How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Bali Sutrepti, Joh Saking Pikobet Pelecehan Seksual Ring Media Sosial

20231113T070310190Z843672.jpg
0
Vote
Title
Bali Sutrepti, Joh Saking Pikobet Pelecehan Seksual Ring Media Sosial
Affiliation
SMA Negeri 2 Semarapura
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.jalastoria.id/memahami-kembali-korban-kekerasan-seksual-meneguhkan-etika-kemanusiaan/
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu Sane wangiang titiang, para angga panureksa, sane kusumayang titiang, Tim BASABali Wiki, miwah para semeton sareng sami sane tresna asihin titiang. Pinih ajeng, lugrayang titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, duaning sangkaning pasuecan Ida, prasida titiang mesadu ajeng sareng Ida dane sinamian, saha polih galah matur-atur ring rahinane mangkin ngamiletin Wimbarakara Wikithon puniki. Suksma aturang titiang majeng ring angga panureksa miwah Tim BASABali Wiki sane sampun ngwacen tulisan titiange. Ida dane sane wangiang titiang, ring galah sane becik puniki, titiang Ni Komang Ary Kencanawati saking SMA Negeri 2 Semarapura, pacing ngaturang orasi sane mamurda Bali Sutrepti, Joh Saking Pikobet Pelecehan Seksual ring Media Sosial . Napi sane ngawinang titiang makarya murda sekadi asapunika, ida dane? Sakadi sane sampun kauningin, iraga ring Bali mangkin sampun ngranjing ring era globalisasi, ring dija parajanane sayan-sayan ngandel ring internet miwah media sosial. Manut ring hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII , pengguna internet ring Indonesia ngantos 215,63 yuta diri ring periode 2022-2023. Internet punika sakadi lemat merai kalih, prasida ngic nin dampak san becik miwah dampak san kaon. Silih sinunggil dampak sane kaon saking penggunaan internet ring masyarakat, khususne ring kalangan remaja inggih punika terjadinya pelecehan seksual melalui media sosial. Pelanggaran seksual sane sering kalaksanayang ring media sosial inggih punika ngrayu, nguluk-uluk, komentar sane nenten patut, utawi parilaksana sane nenten becik sane prasida kamargiang antuk cara chatting, komentar, Direct Message DM ring Instagram, kantos ngirim foto video sane berbau pornografi ring media komunikasi sekadi WhatsApp, Facebook, miwah sane lianan. Kasus pelecehan seksual punika dados pikobet san mabuat pisan san patut gelis kaungkulin. Pelecehan seksual madue akeh pikobet sane prasida nibenin sang sane nglaksanayang utawi sang sane keni. Yadiastun nenten kalaksanayang secara fisik, pelecehan seksual majalaran media sosial prasida nyakitin psikis miwah emosional korban, sekadi korban dados gelis gedeg, jejeh, frustasi, stres, kantos depresi. Akeh para janane sane keni trauma sane abot pisan, sane ngeranjing ring kawentenan sane sangsarain puniki, pamuputnyane ngerusak angga sarira self harm kantos ngemasin padem. Y ning pikobet puniki n nten gelis kapuputang, sapunapi nasib para yowana Indon sia san pacang dados panerus bangsa ring masa san jagi rauh? Napi pikobet san jagi nibenin pulau Bali y ning kasus pelecehan s ksual sayan nincap nyabran rahina?

Punika mawinan, patut w nten utsaha san kamargiang olih calon pemimpin Bali ring masa san jagi rauh mangda prasida ngatasin pikobet puniki. Pamargin pemerintah sane prasida kamargiang inggih punika ngelaksanayang kegiatan sosialisasi majeng ring parajana utamanyane para yowana indik pikobet sane mawit saking pelecehan seksual ring media sosial. Mangda kraman sami prasida nyingakin kaw ntenannyan miwah madu tata cara paripolahnyan ring masa san jagi rauh. Taler kabuatang pendekatan majeng ring para yowana indik parilaksana Bijak bermedsos ring sajeroning lembaga pendidikan miwah kulawarga. Pamerintah taler patut ngelaksanayang hukum antuk cara sane lebih adil lan terbuka, mawinan para korban utawi masyarakat prasida bebas ngelaporang yening wenten kasus pelecehan ring wawidangannyane miwah ngajuang tuntutan ring pengadilan antuk pelanggaran ring awig awig sane ngatur indik pelecehan seksual miwah pikobet sane kapanggihang.

Ida dane sareng sinamian, wantah asapunika sane prasida aturang titiang, dumogi wenten pikenoh nyane. Yening wenten bebaosan titiang ring ajeng sane nenten manut ring arsa, titiang nunas geng rena pengampura. Puputang titiang antuk paramasanti. Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian