UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Milu

From BASAbaliWiki
milu
milu
Root
-
Definitions
  • go with, accompany, do what someone else does, walk with, join in, come along en
  • turut, ikut campur id
Translation in English
accompany
Translation in Indonesian
turut; ikut
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
milu
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Dewi: Suba taen milu manyi setonden ene? I Luh: Tusing taen, Mbok. Jani tulung orahin tiang.
English
Dewi: Have you ever try harvesting before? I Luh: Never, sister. Would you please tell me how.
Indonesian
Dewi: Sudah pernah ikut memanen padi sebelumnya? I Luh: Belum pernah, Kak. Sekarang tolong beritahu saya.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Nah jani iraga dadi krama Bali sube sepatutne nukung lan milu nyokong utsaha pamerintah ane luung ene mangda Bali tetep elit tur masih tetep fit.
English
-
Indonesian
-
Literature "Bali Elit Bali Fit"
Balinese
Sajaba ento, platform niki taler nyediaang kompetisi Wikithon sane titiang miwah krama sane lianan dados milu berpartisipasi antuk ngamedalang tetimbangan indik kendala-kendala wiadin kegiatan sane musti kalaksanayang pamrentahan antuk kejagaditaan miwah kelancaran makejang krama Bali.
English
In addition, this platform also provides a wikithon competition where I and other people can participate to provide input on various obstacles and activities that must be carried out by the government to achieve prosperity and smoothness for the entire community.
Indonesian
Selain itu, platform ini juga menyediakan kompetisi wikithon yang dimana saya dan masyarakat lainnya dapat ikut berpartisipasi untuk memberi masukan tentang berbagai kendala maupun kegiatan yang harus dilaksanakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kelancaran seluruh masyarakat.
Literature "Pengembangan Platform BasaBali Wiki Di Kalangan Masyarakat Bali"
Balinese
Perilaku individualistik ento masih milu ngelah andil dalam menggerus permainan tradisional anak-anak.
English
-
Indonesian
-
Literature Ical Ne Budaya Bali
Balinese
Yening titiang milu extra Teater sane ngawit jam 15.30 sanja.
English
-
Indonesian
-
Literature Sehari dalam hidupku
Balinese
Yen keto tiang dadi ja milu ngae baliho ane maisi 'terima tiang di univ xx' nyen nawang ulian to tiang mepilih dadi mahasiswa😅 Saja ke baliho ento anggonne sementara mepasang, nanging ade baliho politik kanti uwek lan mejamur enu nanceb di pinggir jalanne lan liu baliho majejeran ngranayang entik-entikane mengkeb.
English
-
Indonesian
-
Literature Adi Bali Liu Baliho?
Balinese
Sire je sane keni lan paak sampun pastike milu keni virus puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature Lahan Pertanian untuk Meningkatkan Perekonomian di Bali
Balinese
Ada ane ngorahang ajine mudah, jaan, apang milu kekinian, pokokne magenep.
English
Some say it's because it's cheap, it's delicious, so it's trendy, all of this.
Indonesian
Ada yang mengatakan karena harganya murah, enak, agar ikut-ikutan kekinian, semuanya.
VisualArt Apang Tusing Kalahan Mixue
Balinese
Menurut tiang, genah BASAbali Wiki puniki nyidang mendorong iraga untuk milu berpartisipasi dalam isu-isu sipil sane beredar ring masyarakat.
English
I think the BASAbali Wiki platform can encourage participation in civic issues.
Indonesian
Menurut saya platform BASAbali Wiki dapat mendorong untuk berpartisipasi dalam isu-isu sipil.
Literature Opini BASAbali Wiki
Balinese
Rage patut milu ngelestariang budaya lan tradisi mangde ten tergerus budaya luar sane ten patut ring uger uger sane berlaku ring bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Maju Dan Lestari Jaya
Balinese
I Nyoman Jater milu ngedengang jukung laut ngosongang ka sisi.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Beno
Balinese
Budaya Bali, sekadi subak masi milu ilang.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali indah,asri
Balinese
Masaut I Belog, “Nah, icang pasti milu kema bareng nulungin bapa ngalih eduk.” Tan kacarita buin manine pasemangan ia majalan ajaka dadua ka alase bakal ngalih eduk.
English
-
Indonesian
-
Folktale Belog Magandong
Balinese
Gumi cara jani nyansan wayah, jlemane masih milu ngwayahang.
English
-
Indonesian
Saat ini bumi semakin hebat, manusianya juga ikut bertambah hebat.
Literature Terlalu percaya diri
Balinese
Iraga dadi masyarakat Indonesia sane sube cukup umur wajib milu memilih di pemilune taun depan.
English
-
Indonesian
-
Government Bijak dalam memilih
Balinese
Suba tembahanga nanging anak bajang ento kedeh milu nugtug.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bulan Kuning
Balinese
De sampai iraga tusing milu memilih (golput), dengan iraga mesuang utawi mengang suara ring pemilihan umumne ento, to artine iage milu ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa.
English
-
Indonesian
-
Government Cerdas memilih
Balinese
Panjake liyu ane seda, gelem bedik orangne virus, pemerintah paling, masyarakat milu mase paling.
English
-
Indonesian
-
Literature Virus covid-19
Balinese
Tusing ja masyarakate dogen ane ngiah-ngiuh krana viruse ene, Para dokter masi milu mlaib labuh nanganin anake ane kena virus.
English
-
Indonesian
-
Literature Coronane Suba di Bali!?
Balinese
Tiang milu masih marasa sebet sawireh makudang-kudang pangrancanan tiange milu-milu buung, makadi ukane tiang ngigel drama di art center buung, ukane utsawa nasional ane rencanane di bengkulu buung, gegitan nyarengin gong kebyar di pkb ne buung, muah pangrencana ane len- lenan liu pesan buung.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Covide Makada Buung- I Gusti Ayu Agung Arya Utamiyani
Balinese
Nah, jani suba kola ngetohang urip apang idup kolane maguna!” keto krebeten kenehne. “Pa, kola lakar milu sayemwara,” keto I Cupak masambatan tekening sang nuenang pondok.
English
-
Indonesian
-
Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
Balinese
Sinalih tunggil pamilet, Jaka Umbaran milu macentok ka tengah kalangan.
English
-
Indonesian
Dia cukup percaya diri karena tahu kelemahan Kebo Marcuet.
Folktale Damar Wulan
Balinese
Jamanne maju, anake luh nak milu masih maju.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
Nanging ulian gatrane punika, akeh masi kramane kene uluk-uluk tur milu nuturang gatra hoax punika.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit De Ulah Aluh Ngugu Munyi di Sisi
Balinese
Gumine suung, anake tusing bani kija-kija, kemu mai nganggo masker, tur sabilang wai milu kuliah online.
English
-
Indonesian
Dunia ini sepi, semua orang tidak berani kemana mana, kesana kemari menggunakan masker, juga setiap hari ikut kuliah online.
Covid Foto - Dot Cara Pidan - Gus Rama
Balinese
Tiba tiba tiang berpikir, sekeren ape je nyen anak bali milu ngae drama care drakor e ento.
English
-
Indonesian
-
Literature Drabal (Drama Bali)
Balinese
Tiba tiba tiang berpikir, sekeren ape je nyen anak bali milu ngae drama care drakor e ento.
English
-
Indonesian
-
Literature Drakor Versi Bali
Balinese
Iraga dados manusa patut saling mengharagai antar umat beragama sekadi iraga umat Hindu nenten protes yening wenten penutupan jalan anggen umat Muslim sholat jumat miwah penutupan jalan ring dina Redite anggen umat nasrani beribadah, keto masih umat beragama sane lianan menghargai umat Hindu silih tunggil contone yening iraga ngelaksanayang Nyepi, umat sane lianan milu masih ngelaksanayang Nyepi.
English
We must not insult the customs and culture of other religions.
Indonesian
Contoh yang lain yang bisa kita lakukan yaitu jika ada teman beragama Islam puasa dia sekolah kita tidak boleh sengaja makan di depannya, jika kita umat Hindu habis merayakan odalan dapat memberikan lungsuran ke orang yang beragama lain.
Intercultural Efforts To Maintain Religious Harmony
Balinese
Cendek tiang milu nutug beli ngalih tongose ane madan melah.”
English
-
Indonesian
Meski berat, sepasang angsa kemudian menyampaikan keinginan mereka pindah tempat kepada sepasang kura-kura.
Folktale Empas Teken Angsa
Balinese
Tusing ja masyarakate dogen ane ngiah-ngiuh krana viruse ene, Para dokter masi milu mlaib labuh nanganin anake ane kena virus.
English
-
Indonesian
Saat ini ada yang terkenal tapi bukan artis korea, bukan juga youtuber, ia adalah virus.
Covid Coronane Suba di Bali!?
Balinese
Uling polisi kanti pecalang milu masih nyaga sakancan jagaté ené apang kraman jagaté satata inget bebaosan ané sobyahanga tekén pamréntah apang iraga sing pesu uling umah soang-soang.
English
-
Indonesian
-
Covid Gegaén Ané Bisa Ngisinin Galah Dugas Mrana Corona
Balinese
Yén suba ngancan wayah guminé, isin guminé nyangetang milu ngancan wayah.
English
-
Indonesian
-
Covid Buin pidan? ( Ni Luh Murniasih)
Balinese
Sakémaon, krana ada sasab mrana makadi Virus Corona ento makada krama désa kauningayang apang tusing milu melis utawi melasti ka segara ngiringang Ida Bhatara lunga.
English
-
Indonesian
-
Covid Corona Vs Tradisi
Balinese
Keto mase juru gaene ane ngelah sepelan liu madaya linyok mapi-mapi tiwas, milu ngintip wantuan anak kalaran.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Uli penjajahan Belanda ngantos jani, mara tiang nawang kene sujatine milu perang, boya ja perang ane nganggon senjata nanging perang ngelidin virus Covid-19.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Ngantosang Merdeka-Mitayani
Balinese
yening padange baat sing ngidang tiang ngootang pedidi, ape buin tusing ade anak marengan ngootang, nyungkil tiang padang di pundukane ungkat-ungkit ngangsang pang ngidang je tiang nyuun padange aba ke kubu ne apang maan dogen ngamah sampine, disubane sube mesuun abe tiang ke kubu serasa ngetel yeh peningalan tiange krana baat sajan padange, buin pundukane belig krana suud ujan dibi sanje serad-serod batis tiange mejalan dipundukane, mekeneh tiang pedidi “ hidup mula keras tiang harus semangat, yen sing megae sing ngidang medaar, ape buin alihan-alihan ne keweh care jani”, tingalin tiange sampi ne milu ngeling ngetel yeh mata ne, mirib Ia sedih krana tiang berjuang ngalihang Ia maman.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto- Ngeling Tumben Ngeling Ulian COVID-19 - Luh Kadek Satriasih
Balinese
Iseng-iseng tiang milu medaftar jurusan akuntansi, nanging katerima.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Papineh Calon Sarjana ring Masa Corona-I Made Teja Mahadi Putra
Balinese
Makelo-kelo med tiang jumah karna tiang anak ane pemikir, mawinan karna aktivitas jumah lebih liu berpikir dibandingkan nyemak gae dadine tiang sai gelem, kadang tiang berusaha ngalih kegiatan anggon nyibukang raga cara milu melajah online, video call jak timpal utawi telponan jak timpal, marengan I Meme megarapan jumah, liu ane lianan buin.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Sebet Yen Ingetang-Ni Made Wulan Sri Tarini
Balinese
Nanging gendingan beburon cerik makampid ento tusing taen neked ka muncuk gunung, genah Dewa Indra malinggih.

“Lan ajakin I Godogan milu magending!” keto I Jangkrik mesuang isin atine.

“Lan, luwung to, cang cumpu,” saut I Balang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Gending Nunas Ujan
Balinese
Ngiring iraga dadi generasi milenial patut jengah mekarya apang maguna antuk kemajuan jagat Indonesia lan milu nyobyahang HUT RI Ke-77, care milu lomba 17 agustusan, setate nresnain kesenian lan kearifan lokal.
English
-
Indonesian
-
Comics Generasi Milenial Patut Makarya.
Balinese
Miwah Para Sisya sane milu pacentokan puniki sane tresna asihin titiang.
English
-
Indonesian
-
Government Cuaca Kemarau, Sampah menyebabkan polusi hebat di Bali
Balinese
Mai jani milu nawang unduk tur dadi pelaku ane aktif.
English
Now is the time to transform silence into constructive rebellion.
Indonesian
Inilah saatnya mengubah keterdiaman menjadi sebuah pemberontakan yang konstruktif.
Government Generazi Z Menuju Bangkit
Balinese
Jalan jani masalin, uli nengil dadi nglepat, milu ngundukang gumine melah.
English
-
Indonesian
-
Government Generazi Z Menuju Bangkit
Balinese
Ento te makrana, mai jalan ajak makejang milu uli jani milpilang gumi ane lakar teka.
English
Thank you.
Indonesian
Terima kasih.
Government Generazi Z Menuju Bangkit
Balinese
Hidup jaman jani makejang pada ngaba gengsi ulian nuutin jaman, jamane jani ningalin anak pada ngaba motor metik milu nangih ngabe motor metik, ulian gengsi jani nanjung pintu jak ngambulin rerame pang beliange motor metik.
English
-
Indonesian
-
Literature Gengsi ulian nuutin jaman
Balinese
Lelampahan masyarakat sekadi Spionase kabijakan pemerintah banget magumana, ngawinang tanpa masyarakat sane milu mengontrol kebijakan sane sampun katulisin olih pamerintah raris para panggede nyidayang nyemak gae ngawag ngawag sane nyidang nindas masyarakat kecil.
English
The role of the community as government policy espionage is very important, because without the community in controlling policy, the authorities can act arbitrarily.
Indonesian
Peran masyarakat sebagai spionase kebijakan pemerintah sangat penting, karena tanpa masyarkat dalam mengontrol kebijakan maka penguasa dapat bertindak sewenang-wenang.
Literature PEMERINTAH KEHILANGAN ARAH, MASYARAKAT SENGSARA
Balinese
Kerana tiang dot terdaftar maan wantuane punika, ditu lantas tiang milu nyobak daftar.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Kartu Prakerja Ngeranayang Masyarakat Sesat
Balinese
Apa buin milu nyebarang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hp-ne Dueg, Iraga Kena Belog-belog
Balinese
Misi himbauan apang pembaca milu nyebar.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hp-ne Dueg, Iraga Kena Belog-belog
Balinese
Keto masih bapane I Getap milu ngulah kedis di carikne.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Getap
Balinese
I Lutung milu nyongkok di sampingne I Godogan. “He godogan, dadi cai tusing nyapa icang teka?
English
-
Indonesian
-
Folktale I Lutung Ngencak Taluh
Balinese
I Modo mapi-mapi sakit gigi, apang tusing milu ngigel, krana ia tusing bisa ngigel.
English
I Modo pretended to have a toothache so he would not dance because he could not dance.
Indonesian
I Modo berpura-pura sakit gigi agar tidak ikut menari karena dia tidak bisa menari.
Childrens Book I Modo Tusing Nyak Ngigel
Balinese
I Ubuh milu masih paek mabalih ditu.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Ubuh Dadi Ratu
Balinese
I Sigara tusing nawang, belinne I Wingsata milu ngetutin pajalane ka tukade.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
Nah nyama virtual titang sampun milu lomba napi manten?
English
-
Indonesian
-
Comics Indonesia Merdeka, Masyarakat Berkarya
Balinese
Ipidan dugas Ia nyumunin teka ka Indonesia, onyang parajanane nyeh, jejeh yen kanti kena panglalah, rumasuk dewek titiang milu masih jejeh.
English
It was exactly the full day of Kadasa, where I prayed in front of Bhatara Hyang Guru, asking for a way to get inspired to sell, after praying, suddenly my offering container was burnt with incense.
Indonesian
Tidak bertele-tele, saya langsung bertanya dengan ayah saya, apa saja alat-alat untuk ngecat.
Covid Foto-(Jegèg Nyelolèt)-(Kadek Ambarwati)
Balinese
Ditu lantas tiang makeneh, kene terak alih-alihane jani, yening tiang milu nyongkok dibucun sakane tusing magae, suba pasti lakar makenta ajak onyang.
English
It was exactly the full day of Kadasa, where I prayed in front of Bhatara Hyang Guru, asking for a way to get inspired to sell, after praying, suddenly my offering container was burnt with incense.
Indonesian
Tidak bertele-tele, saya langsung bertanya dengan ayah saya, apa saja alat-alat untuk ngecat.
Covid Foto-(Jegèg Nyelolèt)-(Kadek Ambarwati)
Balinese
Da ja nyambatang milu, pesu uling pondokne tusing bani.
English
-
Indonesian
Mereka takut mati diterkam garuda.
Folktale Jero Ketut
Balinese
Yening iraga dot milu ngemang saran utawi berpartisipasi ring isu sane viral utawi isu sane dot iraga orahang jek pastika tag akun instagram wikibasabali krana wikibasabali niki madue folowers sane akeh lan Basabali wiki niki masih sekadi Lembaga Swadaya Masyarakat, akeh wenten penyuluh basa Balinyane, lan pastika aspirasi iraga lakar neked ring pemerintah utawi tenaga sipil sane jagi iraga komentarin.
English
-
Indonesian
-
Literature Baru Tahu Platform Basa Bali Wiki Pasti Kecantol
Balinese
Nah semeton, ada pemerintah ané kéné sing perlu milu tuun tangan sakéwala ulian canggihné mapaitungan ia ngidaang ngaé perang tur ngusak-asik jagaté.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Kali Cittya Pralaya
Balinese
Pesaut memene. "Adi keto, me", Petakon Elise sambilanga milu ngeling.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kenangan di Kalbu
Balinese
Tusing ada ane urati, disubane I Yuyu ngerepe di carang-carang kayune mara panjake bengong turin heran.

“To tingalin, ada Yuyu mongkod ngerepe di punyan kayune!” keto munyin juru borose ane ngetarang I Yuyu mongkod kayu.

“Mih Dewa Ratu Agung, sing matilesan raga, buron cerik masih milu sayemwara.
English
-
Indonesian
Mereka seolah-olah menunggu bagaimana kera yang ganas itu mengoyak-ngoyak perut kepiting.
Folktale Kebo Matanduk Emas
Balinese
Para nyama nyemangatin anak ane milu lomba.
English
-
Indonesian
-
Comics Kemeriahan Kemerdekaan Indonesia
Balinese
Ring suatu waktu,titiang maan kesempatan milu ajak kelompok pemain gamelan Bali.titiang keliwat demen nyidang melajah lan nabuh gamelan ges ento ajak nak nak ditu.ges to titiang merasa kagum ajak keindahan suara gamelan Bali lan gerakan tari Bali ane disertai ajak gamelan Bali.kegiatan menabuh puniki ngemaang titiang pengalaman sane sangat berharga bagi titiang dan ngae titiang nyidang ngerhargain kesenian Bali.titiang berharap yen kegiatan menabuh di Bali puniki nyidang tetap kelestariang.len ento titiang berharap kesenian Bali nyidang tetep berkembang lan lestari.sakewanten keberadaannyane tidak hilang ditelan zaman dan tetep dadi bagian uling identitas budaya Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Kesenian Menabuh ring Bali
Balinese
Da milu ngortaang “kone” apang tusing dadi Men Kone.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Bilih-bilih media utama ane kaandelang pinaka media ane sayan sandang gugu, taen masih milu nyiarang berita hoax, sekadi radio 1,20 %, 5 % media cetak, lan 8,70% televisi (Juditha, 2018).
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Iluh apang milu nimpalin bli ka peken!” pangidihne Pan Koncreng teken somahne.

“Yen icang milu, nyen kal ngempu tur nyaga pianake di pondok, bli?”

“Serahang tekening I Kuluk.
English
-
Indonesian
Kamu harus ikut!” kata sang suami kepada istrinya.

“Kalau aku ikut, siapa yang akan menjaga putri kita?”

“Serahkan saja kepada si Guguk!
Folktale Kuluk Ngempu Rare
Balinese
titiang mekeneh yening titiang milu medaftar tur lolos artinyane titiang polih kuota belajar 35BG punike.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kuota Belajar Hoax Ring dinane gering agung sekadi puniki
Balinese
titiang mekeneh yening titiang milu medaftar tur lolos artinyane titiang polih kuota belajar 35BG punike.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kuota belajar hoax dinane gering agung sekadi puniki
Balinese
Ring platform ento murid'e ngidang ngartiang basa Bali ka Indonesia miwah sebaliknyane, ring platform nike murid'e masi bisa milu lomba, cara lomba ngae opini.
English
-
Indonesian
-
Literature kurangnya pengetahuan mengenai bahasa Bali
Balinese
Jani bapa milu ngemit cening ajak makejang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Lelipi Poleng Bukit Let
Balinese
Wisatawan ane teke seneng antuk tradisi lan budaya ane ade di Bali, biasanne wisatawan ento milu berpartisipasi di tradisi ane kalaksanayang di Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Lestariang tradisi lan budaya Bali
Balinese
Ia metutup aksesne pariwisata milu mati.
English
-
Indonesian
-
Literature Amreta
Balinese
Kuluk bali terkenal satya teken ne ngelahang, lenan teken satya, kuluk bali rumasuk kuluk sane dueg lan maimun kuat, nto sebabne ipidan kuluk baline milu ajake meboros di tengah alase.
English
-
Indonesian
-
Literature Anjing Bali, Tertindas di Rumah Sendiri
Balinese
Tiang milu malaib, apang tusing kacegut olih I kuluk.
English
-
Indonesian
-
Literature Anjing lepas berbahaya
Balinese
Rage patut milu ngelestariang budaya lan tradisi mangde ten tergerus budaya luar sane ten patut ring uger uger sane berlaku ring bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Maju Dan Lestari
Balinese
De milu calah anak e bule, kanti mekebayak duur siku lenganne.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali asri lan ajeng
Balinese
De milu calah anak e bule, kanti mekebayak duur siku lenganne.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali indah dan lestari
Balinese
Diaget é nyak milu menyama braya utawi milu yen ade kekaryan adat, ditu irage ngidang saling kenal ajak makejang.
English
-
Indonesian
-
Literature Banjar Adat Sebagai Upaya Melestarikan Bali
Balinese
Teken ngentung luu ring tongosne irage sampun milu ngelestariang jagad Bali.
English
-
Indonesian
Dengan membuang sampah di tempatnya, kita ikut membantu dalam menjaga kebersihan Bali.
Literature Banjir daerah Bali
Balinese
Dadi iraga demen ane modern apang milu nuutin jaman, sakewala apang demen masih muruk igelan Baline krana ento tuah budaya iraga.
English
-
Indonesian
-
Literature Belajar menari
Balinese
B: Sing keti konsepne, pemilu serentak to iraga milu milih, presiden, wakil presiden, DPR ngajak DPD, keto.
English
B : No, it’s not Valentine’s day.
Indonesian
A: Oh gini, pemilu, milu?
Literature Berbakti Pada Pemimpin
Balinese
Ye ngegas, kuala batisne milu mejalan.
English
-
Indonesian
-
Literature Bule Naik Motor, Dia Ngegas Tetapi Kakinya jalan
Balinese
Sakémaon, krana ada sasab mrana makadi Virus Corona ento makada krama désa kauningayang apang tusing milu melis utawi melasti ka segara ngiringang Ida Bhatara lunga.
English
-
Indonesian
-
Literature Corona Vs Tradisi
Balinese
Makejang paling ngalih gaé mamuruh, apa gegaéné ada to jemaka, mamuruh ngalap bawang, mamuruh nukangin, kanti sané luh-luh milu jani maburuh ngladénin tukang.
English
-
Indonesian
-
Literature Da pengkung gapen med tuutin doen pang aman
Balinese
Jana masaut. “Oh keto, cang nak mare teka, sing milu upacara”.
English
-
Indonesian
Ami kedek lan masaut. “hahaha, beneh san ento Jana”.
Literature Di sekolah
Balinese
Jaman jani madan jaman gadget adane, anak cenik, nak bajang, miwah sane tua tua masih milu eksis di ane madan sosmed.
English
-
Indonesian
-
Literature Gadget
Balinese
Uling polisi kanti pecalang milu masih nyaga sakancan jagaté ené apang kraman jagaté satata inget bebaosan ané sobyahanga tekén pamréntah apang iraga sing pesu uling umah soang-soang.
English
-
Indonesian
-
Literature Gegaén Ané Bisa Ngisinin Galah Dugas Mrana Corona
Balinese
Yén suba ngancan wayah guminé, isin guminé nyangetang milu ngancan wayah.
English
-
Indonesian
-
Literature Guminé Sepi Ulian Ada Tamiu Uli Joh
Balinese
Kewala, sabilang lakar ngayah tiang konden nyidang milu.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapan Saya Sindi
Balinese
Ane kerauhan biasane panjak ida betara ane encegan, nanging jani liu anak ane kerauhan milu milu, dot dadi pusat perhatian pang ngenah keren padahal tengal, milu ngiggel kaik kaik padahal sujantine nak sing ade engkn.
English
-
Indonesian
Orang yang kerasukan ini biasanya adalah bisa dibilang pengikut dari sesuunan atau Ida Batara yang dirasuki oleh energi, tapi sekarang di Bali banyak ada orang yang pura-pura kerasukan agar mereka menjadi pusat perhatian dan terlihat keren padahal sebenarnya sangat konyol, mereka ikut berteriak-teriak menari-nari padahal sebenarnya mereka tidak apa-apa.
Literature Hobi Kerasukan dan Kebatinan di Bali
Balinese
Kewala yen suba endang ujane sinah milu tukade kandas.
English
-
Indonesian
-
Literature Instrospeksi Diri Berupaya Menjaga Hutan Di Bali
Balinese
Dwaning asapunika akeh masi sane tileh sane nenten bisa manyurat,ngewacen,lan ten uning antuk aksara bali.Nika mawinan pemerintah mangda seken-seken ngemerhatiang masalah driki,apang ke Aksara Bali punika tetep ajeg.Nanging irage masi antuk generasi-generasi muda patut milu ngelestariang Aksara Bali punika,silih sinunggil iraga patut malajah manyurat lan ngwacen Aksara Bali.Apang ke ten je anake lingsir ke manten sane dueg manyurat Aksara bali,dwaning yen nenten iraga sane ngelastariang Aksara Bali punika nyen kal ke manten sane katunden.
English
-
Indonesian
Meskipun begitu banyak juga yang masih tidak bisa menulis,membaca,dan tau tentang Aksara Bali.Ini membuat pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan masalah ini,agar Aksara Bali ini tetap lestari.Tapi kita juga sebagai generasi-generasi muda harus ikut melestarikan Aksara Bali ini,salah satunya kita harus belajar menulis dan membaca Aksara Bali.Agar tidak hanya orang tua saja yang pintar menulis Aksara Bali,karena jika bukan kita yang melestarikan Aksara Bali ini siapa lagi yang disuruh.
Literature Jika Bukan Kita Siapa Lagi yang Disuruh
Balinese
Bule-bule sane malancaran ka Bali dogen milu muruk ngigel Bali, adi iraga sane ngelah Baline puniki tusing nyak ngelestariang budaya pedidi.
English
-
Indonesian
-
Literature Jika Bukan Kita, Siapa Lagi?
Balinese
Rumasuk mebahasa Bali,bahasa Bali punika inggih punika bahasa sane sampun kaanggen rage uli nu cenik, nanging zaman modern ne jani liu anake cerik ane uning mebahasa indonesia nanging yen uning mebahasa Bali,masak iraga krama Bali asli tusing bisa mebahasa Bali?duaning jani suba liu anake sane seneng milu les bahasa Inggris nanging ren liu anake ane nyak milu les bahasa Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature KEREN BERBAHASA BALI
Balinese
Laan nyama Bali, gebrasang bayune milu nyage kebersihan gumi baline men tusing rage nyen buin nyaga.
English
-
Indonesian
-
Literature Kalahin bule
Balinese
Pemerintah Bali patute ngajak para milenial milu lomba – lomba online apang mengasah kreativitas lan pipis yening maan juara.
English
-
Indonesian
-
Literature Kebijakan Tepat Warga Hidup Aman
Balinese
Apalagi to video meposting di internet jek bo pasti viral len bo viral pasti bek anake sane milu nanggon basa bali kasar.
English
-
Indonesian
-
Literature Konten Bahasa Bali Kasar
Balinese
Titiang berharap iraga sebagai generasi penerus ring bali milu ngelestariang budaya lan tradisi rage pang nenten punah.
English
-
Indonesian
-
Literature Literature Bali Ku
Balinese
Ulian gengsi, ulian milu trend, jeg maksaang keneh meli merk-merk impor.
English
-
Indonesian
-
Literature Mabaju, Macelana, Masepatu Lokal
Balinese
Lantas tiyang meled milu ngaturang ngayah lantas tiyang ajakine' ajak timpale' bareng -bareng ngaturang ngayah di banjarne' pas tiyang milu bergabung ngaturang ngayah dibanjar timpale', tiyang ningalin ade anak bule ane' milu ngayah ,pas tiyang nesekin anak bule ne' totonan ternyata iye' bise matanding banten ,bin sade gercep matanding Kanti tiyang bengong ningalin .
English
-
Indonesian
-
Literature Mari kita melestarikan budaya bali