What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

LUU PINAKA PIKOBET UTAMA RING JAGAT BALI

0
Vote
Title
LUU PINAKA PIKOBET UTAMA RING JAGAT BALI
Affiliation
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu,

Sane wangiang titiang angga panureksa makesami, sane wangiang titiang tim BASAbali Wiki, punika taler para atiti sareng sami sane tresnaasihin titiang. Rasa angayubagia atur uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi wasa sangkaning asung kertha wara nugrahan ida, titiang prasida nyarengin Wimbakara Teks Orasi sane kalaksanayang olih BASAbali Wiki. Luu dados pikobet utama ring Bali,sarahina wenten upakara yadnya minakadi piodalan, rerahinan sekadi galungan kuningan tur sane tiosan sinah makeh piranti yadnya sane melakar antuk janur utawi slepan miwah daun ental riwusan ngaturang yadnya sinah makeh luu, tur pinaka genah wisata, luu dados pikobet. Yening nenten kauratiang becik, pikobet indik pariwisata prasida nglimbak. Punika mawinan, sajeroning nanganin pikobet luu punika ngabutuhang dukungan saking pihak sinamian, pikobet jagat Bali sane terus mamargi miwah nenten kakendaliang sangkaning kawentenan ngawag ngutang luu. Nika mawinan, yaning iwang antuk nyaurin, nenten prasida ngawangun budaya sane becik sajeroning tata titi aapunapi antuk mangda luhu punika dados mebuat ring para yowanane sami. Punika ngawinang palemahan ring Bali sayan ngasorang. Antuk punika, pikobet luu ring Bali patut gelis katatasang. Bali pinaka destinasi pariwisata dunia patut kaaksi bersih, asri , jagat Bali patut sayan ngebecikang. Sakewanten, sujatinyane nenten kadi asapunika. Punika mawinan antuk visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, nyaga keharmonisan jagat bali miwah dagingnyane, patut kaaturin nilai kearifan lokal, sumber daya sane kadruwenang, antuk kebijakan sane patut miwah sistem utawi regulasi sane patut. Krama Hindu sami madue dasar filsafat Tri Hita Karana patut kamargiang mangda prasida nuntun parilaksana miwah parilaksana sajeroning nglestariang palemahan, sajeroning wangun pawangunan, nglestariang miwah ngamanang palemahan majalaran antuk penanganan luu. Pangaptin titiang majeng pemimpin bali mangda patut kamargiang inggih punika ngambil peran saking para jananane, ngawigunayang sekolah, desa, pamerintah lan rumah tangga pinaka penghasil luu mangda prasida ngepah luu organik saking luu non-organik. Antuk pemisahan punika, para yowana mekarya kelompok peduli lingkungan pacang ngambil luu non-organik sane pacang kabakta ka genahang ring genah sane patut taler ngaryanin Bambang kaanggen ngenahah luhu punika sadurung kaobor kadadosan pupuk. Nanging sampah organik prasida kaolah dados produk sane mawiguna minakadi pupuk, tur ngemolihang upadana sane mebuat kaanggen prebiya ripungkur riwekasan. Paiketan sane harmonis pantaraning manusa sareng jagat bali nglimbak sekadi janin ring rahim. Ring kawentenan puniki, manusa pinaka janin, miwah palemahan pinaka rahim. Yening i manusa ngusak palemahan, sinah i raga sane kapertama pacang kasirnayang. Punika mawinan konsep Tri Hita Karana prasida nuntun paripolah miwah parilaksana mangda prasida ngalestariang palemahan, nglestariang miwah ngamanang palemahan pinaka implementasi keseimbangan paiketan miwah tanggung jawab pantaraning manusa miwah palemahan. Duaning punika ngiring sareng-sareng ngolah luu mangda bali tetep ajeg tur lestari.

Ainggih wantah asapunika aturang titiang suksma antuk uratiannyane, prade wenten sane nenten manut ring arsa titiang nunas geng rena sinampura. Puputang titiang antuk Paramasanti.

Om Santhi,Santhi,Santhi Om

In Indonesian