UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Pandemi Covid-19, Pemerintah dan Rakyat Harus Saling Rangkul

From BASAbaliWiki
5be97-pexels-pixabay-461049.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Sanur
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  Winasih

  34 months ago
  Votes 0++
  Nggih becik pisan niki gus.. iraga dados manusa kocap patut pisan saling nimbang rasa. sadurung pemerintah ngamedalang kebijakan, patut nyingakin tur ngarsaang dumun sapunapi pengaruhnyane majeng ring krama utamannyane sane ngantung urip aji maadolan di margine. lianan ring punika, krama taler patut nyaga kabersihan anggannyane soang-soang malarapan antuk nglaksanayang prokes ring masane puniki. dumogi ja gering agung covid-19 puniki prasida gelis ical...

  Suaba

  34 months ago
  Votes 0++
  Nggih titiang taler cumpu yening jam operasional pedagang nenten kawatesin olih pemerintah. Punika taler toko non esensial sapatutnyane depang mabukak. Sujatinnyane titiang seneng pisan yening polih galah meneng jumah, sakewanten prabea listrik, kuota panak anggen sekolah online miwah isin paon sarahina-rahina nika satata mamargi, nenten ja pateh meneng. Punika mawinan titiang pinaka kepala keluarga sane nenten mrasidayang ngrereh pangupa jiwa ring sektor pariwisata mangkin wantah mrasidayang maadol-adolan. Yen mangkin jam titiang maadolan kawatesin, sira sane jagi nanggung biayan-biayan idup kulawargan tiange ? Dumogi ja pemerintahe mirengang suaran rakyat sekadi puniki
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Gering agung Covid-19 wantah gering an singgah di Bali uli nyumunin warsa 2020 kanti jani. Ri kala Covid-19 mara macelep, pemerintah suba nglaksanaang lockdown. Disuban atiban gering nglincak di gumin , pemerintah ngemaang kraman vaksinasi gratis. Suud mavaksin, ngawit buin kraman mukak usaha, madagang, ngalih ga , toko-toko mabukak kanti peteng, angkringan mabukak uli sanja kanti das lemah. Kad n tiang pandemi n n nan lakar idongan disuban vaksinasi, y h jani pesu kon varian virus Corona an baru. Mara tiang nawang tusing terang bulan dog n an misi rasa-rasa, corona masih liu varian . Buin jani pemerintah mesuang kebijakan PPKM utawi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa muah Bali uli tanggal 3 Juli 2021 kanti pamuput Juli 2021. Krama Bali orina nongos jumah, an ada kepentingan mara dadi pesu. An pesu masih kena pencegatan dini ditu, disuban ngelah sertipikat vaksin mara dadi l wat. Toko-toko non esensial tusing dadi mabukak. Buina dagang-dagang dedaaran patut matutup jam 8 peteng. Misi lampu jalan kamatiang disuban jam 8 apang tusing ada kraman an pesu uli umah peteng-peteng.

  Sujatin tiang ngajinin pesan putusan pemerintah an mautsaha nepasin panglahlah gering Covid-19. Nanging pemerintah patut nguratiang masih, liu kraman an kena PHK jani ngantung idup aji madagang di jalan . Y n selidan suba harus matutup dagangan , amongken san ja kraman maan madagang? Pariwisata matutup, turis tusing ada, kija lakuna i krama ngalih ga ? Dong y n pemerintah ngorin ngoyong jumah nanging ngemang wantuan sembako, suba pasti kraman degeng tusing ada an ngruit. Cara kulawargan tiange uling sekat ada Covid-19 di Bali atiban an lintang kanti jani, tiang tusing maan wantuan nang ak t ng. Konden buin yen tiang nampenin, lampu-lampu jalan an kamatiang jam 8 totonan bisa dog n dadi celah anak an madaya corah cara ngamaling utawi malak begal .

  Ento mawinan y n dadi ja tunas tiang, jani pemerintah sapatutnyan tusing ngwatesin jam tutup krama Bali an madagang. Depang kraman madagang kanti dagangan telah, k wala an mablanja tusing dadi madaar di tongos mablanja, utawi patut ngaba mulih. Toko-toko an ngadep barang lianan tek n ajengan sapatutnyan depang mabukak. Krana iraga tusing nawang di sag t ada kaperluan nadak an patut belina tek n krama Bali sajabaning dedaaran. Petugas Satpol PP an jani ngelah amongan nyambangin tongos-tongas an ram , ngemang arahan apang tusing mapupul. Y n ada yowana-yowana an mamengkung, demenn tuah nongkrong, jeg bubarang dog n, dadi masih kenaang denda. Tiang masih suh nepukin yowana-yowana jani an tusing ngelah ga nanging enu dog n mapupul jelap ngorta di tongos ngopi misi mukak masker.

  Tiang dot pesan ngidih tulung ngajak yowana-yowanan jani, diolas suud malu nongkrong-nongkrong y n tusing ngelah kapentingan. Y n mula ja patut matemu, ingetang nyalanang protokol kesehatan. Di sedeng ngorta, eda pesan ngel sang masker. Tusing ja yowana dog nan, nanging makejang krama Bali patut satata inget nyalanang protokol kesehatan y n pesu uli jumah sakadi nganggon masker muah rajin ngumbah lima aji sabun. Gering n n nan tusing ja bisa ilang y n wantah besik dua krama an jemet nyalanang protokol kes hatan. K to masih para krama an sedeng mabyayuhan ngalih vaksin, ingetang pesan nyaga jarak. Anak ngalih vaksi totonan apang tusing kena gering Covid-19, jani y n makupuk ngantr ngalih vaksin jeg suba pasti tusing seger katrima, bisa-bisa virus an macelep ka awak nyanan. Apang tusing ngelidin sema nepukin s tra.

  Tiang masih nawang ada dogen krama an tusing percaya tek n gering Covid-19. Y n ada krama an buka k to, diolas anggon padidi dog n, eda misi ngajak krama l nan apang bareng nglanggar protokol kes hatan. Y n jani iraga enu masih mamengkung, ny n an lakaran nyidang ngilangang gering n n nan ? Nyansan ngliunang an kena Covid-19, pasti suba nyansan sesai ada PPKM utawi lockdown. Y n sesai ada PPKM muah lockdown, buin suba iraga inguh misi ngruit ulian tusing nyidang ngalih pangupa jiwa. Makejang kuncin ada di awak iragan . Tiang percaya pesan gering Covid-19 pasti nggal ilang y n iraga ajak makejang mabiuk pageh nyalanang protokol kesehatan. Pemerintah muah kraman patut saling gisi. Pemerintah mautsaha nga kebijakan an tusing nga krama sengsara. K to masih kraman patut nyalanang protokol kes hatan. Disuban ento, ngiring lingang nunas karahayuan majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa apang gering agung Covid-19 nggal ilang uli gumin .

  In Indonesian