Luung

luhu*
  • good, used to talk about something or a condition that is good or healthy.
Media
Luung
Kasar
Unknown [edit]
Halus
becik
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Luung sajaan.
Very good.

Guna: Yen bangunan, bangunan napi manten ne taen jemak, Pak? Ne misi ukiran bias.

Nengah: kenten..sakadi niki, karyan goak puniki wantah mangge ring..kentene..ring palinggih niki. Palinggih, candi, napi ye wentene. Umah, kenten. Guna: Mm. Bale, Pak, punapi? Nengah: Taler ja.. masih. Guna: Mm..nggih. Ampun kenten, akuda, Pak, maan per hari yen nyemak gae kene? Nengah: Menurut isine niki. Yen sakadi niki…e…don-don niki tiga, kalih…polih, kenten. Kadang-kadang pat polih yen luung bayu, kenten. Guna: Ji kuda kira-kira nika awaine maan, Pak?

Nengah: Polih nyeng…ji karobelah, kenten.
No translation exists for this example.

Dugas malali ngiterin Yogyakarta, Oji nepukin liu pesan pemandangan ane luung uli jendelan bise. Apa dogen ane tepukina teken Oji?
During an excursion around Yogyakarta Oji saw a lot of interesting views from the bus window. What do you think about Oji?

Timpal-timpal tiange ngelah bulun awak ane luung.
[example 1]
My friends have beautiful manes.

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Bunga apa ane paling luung?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun keto bikas beline masih luung penampene I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Konyang bahan bermanfaat anggon idup iraganè, tapi iraga pedidi anè harus nawang caran ngampilang anè luung apang Plastik ento sing ngeranang baya idup iraganè...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Luas ka klinik tusing ngemedin, ulian liu ane luung lakar tepuk di jalane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ané

ada di keneh cerik-cerik iaban tiang, da ja ngajang tai, ngajakang ngaé apa ja

pasti maan dadaar luung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   ia bisa makeber gencang lan enggal munduhang madu, nanging tusing luung matimpal ngajak nyawan-nyawan ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kakawian marupa puisi

Ganda Sari (1973, sareng Made Sanggra) Joged Bumbung (1975) Pantai (1978) Mara-mara (1994) Tiang (1995) Kalangen ring Batur SAB (Singgah di Bencingah Wayah) (2000) Puputan Badung (2000) Niti Titi Puttaparthi (2000) Suung Luung (2003) Tiang (2004) Yen (2004) Nyongkok di Bucu (2006) Kuuk (2006) Kabar-kabar Surat Kabar (2006) Swara Cakra Kurushetra (2006) Puisi ring majalah Canang Sari No. 24 minakadi Topeng Keras, Ada Sinar Galang, Setata Megonjakan ring Angin, Ampurayang Titiang dan Manahe Mabesikan (2006) Gerip Maurip Gridip Makedip

Ngintip

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rudi jaran ane tusing ngelah bulun awak luung, sakewala paningalane polos.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas malali ngiterin Yogyakarta, Oji nepukin liu pesan pemandangan ane luung uli jendelan bise.

In English:  

In Indonesian:  
  1. https://reader.letsreadasia.org/book/3486bca5-7906-45fa-b7be-b18a70dd8aa7