Sawireh

swier;
  • since
  • because
  • as
Media
sawireh
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Iraga pinaka pemimpin patut setata ngilangang pikobet para wargane, sawireh makejang carike misi lelintah.
As a leader, we should alleaviate the problems of our people, for each paddy field has its own leech.

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Ida Sang Prabhu raris matemuang Ida Raden Dewi teken I Cupak sawireh I Benaru suba mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   B: Ento sawireh soroh ye ne karusak antuk I manusa.

In English:   Cutting trees indiscrimately.

In Indonesian:   Menebang pohon semaunya.

In Balinese:   Sawireh keto, Idurma kapiara, olih Irajapala,kanti matuuh dasa tiban.

In English:   Dadine, I Durma tusing kuangan pangan kinum muah satata mapanganggo bungah.

In Indonesian:  

In Balinese:   Demen kenehne lakar ngamah biu nasak, laut ia masaut enggal, " Aguh Sang Lutung, yen keto apa kaden melahne, nanging kenken kema, sawireh pondoke ento joh, tukad cengcenge linggah, buina keweh pesan ngliwat".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makelo-kelo I Kekua gedeg sawireh I Lutung tusing satunit teken janji.

In English:  

In Indonesian:   Ini aku menemukan tempat yang baik disana di Barat Sungai ada ponsok, itu pondok Kakek Perodong.

In Balinese:   Teked jumah dane dukuh ngaukin pianaknyane Luh Ayu Kantrungan, tur tundene ngae basa, sawireh lakar nampah I Kakua, anggon lawar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kenehne, anak ane kelihan ento sinah nawang, sawireh suba liu mamaca buku.

In English:  

In Indonesian: