sawireh

swier;
  • since
  • as
  • because
Andap
sawireh
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Iraga pinaka pemimpin patut setata ngilangang pikobet para wargane, sawireh makejang carike misi lelintah.
As a leader, we should alleaviate the problems of our people, for each paddy field has its own leech.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Peran anak luh sane kapertama sampunang nyebaran informasi sane durung patut benehnyane, sane kaping kalih literasi punika penting pisan kaangen nepasin disinformasi sawireh anak luh lakar dados ibu sane tugas utamane mendidik pianak nyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh punika diharapkan mangkin dueg duegan iraga memilah informasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh tuntutan ring jaman puniki mangda sami sane merage istri mangde setate ngenah jegeg utawi ayu paras ipun. " Glow Up" nike biasane bahasa sane tren ring kalangan truni-truni utawi ibuk-ibuk ring jaman jani puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Aluhne, nenten misi ngantosang dosen makelo di kampus, nenten dengak-dengok di jendela nolih wenten napi sing dosenne, yen wenten dosenne langsung dados katemu ngidih galah anggen bimbingan tur pas ujiane agak tenang sawireh ujian online nenten ada sane mabalih uli mahasiswane.

In English:   It's different now, everything is online.

In Indonesian:   Kalau sekarang berbeda, semua serba online.

In Balinese:   Disinformasi sering ngelimbak ring pakraman sawireh nenten kuat ikrama rikala nyaring lan memilih gatra.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Aplikasi digital ipun sanget kaperluang sawireh mangkin samian pada enggal lan ring gisian lima, punika mawinan calon pembeli ipun lakar aluh ngakses.

In English:  

In Indonesian:   UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk membantu memulihkan perekonomian Bali.

In Balinese:   Dugase ento Ida Bhatara Wisnu ledang kayun idane sawireh ulian i bikul linggih idane dadi galang, sing ja peteng dedet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tangkejut Bulan Kuning neked di tengah gooke sawireh ia nepukin tulang jlema mabrarakan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh celeng muang kidang amah-amahan raksasane tileh maukudan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cai ngelah cukcuk dawa turin lanying, pasti nyidang cai nyepit tur mesuang tulang ane nyelek di kolongan icange!” “Saja, icang ngelah cukcuk dawa turin lanying, nanging icang tusing nyidang nulungin cai sawireh cai beburon daya tur demen nguluk-nguluk,” ucap I Kedis Cangak.

In English:  

In Indonesian:   Ketika duduk di bawah pohon cempedak, seekor lembu bertanya, “Mboooo....!

In Balinese:   Matur I Patih saha bakti. “Mamitang lugra Ratu Sang Prabu, punapi awainan dados cokor I Ratu preragan tulak sakeng paburuan?” Masaut I Cicing Gudig. “Paman, mawinan nira tulak sakeng paburuan sawireh nira ngiringang sabdan Betara, tan kalugra nira malaksana mamati-mati.

In English:  

In Indonesian:   Sepanjang hari dipanggil ke istana.

In Balinese:   Sawireh Cicing Gudig tuara nawang lud, makejang wikaran anake pelih baana ngundukang.

In English:  

In Indonesian:   Dewi Durga kembali mengabulkan permohonan si anjing kudisan.

In Balinese:   Tiang milu masih marasa sebet sawireh makudang-kudang pangrancanan tiange milu-milu buung, makadi ukane tiang ngigel drama di art center buung, ukane utsawa nasional ane rencanane di bengkulu buung, gegitan nyarengin gong kebyar di pkb ne buung, muah pangrencana ane len- lenan liu pesan buung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu raris matemuang Ida Raden Dewi teken I Cupak sawireh I Benaru suba mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masih Raden Putri tangkejut, sawireh tumben jani ada teruna nulak tresnane.

In English:  

In Indonesian:   Apalagi yang menolak hadiah raja itu pemuda buruk rupa.

In Balinese:   Ia dot matakon teken krama ane ngintipin dewekne uling jendelane.

“We ane ngelahang pondok, pesuang iban caine, kola dot matakon tekening cai!”

Sang nuenang pondok kaliwat jejeh, sawireh munyin I Cupake gede turin kasar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di awal mukak usaha niki penghasilan tiang lumayan akeh, sawireh tongos fotocopy tiang paek ajak sekolah lan perkantoran.

In English:  

In Indonesian:   Supaya usaha fotocopy yang saya miliki tetap berjalan seperti sedia kala.

In Balinese:   Niki sekadi conto saking orti, informasi sane maya nanging kawedar sawireh tetujonnyane kaanggen antuk mogbogin tur ngaonin anak sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh nenten mrasidayang mantuk nglaksanayang miwah makarya.

In English:  

In Indonesian:   Karena tidak diperbolehkan keluar melaksanakan kegiatan maupun bekerja.

In Balinese:   Sawireh pikobet – pikobet punika ngawinang guru punika taler para sisya ngarasayang meweh pisan ritatkala pacang ngalaksanayang KBM online.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang anakne demen melali sakewala ring pandemi niki ten mresidayang kije-kije sawireh akses makasamian ditutup, akhirne tiang ngalih kesibukan lianan angge ngilangin med lan stres.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di jamane kadi mangkin, akeh anake mepecat, dirumahkan utawi mePHK ulian virus Corona, sawireh viruse puniki sangat berbahaya bagi kesehatan, agetne tiang ten keni phk utawi mepecat, sawireh tiang mekarya di bidang office boy, geginan tiang sebilang wai, wantah bersih" tur nyemprot disinfektan, mangda gelis ical, lan memutus rantai virus puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh tiang ten makta jinah malih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gajah-gajahe nyak nuutang pangidihne i kelinci sawireh dot muktiang apake saja Ida Sanghyang Candra nangun tapa samadhi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Biang raden galun sesai-sai maselselan tur nangis sawireh nenten mrasidayang ngicenin okan-okane napi sane patut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh sang prabu nenten kari maduwe napi-napi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ana ane ngorahang ia ada, ada masi anake tusing pracaya sawireh tusing nyidang tingalin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba tusing ada, sawireh tusing ada anake bani pesu malali.

In English:   The bracelet seller who usually goes around offers bracelets to guests who are traveling.

In Indonesian:   Penjual gelang yang biasanya keliling menawarkan gelang kepada tamu yang sedang jalan-jalan Walaupun dalam dituasi berkabut, sekarang sudah banyak beralih profesi mencari pekerjaan yang lain.

In Balinese:   B: Ento sawireh soroh ye ne karusak antuk I manusa.

In English:   A: Those, Dad...

In Indonesian:   A: Ayah,…ada banyak binatang berseliweran.

In Balinese:   Sawireh, luh-luh cara janine tusing kalah teken anak muani nganggo teknologi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia narka pianakne kabegal di jalan sawireh batisne matatu pesu getih.

“Kenken to De, kal matatu batise, kena begal di jalan?” “Sing Me, jeg gedeg basange.

In English:  

In Indonesian:   Dia menduga anaknya kena jambret di jalan karena kakinya terluka dan berdarah. “Kenapa kamu De, kakim terluka, kamu kena begal di jalan?”

“Tidak bu.

In Balinese:   Ia jenek di sisin alase, idup padaduanan sawireh tusing ngelah sentana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh keto, Idurma kapiara, olih Irajapala,kanti matuuh dasa tiban.

In English:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kedis Siung kaliwat sebet sawireh taluhne ane makere lekad ulung tur pianakne mati.

In English:  

In Indonesian:   Sayang seribu sayang, Gajah tak menyadari jebakan, di depannya adalah tebing curam.

In Balinese:   Sawireh umah tur amah-amahan iragane suba telah kauwug tur kematiang teken I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Burung Jalak juga melantunkan lagu-lagu indah.

In Balinese:   Demen atine Ni Ranjani sawireh katemu ngajak dadong balian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prajani liang kenehne I Macan sawireh nepukin pianak jaran mokoh-mokoh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia jeg nyidang nyuwun.”

Jelek semenu I Kecut mulihang sawireh Dadong Geget nyidng nugtug yadiastun nyuwun tiing petung dasa lingseh. “Pa, kenkenang abete jani?”

“Nah da sebet, jani tunden ia mabersih di semere.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh sesai buka aketo dadi sangkep lantas burone makejang, pamucuk pasangkepane ento tusing ada len mula I Samong, rajan burone.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Asune kaandelang sawireh ngelah kotaman.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kesiab ia sawireh ada anak nakonin.

In English:  

In Indonesian:   Napasnya tersengal-sengal, ia kelelahan.

In Balinese:   Makelo-kelo I Kekua gedeg sawireh I Lutung tusing satunit teken janji.

In English:  

In Indonesian:   begitu didengar suara seperti itu, I Lutung mendekat ke arah itu, didapatinya I Kekua sangat kurus, begitu mirip orang kelaparan.

In Balinese:   Demen kenehne lakar ngamah biu nasak, laut ia masaut enggal, " Aguh Sang Lutung, yen keto apa kaden melahne, nanging kenken kema, sawireh pondoke ento joh, tukad cengcenge linggah, buina keweh pesan ngliwat".

In English:  

In Indonesian:   sebulan yang lalu aku sempat lewat sana.

In Balinese:   Jani raga sube tusing megae , hotel tongos megae tutup sawireh tamune ke bali suba sepi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Memihhh lngsung mecik pelengan nyoman sawireh modal anggo ngae layangan tusing ngelah kadi rasa siu lecek tusing misi dompetne sawireh uling duang bulan lebih tusing megae,,, Greng..greeeng ..tin..tin..!!!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh beburon maawak gede tur situh ento pangenahne sumbung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento anggona sebun di carang kayune, sawireh ia makire mataluh.

In English:   Since they were born, they move here and there?

In Indonesian:   Si burung manyar bersahabat karib dengan si kera.

In Balinese:   I Meong lan I Kelinci ningalin uling ejoh, sawireh ia tusing bani paek, jejeh gincer tabuan. “Nah, rasayang suba jani, cai ngemasin mati ulian solah degag tur marasa paling ririh,” keto I Kelinci lan I Meong masesambatan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mih demen atine sawireh bek misi udang gede-gede.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ede pesan iraga kanti engsap nganggen masker, sawireh masker sane keanggen tameng dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekadi mangkin sukil medaang anak sane sungkan panes biase lan sane medue gejala covid, sawireh gelem akidik kadenne covid, bedik-bedik batuk pilek kadenne covid.

In English:  

In Indonesian:   Sekarang ini sulit membedakan orang yang sakit panas biasa dan yang memiliki gejala covid, karena sedikit saja sakit akan diasumsikan sebagai covid, sedikit saja batuk pilek maka dikira covid.

In Balinese:   Toko-toko ring objek wisata sami pade tutup, sawireh nenten wenten sane mablanja.

In English:   If we want to recover from this bad condition, it is not only the government's job, but all of our jobs in both big and small way to restore Bali.

In Indonesian:   Toko-toko di objek wisata semuanya tutup, karena tidak ada yang berbelanja.

In Balinese:   Minab sepatutne masker N95 punika kaanggen ring umah sakit teken tenaga medis lan aji maskerne mael pisan sawireh warga sane tiwas tusing ngidang meli masker N95 punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nepukin I Kidang bah, prajani panontone masurya girang sawireh I Kidang ane sumbung jele, tur corah prasida kakalahang buron cenik.

In English:  

In Indonesian:   Kaki Lingsir bagikan tugas kepada warga Siput sawah.

In Balinese:   Sawireh mara jani tur tumben ada buron ane bani ngalawan dewekne malaib.

In English:  

In Indonesian:   Kaki Lingsir bagikan tugas kepada warga Siput sawah.

In Balinese:   Rahina ne mangkin akeh warga Baline nenten prasida makarya ring sektor pariwisata sawireh sektor pariwisata ne mangkin sayan nduk ring masan pandemi covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten pedagang manten sané mengeluh tekén kebijakan punika, sané lakar matumbasan masi mengeluh tekén kebijakan punika krana, kramané bingung yéning seduk rikala petengé sawireh sampun makejang matutup.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kedis Sangsiah lantas nyambatang teken somahne tur ngajakin magedi sawireh I Lutung pedih tur ngepungin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ritatkala duk warsa 2019 titiang wawu numbas baju ring online (facebook), sawireh baju ento cingak lung pesan lan mudah nike, ritatkala barangne sampun teka nike beda sajan teken sane cingak titiang ring facebook nike.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ni Biang Putu tangkejut neked jumah sawireh nepukin dagangan pianakne enu tileh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh pianakne suba bajang maimbuh maparas jegeg.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun kagiat sawireh tumben ningalin buah makulit gading, alus, mambu nyangluh.

In English:  

In Indonesian:   Mangga itu hanyut ke muara.

In Balinese:   Ipun makadadua tusing ja keweh ngempu pianakne sawireh ia ngelah kuluk ane andel nyaga rarene.

“Kuluk!

In English:  

In Indonesian:   Mereka tidaklah kesulitan mengasuh bayinya, karena anjingnya yang bernama Si Guguk diandalkan menjaga bayi mungil itu.

“Guguk!

In Balinese:   Nanging rikala ipun sareng kalih mesemaya mekunyit dialas utawi matemu, timpal titiang nyesel sawireh anak lanang sane ring foto matiosan sareng sane rauh lan irika ipun suud megegalan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh geginan para yowanane dadi wong tani tusing ja len tuah geginan nadak sara ulian Covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging sawireh wenten pandemic covid-19 puniki sector pariwisata ring Bali suwung, kapah wenten tourist liburang ring Bali sawireh nyeh keni pandemic covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumah dane dukuh ngaukin pianaknyane Luh Ayu Kantrungan, tur tundene ngae basa, sawireh lakar nampah I Kakua, anggon lawar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang suba ngelah be penyu, lan jani luas ka pasih!”

Lega pesan kenehne I Macan sawireh ajakina mapatung tekening I Lutung.

“Yen buka keto keneh caine lan enggalang majalan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rasa takut sawireh tuune pendapatan, hilangne gagaen, tagihan hutang lan ane lianan.

In English:   Make Savings Making savings does not mean that our economy is deteriorating, but it is an adjustment in order to survive the crisis.

In Indonesian:   Tunda Rencana Liburan

In Balinese:   Tikeh presida kaloktah ring Dura Negara, sawireh pangulatnyane wenten relasi ring Dura Negara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh Tikeh dados anggen sarana tur prasarana nyalanang sekancan Yadnya, sekancan kegiatan sedina-dina, tur Ulatan Tikeh punika dados anggen barang sane bernilai jual tinggi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kenehne, anak ane kelihan ento sinah nawang, sawireh suba liu mamaca buku.

In English:   He knows Big Sister has all the answers, because she is always reading one big fat book or another.

In Indonesian:   Dia tahu kakak memiliki semua jawabannya karena kakak banyak membaca.

In Balinese:   Mirib mekelo tiang bengong, sawireh mekeber keneh tiange ulian korona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane kedua, yening maca berita, sing dadi sane madan memaca uling satu sumber dogen, sawireh liu anake sane demen ngai berita tidong-tidong.

In English:  

In Indonesian:   Perkembangan zaman, begitu kata orang-orang.

In Balinese:   Sawireh keweh ngurus rakyat yen bengkung tur tusing peduli teken ukudan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   niki sampun pakaryan I Bapa, sawireh suud dados koki nanging stata kreatif miwah positif, hobi masak pastika stata mamargi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Usaha-usaha sane kadi puniki pacang ngalimbakang ekonomi krama baline, duaning Bali puniki kauningin akeh madue upacara utawi piodalan, sane pastika nganggen sarana upacara puniki, punika mawinan nenten malih iraga ngandelang pariwisata sawireh sampun kawangun pabrik sane dados inceran kramane ring Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring masa pandemi puniki akeh pisan masyarakat sane jejeh matumbasan ring warung-warung, sawireh masyarakat Baline nenten percaye saking kebersihan warung alit.

In English:  

In Indonesian:   Di masa pandemi seperti ini banyak masyarakat yang takut untuk berbelanja di warung, karena masyarakat kurang percaya terhadap kebersihan warung kecil.

In Balinese:   Kawentenan sakadi asapuniki sayuakti ngawinang ekonomi ring Bali sayan macet sawireh pariwisata punika pinaka sektor ekonomi utama ring Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh ia liu gati ngelah pianak luh muani, Pan Rendah gegaenne masi sai-sai ngalih saang bareng teken Ni Daha Tua.

In English:   Since he was a healthy man and younger than Ni Daha Tua, he could scavenge more firewood home and sold it every day.

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiapin keto, sawireh ia medaar padidian, masi sedeng kone dare pegaene, di kenkena bisa masisa abedik.

In English:   Ni Daha Tua had a neighbor, named Pan Rendah.

In Indonesian:  

In Balinese:   Tongos-tongos wisata sekadi, hotel, restoran kapaksa tutup sawireh nenten wenten wisatawan sane berkunjung.

In English:   The agricultural sector in Bali has existed for a long time and is used as the livelihood of the majority of the population, this indicates that the agricultural sector is also important to be optimized so that it continues to contribute to boosting the economy in Bali.

In Indonesian:   Sektor pertanian di bali sudah ada sejak dahulu dan dijadikan mata pencaharian sebagian besar penduduk, hal ini mencirikan bahwa sektor pertanian juga penting untuk di optimalkan agar tetap berkontribusi dalam mendongkrak perekonomian di bali.

In Balinese:   Sawireh akeh berita hoax sane beredar ring masyarakat sane mabaos yening anak lanang nyentana pastika hidup nyane nenten je bagia ring umah sane istri, sawireh keluarga sane istri wantah dot tekening keturunan lanang.

In English:   When the wife's parents already have sons or grandchildren.

In Indonesian:   Sang suami yang sudah berstatus sebagai pradana tidak akan dianggap di keluarga istrinya.

In Balinese:   Sawireh akeh berita hoax sane beredar ring masyarakat sane mabaos yening anak lanang nyentana pastika hidup nyane nenten je bagia ring umah sane istri, sawireh keluarga sane istri wantah dot tekening keturunan lanang.

In English:   When the wife's parents already have sons or grandchildren.

In Indonesian:   Sang suami yang sudah berstatus sebagai pradana tidak akan dianggap di keluarga istrinya.

In Balinese:   Sawireh mabukti Pan Balang Tamak ngedasin tain cicinge, jero bendesa adat lantas nitahang kramane munduhang pipisne apang mapupul Rp 2 yuta.

In English:  

In Indonesian:   Jero Bendesa Adat kemudian memerintahkan perangkat dan warganya untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 2 juta.

In Balinese:   Kramane ane ningalin Pan Balang Tamak ngajeng jaja iwele ento uwek uwek ngutah sawireh ngaden ngajeng tain cicing. “Peh, cai uwek-uwek nepukin tain cicing.

In English:  

In Indonesian:   Kalian kok takut anjing.

In Balinese:   Akeh hotel, villa, homestay sane tutup sawireh sepi nenten wenten ada turis.

In English:   Many hotels, villas, and homestays are closed because there are no tourists coming.

In Indonesian:   Banyak hotel, villa, dan homestay yang tutup karena tidak ada wisatawan yang datang.

In Balinese:   Ia enu mineh-minehin sawireh tusing makita ngamah yuyu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh idup ebene mula di yehe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kedis Cangak malengok sawireh tusing ada ebe ane maekin dewekne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh sektor/widang pertanian meduwe daya tahan luwih becik Sakemaon sane wenten raris pikobet sane ngerauhin ring widang pertanian, inggih punika silih sinunggil mereren nyane saking hotel utawi restoran matumbasan sayur utawi buah, sapunika taler nenten wenten nyane ekspor sayur lan buah nike mawinan akeh nemu pikobet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wus punika, pemerintah prasida ngaryanin aplikasi sane anggen genah UMKM memasarkan produk unggulannyane, sawireh sami sampun ring genggaman.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh ring Bali wenten makudang-kudang tongos wisata sane kanggen mendongkrak perekonomian ring Bali.

In English:   Efforts that can be made to improve the economy in Bali in my opinion can be by:

1.

In Indonesian:   upaya-upaya yang dapat di lakukan untuk meningkatkan perekonomian di bali menurut saya bisa dengan cara:

1.

In Balinese:   Tan sida malih nyingakin petenge

Sane sampun sue mameluk dewek Bungane makejang layu Kaampehang angin Nyalempoh nongos di tanah Pelih tindak payu pejah Tan sah ngindeng sai-sai Sawireh iraga pada-pada mayuda Mangda gelis ipun magingsir Ne madan sasab merana Upayane patut gisi Saling tulung Saling abih Sinah becik Jagate degdeg landuh

Kerta raharja mawali

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kemantenan rauh grubug agung covid -19 utawi virus corona sane rauh saking wuhan cina, nike ngranayang para tamiu budal sawireh jejeh.

In English:   The emergence of a large co19 virus or corona virus immediately after the Chinese witch, allows pilgrims to follow.

In Indonesian:   Munculnya virus covid 19 besar atau virus korona segera setelah penyihir Cina, memungkinkan para peziarah untuk mengikuti.

In Balinese:   Pemerintah marencana nargetang duang yuta vaksinasi sabilang wai di bulan agustus
 Unduke ento liu anake takut lakar mevaksin ulian liu berita ane maideh di masyarakat sawireh ade liu anak ne sakit tur ade ane mati ,tiang mase sing nawang beritane ento beneh apa hoax .

In English:  

In Indonesian:   Pemerintah berencana menargetkan 2 juta vaksinasi perhari di bulan agustus

Mendengar hal itu kebanyakan masyarakat takut akan di vaksin karena banyaknya berita yang beredar di masyarakat bahwa ada banyak oranh yang sakit bahkan meninggal dunia saya juga tidak tau berita itu benar adanya atau hanya hoax yang beredar

..

In Balinese:   Ento makrana kayang jani layah lelipine masepak, lan don ambenganne suci sawireh don ambenganne kena tirta amertha.

In English:  

In Indonesian:   Seusai mandi, para naga mendapati tirta amertha tidak ada lagi di atas daun ilalang.

In Balinese:   I Gajah makenyem di tengah atine sawireh nyidang manes-manesin Sang Mong.

In English:  

In Indonesian:   “Hai, manusia,” gertak harimau. “Apakah kau manusia yang telah membinasakan banyak harimau?

In Balinese:   Contonyane sakadi titiang sampun sayan kapah polih madolan sawireh daweg kawentenan virus corona sampun wenten awig awig madolan saking guru wisesa lan sampun kasiarang olih Klian Adat ring Desa Pakraman Tinggarsari mangda madolan saking galah 08.00 semeng ngantos ngerauhin galah 18.00 sanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh wenten pandemic covid-19 para janane ten kadadosang makarya, punika himbauan saking pemerintah.

In English:  

In Indonesian: