UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature "MELI TOMAT DI BETEN"

From BASAbaliWiki
What do you think about Bali today?

Description


In English

In Balinese

Teke uli masuk langsung nyemak Hp mukak aplikasi toktok, ditu tiang nyingak komen panampen anak uli luar Bali ngorahang orang bali hamil dulu baru nikah anak Bali beling malu mare nganten keto cingak tiang komene. Yen pikir-pikir ade ne menehang komen ento ade masing ngorang sing beneh, isu ane kekene ngaenang perspektif anak uli luar Bali ngaden liunang anak luh di Bali ngelah gaya hidup ane bebas tusing ngelah aturan uli kulawargane. Tusing je onyang anak luh di Bali keketo, anak liu pasti ngelah pikiran panampen ne ane malen-lenan, di Bali ade ngorang sing beling sing nganten.

Nah ane jani apang tusing isu-isu ane ngorahang anak luh bali tusing beneh, lan gaenang pemikiran anak uli luar Bali tusing kek to, care jani mule liu meli tomat di beten mare tamat langsung nganten anak SMA buina ade masih anak SMP sube nganten ulian beling malu, ane kekene sube pasti ber siko ulian konden siap beling sube nganten ane lakar ngaenang panakne kene stanting, yen sube stanting kehidupan ne ka wekas pasti sube tusing luung. Sawireh anak ane kel nganten liu sajan kasiap-siapin uli di fisik, mental, emosional lan finansial.

Nah ane jani yen ngidang de pesan meli tomat di beten, tetep tuutin aturan pamerintah uli bkkbn 21 - 25 nah yen mule konden siap yen di duur sing kenken tekening di beten kewale konden siap.

In Indonesian