Sareng

Sareng
  • together with
Media
sareng
Kasar
ajak; teken; bareng
Halus
sareng
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Adan tiang Ni Wayan Resiani. Geginan tiang sedina-dina, semengne nika madagang sayur. Siang..e..Siangne nika madagang rujak sareng es..
[example 1]
My name is Ni Wayan Resiani. What I do everyday, in the morning I sell vegetables. At noon… eehhh… At noon a sell balinese Fruit salad and cold beverages.

Tiang meled jagi melajah yoga sareng semadi, punapi nika carane?
[example 2]
I’m so interested in learning yoga and meditation, how could I do it?

E…rencana tiang mangkin, tiang jagi buka usaha sareng…partner tiange, soulmate tiang.
[example 3]
Eh...my plan now is to open a business together with my friend, my soulmate.

  1. Ni Wayan Resiani, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa,
  2. BASAbali software
  3. Wayan Suadnyana, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa