UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Depang

From BASAbaliWiki


d)p*
depang
Root
-
Definitions
  • let it go, let it alone, let it be, let things remain the way they are en
  • allow, let en
Translation in English
let
Translation in Indonesian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
depang
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
I raga dadi manusa de merasa dueg kewala depang anake ane ngadanin
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Mirib ia ne ngamah bene ane alih ibi!”

Ditu lantas I Kerkuak ajak I Angsa ngintip, jeg saja ada cicing gudig ngamah be ked tulangne liu ditu.

“Saja jeg cicinge to mlaibang bene, nah depang suba, amah-amahan nak nu dadi alih mirib I Cicing Gudig sing ngamah-ngamah telung wai,” keto munyine I Angsa, nu masi pedalem teken anak len yadiastun ia pedidi konden maan ngamah.
English
-
Indonesian
-
Folktale Angsa Teken Kurkuak
Balinese
Sawireh dini icang lekad tur kelih buka jani, depang suba apang dini masi tongos icange mati.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
Balinese
Yening sampun kenten, iraga dados warga Bali, patut tegas teken warga asing, depang nenten ngerusak keajegan Bali lan awig awig pulau Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Being a Guest in Your Own Home?
Balinese
Adi jalan mulih adi, ampurayang Beli adi, jalan adi mulih!” I Grantang mesaut alot, “kema suba Beli mulih padidi, depang tiang dini naenang sakit ati, diastun tampin tiang mati.Apa puaran tiange idup tusing demenin rerama. “Disubane buka keto pasaut adine laut nyawis nimbal natakin panes tis, suka duka ajak dadua.
English
-
Indonesian
I Grantang memutus perkataan kakaknya, "Janganlah kakak terlalu sesumbar, dirimu tidak pernah tau wujud Benaru.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Depang suba kola tetep dadi Cupak ane bocok, Cupak ane aeng kadi raksasa.
English
-
Indonesian
Biarkan aku tetap jadi Cupak si buruk rupa, Cupak yang ditakuti masyarakat karena disangka raksasa.
Folktale Cupak Nulak Dadi Raja
Balinese
Buron ajak makejang jani jalan magae, depang bukale ngoyong.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bukal Pesu Peteng
Balinese
Kene ia mamunyi, “Nah cai Cita, kema suba kalahin mulih, depang I Macan di tengah jebage!
English
-
Indonesian
-
Folktale I Cita Maprekara
Balinese
Cendek pakayun Ida Sang Prabu kadung suba sauh pangandika.

“Nah, depang dogeng, kalingke ia jlema mala sing genep ukudan nyidaang nglawan raksasa, dini ajak makejang jlema rahayu tur ririh suba keweh, apan raksasane gede bin sakti, teguh rebut ajak liu tusing mintulin.” Buin ngandika Ida Sang Prabu, “Paman patih, nah kema dauhin panjake makejang apang pesu mabalih, ne ada anak tuah asibak bani nglawan musuhe, bakal ngmatiang musuhe rusuh ento!”

Para patih enggal madadauhan ngatag panjak Ida Sang Prabu, pada pesu ka bancingah mabalih tur suryak-suryak makuug ngelurin apang enggal teka.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Depang icang luas ka alase masemadi, madak ada ican Widhi, dong man icang anak luh.” Memene jejeh atinne buin makelo lakar kalahina, ngeling mlengok.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Cendek pakayun Ida Sang Prabu kadung suba sauh pangandika.

“Nah, depang dogeng, kalingke ia jlema mala sing genep ukudan nyidaang nglawan raksasa, dini ajak makejang jlema rahayu tur ririh suba keweh, apan raksasane gede bin sakti, teguh rebut ajak liu tusing mintulin.” Buin ngandika Ida Sang Prabu, “Paman patih, nah kema dauhin panjake makejang apang pesu mabalih, ne ada anak tuah asibak bani nglawan musuhe, bakal ngmatiang musuhe rusuh ento!”

Para patih enggal madadauhan ngatag panjak Ida Sang Prabu, pada pesu ka bancingah mabalih tur suryak-suryak makuug ngelurin apang enggal teka.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Depang icang luas ka alase masemadi, madak ada ican Widhi, dong man icang anak luh.” Memene jejeh atinne buin makelo lakar kalahina, ngeling mlengok.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Lantas anake ane lenan lakar depang?
English
-
Indonesian
kemudian orang lain mau diapakan?
VisualArt Keneh Yening Tusing Katuutin Dadi Keweh
Balinese
Depang dagang punika mabuka sepatutnyane, sakewala nenten dados ngajeng drika utawi patut kaaba mulih.
English
-
Indonesian
-
Literature Bersama Membasmi Pandemi COVID-19
Balinese
Yening depang keto pengungsine tusing tampi boya beneh nanging yen tampi iraga ajak makejang anak kadi mara matangi, mara kedat, saksat mara ngidang nyemak nasi anggon ngae basang padidi wareg konden maan ngitung pisaga paturu gumi.
English
-
Indonesian
-
Literature Niat Menolong Pengungsi
Balinese
Toko-toko ané ngadep barang lianan tekén ajengan sapatutnyané depang mabukak.
English
-
Indonesian
-
Literature Pandemi Covid-19, Pemerintah dan Rakyat Harus Saling Rangkul
Balinese
Depang kramané madagang kanti dagangané telah, kéwala ané mablanja tusing dadi madaar di tongosé mablanja, utawi patut ngaba mulih.
English
-
Indonesian
-
Literature Pandemi Covid-19, Pemerintah dan Rakyat Harus Saling Rangkul
Balinese
Para sastrawan sane ngamolihang penghargaan puniki minakadi, I Wayan Sadha (kumpulan cerpen ‘Leak Pemoroan”, warsa 2010), I Nyoman Manda (Roman “Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang”, warsa 2008, I Made Suarsa (Pupulan cerpen “Gede Ombak Gede Angin”, warsa 2007), miwah sastrwan sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
Depang Widhine ane ngawales, keto dogen keneh tiangé.
English
-
Indonesian
-
Literature Suksma Corona! Ulian Corona TIang Payu Mokohan
Balinese
Yen kadung depang lebang ye tamu e, rage nak sing nawang dina lepet.
English
-
Indonesian
-
Literature Tikungan, kok dia lurus?
Balinese
Semua ne meplalian game gen gae nee,sing ad nak mabaca buku sekolah neh,padahal penting malajah buku depang misa duegg, nangin semua bukune asa ne sing nak jemak di perpus sekolah.
English
-
Indonesian
-
Literature tetap belajar supaya pintar
Balinese
Judul : Tileh malajah depang misa dueg
English
-
Indonesian
-
Literature tetap belajar supaya pintar
Balinese
Depang icang ngantinin iba dini!”

“Seken keneh caine ngentinin icang dini?” “Saja, icang suba uling tuni nanggehang bedak layah!”

“Kewala janji nah, da padidian cai nelahang amah-amahanne.
English
-
Indonesian
Jika kau menggantikan aku di sini, pastilah Luh Ayu Manik yang buatkan aku parem jadi kecewa.” “Kau kan sudah kenyang dapat makanan di sini, aku dari tadi menahan haus dan lapar.
Folktale Lutung lan Kekua Ngemaling Isen
Balinese
Lamun tusing, depang padine telahang kedis perit buina magebog-gebogan tekane.” “Nyidaang Pa.” Munyine baet.
English
-
Indonesian
-
Folktale Masepakbola
Balinese
Punika taler dane polih penghargaan dados guru teladan warsa 1984, penghargaan Wijaya Kusuma warsa 1994 saking Pemerintah Tingkat II Kabupaten Gianyar sangkaning pengabdiannyane membina lan mengembangkan sastra daerah, warsa 1999 polih kalih penghargaan inggih punika Sastra Rancage lan penghargaan saking Yayasan Saba sastra Bali, warsa 2003 dane malih polih penghargaan sastra Rancage antuk novelne sane mamurda “Bungan Gadung Ulung Abancang” , lan warsa 2008 dane malih ngemolihang penghargaan sastra Rancage antuk novelne “Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang”.
English
-
Indonesian
-
Biography of Nyoman Manda
Balinese
Nak ngudiang cai milehan ngurek tanah?” “Naweg Jero Lutung, Yen amone gede-geden tain sampine, kal depang keto mauyag di jalane?
English
-
Indonesian
Kamu yang menyebabkan I Blatuk memukul kentongan. “Begini Tuan Lutung, yang menyebabkan saya kesana kemari membawa api, karena I Beduda selalu melubangi tanah di jalanan.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
Kewala kene, depang wake ngamatiang i manusa, mapan ia nangtangin kai.
English
-
Indonesian
Lelaki tua itu berkaki dua, bertangan dua, jalannya tegak. “Pastilah manusia,” pikir harimau.
Folktale Sang Mong Nangtang Manusa