Raos

From BASAbaliWiki
r eWÿ s/
Root
-
Definitions
 • words, talk, speech en
 • kata, bicara id
Translation in English
words
Translation in Indonesian
kata; omong; bicara
Synonyms
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  pete
  Andap
  raos
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Buka becicane ujanan raos memene teken panakne, ane tusing seleg masuk.
  English
  Like a shama bird caught under a downpour, mother scolds her child who like to skip school.
  Indonesian
  Seperti murai kehujanan bicara si Ibu pada anaknya yang tidak rajin sekolah.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Nanging indiké puniki nénten ja wantah indik kekerasan biasa, sakéwanten sampun nglintangin wates-watesnyané tur ngranjing ring tindak kriminal, santukan sang sané ngamargiang kekerasan punika nénten wantah kasar nganggén raos kémanten, sakéwanten taler nganggén kekerasan fisik majeng ring sang sané katibenin kekerasan punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya
  Balinese
  Manut raos Sunada majeng ring Bisnis, Buda pinanggal duang dasa kalih, sasih nem, Warsa duang tali duang dasa kalih.
  English
  Based on these problems, the Government or prospective Bali Provincial Government must really pay attention to the problem of Land Conversion by ensuring the welfare of farmers, for example: 1.
  Indonesian
  Itu akibat dari Alih Fungsi Lahan yang terjadi setiap tahun".
  Government Alih Fungsi Lahan Pertanian
  Balinese
  Raos baas mangda Ida Anake Agung ngambil istri malih kalih.
  English
  -
  Indonesian
  Dari hasil terawangannya mengatakan bahwa agar Sang Raja mempersunting dua orang istri lagi.
  Folktale Anak Agung Mesir
  Balinese
  Inget I Pucangan teken raos Ida Bhatari Tolangkir dugas mapupul di Gunung Batur ane lakar maang wewidangan di Badung.
  English
  This spear is called Lelemon, it has great authority.
  Indonesian
  Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Raos puniki kasokong olih pangindarat akeh wisatawan sane lunga ke Bali ring warsa 2020 saakeh 82,96% sane ngawinang industri pariwisata nenten mrasidayang nglimbakang bisnis pariwisatanyane.
  English
  This is supported by a decrease in the number of tourists to Bali in 2020 by 82.96%, which causes the tourism industry managers to be unable to develop the tourism business line that is being built.
  Indonesian
  Hal ini didukung dengan penurunan jumlah wisatawan ke Bali pada tahun 2020 sebesar 82,96% yang menyebabkan pengelola industry pariwisata tidak dapat melakukan pengembangan pada lini bisnis pariwisata yang sedang dibangun.
  Government Bali Matangi anggen Pariwisata Digital Berbasis NFT
  Balinese
  Mulihang ragan ceninge, gedeang bayune, da sedih buka keto,” keto raos anak istri lingsir ngetisin kenehne Ni Luh Made Wali.
  English
  -
  Indonesian
  Semuanya bersorak sorai mengatakan Ni Luh Made wali menjual olahan daging manusia.
  Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
  Balinese
  Ento ada ja payuk panyukutan di paon, kema ja anggon!” keto raos pisaganne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Beno
  Balinese
  Ningeh raos I Gancang buka keto, laut masaut adinne I Gancing.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
  Balinese
  I Belog dot pesan nglemesin Luh Sari nanging ia tusing bani mesuang raos.
  English
  -
  Indonesian
  I Belog sangat ingin merayu Luh Sari namun ia tidak berani bersuara.
  Folktale Belog Magandong
  Balinese
  Bullying utawi perundungan inggih punika parilaksana sane antuk jatma,nyungkanin jatma antuk raos utawi parilaksana miwah sane tiosan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bullying Ring Sekolah
  Balinese
  Yan kola tusing maan metanding ngajak I Benaru jengah kola, Adi. ” I Grantang laut ngomong uli tengah goane teken I Cupak. “Beli tegarang entungan tali bune ka goane! “Disubane ada raos adine buka keto laut I Cupak ngentungan taline ento.
  English
  -
  Indonesian
  Aku akan mengantar beliau ke istan".
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Mangdane pikobet nenten ageng kawentenannyane turmaning viral ring media sosial wau katanggepin olih pemerintah.Titiang ngaptiang mangda pemerintah utawi sang angwerat stata urati teken raos kramane mangda prasida kabligbagan tur prasida karerehin pamargi pinih becik mangda gumine sayan ngabecikang.
  English
  The government should be able to optimize public transportation programs such as Teman Bus or Trans Sarbagita Bus which can be used especially for student or workers, and try to increasing bus routes and build more bus stop facilities.
  Indonesian
  Hal ini dapat membuat kota Denpasar semakin sesak untuk bernapas.
  Government DENPASAR SAYAN KOSEKAN
  Balinese
  Ane tusing demen nglantangang wicara pepesan ngomong, “Raos anak luh kone bakat sangetang”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
  Balinese
  Apa ane anggon wake ngilangang basang layah sajaba iba amah wake?”

  I Jaran nyaurin, “Wake tusing liu raos, yan suba dane Dukuh Janggaran ngelugrain, wake ngisinin pangadih ibane.”

  Mara keto raos I Jarane, I Macan nyujur linggih dane Dukuh Janggaran.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Dukuh Janggaran
  Balinese
  Ring cakepan BASABali Wiki wenten nerangang indik makudang-kudang unteng raos sane presida ngewantu para jana mangda sauninge.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Mendorong Partisipasi Mengenai Isu-isu Sipil Melalui BASABali Wiki
  Balinese
  Titiang taler nenten malih mangetang raos pakrimik pisagane sane dumun-dumun.
  English
  -
  Indonesian
  Besok paginya saya dan anak saya diantar membawa banyak barang ke rumah masa kecil saya menggunakan motor.
  Covid Foto-Ulian Virus Corona Tiang Luntang-Lantung Buka Cicing Berung-Made Damar
  Balinese
  Anak sanè nyebarang informasi hoax punika sampun katangkep, nenten ja lian tatujonnyanè ngusakang tur ngaè resah masyarakat. "Samian jagi becik kemanten, sampunang panik saki wanten tetep waspasa" raos Pak Polisi.
  English
  -
  Indonesian
  Beberapa oknum yang sudah menyebar informasi hoax itu sudah ditangkap, tidak lain tujuannya untuk merusak dan meresahkan masyarakat. "Semua akan baik - baik saja, jangan panik dan tetap waspada." Kata Pak Polisi.
  Womens Spirit HOAX NGAWINANG UWUG
  Balinese
  Yening wenten raos sane nenten manut ring manah titiang nunas geng rena sinampura.
  English
  -
  Indonesian
  Yang terhormat Bapak/Ibu dewan juri serta saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai.
  Government INFRASTRUKTUR RING BALI
  Balinese
  Samian jagi becik kemanten, sampunang panik jagi wanten tetep waspada raos Pak Polisi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Hoax' ngenenin wenten isu tsunami
  Balinese
  Kacrita jani Ida Raden Mantri ring Daha, nuju peteng ida malinggih di bale kambange di taman, lantas ida mireng raos ngambara. “Cening, Cening Mantri Daha, jani suba teka karman Ceninge, kema jani Cening luas ngaba prau takon-takonang karman Ceninge.
  English
  -
  Indonesian
  Kemudian Ni Limbur ditikam dengan daun alang-alang dan dipotong-potong mayatnya, lalu dilemparkan ke dalam jurang.
  Folktale I Dempu Awang
  Balinese
  Masaut I Samong, “Nah yen keto ja raos ibane Kelesih yen tuara sida baan iba kai tusing bakal ngenkenang iba.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Klesih
  Balinese
  Selected Group exhibitions

  2018 NU-Abstract at Langgeng Art Foundation, Jogjakarta 2018 B to B #2, Komaneka Gallery, Ubud Bali 2018 at Gedung DPR/MPR RI, Kemayoran Jakarta 2017 ColourFul at Hadiprana Gallery, Jakarta. 2017 AtUH Art the Universal Habit by Militant Arts, Santrian Gallery Sanur Bali

  2017 B to B at Raos Gallery, Kota Batu.
  English
  Solo exhibitions 2018 A Land to Remember.
  Indonesian
  I Putu Sudiana alias Bonuz adalah perupa kelahiran Nusa Penida, Klungkung, Bali, 30 Desember 1972.
  Biography of I Putu Sudiana Bpnuz
  Balinese
  Mun sing, cang kal magedi, lek pasajane atin cange, pang san cang mati, nyak kija ditu?”

  Lantas masaut memene, “Nah keto ja raos I Dewa, ento ajin I Dewane Bhatara Surya, malinggih di tanggun langite barak-barak ne kangin.”

  Masaut pianakne, “Nah lamun keto, bekelin icang ketipat taluh abesik, teken taluh ba siap abungkul, jumah suba meme, icang kema luas ngalih bapan icange sung ja makelo icang teka.” Keto tembaanga baan memene pangelingina, “Da I Dewa kema, anak joh dija kaden gumine, seda I Dewa di jalan-jalan, dija alih meme?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Mun sing, cang kal magedi, lek pasajane atin cange, pang san cang mati, nyak kija ditu?”

  Lantas masaut memene, “Nah keto ja raos I Dewa, ento ajin I Dewane Bhatara Surya, malinggih di tanggun langite barak-barak ne kangin.”

  Masaut pianakne, “Nah lamun keto, bekelin icang ketipat taluh abesik, teken taluh ba siap abungkul, jumah suba meme, icang kema luas ngalih bapan icange sung ja makelo icang teka.” Keto tembaanga baan memene pangelingina, “Da I Dewa kema, anak joh dija kaden gumine, seda I Dewa di jalan-jalan, dija alih meme?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Yening wenten raos sane nenten manut ring kayun para pamilet titiang nunas geng rena sinampura.
  English
  -
  Indonesian
  Yang saya hormati para dewan juri serta saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai.
  Government Infrastruktur Jalan Cecah
  Balinese
  Luu organik punika, yening jagi kaolah malih, nika dados lemekan wiadin pupuk ring raos mangkine.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Jagat leteh krana luu
  Balinese
  Ring aab jagat sakadi mangkin kawentenan krisis moral sampun nenten dados iraga sareng sami pungkiri.Krisis moral puniki nenten wantah wenten ring kabupaten Bangli manten,puniki sampun wenten ring kahuripan krama Bali lan saluiring krama Indonesiane.Cihna kawentenan krisis moral puniki prasida kacingak ring alit-alite sane akeh sampun uning mabaos sane nenten patut baosang.malaksana sane nenten patut laksanayang.Ring yowanane akeh sane seneng mamunyah,matato,matindik, maparilaksana kaon,ngraos sane nenten becik,mabusana kebarat baratan,nenten mirengang raos anak tiosan, miwah selanturnyane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KRISI MORAL
  Balinese
  Wenten Dokter sane memeriksa keadaan tiyange lan reraman tiyange setata setia nongosin tyang.Tityang pingsan krana terlalu kepikiran, raos dokternyane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kenangan di Kalbu
  Balinese
  Raos Dokternyane. "Sampun wenten obatnyane dok? ", pitaken tityang semakin penasaran. "Durung dik, nanging Virus HIV puniki dados diperlambat sareng mengkonsumsi rejimen anti-retroviral (ARV) untuk memperlambat bertambah parahnya penyakit nika serta mencegah infeksi sekunder lan komplikasi. "Pasaur dokter ne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kenangan di Kalbu
  Balinese
  Kenawan inggih punika lian raos saking "kanan".
  English
  Kenawan is another name for "right".
  Indonesian
  Kenawan adalah nama lain dari "kanan".
  VisualArt Kenawan
  Balinese
  Silih sinunggil nyarengin trend nglimbakang gatra sane nenten patut utawi berita hoax, parilaksana kaon akehan kabaos patut ring yowanane mangkin, raos nenten becik akeh pisan kaucapang ring media sosial, lan parilaksana hidup konsumtif krana trend barang sane viral ring media sosial katumbas ring aplikasi belanja online Dampak ring sajeroning oarilaksana punika ngranayang para yowana ne mangkin sampun keni hedonisme lan kauripan sane nenten wenten bates.
  English
  -
  Indonesian
  Hari ini, izinkan saya mempersembahkan orasi yang berjudul “Kurangnya Pendidikan Karakter Para Remaja Bali di Zaman Sekarang”.
  Government Kirangnyane Pendidikan Karakter Para Yowana ring Aab sakadi Mangkin
  Balinese
  Ring aab jagat sakadi mangkin kawentenan krisis moral sampun nenten dados iraga sareng sami pungkiri.Krisis moral puniki nenten wantah wenten ring kabupaten Bangli manten,puniki sampun wenten ring kahuripan krama Bali lan saluiring krama Indonesiane.Cihna kawentenan krisis moral puniki prasida kacingak ring alit-alite sane akeh sampun uning mabaos sane nenten patut baosang.malaksana sane nenten patut laksanayang.Ring yowanane akeh sane seneng mamunyah,matato,matindik, maparilaksana kaon,ngraos sane nenten becik,mabusana kebarat baratan,nenten mirengang raos anak tiosan, miwah selanturnyane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Krisis Moral
  Balinese
  Eda raos dogen ngaku lakar rela berkorban, nanging ingetang ngebuktiang nah!
  English
  Don't just say that you are willing to sacrifice, but remember to prove it!
  Indonesian
  Jangan omongan saja bilang rela berkorban, tapi ingat buktikan ya!
  VisualArt Laksana Dewi Uma
  Balinese
  Tan bina sakadi raos anake lingsir, buka naar tabiane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto - Lalah Tabia - Ni Putu Novsa Dewi
  Balinese
  ajakin semeton” sane seneng main bola voli ngerawat malih lapangne nike lan nunas donatur anggen numbas net lan jaring nike

  Inggih ,asapunike aturang titiang ,yening wenten raos sane ten manut ring manah titiang nunas sinampura, tiang sineb antuk parama santhi

  “ Om Santhi Santhi Santhi Om”
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lapangan Bola Voli
  Balinese
  Makejang raos caine ento mayain icang lan panjak-panjak icange,” sabda Sang Prabu. “Ampura Gusti Prabu,” saut i lelipi. “Tiang meken mati.
  English
  -
  Indonesian
  Oleh karena itu ia bertanya kepada ular yang terkapar itu dari jarak jauh. “Kamu adalah musuhku.
  Folktale Lelipi Ngandong Godogan
  Balinese
  Sampah wiadin luu punika wenten suang soroh,inggih punika luu organik miwah luu anorganik, luu organik inggih punika luwu sakeng entik-entikan sane merupa don-donan miwah sane lianan sampah organik yening jagi keolah malih nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkine.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Lingkungan Sane Bersih Pacang Bebas Saking Sampah Plastik
  Balinese
  Yen tuturang raos kutang-kutang, masesuluh saking pamargin nagara selat jeladi, dawege kapertama geringe wawu ngrisebin, umpami sajebag Bali bilih-bilih sajebag Indonesia ka-lockdown total ngantos abulan utawi lebih, tur pemerintah ngicenin wantuan soang-soang kuren umpami 5-10 yuta anggen negepin sapulah-palih sane kabuatang abulan, minab makehan pacang ngiringang parilaksanane punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersatu Padu Usaikan Pandemi
  Balinese
  Yen ade jadma Baline pelih, pelihne tuah abedik, suba cara ngedegin teroris, sekancan raos jelek pesu.
  English
  -
  Indonesian
  Tetapi sedikit berbeda dengan berita yang ada di sosial media.
  Literature Jangan galak di kandang sendiri
  Balinese
  Manurut raos penglinsir sane dumun jenek ring wewidangan desa puniki,duke riih wanta genah matetanduran sane nyabrah dina yening sampun usan metajuk (matetanduran) mewali kapendungan nyane soang-soang.Kasuwen-suwen sowang-sowang jatma ngawit makarya pondok utwai paiketan pedunungati.Ngawit saking daiketan puniki raris ngerincikang dados paiketan punika mabuat disan mangdane wenten ngayomin sasaking guru wisesa.Duaning asapunika kawentenan banjare masikian sareng pemerintahan.Sane wenten ring mendoyo danging tukad dumun kajajah olih belanda.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kapurwan Desa Pohsanten
  Balinese
  Sutasasana, inggih punika anak alit sane kantun mayusa limang warsa patut kaupapira sakadi raja, saptangwarsa ritatkala mayusa pitung warsa patut kaajahin nuut raos, sapuluhing tahun inggih punika anak alit patut kaajahin ngwacen, sodasawarsa inggih punika enem welas warsa patut kadadosang sakadi prakanti saha mangda alon-alon nyihnayang kaiwangannyane, wus putra suputra inggih punika yening sampun madue anak alit patut kacingakin manten taler ngicenin imba anggen paplajahan.
  English
  -
  Indonesian
  Pada saat dalam kandungan Abimanyu pun telah mendapatkan pendidikan prenatal dari ayahnya, Arjuna.
  Literature Laksana Para Yowana miwah Rusaknyane Negara: Nlatarang Tetuek Utama Mosala Parwa
  Balinese
  Rahwana maosang indik sasana prawira wantah mintonin kawisesan, nenten ja akeh ngamedalang raos sakadi laksana Kumbakarna iwawu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Melanin Negara sakadi Pamargin Kumbakarna
  Balinese
  Keto raos Timpal-timpal ne ken kadek.Nangging i kadek tusing ningehang pisan raos uli timpal-timpal ne sane sube mengejek/ngebully.sakewale ejekan niki dijadikan motivasi anggen ne semangat melajah , lan jani kadek sube dueg.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Metilesang dewek
  Balinese
  Keto raos Timpal-timpal ne ken kadek.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pegatin yusa
  Balinese
  Raos e punika jeg beneh sajan, nah yen kene unduke kenken sapatutne iraga jani?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Petani Milenial Bali
  Balinese
  Wantah kadi asapunika curhatan titiang, yen wenten raos titiang sane iwang, titiang nunas sinampura, duaning titiang wawu malajah
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Lulusan Jalur Corona
  Balinese
  Lantas nyeritin reramane, “ Bapa, wenten bojog ring krangkenge”, keto raos Ni Ayu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Lutung Teken Kakua Mamaling Isen
  Balinese
  Ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang,sekadi sane sampun iraga sauninga sampah utawi luu punika kaepah dados kalih inggih punika: Kapertama luu Organik,inggih punika luu saking entik entikan sane marupa don donan,carang kayu,miwah woh wohan.Tain buron sekadi sampi,kambing miwah sane lianan,nika ngranjing ring luu organik.Luu organik punika yening jagi kaolah malih,nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkinne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Luu Ngwetuang Byuta
  Balinese
  Semeton warga Mengwi yang saya hormati, Asapunika, sareng sampun jangkep ring wanci sane becik, mangkin tiang jagi medar raos ring semeton sami, ngeninin masalah sampah sane mangkin sampun dados masalah agung ring Mengwi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Masalah Sampah Di Mengwi
  Balinese
  Semeton warga Mengwi yang saya hormati, Asapunika, sareng sampun jangkep ring wanci sane becik, mangkin tiang jagi medar raos ring semeton sami, ngeninin masalah sampah sane mangkin sampun dados masalah agung ring Mengwi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Masalah Sampah di daerah Mengwi
  Balinese
  Raos lian upacara puniki inggih punika Ngeraja Singha majeng ring anak lanang, lan Ngeraja Sewala mantuka anak istri.
  English
  Another name for this ceremony is Ngeraja Singha for boys and Ngeraja Sewala for girls.
  Indonesian
  Nama lain untuk upacara ini adalah Ngêraja Singha untuk anak laki-laki dan Ngêraja Sewala untuk anak perempuan.
  Holiday or Ceremony Menek Kelih
  Balinese
  Nanging sayan sue Pulo Baline sane resik tur asri prasida magentos dadi Pulo sane dados usak ulian mis lan pawangunan tanpa ijin saking pemerintah.Pikobet sane akeh indik mis lan pawangunan sane patut uratiang olih pamerintah ring Bali.Nenten wantah lingkungan kemanten nanging krama Baline taler keni pinungkan,akeh penyakit-penyakit sane ngendag krana lingkungan sane sampun cemer.Ento sane ngranayang calon pangamong jagat ring Bali sepatutnyane nglaksanayan parilaksana sane sujati nenten ja mantah raos manten.Antuk pikobet sane wenten ring ajeng punika indik mis lan pawangunan wenten solusi sane becik inggih punika pamerintah ring Bali patut ngatalang ijin pawangunan utawi IMB (ijin mendirikan bangunan) apang pawangunan sane kalaksanayang nenten elah aluh lan mis KA uratiang mangda nenten ngawinang lingkungan nyane cemer.Ring pikobet lan solusi punika iraga sepatutnyane milih calon pangamong jagat sane bertanggung jawab antuk ngamong jagat mangda prasida kaciptayang Pulo Bali sane hijau,resik,asri tur lestari.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pikobet Mis lan Pawangunan sane Elah Aluh
  Balinese
  Kema ka peken beliang icang be celeng, lakar basa, baas liunang, sambilang masi ngaukin brayane ajak mulih apang ada nulungin malebengan!” Memenne tusing liu raos laut majalan mayah anggehan tur mameken meli magenepan lakar anggona mebat-ebatan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
  Balinese
  Luwu organik punika, yening jagi kaolah malih, nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkine.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Ngelestarian pelemahan
  Balinese
  Yen nyai makeneh dadi nak muani bajang, maisi pinunas nyaine,” keto kone raos anake odah ento, lantas ilang.
  English
  By the time it is granted, Miss Daha Tua became a young fine gentleman, then he was very happy.
  Indonesian
  -
  Folktale NI DAHA TUA
  Balinese
  Inget ken raos Bapak Guru olah raga dugas SD, "Men Sana in Drakor Pore Sano" yeh pelih...
  English
  -
  Indonesian
  Tapi tak apalah, walaupun demikian, melihat anak senang hati pun ikut senang.
  Covid Nyakitang Awak, Nyegerang Keneh
  Balinese
  Manis kenyemne, luung ngelangenin raos ne, demen mepitulung ngicen soroh sane mewasta sembako.
  English
  However, when you get a place in government or become a leader, it's sad to be different, aka changing form.
  Indonesian
  Namun, ketika sudah mendapatkan tempat di pemerintahan atau menjadi pemimpin, miris seketika berbeda alias berubah wujud.
  VisualArt Nyuti Rupa
  Balinese
  Unteng upacara otonan puniki wantah ngelingang anake indike yusan ipun sampun negehang, ngawe patut ipun nincapang malih parisolah, pikenoh lan tereh raos sane becik.
  English
  The essence of an otonan ceremony is to remind someone that their age has increased and they should add more good deeds, thoughts and words.
  Indonesian
  Sebuah ‘wara’ mulai dari eka (satu) hingga dasa (sepuluh) adalah hitungan hari pasaran dalam kalender wuku.
  Holiday or Ceremony Otonan
  Balinese
  Luwu organik punika, yening jagi kaolah malih, nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkine.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PALEMAHAN WIADIN LINGKUNGAN
  Balinese
  Raos lianan kruna puniki inggih punika ngaben, mawit saking ‘abuin’, mateges ‘dadosang abu’.
  English
  Its synonym is ngaben, which comes from the word ‘abuin’ (to turn to ash).
  Indonesian
  Orang Bali memaknai upacara kematian sebagai awal kehidupan baru, di mana seseorang akan menerima akibat semua perbuatannya di dunia.
  Holiday or Ceremony Palebon (Ngaben)
  Balinese
  Yening wenten raos sane nenten manut ring manah titiang nunas geng rena sinampura.
  English
  -
  Indonesian
  Yang terhormat Bapak/Ibu dewan juri serta saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai.
  Government Pengaptin Sareng DPD Periode 2024
  Balinese
  Sekadi punika titiang nunas geng rena sinampura ring wenten raos titiang sane nenten manut ring manah.
  English
  I hereby apologize profusely, if any of my words do not match what the audience thinks.
  Indonesian
  dengan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya, jikalau ada tutur kata saya yang tidak sesuai dengan apa yang para hadirin pikirkan.
  Government SAYAN AKIDIK LAHAN CARIK RING BALI, SANE NGAWINANG SISTEM SUBAK RERED, PARIWISATA MAJU
  Balinese
  Ritatkala ningehang Raos Bali, napi sane wenten ring pikayunan Semeton sami?.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature BIINKEMBUNG : Bali Indah Berkesinambungan
  Balinese
  Luwu organik punika, yening jagi kaolah malih, nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkine.  Luwu anorganik, inggih punika luwu sane sakeng tan entik-entikan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Sampah lingkungan
  Balinese
  Pemerintah Bali harus seken ngidang ngae pasih Kuta kedas lan rame tamu melali ke pasih Kuta.inggih asapunika raos titiang antuk masalah sane konden terselesaikan uli pidan nganteg makejani.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Sampah pantai kuta
  Balinese
  Unduke ento kapireng, tur Ida resep ring raos cekceke, makrana Ida ica ngraga, lantas rabinne duka kasengguh ngedekin raganne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Aji Dharma
  Balinese
  Tata basa para panutur mantuka ring panutur sane siosan ritepengan ngawigunayang basa Bali nenten dados ngawag awag kaucapang.Satunggil raos sane pacang kamedalang kapikayunin rihin sekadi becik mangda manut ring galahe mababaosan,sapa sira sane kairing mabaos tur sapa sira sane dados daging babaosan.
  English
  Intercultural communication in communicating between speakers with one another, the speakers of Balinese are not careless in saying.
  Indonesian
  Komunikasi antar budaya dalam berkomunikasi antara penutur yang satu dengan yang lainnya, yaitu penutur bahasa Bali pun tidak sembarangan dalam mengucapkannya.
  Scholars Room Sor Singgih in Balinese Language Intercultural Communication Study
  Balinese
  Iraga taler sampun ngaksi kakobetan politik dunia ring Indonesia sane silih sinunggil kaawinang olih raos sane kalintang bebas tur tan ngangge tata susila rikala mawacana.
  English
  The Hindu scriptures, the Vedas, mandate a great deal about ethics which must be upheld especially in relation to the practice of communicating politics.
  Indonesian
  Kitab suci Hindu, Weda, mengamanatkan banyak hal tentang etika yang harus dijunjung tinggi terutama dalam kaitannya dengan praktik komunikasi politik.
  Scholars Room THE CONCEPT OF HINDU TEACHINGS IN POLITICAL COMMUNICATION ETHICS IN THE ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0
  Balinese
  Kepolisian Daerah Bali ngojarang bule sane mawasta Darja Tuschinski (28 tahun) sane telanjang utawi ten mabusana rikala berlangsungne pertunjukan tari Bali ring Puri Saraswati Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali kabaos kocap keni depresi ulian tusing ngelah pipis. "Orang asing DT kocap keni gangguan kejiwaan/depresi, (ulian) suba tusing ngelah pipis anggen ngoyong di Bali," raos Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Kombes.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tamiu duranegara nenten ngangge busana sane manut rikala ngrauhin objek wisata budaya.
  Balinese
  Raos cara janine hawa nafsu.
  English
  -
  Indonesian
  Bahasa kekinian disebut hawa nafsu.
  Folktale Tuma Teken Titih
  Balinese
  Sekadi mangkin liu anake sane percaya raos di sisi ne tusing nyandang gugu sampun ke gugu , ne sing patut tuturan sampun tuturange minap kadi buke anake tua ngorahang buka becicane ujanan ,nguci.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit ULIAN RAOS DI SISI DADI MEJAJAL
  Balinese
  irage dadii nak luh patut pisan ngelah pepineh sane dawe ,sampunang grasa grusu nampi raos anak di sisi ,sampunang ulian raos sane ten yakti ngaenang iraga merebat teken timpal , nyame, miwah sane lianan , sedurung iraga wenten polih bukti sane kuat,sampunang percaya teken orti utawi raos anake di sisi, irage dados anak luh patut ngaryaning pemargi sane becik .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit ULIAN RAOS DI SISI DADI MEJAJAL
  Balinese
  titiang jagi nuturang indik pengalam titiang pribadi sane polih anggen titiang sesuluh utawi peplajahan ring awak titiang.titang mekuli ring villa sane megenah ring wewidangan sanur, sareng bos sane medue villa sampun percaye sareng titiang antuk ngelola villa ragan ne,ring rahina redite wenten tamu sane chek-in ring villa nike ,titiang wenten timpal sane sareng mekarya sareng titiang ragan ne polih ring bagian reservasi,ngorahang tamu sane jagi lakar cek-in pacang rauh dinane mangkin .rikala tamune sampun rauh ngemang titiang informasi wenten kilangan barang sane bakte ne saking uli luar negri.santukan timpal titiang nike sane nyangre sepengrauhnyane,jeg bakat sube titiang percaye teken raos tamune mesadu teken titiang,titiang langsung nakonang care anak nuduh yening barang nike yakti ragane sane nyemak , padahal tamune ane engsap dije ye ngejang barang ne.tau taune dapetange barang ne wenten ring lemari kamar ne ,titiang merase pelih sampun nuduh ragane sane memaling barang tamu ,pamuput ne titiang ngidih pelih teken timpal titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit ULIAN RAOS DI SISI DADI MEJAJAL
  Balinese
  Luwu organik punika, yening jagi kaolah malih, nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkine.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Urati ring Luu plastik ngulati asri
  Balinese
  Manyama Braya inggih punika perpaduan ring konsep Tri Hita Karana ring unsur pawongan (nyaga hubungan sane becik sareng manusa),sane diterapkan teken tradisi lokal ,inggih punika Tat Twam Asi(aku adalah kamu,kamu adalah aku),lan Wasudawa Khutumbakam (Irage samian menyame ).Paras Paros Sarpanaya,Asah Asih Asuh (bersatu padu menghargai raos manusa sane len,saling ngingetang,tresna lan tolong menolong).
  English
  It further strengthens brotherhood because the culture in Bali places great importance on cooperation or mutual cooperation.
  Indonesian
  Bali juga terkenal karena keragaman budaya dan adat istiadat yang masih melekat pada setiap masyarakatnya.Masyarakat Bali juga memiliki sosialisasi yang tinggi dan didukung oleh perkembangan zaman, yaitu teknologi canggih dan globalisasi.Pengaruh tersebut sangat berpotensi untuk memperkenalkan dan mengembangkan budaya-budaya Bali dan keberagamaan yang masih kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia.Dalam menjaga dan merawat adat istiadat dan keberagamaan, masyarakat Bali merealisasikan beberapa budaya lokal yang masih relevan dan diterapkan dalam praktek kehidupan sosial sehari-harinya.
  Literature Jangan Lupakan Budaya Kita