UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Arsa

From BASAbaliWiki


h(s
arsa
Root
arsa
Other forms of "arsa"
Definitions
  • satisfaction, want, desire, wish, acceptance, pleasure en
  • ingin; harap; senang (Alus Singgih) id
  • hati (Alus Singgih) id
Translation in English
satisfaction
Translation in Indonesian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
dot; ati
Andap
arsa
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Sapasira sane wenten arsa ngamiletin lomba puniki, durusang.
English
-
Indonesian
Siapapun yang berniat mengikuti lomba ini, silahkan.
Balinese
Ida ngandika ajengan punika nenten manut ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
wantah asapunika atur titiang, ampurayang yening wenten sane ten manut ring arsa
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kendalikan Ibu Jari demi Ibu Pertiwi
Balinese
Yening wenten atur titiang ring arsa sane nenten manut titiang nunas pengampura.
English
-
Indonesian
-
Government "Ngicen Gegendong Jinah langsung, ngawinang ipun malas makarya
Balinese
Suksma antuk uratiannyane, prade wenten sane nenten manut ring arsa, titiang nunas geng rena pangampura.
English
-
Indonesian
-
Government "Problematika Pendidikan Ring Pelosok Indonesia"
Balinese
Tityang nunas ageng rena sinampure ripedprade wenten napi sane kaucap tityang utawi sane kebaosang tityang wenten sane nenten menggah ring arsa, tur puputin tityang antuk ngaturang parama shanti,
English
-
Indonesian
-
Government Akehnyane WNA Ngerusuh Ring Bali
Balinese
Manawi wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa, titiang nunas geng rena pangampura.
English
-
Indonesian
-
Government Awig sane nenten wicaksana antuk panjak kasta sudra
Balinese
Wau asapunika pinunas I Ngurah Rangsasa, Ida Sanghyang Sambu ledang tur arsa pisan ring kawentenan idane. “Nah, jani manira maang Ngurah siap aukud, ento gocek.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ayam Ijo Sambu
Balinese
Semeton Krama Bali sami, malarapan antuk pamungkah lengkara titiang I wawu, napike semeton maduwe nyet utawi kakletegan napi sujatine sane arsa bawosang titiang?
English
-
Indonesian
-
Government BALI BOYA JA GRYA LUU
Balinese
Wenten ke yowana sane arsa jagi miragiang ?
English
Third, BASAbali Wiki has contests.
Indonesian
Yang ketiga, BASAbali Wiki juga sudah melaksanakan perlombaan.
Literature WIKIBALI, MEDIA ANAK MUDA MELESTARIKAN BALI
Balinese
Inggih asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Kasusilan , make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya minuman keras
Balinese
Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang, tur titiang nunas geng rena sinampura yening wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa, tan nganutin sasuduk basa punika wantah ketambetan titiang kalintang.
English
-
Indonesian
-
Government Merdeka Saking Luu Plastik
Balinese
Yening wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa Ida sane sareng sami, titiang nunas geng rena pengampura.
English
-
Indonesian
-
Government Pendapatan Asli Daerah Bali Sane Sayan Menurun
Balinese
Wantah kadi punika sane prasida aturang titiang, suksma majeng ring pamerintah sampun arsa ngwacen sasuratan puniki, sinampura yening wenten iwang.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Resik Bali Matangi
Balinese
Yening wenten sane nenten manut ring arsa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Santi, Bali Zero Rabies
Balinese
Yening wenten bebaosan titiang ring ajeng sane nenten manut ring arsa, titiang nunas geng rena pengampura.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Sutrepti, Joh Saking Pikobet Pelecehan Seksual Ring Media Sosial
Balinese
Sakewanten, yening wenten anak mabusana nenten nganutin tata titi, majanten pacang ngwetuang salit arsa utawi ngawinang nenten seneng ngatonang, bilih-bilih busana adat Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Pakaian adat bali
Balinese
Manawi wénten atur titiang sané nénten manut ring arsa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Basa Bali Pinaka Pamikukuh Budaya Bali
Balinese
Akéh krama Bali ngrasa salit arsa miwah nénten nyaman ngeninin parilaksana tamiu asing punika.
English
Many Balinese people feel annoyed and uncomfortable with the actions of foreigners.
Indonesian
Banyak masyarakat Bali yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan tindakan orang asing.
Literature Perilaku Orang Asing di Bali
Balinese
Kamewehan nampi pikobet sane katiba raris ngaruntuhang sukertaning sang meraga balu mawit saking kaicalan arsa kasukertan.
English
In Balinese tradition and regulation which is known as ‘awig-awig’, there is regulation about roles and responsibilities of a Balinese woman with single mother status.
Indonesian
Ketidakmampuan dalam beradaptasi pada situasi baru dapat menurunkan kualitas hidup single mother yang disebabkan karena hilangnya aspek dari Subjective Well-Being (SWB).
Scholars Room Coping Strategy to Improve the Subjective Well-being of Single Mothers in Bali
Balinese
Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sadurung puputang titiang, titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida dane sinamian sane sampun ledang arsa mirengang orasi titiange puniki.
English
-
Indonesian
-
Government DARURAT INFRASTRUKTUR RING PELOSOK BALI
Balinese
Inggih asapunika prasida titiang aturang, sukseme antuk uratian ida dane sareng sami, manawi wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa, titiang nunas geng rena pengampura maka wasaning atur.
English
-
Indonesian
-
Government Demam Berdarah Dengue (DBD) Ring Bali
Balinese
Ainggih wantah sekadi nepunika sane prasida aturang titiang, yening wenten kosa kata utawi tutur titiang sane nenten manut ring arsa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Dijajah
Balinese
Disinformasi puniki ngranayang akeh pikobet sane nenten munggah ring arsa minakadi pencemaran nama baik utawi nyemerang linggih, pesengan anak sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Disinformasi
Balinese
Inggih semeton sami iraga sepatut ne tusing enggal percaya antuk informasi sane ngamaang hadiah hadiah menarik.Mangkin patutne dueg dueg nyaring informasi utawi memilah memilah dumun informasi sane kapolihan

Inggih wantah asapunika tang prasida matur, manawi ta wenten atur titiange sane nenten manut ring arsa nenten lali titiang nunas agung rena sinampura puput titiang antuk parama santhi

om shanti shanti shanti om
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Dunia tipu tipu
Balinese
Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikenohipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena sinampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Ekonomi Sulit, Krama Menjerit
Balinese
Ratu Kalinyamat ring jaman Islam, Cut Nya Dien,Christana Martha Tiahahu lan Nyi Ageng Serang rikala panedeng kajajah,Dewi Sartika lan Kartini ring pamuntating panegarane kajajah rauhing Megawati Soekarno Putri sasampun merdeka.Gumanti sue sampun para istrine sareng ring politik inggihan marupa formal wiadin informal.Punika pinaka bukti inggihan para istri ring Indonesia madua arsa lan pikedeh majalaran politik ritepengan mapikelatang pangaptin prajanane.
English
Long before his presence Three signs of masculinity are present in

Indonesia, namely patriarchy, theology, and hegemony in the 15th century, women's political

participation actually colored many important narratives political leadership in Indonesia.
Indonesian
Jauh sebelum kehadirannya, ada tiga tanda kejantanan yang hadir di dalamnya Indonesia yaitu patriarki, teologi, dan hegemoni pada abad ke-15, politik perempuan Partisipasi justru mewarnai banyak narasi penting kepemimpinan politik di Indonesia.
Scholars Room Hindu Women in Political Communication and Gender Studies
Balinese
Manawi ta wenten atur titiange sane nenten manut ring arsa, nenten lali titiang nglungsur agung rena pangampura.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Pipis Jutaan Rupiah
Balinese
Wastan sujatiné wantah I Gedé Gita Purnama Arsa Putra.
English
I Gedé Gita Purnama Arsa Putra was born in Denpasar on October 29th, 1985.
Indonesian
Berikut adalah salah satu karyanya yang berupa cerita pendek dengan judul “ Ngalih Sampi Galang Bulan” yang diambil dari buku “Smara Reka”.
Biography of I Gedé Gita Purnama Arsa Putra
Balinese
Raris nganggen akeh jinah kaanggen numbas kuota mangda sida nyingakin info indik pendidikan ring media sosial lan internet raris ring Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) sane kaanggen ngrereh kampus sane jagi kalaksanayang ring bulan Juli puniki mituduhang mangda pamiletnyane makta faceshield, hand sanitizer, masker, miwah surat kesehatan sane ngeranayang rasa inguh tur sedih ring arsa duaning rumasa pesan ngebebanin rerama napi malih ring jagat mangkin sane kabaos gumi gawat puniki meweh ngrereh pangupajiwa utamanyane ngrereh jinah.
English
-
Indonesian
-
Covid Inguh Dados Sisia - Kadek Jayanta
Balinese
Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Jaga carik mangda stata lestari ring tengah gempuran globalisasi
Balinese
Suksema antuk uratian ida dane sinareng sami, wantah wenten iwang atur utawi manah titiang sane nenten manut arsa kapiarsa nenten lali titiang nunas agung rna sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Karang Awak
Balinese
Asapunika pidarta sane prasida aturang titiang, nunas sinampura yening wenten atur titiang sane iwang tur ten manus rung arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Kasus Bunuh Diri Ulian Penyakit Mental
Balinese
Sepatutne nyane sapunapi arsa pemerintah jele melah ring pemerintah mangde kramane uning.
English
-
Indonesian
Yang memang baik saja yang diketahui oleh masyarakat namun di belakang tidak seperti itu.
VisualArt Kawisesa Parwati
Balinese
Inggih Ida dane sareng sami wantah asapunika orasi sane kabaktayang titiang,yening ade tutur titiang Ten manut ring arsa Ida dane titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Kesadaran Marupa Pipis
Balinese
Minakadi wenten blabar, miwah tsunami, siosan ring punika segara dadosnyane cemer tur ngranayang wenten arsa ring wisatawan indik segara ring bali nenten resik.
English
-
Indonesian
-
Government LUU NGUSAK SEGARA
Balinese
Ainggih wantah asapunika aturang titiang suksma antuk uratiannyane, prade wenten sane nenten manut ring arsa titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government LUU PINAKA PIKOBET UTAMA RING JAGAT BALI
Balinese
Yening wenten iwang titiang rikala maatur atur ring ajeng, sane nenten manut ring arsa, titiang nunas pengampura.
English
-
Indonesian
-
Government Laris olih turis, budaya kantun terkikis
Balinese
Deskripsi Video Arsa Kawula Arsa Kawula wantah pengapti masyarakat marep pemucuk utawi manggala jagat.
English
-
Indonesian
-
Literature Keinginan Rakyat
Balinese
Inggih wantah asapunika atur pawungun titiang melarapan antuk sasuratan, nanging pet prade wenten atur titiang nenten manut ring arsa, titiang ngalungsur agung rena sinanpura riantukan titiang jatma kalintang belog.
English
-
Indonesian
-
Literature REMBUG WICARA NGENENIN INDIK PENGAPTI RING PARA MURDANING JAGAT
Balinese
Konsep sane kabaos sejuk kacihnayang antuk arsa sane sejuk ring para krama Buleleng rikala wenten gering COVID-19.
English
-
Indonesian
-
Literature Singaraja SAKTI Ngelawan Gering Gumi
Balinese
Subsidi sane kapolihang dados mawit saking wantuan pemerintah utawi kapupulang saking sumbangan krama sane arsa mapunia pinaka wangun rasa saling asih ring krama lianan.
English
-
Indonesian
Jalan-jalan yang dulu dipadati parkir kendaraan, toko-toko cendera mata, dan wisatawan yang berlalu-lalang, kini seperti tersapu ombak.
Literature Transparansi Bantuan Covid-19: Untuk Siapa?
Balinese
Yening wenten sane arsa menyelam utawi snorkeling, kangkat naur Rp. 100.000,-/orang
English
-
Indonesian
-
Place Lovina
Balinese
Dewa Sang Hyang Yama, eda Dewa salit arsa.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lubdaka
Balinese
Inggih ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang,wantah kadi asapunika titiang matur ring galahe sane becik kadi asapuniki mogi mogi wenten pikenoh ipun.Manawita wenter atur titiang sane nenten manut ring arsa nenten lali titiang nunas geng rena pengampura.Maka wesananing atur puputang titiang antuk parama Santih.Om Santih,santih,santih om.
English
-
Indonesian
-
Government Luu Ngwetuang Byuta
Balinese
Manawi wenten anggah-ungguhn Basa titiang sane nenten manut ring arsa manggda ledang ngaksamayang.
English
-
Indonesian
-
Government Pentingnya Menjaga Toleransi
Balinese
Manawi wenten anggah-ungguhn Basa titiang sane nenten manut ring arsa manggda ledang ngaksamayang.
English
-
Indonesian
-
Government Pendidikan di Bali
Balinese
Suksma aturang titiang antuk uratian ida dane sareng sami, yening wenten atur titiang nenten manut ring arsa utawi kayun titiang nunas geng rena pangampura.
English
-
Indonesian
-
Government MARGI RING BALI
Balinese
Taler menawita wenten iwang atur titiang nenten manut ring arsa titiang nunas geng rena pengampura.
English
-
Indonesian
-
Government Macet ring Margi
Balinese
Inggih Ida dane sareng sami wantah kadi asapunika titiang prasida matur ring galahe sane becik puniki,matur suksma antuk uratian Ida dane sareng sami,dumogi atur titiang wenten pikenohipun.Manawi wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa titiang nunas geng rena pengapura.Maka wasaning atur,puputang titiang antuk Parama Santi."OM Santhi,Santhi,Santhi OM"
English
-
Indonesian
-
Government Marak,WNA Ngrusak Bali
Balinese
Inggih asapunika prasida aturan titiang, yening wenten sane nenten manut ring arsa titiang nunas geng rena pengampura.
English
-
Indonesian
-
Government Margi Kaon Sane Nenten Majanten Jagi Kabecikan
Balinese
Manawi wenten anggah-ungguhn Basa titiang sane nenten manut ring arsa manggda ledang ngaksamayang.
English
-
Indonesian
-
Government Minum Minum Nenten Maguna Ring Kahuripan Para Yowana Bali
Balinese
Pet prade wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa, titiang nunas pangampura, punika majanten boya gumanti titiang makarya iwang, punika wantah sangkaning katambetan titiang.
English
-
Indonesian
-
Government NGUYAH NYANSAN RERED RING BALI
Balinese
Suksma antuk uratiannyane, prade wenten sane nenten manut ring arsa titiang nunas geng rena pangampura.
English
-
Indonesian
Misalnya peristiwa kebakaran di TPA Suwung, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Government NYORTIR SAMPAH NGULATI BALI ASRI
Balinese
Inggih asapunika atur titiang ngindikang nangun kesamen malarapang antuk bursa kerja, maka kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government INCAPANG KESETARAAN SANGKANING BURSA KERJA
Balinese
Inggih asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Kasusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba bahaya
Balinese
Inggih asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Kasusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba membunuh mu
Balinese
Yening wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa lan sesuduk basa, titiang nunas geng rena pangampura, pinaka panguntat puputang titiang antuk paramasantih, Om Santih Santih Santih Om.
English
In my opinion, providing tourism sites like this, especially in villages can be one of the solutions to relieve the economic gap in Bali, such as the Tenganan Tourism Village program, Jatiluwih, Terunyan, and others.
Indonesian
Sebelum saya mempersembahkan orasi ini, mari kita semua menghaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Parama Kawi, karena berkat rahmat-Nya saya Ni Kadek Diah Ayu Paramitha dari SMA Negeri 1 Kerambitan, akan mempersembahkan teks orasi yang berjudul “Ngamolihang Kasejahteraan Sosial ring Bali”.
Government Swadharmaning Para Pamimpin Bali Ngeninin Indik Kasejahteraan Sosial
Balinese
Make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Basa Bali
Balinese
inggih wanten sapunika sane prasida katurang titiang yening wenten atur tititang sane nenten manggah ring arsa idadane titiang nunas agung rene sinampure om shanti shanti shanti om.
English
-
Indonesian
-
Government Ngelimbagan ekonomi budaya mangde ajeg ring bali
Balinese
Yening manut sekadi arsa titiange langkah sane patut kelaksanayang olih pemerintah Bali yening jagi membangkitkan sektor pariwisata ring bali inggih punika pemerintah ring bali harus gencar ngelaksanayang disiplin protocol kesehatan ring genah pariwisata sekadi ring hotel, vila, penginapan, restaurant mangdane masyarakat utawi turis sane jagi wisata ke Bali ngemolihang rasa aman lan nyaman
English
-
Indonesian
-
Government Ngiring Bali Metangi
Balinese
Yening wenten iwang ring atur nenten munggah ring arsa, titiang nglungsur geng rena pangampura.
English
-
Indonesian
-
Government Nglestariang Basa lan Budaya Bali
Balinese
Ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Ngrajegang Budaya Bali
Balinese
Wantah asapunika sane prasida aturang titiang lan pasawitran titiang, titiang nunas geng rena pangampura yening wenten sane nenten manut ring arsa.
English
-
Indonesian
Karena banyaknya wisatawan luar yang datang, maka perlu disiapkan fasilitas yang layak bagi para wisatawan dan warga lokal.
Government Nyungsung Pemilu 2024, “Napi manten suaran krama Bali?”
Balinese
Yening niki prasida katincapang, platform BASAbali Wiki minabang pacang akeh kasarengin olih publik sane arsa ngwacen gatra-gatra anyar sane kasobyahang olih BASAbali Wiki ngeninin indik isu-isu sipil punika.
English
This allows the BASAbali Wiki Platform to be visited by more people and accessed by people from anywhere to participate in observing these civil issues.
Indonesian
Hal ini memungkinkan platform BASAbali Wiki akan dikunjungi oleh lebih banyak orang dan diakses oleh orang dari manapun untuk turut berpartisipasi mencermati isu-isu sipil tersebut.
Literature SELAIN WIKITHON, PATUT PULA DIKEMBANGKAN WIKIMEDIA
Balinese
Inggih ida-dane sinamian sane mangkin idayang pilah lan pilih pamimpin sane manut ring arsa idadane, sampunang iraga saling curangin napi malih ngasut samaton ring pamilihan duaning pamilihan punika pacang ngemedalang pemimpin sane satya tur wicaksana.
English
-
Indonesian
-
Government PEMILU MAKA DASAR UTAMA NGUPAPIRA KEDAULATAN DEMOKRASI
Balinese
Ida Dane miwah semeton sane kusuma yang titiang kafi asapunika titiang prasida

matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pangampura, wenten atur titiang sane nenteng

munggah ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Panglimbak Pariwisata ring Bali
Balinese
Yening manut arsa titiange punika mangda nenten ngandelang wisatawan saking dura negara manten nanging wisatawan lokal malih, mangda iraga dados turis ring kota pedidi.
English
-
Indonesian
-
Government Pariwisata Mewali Sekadi Jati Mula
Balinese
Tur sang sane maparilaksana punika saking kalangan elit negara, sane ngangge pinaka jinah kramane kaangen nyenengin arsa nyane kemanten tanpa nyinahang kramane sane sengsara ring jagate.
English
-
Indonesian
-
Government Pemerintah Maparilaksana Melah
Balinese
Tur sang sane maparilaksana punika saking kalangan elit negara, sane ngangge pinaka jinah kramane kaangen nyenengin arsa nyane kemanten tanpa nyinahang kramane sane sengsara ring jagate.
English
-
Indonesian
-
Government Pemerintah Maparilaksana
Balinese
Akeh titiang matur, akeh taler keiwangan titiang, yening sakadi asapunika titiang nunas geng rena sinampura ring wenten karaos titiang sane nenten manut ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Pentingnya Edukasi Seks Pada Anak
Balinese
asapunika atur titiang manawi wenten atur titiang nenten manut ring arsa mangda ledang ngampurayang.
English
-
Indonesian
-
Government Pergaulan bebas
Balinese
Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Permasalahan Sampah dan Kebersihan Lingkungan
Balinese
Titiang nunas pangampura ring Bapak Guru lan timpal-timpal titiang sareng sami, yening wenten ring atur titiang sane nenten manut ring arsa sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government Perundungan disekolah
Balinese
Manawi wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa titiang nunas geng rena pangampura.
English
-
Indonesian
-
Government PESONA WISATA BALI TERCORENG MASALAH SAMPAH
Balinese
Menawi ta wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa, lugrayang titiang ngelungsur gung rena pengampura.
English
If there is an error I apologize.
Indonesian
Jika ada kesalahan saya mohon maaf.
Government Pikobet Leluu Sane Magenah Ring Tukad-tukad Ring Bali
Balinese
Para semeton sareng sami, asapunika sane prasida antuk tityang matur, manawita wenten sane nenten manut ring arsa minakadi anggah ungguhin basa basita, tityang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet lan Pengapti Wargi Bali
Balinese
Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang wantah kadi asapunika titiang prasida matur ring galahe sane becik sakadi mangkin, manawi wenten atur titiang sane nenten manut riang arsa, titiang munas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet luu sane nyansan Ageng
Balinese
Inggih wantah kadiasapunika sane prasida aturang titiang, titiang ngelungsur agung rena pangampura yening wenten atur titiang sane iwang tur nenten manut ring arsa ida dane sareng sami.
English
-
Indonesian
Seperti kekeringan, kebakaran hutan, kebakaran lahan kosong, kebakaran pohon, hingga matinya biodata laut.
Government Pikopet El Nino ring Bali
Balinese
Inggih asapunika atur titiang indik Pisolah Para Yowanene Nyansan Nincapang, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Krisis Air Bersih
Balinese
Yening cingakin ring kahuripan mangkin ring "PEMILU" mangda para yowana prasida milihin sinalih tunggil calon sane manut ring arsa.
English
According to reality, social life includes "ELECTION" activities.
Indonesian
Sesuai kenyataan, kehidupan sosial ada kegiatan "PEMILU".
Literature Program Calon Pemimpin Untuk Penyandang Disabilitas
Balinese
sedurung titiang ngewedarang pikeneh titiange,titiang jagi ngaturang panganjali umat "Om Swastiastu" angayubagia majeng ring ida sang Hyang Widhi Wasa, nenten lali titiang ngeluluh rase pangayu bagia ring pasuecan ida sane sampun arsa ngicenin kerahayuan lan kerahajengan.
English
-
Indonesian
-
Government Berantas kemiskinan,cerdaskan Bali
Balinese
titiang ngaturang susma lan yening wanten iwang ring arsa ide dane sareng sami titiang nunas sinampura ,puputang titiang antuk parama santi Om Santi Santi Santi Om
English
-
Indonesian
-
Government Berantas kemiskinan,cerdaskan Bali
Balinese
Parindikan sakadi puniki taler patut kalaksanayang ring sajeroning ngamargiang kahuripan makrama désa, patut ngalaksanayang parikrama sareng-sareng mangda prasida saling uning, nepasin salit arsa pantaraning krama tur nénten malih ngaksi pabinayan punika kaon, nanging pabinayan pinaka rasa tresna majeng Indonésia.
English
This should also be done when living in a society, it is necessary to carry out various joint activities so that we get to know each other, so that we no longer see differences and make those differences as love for Indonesia.
Indonesian
-
Intercultural Religious Harmony Starts From Yourself
Balinese
Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government SAMPAH PIKOBET UTAMA
Balinese
Prabda wenten bebaosan tityang sane ngawetuang salit arsa tan anut ring arsa Ida dane sareng sami tityang nunas ageng sinampura, sakadi sastra mausang “TAN HANA WANG SA SWETA ANULUS”, pamekas sakadi tityang sinah makatah kaiwangan lan kakirangannyane, antuk punika ledang ugi Ida dane ngaksamayang.
English
-
Indonesian
-
Government SANGKANING WERUH AJI GINEGEN
Balinese
Manawi wenten anggah-ungguhing Basa basita titiang sane nenten manut ring arsa, mangda ledang ngaksamayang.
English
-
Indonesian
Tidak hanya itu, pada perkembangan otak, raga/fisik anak sangat cepat terkena penyakit.
Government Kesetaraan Gender
Balinese
Upacara puniki kalaksanayang kadi arsa lan antuk manah liang.
English
After the ritual, a Magibung feast is held (they eat together from one pile of delicious meal)—this is an endemic tradition originated from Karangasem to symbolize togetherness.
Indonesian
Setelah ritual, para pemuda melangsungkan acara Magibung (makan bersama dalam satu tempat),—sebuah tradisi khas Karangasem yang melambangkan kebersamaan.
Holiday or Ceremony Sabatan Biu
Balinese
Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Sampah patut katureksain olih pemerintah Bali
Balinese
Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadiasapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Sané Alit Nanging Mawesana Kaon
Balinese
Toko-toko sepeda masih ramya, ojoh anak sane arsa matumbasan!
English
That made my friends send gifts via courier services, like: dates, t-shirts, books and other mementos.
Indonesian
Selalu ada hikmah, di balik bencana!
Covid Sebet Metimpal Aget!
Balinese
Idane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadiasapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Government Segara Sengsara
Balinese
Yening Ida tan arsa, pasti cai suba bangka uling gumine!” I Semut Api lan I Sidem paturu salah tampi, paturu gedeg.
English
-
Indonesian
Beliau juga yang menganugerahkan makanan ahar kita bisa hidup di dunia ini.
Folktale Semut Perang Tanding
Balinese
Ruang lan praktek kajegegan rikala rihin kantun saderana rimangkin sampun kategepin antuk teknologi sane inggil midagingin arsa para istri ring Bali manyujuh standar kajegegan sane munggah ring sekancan media.
English
The simple and very private space and beauty practices now come with high technology and very publicly can meet the desire of Balinese women to obtain beauty in accordance with the ones presented in various media.
Indonesian
Konstruksi kecantikan wanita Bali di masa globalisasi kini mengacu kepada tidak hanya aspek sosio budaya masayarakat Bali (termasuk budaya lokal) namun juga orientasi pasar yang banyak dipengaruhi oleh media.
Scholars Room THE TRANSFORMATION OF SPACE AND PRACTICE OF BALINESE WOMEN’S BEAUTY IN THE GLOBALIZATION ERA IN DENPASAR CITY
Balinese
yening wenten atur titiang iwau sane nenten manut ring arsa santukan Tan Hana Wang Swasta Anulus, nenten wenten manusa sane paripurna.
English
-
Indonesian
-
Government Taksu Bali Nista Riantukan Parindikan Luu Mekabehan
Balinese
Ampura yening wenten tata titi basa titiang sane nenten manut ring arsa.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapanku Tuk Sang Pemimpin
Balinese
Sekadi conto sane meadolan canang, canangne jegeg, manut sekadi tata titi canang sane manut, bungane miik tur dagangne jegeg lan kenyemne manis, sira sane nenten arsa?
English
For example, someone who sells canang, the canang is fresh, according to the standard, the smell is good and the traders are friendly, who is not interested?
Indonesian
Seperti contoh orang yang berjualan canang, canangnya segar, sesuai standar, wanginya harum dan pedagangnya ramah, siapa sih yang tidak berminat?
Literature UMKM Pahlawan dimasa Pandemi COVID-19
Balinese
Ida dane sane wangiang titiang , wantah sekadi asapunika sane prasida atur titiang ring galahe puniki ,matur suksma antuk uratian ida dane sareng sami , yening wenten bebaosan titiang sane nenten manut ring arsa utawi kayun , titiang nunas pengampura , inggih puputan titiang antuk parama santhi
English
-
Indonesian
-
Government URATI RING LUU NGULATI BALI ASRI
Balinese
Inggih wantah akadi asampunika titiang prasida matur ring galahe sane becik puniki manawita wenten atur titiang sane nenten patut ring arsa titiang nunas geng rena sinampura atur puputang titiang antuk Paramasanthi Om Santhi, Santhi, Santhi Om
English
-
Indonesian
-
Government Urati Ring Luu Plastik
Balinese
Ring manut arsa titiang,platfrom puniki becik pisan kaangen genah nyobiahang penampen iraga sane katujon mangdan prasida kapireng ring pemerintah,lan stata pastika aman anggen iraga mablibagan utawi nyobiahang penampen iragane.
English
-
Indonesian
Tak terkecuali Basa Bali Wiki menghadirkan hal tersebut setiap kompetisi atau lomba yang diadakan.
Literature Kebermanfaatannya Platform Basa Bali Wiki Sebagai Ruang Berekspresi
Balinese
Nenten je platfrom kemanten sane wikan ring teknologi,nanging iraga patut masih matindakan yening wenten sane ten manut ring arsa.
English
-
Indonesian
Tak terkecuali Basa Bali Wiki menghadirkan hal tersebut setiap kompetisi atau lomba yang diadakan.
Literature Kebermanfaatannya Platform Basa Bali Wiki Sebagai Ruang Berekspresi
Balinese
Yening wenten iwang ring arsa pamiarsa semeton sami, titian nunas pengampura.
English
-
Indonesian
-
Government VIRUS CORONA