Sanja

sanja

s Zéÿ
  • late afternoon,from about 16.00-18.00, until just before sunset, when the sun does not burn the skin (Andap) (Noun)

Usage Examples

Made: Nganti jam kuda Putra lakar nyewa sepedane niki? Putra: Nganti nyanan sanja manten, Beli.
[example 1]
Made: Until what time will you rent this bike? Putra: Until this evening, Brother.

Ibi sanja tiang luas ka Sanur.
[example 2]
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Sakadi "Apa ké kerék-kerék ngejohang?", "Apa sih aliha peteng-peteng mai", "Apa ja kenehanga, kéto aliha", "Apa ya intipe ibi sanja?", miwah sané lianan. "Ké" puniki yéning manahang titiang nénten maderbé artos, nanging wantah pinaka partikel penegas.

In English:  

In Indonesian:   Seperti "Apa ké kerék-kerék ngejohang?", "Apa sih aliha peteng-peteng mai?", "Apa ja kenehanga, kéto aliha", "Apa ya intipe ibi sanja?", dan lain sebagainya. "Ké" ini kalau saya pikir tidak memiliki arti, tetapi hanya sebagai partikel penegas.

In Balinese:   Gumine suba sanja tur ngancan wengi ditu lantas I Kerkuak ngajakin I Angsa mulih.

“Angsa jani suba meken peteng lan mai mulih, mani biin mai!” keto munyine I Kerkuak. “Mai nake jani mulih, mani buin mai!”

Majalan lantas I Angsa ngajak I Kerkuak mulih, nanging disubane I Angsa neked jumah, I Kerkuak malipetan kema ka tukad dangin desa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah suba lantasan sanja, teka I Nyoman Jater uli umane, laut ia ka paon nyemak nasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita sedek purnama, kanti sanja Men Balu ngalih paku lan sang, lantas ningeh eling anak cerik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ibi sanja ia ngejuk dedali anggona baneh mamancing.

In English:  

In Indonesian:   Sebelum berangkat, kembali masuk dapur untuk mengambil laron yang sudah terbungkus daun pisang.

In Balinese:   Ibi sanja ia ngejuk dedali anggona baneh mamancing.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dagangé makejang mabukak jam 8 semeng matutup jam 4 sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadinne pasaian tiang nyidaang ngalapin bunganne, sabilang sanja adep tiang ka Peken Galiran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sanja ne jam 5 tiang malih masepeda, jeg setate mesepeda dogen kegiatan tiang di masa pandemi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala tongos sebunne ento di sisin tegalanne, dadi aluh anake nyeluk yen semengan wiadin sanja I Kedis Puuh ada ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba sanja konden mulih.

In English:  

In Indonesian:   Peliharalah dengan baik agar bisa menghasilkan, skarang bawa pulang anak bebek ini!"

In Balinese:   Suba sanja konden mulih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita galahe suba sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita galahe suba sanja.

In English:  

In Indonesian:   Ya.......

In Balinese:   Suba sanja mantuk lantas ida ka puri pagaluhan.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian Raden Mantri mohon diri akan mengembara naik perahu untuk mencari bakal istrinya.

In Balinese:   Nuju sanja, I Rajapala ngaukin pianakne laut negak masila.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Meme lakar mengkeb di beten palunganne apang tusing tepukina teken Dadong Raksasa.” Disubane nyaluk sanja, Dadong Raksasa teka ka umahne Ni Ranjani nuwut sepahan ampas tebune tuni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jeg pasti ia mati tur cai buwung makurenan.”

Disubane sanja, Dadong Geget maekin I Kecut. “Cut, nguda sing ajak medem awake?”

“Ah, kene dong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli semengan kanti sanja tusing ada buron ane tepukina sawireh makejang pada malaib ngungsi alas ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Tiwas nyak nebuk kanti sanja mara pragat.

In English:   If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Nuju lingsir lan sanja ia luas makena bubu ka tukade.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakadi misan titiang sane kantun kelas 4 SD, nyelid sanja limane ngamel talin layangan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyaluk sanja, meme lan nyaman-nyamanne teka uling carike.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ané muani magedi uling semengan ngalih pangupa jiwa kanti sanja, kurenané magaé di jumah, tur panak-panakné masuk uling semengan kanti tengai misi kerja kelompok di sanjané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang wai mulih sanja lan peteng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane nyansan keweh rakyat cenik ngandelang hasil harian ane galahne makarya wiadin madagang uling lingsir sanja kantos peteng, cara dagang nasi jinggo, dagang nasi kuning, dagang gorengan, dagang nasi goreng, dagang lalapan, dagang terang bulan, dagang canang, dagang sate lontong rombong, muah ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen kawatesin kantos jam 8 sinah rakyat cenike pamekas ane gegaene ngawit lingsir sanja kantos peteng marasa tusing maan keadilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba iseng ajak suasana kampus, maanda ajak timpal kelas, ngae tugas bareng kanti sanja di kampus.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dagangé makejang mabukak jam 8 semeng matutup jam 4 sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane muani magedi uling semengan ngalih pangupa jiwa kanti sanja, kurenane magae di jumah, tur panak-panakne masuk uling semengan kanti tengai misi kerja kelompok di sanjane.

In English:  

In Indonesian:   Namun, di sisi lain ada pula dampak positif yang dirasakan saat pandemik ini, yaitu saat semua orang tinggal di rumah polusi udara yang diakibatkan asap kendaraan semakin berkurang dan masyarakat semakin berhati-hati menjaga kesehatan.

In Balinese:   Jani sekolah online nak kadang-kadang masi med dewek tiange di mukak komputer dogen uli semengan kanti sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud mavaksin, ngawit buin kramané mukak usaha, madagang, ngalih gaé, toko-toko mabukak kanti peteng, angkringan mabukak uli sanja kanti das lemah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba sanja utawi peteng, jeg suung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu I Lubdaka mapanganen teked sanja, tusing masih ada beburon teka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita suba sanja, lantas celepanga jaranne ka umah meten, tur dampingina pedeman makasur lan matikeh anyar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   sube sanja layangan ne langsung metuuniin sube tuun layangane tiang mulih manjus,pules.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Palimunan ia majalan ngalih saang, suba sanja gati mara ia kone teka.

In English:   She diligently scavenged firewood and returned home on evening and sold them on the next day.

In Indonesian:  

In Balinese:   Napi malih yening mapoto ri kala sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Contonyane sakadi titiang sampun sayan kapah polih madolan sawireh daweg kawentenan virus corona sampun wenten awig awig madolan saking guru wisesa lan sampun kasiarang olih Klian Adat ring Desa Pakraman Tinggarsari mangda madolan saking galah 08.00 semeng ngantos ngerauhin galah 18.00 sanja.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software
  2. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010