How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Amreta

Inbound7632414499659929759.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Google
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • covid-19
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Tiban 2020 lakar kasurat sekadi tiban sane baat antuk manusa ring sajebag gumine. Krana ring tiban mangkin manusa konyang gaenange tengkejut teken tekane virus corona COVID-19. Kautama ring Indonesia. Kenkenang sing tengkejut virusne malune bakate di Wuhan, Cina. Suud te nyebrang makudang-kudang negara teked lantas ring Indonesia. Iraga pinaka bangsa sane beradab patutnyane nyambut malarapan antuk regeh lan santai Jakti ten? Presiden RI Jokowi Dodo nyobyahang kocap 2 WNI Warga Negara Indonesia wenten sane positif keni virus corona. Pengumuman punika kasobyahang ring tanggal 2 maret 2020. Data uli Kementrian kesehatan nyobyahang 2 WNI punika tertular antuk WNA uli Jepang. Dugas ento ia melali ka Indonesia. Ipun matemu ring klub malam ring Jakarta tanggal 14 februari 2020. Buin manine mare sinah gejala-gejala virus corona care batuk ajak demam Kompas.com Keto satwane kenape jani liu anake pada-pada keweh lan wadih. Sing sarat galah sane sue virus niki malancaran ka pulau-pulau ring Indonesia. Jeg enggal sajan pejalan virus niki. A minggu suud 2 WNI nike tertular sube ade buin 11 jadma sane positif Kompas.com . Ne virus care bikul enggal pelaibne ngejuk ne masih sing aluh ngae keweh Kenkenang sing keweh ulian virusne pemerintah patut ngae kebijakan sane tegas. Virus corona niki kasiar antuk anak sane sampun keni virus. Ritatkala ia mebangkes ngericik bangkes ento lantas neket ring pintu utawi meja. Sube lantas keto gisiange pintu ento teken anak lenan. Lamun ia tusing ngumbah lima anak ento jati tertular. Krana punika pemerintah sube paum makudang-kudang dina guna ngewatesin akses macelep ka Negara Indonesia. Care rage uningan ring Bali sane durus penggerak ekonomi nike uli sektor pariwisata. Ia metutup aksesne pariwisata milu mati. Satusan utawi siuan anak sane mekarya ring sektor pariwisata ngijeng jumah care putri cening ayu. Pateh sekadi timpale. Pidan ia mekarya ring bar sane magenah ring petitenget. Sabilang ia megae tusing je aluh. Sabilang wai mulih sanja lan peteng. Sakewala suaian mulih lemahne. Teked jumah kenyel ia sirep. Bes kenyel megae ia kapah maan libur. Nanging Bhatara mirengan keneh ia. Krana virusne ia liburan nganti pidan kaden. Awakne mesayuban sakewala otakne megae. Boye je jaen ngidang nungkayak jumah sakewala cicilan leser mejalan. Otak kanan lan otak kirine briyak-briyuk apang ngidang mayah cicilan lan ajengan. Jeg state ajengan. Niki pun sane utama. Masalah utang dong dadi durinan nanging masalah basang tusing dadi tawahan. Basange seduk ape toya ajeng?Kewale aget ia nu waras tusing kanti ngemaling. Sing tawang bulan depan. Ane bajangan masih patuh murid-murid telah liburange. Eh pelih melajah uli jumah patutne. Boye je mekejang uli jumah jani kuwale telah inguh bajang-bajange. Madan gen nak bajang bayu siteng tusing nyak jumah anteng. Payu pales jemak melancaran mancing katimbang melajah. Ane ngelah sepeda melali milehan menang kaja,menang kangin,menang kelod,menang kauh. Padahal sube sobyahange ngoyong jumah ning de bengkung. Kuwale i raga nak ngalih seger ne ento beneh masih munyinne. Sube lantas keto ani cen dingehang? Paling beneh mesare jumah gung. Yen dumun leluhur iraga berjuang ngangge tombak,ngangge kris len jani berjuang ento sirep jumah tiis. Suud sirep metangi ngajeng ngeca hp gigis sirep lantas buin. Ento mare pejuang Kuwale nyen tegarang buin asan-asane mirip mirip care celeng oo? Sami mangkin ngelawan corona. Presiden ngemang pituduh,dokter ngemang ubad,pejabat ngemang masker. Pragat masker gen baange. yen itung-itung wantuan sane becik galah mangkin patutne sembako utawi jinah. Jakti ten? Krana mangkin pade-pade tusing megae lantas sire sane tunasin tulung lamun sing pemerintah manten. Pang sing kanti masker nyen bakat lab-lab. Corona ento mula virus sane ngaenang gumi ne tengkejut krana virus ne enggal menyebar. Wesanane pemerintah ngewatesin akses macelep ka Indonesia. Kebijakan niki ngeni kasamian sektor. Sane becik karyaning mangkin peturu manusa mangda saling asah asih asuh tur nyingakin lingkungan sinamian sareng sami. Pamerintah mangda nulungin masyarakat soal kebutuhan masyakarat sane kejatiCorona ento mula virus sane ngaenang gumi ne tengkejut krana virus ne enggal menyebar. Dampaknyane pemerintah ngewatesin akses macelep ka Indonesia. Kawijakan niki ngeni kasamian sektor. Sane becik karyaning mangkin peturu manusa mangda saling asah asih asuh tur nyingakin lingkungan sinamian sareng sami. Pemerintah mangda nulungin masyarakat indik kebutuhan masyakarat sane kautama. Sapunika taler masyarakat mangda pirengan napi sane kapituduh antuk pemerintah. Apang sinamian sareng sami prasida liwatin wabah puniki. Buin pidan virusne lakar megedi? Tiang ten uning lan ngalih baneh ajak mancing.

In Indonesian