Nyoman Manda

From BASAbaliWiki
Nyoman Manda.jpg
Full Name
Nyoman Manda
Pen Name
Photograph by
Link to Photograph
Website for biography
Place
Related Music
Related Books
Related Scholars Articles


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Biography


In English

In Balinese

I Nyoman Manda wantah oka saking I Wayan Dadi lan Ni Ketut Puri makekalih sampun seda . I Nyoman Manda embas ring Banjar Pasdalem, Gianyar pinanggal 14 April 1938. Bapannyane, I Wayan Dadi dugas kantun nyeneng dados polisi Belanda lan memennyane Ni Ketut Puri maasal saking Cemenggaon, Gianyar. I Nyoman Manda manyama sareng kutus lan dane wantah pianak sane kaping tiga. Nanging belinnyane sane paling Wayan lan Made sampun seda rikala dane kantun alit, punika taler arinnyane I Ketut Sada. Rikala kantun alit I Nyoman Manda meneng sareng kaluwargane ring desa palekadane Pasdalem. Daweg punika dane seneng maplalian ring carike sareng sawitrane. Punika taler dane seneng kayeh ka tukade, ngruruh capung, lan ngangonang bebek. Pajalan idupne rikala cerik dane surat ring novel sane mamurda I Kentung Uling Lodtungkang . Lantas, I Nyoman Manda masekolah ring SR II Cangkir Tegal Tugu Gianyar warsa 1946 kantos warsa 1952. Risampune tamat, dane ngelanturang masekolah ring SMN Gianyar mangkin SMP Negeri 1 Gianyar kantos warsa 1955. Sausan punika dane ngelanturang masekolah ring SMA Negeri Singaraja, nyarengin bapannyane sane pindah tugas ka Singaraja. Tamat SMA Singaraja dane ngelanturang ka B1 Bahasa Indonesia di Singaraja lan tamat warsa 1961 lan langsung dados guru ring SGA Negeri di Selong, Lombok Timur kantos warsa 1964. Warsa 1990 I Nyoman Manda polih gelar sarjana S1 saking Universitas Terbuka. Tigang warsa ngabdi dados guru ring Lombok, I Nyoman Manda mawali ka Bali lan marabian sareng Made Seruti sane makarya dados TK di Gianyar. Risampune makeluwarga dane meneng ring Jalan Majapahit Gang Gunung Agung IV, Banjar Teges Gianyar. Dane maduwe pianak tetiga inggih punika Gede Palgunadi, Kadek Pramesti Dewi, lan Ni Komang Tri Anggreni. Warsa 1964 I Nyoman Manda dados guru ring SMA 1 Gianyar kantos warsa 1986, lan kedadosang kepala sekolah ring SMA 3 Sukawati. Warsa 1995 dane mawali ka SMA 1 Gianyar dados kepala sekolah, lan dane pensiun warsa 1998 risampune dados guru 38 tiban. Warsa 1966 kantos warsa 1977 I Nyoman Manda naanin dados anggota DPRD tingkat II Gianyar, punika taler warsa 1971 kantos warsa 1977 dane dados ketua KNPI Gianyar. Warsa 1974 I Nyoman Manda naanin makarya dados koresponden surat kabar Suara Karya lan nyurat ring Surat Kabar Merdeka, Angkatan Bersenjata, Bali Post miwah Simponi. Rikala pensiun, I Nyoman Manda kantun nyurat lan sareng pangawi lianan sekadi Djelantik Santha, Made Suarsa, Samar Gantang, Made Sanggra almarhum miwah sane lianan dados redaktur majalah Canang Sari. Lianan ring punika I Nyoman Manda taler dados silih sinunggil editor lan pangawi ring Bali Post Bali Orti dados pangremba Majalah Satua sane ngawedar satua cutet mabasa Bali. I Nyoman Manda wantah pangawi sastra Bali moderen sane produktif. Dane ngawedar kirang lebih kalih kantos limang cakepan sane a warsa napike pupulan satua cutet, novel, wiadin puisi. Bakat dane nyurat embas saking SMA, lan rikala punika akeh kakawiane kawedar ring majalah dinding sekolah. Rikala dados guru SGA Negeri Selong Lombok Timur, I Nyoman Manda mentasang drama kakawiane ring sekolah lan rikala wanti warsa kabupaten Lombok Timur. Rikala pindah ka SMA Negeri 1 Gianyar sasuratan dane nyansan nglimbak. Dane ngawit nyurat cerpen mabasa Indonesia ring majalah wiadin surat kabar sekadi Simponi, Bali Post, Harian Nusa Tenggara, Media Muda Balai Pustaka. Dane taler aktif nyurat artikel budaya ring Mingguan Merdeka Zaman, Suluh Marhaen, lan Suara Karya. I Nyoman Manda taler pepes nglaksanayang pementasan seni ring Balai Seni Toya Bungkah Danau Batur duwen sastrawan Sultan Takdir Alisyahbana. Ngawit warsa 1974 malarapan antuk embasne TVRI I Nyoman Manda mentasang kakawiannyane sareng Sanggar Purnama lan Sanggar Malini. Ring PKB warsa 1995 satua cutetne sane mamurda Guru Made polih juara kapertama lomba penulisan cerpen mabasa Bali. Satua cutetne sane mamurda Togog polih juara kalih rikala sayembara mengarang cerpen Bali sane kelaksanayang olih Balai Bahasa Singaraja warsa 1977. Naskah drama nyane sane mamurda Masan Cengkehe Mabunga polih juara kapertama rikala sayembara penulisan drama sane kaadaang olih Listibiya Bali warsa 1978, miwah novel Lan Jani polih juara kalih rikala sayembara sane kelaksanayang olih Lembaga Bahasa Singaraja warsa 1974, lan kawedar marupa cakepan warsa 2002. Lianan ring punika, I Nyoman Manda taler nerjemahang makudang-kudang kakawian sastrawan Indonesia ka basa Bali. Dane taler nyurat autobiografi sane mamurda Geliat Sastra Nyoman Manda indik pajalan kepengarangannyane, kakawian-kakawianne, lan penghargaan sane sampun kapanggih. Penghargaan lianan sane sampun naanin kapanggih minakadi juara harapan ring sayembara penulisan naskah drama modern mabasa Bali sane kelaksanayang warsa 1981, dados juara harapan rikala sayembara penulisan naskah drama mabasa Indonesia warsa 1991. Punika taler dane polih penghargaan dados guru teladan warsa 1984, penghargaan Wijaya Kusuma warsa 1994 saking Pemerintah Tingkat II Kabupaten Gianyar sangkaning pengabdiannyane membina lan mengembangkan sastra daerah, warsa 1999 polih kalih penghargaan inggih punika Sastra Rancage lan penghargaan saking Yayasan Saba sastra Bali, warsa 2003 dane malih polih penghargaan sastra Rancage antuk novelne sane mamurda Bungan Gadung Ulung Abancang , lan warsa 2008 dane malih ngemolihang penghargaan sastra Rancage antuk novelne Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang . Kakawian-kakawian sane sampun kawedar olih I Nyoman Manda inggih punika: a. Kakawian marupa novel Kasih Bersemi di Danau Batur 1981 Sayong 1999 Kenang Indah di Toya Bungkah 2002 Manah Bungah di Toya Bungkah 2006 Bunga Gadung Ulung Abancang I, II, lan III 2001 I Kentung Uling Lodtungkang 2002 Gending Pengalu 2007 Nembangang Sayang 2007 . Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang 2007 Ngabih Kasih ring Pasisi Lebih 2008 Sawang-sawang Gamang 2008 Tresnane Leket-Leket ring Danu Batur 2015 Biyar Biyur ring Pesisi Sanur 2010 Kulkul Bulus 2010 Tyaga Wani Mati 2010 Gending Pengalu 2010 Suara Saking Batukaru 2010 Gusti Ayu Kedangan 2010 Dr. Ratini 2012 Ngrestiti Ati 2012

b. Kakawian marupa drama Brantakan 1978 Masan Cengkehe Nedeng Mabunga 1978 Kuuk 1978 Lelakut 1999 Dukana Pujangga 2002 Saat Terakhir 2002 Demo 2003 Sepasrah Kisah di Goa Gajah 2004 Kirana 2005 Dewi Sakuntala Nembang Girang di Bukit Gersang 2008 Mabela Pati 2013 Kuuk 2013 Jepun Putih Akatih 2013 Mulih 2013 Dukana Pujangga 2013 Penggak 2013 Dadi Ati 2013 Jayaprana Layonsari 2013

c. Kakawian marupa satua cutet Togog 1977 Hilang 2001 Tali Rapiah 2002 I Kentung Uling Lodtungkang 2002 Memedi 2004 Helikopter 2004 Alikan Gumi 2004 Kenangan Indah di Toyabungkah 2004 Laraning Carita ring Kuta 2002 Pongah 2005 Sepeda Baru 2005 Sang Nandaka 2007

d. Kakawian marupa puisi Ganda Sari 1973, sareng Made Sanggra Joged Bumbung 1975 Pantai 1978 Mara-mara 1994 Tiang 1995 Kalangen ring Batur SAB Singgah di Bencingah Wayah 2000 Puputan Badung 2000 Niti Titi Puttaparthi 2000 Suung Luung 2003 Tiang 2004 Yen 2004 Nyongkok di Bucu 2006 Kuuk 2006 Kabar-kabar Surat Kabar 2006 Swara Cakra Kurushetra 2006 Puisi ring majalah Canang Sari No. 24 minakadi Topeng Keras, Ada Sinar Galang, Setata Megonjakan ring Angin, Ampurayang Titiang dan Manahe Mabesikan 2006 Gerip Maurip Gridip Makedip Ngintip

e. Kakawian sastra terjemahan ka basa Bali Di Tengah Keluarga, cerpen Ajip Rosidi 1999 Sukreni Gadis Bali, novel A.A. Pandji Tisna 1999 Deru Campur Debu, pupulan puisi Chairil Anwar 2000 Bawuk, pupulan cerpen pilihan majalah Horison 2002 Kuli Kontrak, pupulan cerpen Mochtar Lubis 2002 Jalur-jalur Membenam, pupulan cerpen Wildam Yatim 2002 Gauhati, cerpen Budi darma 2002 Tirani dan Benteng, pupulan puisi Taufik Ismail 2002 Di Bawah Lindungan Ka bah, novel Hamka 2004 Kota Harmoni, cerpen-cerpen pangawi Indonesia sakadi Idrus lan YB Mangunwijaya 2013

f. Kakawian Lianan Jantraning Tirta Yatra, catatan rikala Tirta Yatra 1998 Padi Buung, pupulan fragmen drama pertunjukan TV 2000 Jantra Tirta Yatra, catetan rikala Tirta Yatra 2002 Perani Kanti, cakepan ngenenin indik dedikasi sastrawan Bali 2002 Tirta Yatra ka India, catetan Tirta Yatra ka India 2005 Riwayat Geliat Sastra Nyoman Manda, autobiografi 2005 Mengenang Bayang-bayang Ilalang, biografi perbankan saking Ubung, Penebel Tabanan 2006 Ngonang, pupulan catetan ringkes 2006 Basa lan Sastra Bali, Kisah-kisah Jumah, pupulan esai basa lan sastra Bali 2006 Majalah Canang Sari Majalah Satua

Pajalan idup pangawi I Nyoman Manda Puniki ambil titiang saking blog nyane DRS Nyoman Manda lan Pondok Tebawutu lan sumber lianan sane terjemahang tiang nganggen basa Bali. Niki wantah silih sinunggil satua cutet kakawian dane sane mamurda Saksi sane ambil tiang saking blog-nyane Pondok Tebawutu.

In Indonesian

Examples of work