UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Bali Matangi anggen Pariwisata Digital Berbasis NFT

From BASAbaliWiki
5351419.jpg
0
Vote
Title
Bali Matangi anggen Pariwisata Digital Berbasis NFT
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  -
  Year
  Photo Credit/Source
  freepik.com
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Kepeng.io
  Location


  Ni Luh Arta Suciati

  29 months ago
  Votes 0++
  Topik yang diulas sangat sesuai dengan keadaan Bali saat ini, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang... good luck

  Ananda98

  29 months ago
  Votes 0++
  Topik yang menarik, namun, menurut saya, topik yang diberikan, bisa menjadi peluang bagi swasta, karena NFT belum banyak digarap di Indonesia

  Yogasudharma

  29 months ago
  Votes 0++
  Topik yang sangat menarik, sesuai dengan kondisi trend dunia saat ini

  Krisna dewantara

  29 months ago
  Votes 0++
  Karyane ne luung gati, tiang cumpu teken ide kreatif ne. Nyen ne sing nawang, yen suba ngortang Bali sing joh-joh ling pariwisatane. Iraga jak makejang bareng ngenehang pariwisata ne cara engken lakar jalanang lan ngolahne cara kenken. Diastun pandemi coronane ngaenang dampak ka sektor pariwisatane kewala sektore ne tetep dadi primadona lan jalan pangupa jiwa anak Bali. Dumadak Baline nyidang bangkit sakabedik disuude pandemine ne. Mogi-mogi idene ne maan perhatian teken pemerintahe.

  Tejawijaya

  29 months ago
  Votes 0++
  Om Swastyastu, ide karyane niki becik pisan, krana ngicen solusi prakara utama bagi turis inggih punika keamanan tur aluhang akses informasi. Dumogi pemerintah prasida ngelaksanayang adaptasi teknologi Non Fungible Token (NFT) niki antuk modernisasi lan matangi-ne pariwisata ring Bali. Matur Suksema. Om Santhi, Santhi, Santhi Om.

  Gungariska

  29 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan nikiiii

  Dendy Ananda

  28 months ago
  Votes 0++
  Topik yang sungguh luar biasa, informasi seputar ekonomi digital yang sangat awam untuk masyarakat bisa diketahui secara singkat dan jelas

  Agung Udayana

  28 months ago
  Votes 0++
  Sangat keren!

  Bintang Maheswari

  28 months ago
  Votes 0++
  Keren banget, good luck 👍
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

  In English

  The Covid-19 pandemic that has hit almost the entire world, including Bali, has had a significant impact, especially on the tourism sector, which is the mainline in the Balinese economy. This is supported by a decrease in the number of tourists to Bali in 2020 by 82.96%, which causes the tourism industry managers to be unable to develop the tourism business line that is being built.

  However, this should not dampen the enthusiasm of various components of Balinese society in generating Bali tourism. One alternative that can be done is the adaptation of the tourism industry to the technology that is currently being discussed, the Non-Fungible Token (NFT). NFT exists as a representation of individual or group assets or ownership that has unique, non-exchangeable, and valuable properties. This technology adaptation is expected to be an answer to tourist concerns, security and convenience. The workings of the tourism business model with the NFT platform are almost similar to the voucher system in the tourism industry. However, to ensure the security and convenience of users, this platform will be supported by blockchain technology. Blockchain is expected to be able to provide a sense of security thanks to the concept of decentralization which requires validation from various parties who become the blockchain server itself. The government especially Bali Government Tourism Office can act as a validator for tourism industry managers (lodging, accommodation, culinary, etc.) who are committed to building a digital-based Bali tourism ecosystem. For tourists, this NFT can be purchased as a coupon that can be purchased and exchanged at a time frame determined by the tourism industry manager.

  It is time we move together to restore the glory of Bali tourism by familiarizing ourselves with technology. Of course, it's not just about government policy, but me, you and all of us!

  In Balinese

  Gering agung Covid-19 sane panglahlah tambis gumine makasami rumasuk Bali ngicenin asil sane ageng, pamekas ring paletan pariwisata sane dados dwara sane mautama ring perekonomian Bali. Raos puniki kasokong olih pangindarat akeh wisatawan sane lunga ke Bali ring warsa 2020 saakeh 82,96 sane ngawinang industri pariwisata nenten mrasidayang nglimbakang bisnis pariwisatanyane. Sakemaon, kasus puniki tenten sepatutnyane nyurudang manah sajebag parajana ring Bali antuk nangiang pariwisata Bali. Silih sinunggil alternatif sane dados kalaksanayang inngih punika adaptasi industri pariwisata olih teknologi sane mangkin rame karaosang, Non Fungible Token NFT . NFT wenten anggen kasturiang majeng ring aset padruwenang pereragaan utawi kelompok sane madue abah unik, nenten prasida matukar, lan wenten nilainyane. Adaptasi ring teknologi puniki pangacepnyane dados sekadi pensaur ring rasa bungeng antuk wisatawan mangkin, sekadi aman lan aluh. Model bisnis ring pariwisata nganggen platform NFT puniki tambis mirip sareng sistem voucher ring industri pariwisata. Nanging, mangda keamanan lan pengangge sane aluh, platform puniki jagi kadukung olih teknologi blockchain. Blockchain kaaptiang dados ngicenin rasa aman antuk konsep desentralisasi sane saratang majeng ring makudang pihak sane dados blockchain punika. Pemerintah pamekas ring Dinas Pariwisata banget kaaptiang dados validator ring pengelola industri pariwisata sekadi pesanggrahan, akomodasi, kuliner, lan sane tiosan sane madue komitmen antuk ngawangun ekosistem pariwisata Bali madasar digital. Majeng ring wisatawan, NFT puniki dados katumbas sekadi kupon sane dados katukar utawi kaadol malih ring embad galah sane sampun katentuang olih pengelola industri pariwisata. Sampun dawegnyane iraga sareng-sareng antuk ngawaliang kejayaan pariwisata Bali antuk leketing angga ring teknologi. Sawireh niki nenten ja malarapan antuk kebijakan pemerintah, k maon tiang, ragane, lan iraga sareng sami

  In Indonesian

  Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia termasuk Bali memberikan dampak yang cukup signifikan, khususnya pada sektor pariwisata yang menjadi lini utama dalam perekonomian Bali. Hal ini didukung dengan penurunan jumlah wisatawan ke Bali pada tahun 2020 sebesar 82,96% yang menyebabkan pengelola industry pariwisata tidak dapat melakukan pengembangan pada lini bisnis pariwisata yang sedang dibangun.

  Namun, hal ini tak semestinya menyurutkan semangat berbagai komponen masyarakat Bali dalam membangkitkan pariwisata Bali. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah adaptasi industri pariwisata dengan teknologi yang kini tengah ramai diperbincangkan, Non Fungible Token (NFT). NFT hadir sebagai representasi atas aset atau kepemilikan individu maupun kelompok yang memiliki sifat unik, tidak dapat ditukarkan, dan bernilai. Adaptasi teknologi ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas keresahan wisatawan yakni, keamanan dan kemudahan. Cara kerja model bisnis pariwisata dengan platform NFT ini hampir mirip dengan sistem voucher pada industri pariwisata. Hanya saja, untuk menjamin keamanan dan kemudahan pengguna, platform ini nantinya akan didukung oleh teknologi blockchain. Blockchain diharapkan mampu memberikan rasa aman berkat konsep desentralisasi yang memerlukan validasi dari berbagai pihak yang menjadi server blockchain itu sendiri. Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dapat berperan sebagai validator bagi pengelola industri pariwisata (penginapan, akomodasi, kuliner, dan lainnya) yang memiliki komitmen untuk membangun ekosistem pariwisata Bali berbasis digital. Bagi wisatawan, NFT ini dapat dibeli sebagai kupon yang dapat dibeli dan ditukar pada rentang waktu yang telah ditentukan oleh pengelola industri pariwisata.

  Sudah saatnya kita bergerak bersama untuk mengembalikan kejayaan pariwisata Bali dengan mengakrabkan diri pada teknologi. Tentu saja, ini bukan hanya tentang kebijakan pemerintah, tapi aku, kamu, dan kita semua!