Luung

luhu*
  • good, used to talk about something or a condition that is good or healthy.
Media
Luung
Kasar
Unknown [edit]
Halus
becik
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Luung sajaan.
Very good.

Guna: Yen bangunan, bangunan napi manten ne taen jemak, Pak? Ne misi ukiran bias.

Nengah: kenten..sakadi niki, karyan goak puniki wantah mangge ring..kentene..ring palinggih niki. Palinggih, candi, napi ye wentene. Umah, kenten. Guna: Mm. Bale, Pak, punapi? Nengah: Taler ja.. masih. Guna: Mm..nggih. Ampun kenten, akuda, Pak, maan per hari yen nyemak gae kene? Nengah: Menurut isine niki. Yen sakadi niki…e…don-don niki tiga, kalih…polih, kenten. Kadang-kadang pat polih yen luung bayu, kenten. Guna: Ji kuda kira-kira nika awaine maan, Pak?

Nengah: Polih nyeng…ji karobelah, kenten.
No translation exists for this example.

Dugas malali ngiterin Yogyakarta, Oji nepukin liu pesan pemandangan ane luung uli jendelan bise. Apa dogen ane tepukina teken Oji?
During an excursion around Yogyakarta Oji saw a lot of interesting views from the bus window. What do you think about Oji?

Timpal-timpal tiange ngelah bulun awak ane luung.
[example 1]
My friends have beautiful manes.

  1. https://reader.letsreadasia.org/book/3486bca5-7906-45fa-b7be-b18a70dd8aa7