugase ipidan sakewala patut nerapang protokol kesehatan.

In English:   Make Savings

Making savings does not mean that our economy is deteriorating, but it is an adjustment in order to survive the crisis.

In Indonesian:   Tunda Rencana Liburan

In Balinese:   Covid-19 ngemang iraga paplajahan, ring dija ja iraga ingetan ngatur lan jaga jarak fisik, boya ja jaga jarak menyama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Covid-19 ngemang iraga paplajahan, ring dija ja iraga ingetan ngatur lan jaga jarak fisik, boya ja jaga jarak menyama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di satuane ene, anak cerik ane dot nawang uli dija tekan krebeke ento.

In English:   In this book, Little Brother wonders where thunder comes from.

In Indonesian:   Dalam buku ini, adik ingin tahu dari mana datangnya guntur.

In Balinese:   Lantas tiang metakon ajak Putri “Dija man berita kene?”, “mara timpal tiang ngirimin, kone ia maan kuota gratis ling pemerintah.” Keto Putri nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nuju wenten upacara, jeg nadaksara wenten sabeh ageng saking dija kaden.

In English:   In traditional villages, this is still a common practice.

In Indonesian:   Mereka tidak pernah memamerkan kekuatan mereka, sebab setiap kali mereka menggunakan kekuatan, mereka harus kehilangan sekian persen dari hasil tapabrata dan tirakat mereka.

In Balinese:   Sira manten miwah dija manten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening nenten sangkaning ngwacen kriya-kriya sastra, raris saking dija para pamimpin polih panuntun ritatkala mimpin?

In English:  

In Indonesian:   Setiap orang yang gugur dalam pertempuran mendapatkan sorga (prasasta sira nguni sampun tapa, gahan ta sira cakrawartting jagat, pejah sir ataman surud ring rana, asing mati mamuk ya moksatmaka)..

In Balinese:   Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija ada unduk kedis cangak vegetarian, mula ebe mamahan kaine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Dija nyaman caine ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring dija tiang dados numbas lawar, nggih?

In English:   Where can I get some lawar here?

In Indonesian:   Oo oh terima kasih, Kak!

In Balinese:   Ngantos pengeng pelenganne dija laku maulehan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring dija wiweka sane kadasarin ati suci

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija ke umahe gek?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli dija kaden tekan

Saget suba kadi kene unduke Awak inguh gumi sedeng sebet Kanti keneh milu sebet Makurung jumah makente Di kasur glalang gliling Baline jani suba sepi Gegaen rerame milu sepi Pipis rerame suba menipis Ape buin lakar ulehin Kemu mai pragat mamocol Awig-awige sumingkin ketat Kangguang ne jani luungan ngoyong jumah

Lan ingetang rahayu gen tunas

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring dija Bulane ten ngendag manyapa?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging prabeya nenten uning pacang kapolihang saking dija.

In English:   Ceremonies that should be carried out, and community activities that cannot be separated.

In Indonesian:   Upacara yang patut dilaksanakan, dan kegiatan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan.

In Balinese:   Sakonden iraga ngugu informasine ento sekenang malu teken ane nyebarang, dija bakat, ada bukti apa tusing, miwah ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nika mawinan Manik Angkeran nakenang ring biang, saking dija ajine polih jinah sane akeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab ring dija molihang orti, raris Sang Kadru nuturang ring Sang Winata, wenten kuda mijil saking pamuteran girine, awak kudane putih, buntutne selem reko.

In English:   Long story short, in the end Sang Kadru and Sang Winata bet against each other, and agreed that whoever loses becomes the slave of the winner.

In Indonesian:   Entah di mana mendapatkan berita, lalu Sang Kadru bercerita kepada Sang Winata, ada kuda keluar dari pemutaran gunung, badan kuda berwarna putih, konon ekornya berwarna hitam.

In Balinese:   Anake sampun aluh ngamolihang paplajahan, dija ja, pidan ja, ajake nyen ja.

In English:  

In Indonesian:   Beberapa macam olahraga dapat kita lakukan di rumah, seperti beryoga, senam, lari di halaman sekitar dan sebagainya.

In Balinese:   Nepek duk punika i rika wenten asu sane nenten kauningin rauh saking dija, asune punika sane kamatiang tur kaambil pepusuhanne maka panyilur pepusuhan Luh Semi.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software
  2. Agus Sudana Yasa, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa, Budi Utami
  3. BASAbali software
  4. Facebook Okt 2016