UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Hoax' ngenenin wenten isu tsunami

From BASAbaliWiki
IMG 20210410 233646.jpg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
I Gede Aldi Saputra
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Om swastyastu. Iriki tiang jagi maparang indik satua lan pengalaman embo k tiange keni hoax. Rahajeng ngewacen. Daweg warsa san sampun lintang punika wenten gempa bumi sane SR new 4,9. Samian pati kaplug malaib pesu. Bayun embok tiang ngerudug, tan surut-surut krama ne sareng sami nunas ampura majeng ring Ida Sang Hyang Widhi. Idup...idup... makuuk-kuuk. Sampun sandikala, rame pesan kramane mabondong- bondong pesu ngabe alat-alat sane dados kebakte. Embok tiange bengong, lantas i meme ningeh orte yeh pasih suba nyansan nyat ento kone ngranayang lakar ada tsunami. Lantas panik pesan kramane make sami ketug-ketug bayune nerugtug. Laut mempen baju miwah barang san lianan. Makejang berorote pesu. Mai encolin ngalih bukit, tsunamin suba paek. Nah mai jani. tiang pesu lantas nyetater motor. Di duur motor sing suud - suud nyambat sarwa mantra, mangda gumine rahayu. Disuban neked ring bukit sane mawasta Batu Gundul liu pesan anake ngungsi, makejang jejeh teken isu tsunamin ento. Ada ane ngebatang tikeh tur sirep. Ada masan inguh naanang takut. Gelisang satua, suba kantos jam 5 semeng ten wenten napi-napi. Lantas teka bapak polisi sane makta informasi, ngorahang isu yeh pasih ane nyat lan lakar ada tsunami punika wantah ja informasi sane nenten patut utawi HOAX. Gempa ento tusing berpotensi tsunami. Anak sane nyebarang informasi hoax punika sampun katangkep, nenten ja lian tatujonnyan ngusakang tur nga resah kramane. Samian jagi becik kemanten, sampunang panik jagi wanten tetep waspada raos Pak Polisi. Disuban neked jumah, liu kramane kilangan. Ada kilangan emas, miwah ubu-ubuan. Ditu suba mekejang paling nguber tur ngalihin dusta. Mawinan gumin sepi ditu i dusta ngelancarang kitan mamaling. Dot teken kasugihan kanti nyemak arta gelah anak. Nika s olah sane nenten becik utawi nenten patut di tiru. Sesukat gempan ento, mangkin embok lan memen tiange suba waspada teken informasi hoax. Hoax inggih punika informasi san sujatin nenten patut, nanging mangda liu anak percaya. Yening wenten berita tawah-tawah mangda: ngecek dumun sapa sira narasumbernyane pang ten care memen tiange, sampunang gelis terprovokasi, stata waspada, sampunang enggal sajan percaya lan langsung nyebaran berita punika, lan ngerereh informasi san patut tur sampun wenten pertanggung jawabannyane. Wantah asapunika crita ring ajeng i wau. Dumogi akeh ngicen manfaat sane becik. Om Shanti Shanti Shanti Om

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )