UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Semeng

From BASAbaliWiki


s)m%
semeng
Root
semeng
Other forms of "semeng"
Definitions
  • morning (Mider) en
  • pagi (Mider) id
Translation in English
morning
Translation in Indonesian
pagi
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
heman
Sentences Example
Balinese
Guna: Jam kuda Ibu mulai madagang? Wayan: Tiang jam nem pesu. Jam nem semeng nika. Paling lambat jam pitu embuh saprapat tiang ampun..balik mulih.
English
Guna: What time do you start selling? Wayan: I go out at six o'clock. Six o'clock in the morning that is. At the latest ... at quarter to seven ... I am already back at home.
Indonesian
Guna: Jam berapa Ibu mulai berjualan? Wayan: Saya jam enam keluar. Jam enam pagi itu. Paling lambat jam tujuh kurang seperempat saya sudah..kembali pulang.
Balinese
Rahajeng semeng, ajak makejang!
English
Good morning, everyone!
Indonesian
Selamat pagi, semuanya!
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Rahajeng semeng, "Om Anobadrah Kretavo Wyantu Visvatah" dumogi pikayunan sane ening prasida rauh saking sakancan pangidering bhuana.
English
This is a serious problem that leaders must address in the future, enforcing the rules for tourism to Bali.
Indonesian
Itu menjadi masalah serius yang harus ditangani para pemimpin kedepannya, menegakkan aturan aturan berpariwisata ke bali.
Government "Be Kelih Kan? Nu Deen Demen Ngae Uyut"
Balinese
Nusa Penida inggih punika silih sinunggil genah wisata sane sampun kaloktah ngantos kadura Negara, nanging parindikan punika nenten kasarengin antuk akses margi sane becik.Ring wewidangan nusa penida akses margi kalintang cupek lan usak sane ngawinang macet.Akeh mobil lan montore antre ring sisin jalanne yening wenten silih sinunggil mobilne meneng ring sisin margine,rikala jagi meimpasan.Kemacetan sayan makeh rikala mobil-mobil sane muat wisatawan medal sakeng pelabuhan.Biasane kemacetan punika kepanggihin ritatkala semeng lan sanja,inggih punika ritatkala wisatawane rauh lan mantuk utawi budal.Saking pikobet punika,pangaptin titiang majeng ring para pemimpin bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangda nguratiang indik Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida mangdane nenten ngwutuang pikobet ring sajeroning pariwisata sane sampun mamargi becik ring Nusa Penida.
English
-
Indonesian
-
Government (Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida )
Balinese
Uli semeng makasanja ia ajaka dadua tusing marérén magaé, sajawaning dinuju madaarné.
English
-
Indonesian
-
Folktale Anak Ririh
Balinese
Nadaksara ia tangkejut sawireh ada ane nakonin. “Rahajeng semeng, Angsa Tua!
English
-
Indonesian
-
Folktale Angsa Tua di Telaga Rawit
Balinese
Nyabran semeng Ida makolem ring genah sane peteng dedet.
English
These days they have big ceremony, use this magic box there.
Indonesian
Saban siang Beliau menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang ditutup dengan gedek.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Semeng sampun kagecel, siang malih kaborehin antuk kotoran banteng kacampur gedubang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ayam Ijo Sambu
Balinese
Pinaka sisia galah rikala semeng marupa galah sane kalintang ruet, santukan ring galahé punika paplajahan ring sekolah kekawitin galah 07.30 semeng.
English
-
Indonesian
-
Government BUS METRO DEWATA DURUNG PRASIDA NEPASIN KEMACETAN RING KOTA DENPASAR
Balinese
Omswastiastu Rahajeng semeng????
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya ne Perundungan
Balinese
Tiang lunga ke jro rakan Tiang e Lan irike kari wenten tamu , tamu Nike marerepan drike lan semeng nyane ragane sampun ngewedang , lan pas tengaine Tiang sareng Ninik Lan Rakan tiang e kari metik wedang taler pare tamu ne sareng keliling.
English
title: Balinese coffee, not inferior to foreign coffee
Indonesian
Judul : Kopi Khas Bali,Tidak kalah dengan Kopi Luar Negeri
Literature Kopi Khas Bali,Tidak kalah dengan Kopi Luar Negeri
Balinese
Ring rahina puniki, krama Hindune ring Bali matangi semeng pisan, sampun kenten malukat antuk toya anyar.
English
On this day, the Hindu people in Bali wake up in the morning, then they take holy bath (melukat) with holy water.
Indonesian
Pada hari ini, umat Hindu di Bali bangun pagi-pagi, lalu mandi dengan air suci.
Holiday or Ceremony Banyu Pinaruh
Balinese
Sabilang semeng negak di penggak, nginem tuak lan arak, tengai sirep, petengne ngibingin joged.
English
-
Indonesian
Semoga paduka berkenan, kabulkanlah permohonan hamba.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Konyang gae jemak tiang uli semeng kanti peteng setata semangat.
English
-
Indonesian
Semua pekerjaan saat ambil mulai dari pagi hingga malam tetap semngat.
Covid Foto - Corona Ngaenang Tiang Lais Maseluk - Ni Ketut Hema Sabela
Balinese
Pidan sabilang semeng masekolah, sanjané mulih.
English
-
Indonesian
-
Covid Buin pidan? ( Ni Luh Murniasih)
Balinese
Sasukat wabah covid-19 nyantos new normal puniki miwah kawentenan piteket saking guru wisesa indik ngawatesin pakaryan sane ngawinan iraga pesu, jeg sebet manah titiang sampun wenten 4 bulan titiang ring jero ulian corona puniki, nenten mrasidayang nyalanang kuliah, nenten mrasidayang melali sareng timpal-timpal, sirep dogen titiang ring jero, semeng tiang bangun nyampat, mabanten napi ja sepatutne swadharma anak istri wusan punika malih titiang glibag glibeg mabalih tv, maplalianan hp, jeg ngantos med tiang, keto dogen jemak pagae e sabilang wai, antuk nagingin galah sane ngawinan wirasa med, titiang ngawit makarya mamula sarwa entik entikan utawi bunga bunga sane ngawinang natah e asri.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Natah e Asri
Balinese
Sisyane sane mayus melajah setata sebilang semeng sampun ngorahang “tiang mangkin ten sareng mlajah on line krana ten ngelah paket niki tiang nganggen hotspot HP bapan tiange”, nabdabin sisya sane mayus punika, mangda nganggen weteng sane lantang.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Ulian Korona, Sisyane Mlajah On Line-Ni Nengah Vera Puspita Dewi
Balinese
Tumben mulih kampung kenehe linglung, kanti masare sing luung. "Bli, buin mani semeng atehang tiang ka umah bajang ngajak panak-panake maka telu.
English
Little by little I know how to make a living, so that my husband can just make a living overseas.
Indonesian
Jagung dan ubi yang ditanam saban hari, sekarang sudah siap dipanen.
Covid Foto-Ulian Virus Corona Tiang Luntang-Lantung Buka Cicing Berung-Made Damar
Balinese
Enu semeng, watek gajahe majalan ngajanang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Gajah lan Sanghyang Candra
Balinese
Ngiring semeton sareng sareng jaga kesehatan minakadi seleg nginem toya miwah mejemuh ring galah semeng.
English
Om Shanti Shanti Shanti Om.
Indonesian
Indonesia khususnya BALI.
Covid What a problem for various countries on 2020
Balinese
Gelisang satua, suba kantos jam 3 semeng ten wenten napi - napi.
English
-
Indonesian
Singkat cerita, sudah jam 3 pagi tidak terjadi apapun.
Womens Spirit HOAX NGAWINANG UWUG
Balinese
Gelisang satua, suba kantos jam 5 semeng ten wenten napi-napi.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax' ngenenin wenten isu tsunami
Balinese
Cara pasumayan icange teken cai tuni semeng”.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Alu Teken Kedis Puuh
Balinese
Ritatkala semeng dina purnama, kacerita kone memen Ni Ranjani nyakitang basing.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Gringsing Teken Ni Ranjani
Balinese
Iye sampun nyinahyang angge beberapa kali ngemolihang kiriman vidio sane membahas tentang nginem yeh enceh pedewekan sebilang semeng dimanfaatkan dados ubad gering covid-19 punike.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit I meme ngajak panak-panak ne nginem yeh enceh kaanggen nyegah gering covid-19
Balinese
Rahajeng semeng,

Sane kapertama para angga panureksa sane wangiang titiang, Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titian, taler ida dane sareng sami krama bali saking makudang-

kudang kabupaten sane tresna asihin titiang.
English
OPTIONAL
Indonesian
OPTIONAL
Government perundungan pinaka pikobet
Balinese
Sadurung pandemi COVID-19e puniki, I Kadek serahina-rahina uling semeng sampun ngeranjing ke SMA ring Denpasar.
English
Before the COVID-19 pandemic come, from morning kadek went to his school in Denpasar.
Indonesian
sebelumnya, setiap hari Kadek berkegiatan di sekolah di Denpasar.
Covid kadek dan pacah
Balinese
Ring semeng sane cerah, dugas tyang mecanda ngajak Elise ring natah umah ne, jeg saget teka memene Elis, muane sebet tur peningalane meceh-ceh, sahase negak di amben umah ne.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kenangan di Kalbu
Balinese
Sabilang semeng Ida Sang Prabu macecingak ka taman malila cita sinambi mirengang kedise magending ngucaci.
English
-
Indonesian
Setiap pagi raja berjalan-jalan keliling taman menghirup udara segar dan mendengarkan nyanyian burung.
Folktale Kebo Matanduk Emas
Balinese
Sabilang semeng, satonden luas ngalih saang ka alas gunung, I Pekak setata ningehang kedisne ngucaci. “Tulalit… tulalit….!” Nglangenin tur suarane ngae bagia.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kedis Kenari Layahne Capleng
Balinese
Semeng ruput ia suba luas ka alas gunung ngalih saang, ngalahin kedisne ane sedeng ngucaci.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kedis Kenari Layahne Capleng
Balinese
Benjang semeng, juru boros sampun mapulpul ring bancingah puri.
English
-
Indonesian
Ada yang membawa anjing galak, panah, tombak, sumpit, tali, dan jaring.
Folktale Kedis Sikep Nylametang Prabu Suradarma
Balinese
Sane kapertama ngiring iraga ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, ring semeng puniki titiang miwah Ida dane sareng sami dados mapupul lan ngamiletin sajeroning acara Wikhiton Partisipasi Publik Bali Berorasi, Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Krisis Petani Muda ring Bali Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, ajeng-ajengan sane sering iraga ajeng punika wantah pikolih saking para pertanian, wenten makudang-kudang hasil pertanian minakadi ajengan pokok, buah-buahan, miwah sane lianan.
English
First of all, let us express our praise and gratitude to Ida Sang Hyang Widhi Wasa because of His blessing and grace this morning we were able to gather and carry out a series of activities for the Bali Public Participation Wikhiton oration competition, here, allow me to deliver a speech or oration entitled The Young Farmer Crisis in Bali Distinguished guests, the food that we consume and enjoy every day is the result of processing ingredients from agricultural products.
Indonesian
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karna atas berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan melaksanakan serangkaian kegiatan lomba Wikhiton Partisipasi Publik Bali Berorasi, disini ,izinkan saya untuk menyampaikan pidato atau orasi yang berjudul Krisis Petani Muda di Bali Para hadirin yang saya hormati, makanan yang sehari-hari kita konsumsi dan kita nikmati merupakan hasil dari pengolahan bahan-bahan dari hasil pertanian, hasil pertanian di Bali sangat beragam mulai dari makanan pokok , buah-buahan dan lainnya.
Government Krisis Petani Muda Di Bali
Balinese
om swastyastu, rahajeng semeng.
English
-
Indonesian
-
Government Lingkungan sane sehat minab pondasi perekonomian sane lestari
Balinese
Ipidan semeng semeng sampun mireng munyin kedis, nangin mangkin semeng semeng sampun mireng munyin pis lan munyin sensa.
English
-
Indonesian
-
Literature ALAS NUNAS WELAS
Balinese
Dibi semeng ring siaran tv-ne wenten kapiragi ortu indik Ipun pinungkan "demam berdarah" sane sampun makeh mancur urip para janane.Pinungkane puniki sampun nglimbak ring sawengkon Bali.Kirang langkung sampun 700 diri wargane sane keni sungkan puniki.Minakadi ring Klungkung 150 diri,ring Denpasar 100 diri ,ring Badung 200 diri,lan ring Buleleng 250 diri.Santukan makeh warga sane keni demam berdarah mawinan sal-sale ring rumah sakit nenten mresidayang nampung pasien puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature BERITA TENTANG DEMAM BERDARAH DI BALI
Balinese
Nyabran semeng tiang setata nyingakin kramané ngiterin segare sané makta canang.
English
-
Indonesian
-
Literature Bagusnya Tinggal Di Pantai
Balinese
Ring rahina Nyepi, makasami krama ring Bali nenten dados ngamargiang kegiatan lan nenten dados medal saking umah 24 jam, ngawit saking jam 6 semeng kantos jam 6 semeng benjang (Ngembak Geni).
English
-
Indonesian
Dalam Hari Raya Nyepi, semua masyarakat di Bali tidak boleh melakukan aktivitas dan tidak boleh keluar dari rumah selama 24 jam, mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan hari (Ngembak Geni).
Literature Bali Sunyi
Balinese
Kewentenan sampah luu puniki sampun keraseyang olih para kramane nanging sane ngawinang kramane nenten rungu teken luu, inggih punike kekirangan genah luu ring pura, taman kota, peken miwah genah-genah sane siosan, kekirangan petugas kebersihan sane pacang ngambil luu nike, sane ngawinang genah luu sane sampun akehan malih ulung lan berserakan malih, titiang banget mengarepang pemerintah preside pacang ngicenin genah luu sane akehan ring wewidangan pure miwah genah sane tiosan, mangda kramane nenten malih bingung ring dije genah luune, Sajabanin punike pemerintah preside ngangkat utawi mempekerjakan petugas kebersihan sane pacang ngambil luu punike secara rutin contonya ne ring galah semeng lan pesanjaan.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali kekurangan tempat sampah
Balinese
Dugan hari minggu semeng sekitar jam solas, rage nu tidur-tiduran santai pas sajan nu scroll sosmed jek tepuk be ade bule ngendah sajan, ne kejadiane di kuta nah .
English
-
Indonesian
-
Literature Bule Jaman Sekarang
Balinese
Sing mase sube semeng yihh jeg banjir tekan .
English
-
Indonesian
-
Literature Bumi panas
Balinese
Soma semeng ring sekolah sampun sayaga guru lan sisiane mabaris ring lapangan jagi upacara bendera.
English
-
Indonesian
“Nyen sing bias nyawab soal ulangane mara? “.
Literature Di sekolah
Balinese
Tiang matangi sawetare jam 5 semeng, selanturnyane tyang manjus lan mekiken.
English
-
Indonesian
-
Literature Festival Budaya Bertujuan Agar Generasi Bali Bali Lebih Mengenal dan Melestarikan Budaya Bali
Balinese
Tiang matangi sawetare jam 5 semeng, selanturnyane tyang manjus lan mekiken.
English
-
Indonesian
-
Literature Festival Budaya Yang Bertujuan Agar Generasi Muda Bali Mengenal Budaya Bali Yang Indah Ini
Balinese
Semeng e niki tiyang lakar ngatehin adik tiyange masuk ke TK, neked di sekolah TK tongos adik tiyange masuk ento mekejang pireng cenik-cenik e mebahasa Indonesia pas ngorte ngajak timpalne, kesiab tiyang mirengang cenik-cenik ampun dueg mebasa Indonesia, wenten mase tiyang nepukin memene jak panakne mase ngomong mebasa Indonesia, ne mare keluarga millenial.
English
-
Indonesian
-
Literature Generasi Bali? Tapi lupa berbahasa Bali
Balinese
Rahajeng semeng semeton.
English
-
Indonesian
-
Literature Generasi Bali? Tapi lupa berbahasa Bali
Balinese
Pidan sabilang semeng masekolah, sanjané mulih.
English
-
Indonesian
-
Literature Guminé Sepi Ulian Ada Tamiu Uli Joh
Balinese
Jaman sakadi mangkin ane paling utama nike melajah, melajah tusing mengenal waktu biar semeng, tengai lan peteng harus inget teken melajah.
English
-
Indonesian
-
Literature Ingat peduli dengan pendidikan Hindu
Balinese
Dibi semeng tiang lari ka uma, lantas tiang ngelewatin tukad, jeg jelek sajan bon ne.
English
-
Indonesian
-
Literature Kelestarian Sungai
Balinese
Ring jam 8 semeng lan jam 8 wengi sampun wenten polisi sane mejaga ring pengwates Kota ngelingang semetonane sane memargi ring margine mangda stata eling ngangge masker miwah harus sampun Vaksin, polisi taler nunas surat tugas.
English
-
Indonesian
-
Literature Krama Meweh PPKM Nenten Wusan
Balinese
Masa-masa jumah mule satata ngelangunin, apabuin sabilang semeng satata ade godoh biu lan teh jahe ne menanti, mule satata ngetisin keneh sami.
English
-
Indonesian
-
Literature Ling Ibu Pertiwi
Balinese
Kaberagaman karya mangkin pada sadurungnyane mapisah jeg semeng, kajang ragane mangkin pada ngawe ajeg sareng pararaton yaning lingsar nenten menjengkelin.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan Seni Dan Budaya Bali Semoga Selalu Berkembang
Balinese
Dugase ento tyang sedeng maolahraga semeng.
English
-
Indonesian
-
Literature Membakar sampah penyebab polusi
Balinese
Acara sane mamargi ngawit galah 08.30 semeng nglantur 10.30 wengi, kepah dados nem sesi.
English
-
Indonesian
Acara yang dimulai dari pukul 08.30 pagi hingga pukul 22.30, dibagi menjadi enam sesi.
Literature Nagingin Galah Malajah Jumah Sangkaning Virus Corona BASAbali Wiki Ngamargiang Lomba Wikithon
Balinese
Sing semeng sing peteng keto geen gae ne.
English
-
Indonesian
-
Literature Orang Bali atau Orang Tiktok
Balinese
Tuni Semengan jam dasa semeng tiang pesu ka Ubud.
English
-
Indonesian
-
Literature Pagi-pagi Sudah Macet!
Balinese
Ane biasane macet ri kala semeng, tengai tepet, ngantos peteng jani cara alas ane sunia.
English
-
Indonesian
-
Literature Pariwisata di Jimbaran Sasukat Corona
Balinese
Para petani kantun makarya saking semeng nyantos sandikala mangda sida polih pangupajiwa.
English
-
Indonesian
Mereka tetap bekerja dari pagi hingga menjelang sore agar bisa mendapatkan penghasilan.
Literature Pekarangan Hijau Di Pulau Bali
Balinese
Dugas ibi tiang bangun semengan jam 7 dundun e tiang kin bapak orin e bangun.Bapak mangunen tiang krana orin e nulungan ngajang bias.Ngajang bias kanti jam 9,tiang kenjel sajan tumben ngajang bias selama tiang lekad 17 tiban .Suud mekajang bias tiang ,manting baju,ngumbah sepatu,Suud manting baju jeg ajak e tesennangkil ke pura samuan tiga nunas seger jak jin sugih ne dik.Brangkat jam 10 ngambin jalan ke ubud ratu betara kala mare semeng jam 10 be macet ape kaden alih e nake jam monto be macet sagetan.
English
-
Indonesian
-
Literature Sabtu Krodit
Balinese
Ritatkala nginep ring Desa Sanda, galah pitu semeng, matan aine jeg sube ngangsan negehang.
English
-
Indonesian
-
Literature Satu hari di Desa Sanda
Balinese
Yening semeng kanti tengai ngaenang keramaian untuk napi diberlakukan PPKM.
English
-
Indonesian
-
Literature Setujukah Ada Pembatasan
Balinese
Masa-masa jumah mule satata ngelangunin, apabuin sabilang semeng satata ade godoh biu lan teh jahe ne menanti, mule satata ngetisin keneh sami.
English
-
Indonesian
-
Literature Tangis Ibu Pertiwi
Balinese
Dibi sanje tiang nyetel alarem jam nem semeng sakemaon tiang bangun jam lime semeng ulian tiang ngipiang gegelan tiang plaiban timpal.
English
-
Indonesian
-
Literature Tidak melaksanakan kewajiban
Balinese
Tiang mara bangun ring galah nem semeng, lantas tiang mareresik ring umah.
English
-
Indonesian
-
Literature Toris yang mendirikan tenda saat hari raya nyepi
Balinese
Rahajeng semeng majeng ring Semeton titiang sinareng sami, dumogi Semeton titiang rahayu sareng sami.titiang jagi melaporkan berita sane ke edar ring media sosial sane turis asing sane berulah di Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Liu turis sane berulah di Bali
Balinese
Uli semeng kanti nenten inget tekening galah.
English
-
Indonesian
-
Covid Lulusan Jalur Corona
Balinese
Krama Baline pracaya, yening anake majagra nyantos semeng ring rahinga Siwaratri (wengin Ida Batara Siwa), anake pacang polih panglebur papa saking Batara Siwa.
English
The Balinese people believe that if someone stays up all night at the temple on the day of Siwaratri (the night of Shiva), they will get forgiveness from Lord Shiva.
Indonesian
Karena itu, pura harus senantiasa ramai agar sarana upacara dijaga kebersihan dan kesuciannya.
Holiday or Ceremony Makemit
Balinese
Upacara malukat masal kalaksanayang ring rahina Banyu Pinaruh (cingakin entri “Banyu Pinaruh”) semeng olih akeh kramane.
English
Malukat is a procession of holy bathing with holy water.
Indonesian
Malukat adalah prosesi mandi suci dengan air suci.
Holiday or Ceremony Malukat
Balinese
Om Swastyastu Rahajeng semeng para padadosan sane sampun kaajeng-ajeng.
English
-
Indonesian
-
Government Mangkin Menyingsing, Pamuput Bali Maju Menyelami Tantangan dengan Kearifan dan Kesejahteraan Bersama
Balinese
Om Swastyastu Rahajeng semeng para padadosan sane sampun kaajeng-ajeng.
English
-
Indonesian
-
Government Mangkin Menyingsing, Pamuput Bali Maju: Menyelami Tantangan dengan Kearifan dan Kesejahteraan Bersama
Balinese
Halo semeton, Om Swastiastu rahajeng semeng semeton sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Comics NGISIANG KEMERDEKAAN ANGGON LOMBA SENI
Balinese
Kramane mapupul ring segara saking semeng ngantos wengi wantah melilacita sareng keluarga antuk wisata kuliner, krana jagi kepanggihin akeh anak sane meadolan sakancan margi ngeranjing marerod saking segara kangin ngantos kauh.
English
-
Indonesian
-
Government NYANGGA SEGARA TIANYAR NGANGGE "SEGUMISIK"
Balinese
Warga ane ade di Bali ada 3juta warga Bali ane magama hindu Ring dina semeng tanggal 8 desember laskar bali tuun ke jalan jagi nolak ustadz abdul somad sane kaangep nenten manut ring NKRI.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Ngajegang kerukunan beragama
Balinese
Om swastiastu rahajeng semeng para hadirin sane wangiang titiang
English
-
Indonesian
-
Government Nglimbakang Pikobet Gentrifikasi miwah Overtourism ring Bali
Balinese
Om swastiastu Rahajeng semeng sare sami.
English
-
Indonesian
-
Government Nusa Luu
Balinese
Tradisi Nyepi Segara puniki mamargi arahina, ngawit glah 06.00 semeng kantos galah 06.00 ring rahina benjang semenganne.
English
-
Indonesian
-
Holiday or Ceremony Nyepi Segara
Balinese
  • ORASI
Pikobet titiang lan timpale ri kala nuju ka sekolah wenten macet ring margi miwah akeh macet ring margi sane ngawinang raga telat ka sekolah, raris tiang lan timpal mapikayun solusi antuk mamargi ka sekolah sadurung semeng tur ngrereh jalan pintas mangda nenten macet.Wenten taler dampak macet puniki taler akeh dampaknyane majeng ring samian krama.
English
-
Indonesian
-
Government Orasi Tentang Kemacetan
Balinese
Lumbrahne pasih ring Bali akeh pamilet utawi pelancong nuju dina semeng lan sandikala, sane rerehe inggih punika sunrise lan sunset.
English
-
Indonesian
-
Government PASIH DI GUMI BALINE
Balinese
Om Swastiastu, rahajeng semeng bapak lan ibu guru sinamian sane wangiang titiyang...
English
-
Indonesian
Kesimpulan: Pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal II/2023 mencapai 5,60%, didorong oleh sektor transportasi dan akomodasi yang positif.
Government PERMASALAHAN EKONOMI DI BALI
Balinese
Sami damare ring pulau dewata kapademang ngawit jam 6 semeng ring rahina Nyepi duaning manut ring paitungan Hindune, arahina ngawit rikala suryane endag.
English
This is called “obor danyuh”.
Indonesian
Orang-orang memukul panci, kentongan atau baskom agar menimbulkan suara ribut yang dipercaya bisa mengusir segala hal yang buruk.
Holiday or Ceremony Pangerupukan (Tawur Agung Kasanga)
Balinese
Semeng ngremeng undagi kayu ka tengah alase ngaba dapak.
English
-
Indonesian
Pagi-pagi benar seorang tukang kayu memasuki hutan sambil memegang sebuah kapak.
Folktale Patin Dapak
Balinese
Om Swastiyastu, rahajeng semeng Bapak/Ibu juri sane wangiang titiang, para sisia, para guru, miwah para pamilet sane wangiang titiang.
English
-
Indonesian
-
Government Pelestarian lingkungan lan keberlanjuta
Balinese
Yadiastun uling semeng ngantos sanje, apang pelalianan tradisional i raga tetep terjaga, sambilang alit-alit sane wau puniki mangda uning pelalianan tradisional khas Bali puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature Bermain Meong-Meongan Biar Gak Dikalahkan Gadget
Balinese
Jagate sipeng

Kramane meneng Nyagjag matan ai sabilang semeng

Keto laksanane sabilang lemeng
English
-
Indonesian
-
Covid GELIS METANGI (Mila Andriani)
Balinese
Rahajeng semeng semeton🌞🌸 Ngiring simpang ke Desa adat Sading lan tangkil ke Pura Goa Keraban Langit.
English
-
Indonesian
-
Place Pura Goa Keraban Langit Sading, Mengwi, Badung
Balinese
Rikanjekan galahe semeng ritatkala suryane endag wenten pemandangannyane becik pisan, asapunika naler ring galah nyoreang.
English
-
Indonesian
-
Place Minakadi Tedung Langit
Balinese
Biasane tradisi puniki kamargiang sadurung jam 6 semeng.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Rahina Nyepi - Deva Widiatama
Balinese
Uling semeng hujanne bales pesan.
English
-
Indonesian
-
Literature Hujan
Balinese
Para semeton sane wenten ring dija ja, dumogi ring semeng puniki iraga sareng sami rahayu, rahayu antuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Religious Harmony in Bali
Balinese
Contonyane sakadi titiang sampun sayan kapah polih madolan sawireh daweg kawentenan virus corona sampun wenten awig awig madolan saking guru wisesa lan sampun kasiarang olih Klian Adat ring Desa Pakraman Tinggarsari mangda madolan saking galah 08.00 semeng ngantos ngerauhin galah 18.00 sanja.
English
-
Indonesian
-
Covid Sebet Ulian Corona
Balinese
Pemerintah setempat patut masih memprioritaskan masalah niki, krane yen trus kene, gumine lakar usak wenten pemanasan global cuaca ten karuan kebus dinginne, kaden kabut semeng semeng ternyata andus makar luu, gumi kebus ngorob krane kenten, pemerintah setempat patut ngaluhang masyarakat untuk ngutang luu, dengan nyediaang fasilitas sane becik untuk ngutang luu.
English
-
Indonesian
-
Government Secenik cenikne sampah, sampah tetep sampah
Balinese
I Grungsang sabilang semeng, satonden matanaine endag, ia makekruyuk jangih, “Ku-kuruyuuuuuk….., kok, Ku-kuruyuuuukkkk… kok”.
English
-
Indonesian
-
Folktale Siap Sangkur Mataluh Emas
Balinese
Yaning krama Hindune maosin ‘arahina’, nika ngawit suryane medal nyantos semeng benjangne, nenten sakadi paitungan modern sane ngawit ring tengahi lemeng.
English
Another effect is, you can't leave wrong associations and it's hard to break away from bad habits.
Indonesian
Sivaratri tidak hanya dirayakan di Bali, namun juga oleh umat Hindu di seluruh dunia.
Holiday or Ceremony Siwaratri (Sivaratri)
Balinese
rahajeng semeng, suksma antuk galah sane kapaica ring titiang antuk pidarta sane kawedar ring galahe mangkin.
English
I thank you for your time to speak to us today.
Indonesian
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami hari ini.
Government Speeding
Balinese
Om swastyastu, rahajeng semeng, rahajeng wengi, rahajeng tengai, semeton sareng sami, titiang mewasta Cokorda Istri Mas Cintya Zagita saking SMAN 1 Gianyar.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapanku Tuk Sang Pemimpin
Balinese
Kruyuk-kruyuk suara siape,

Matanda gumine sampun semeng, Sang surya nyunarin jagate sami, Nyinahang, atine liang lakar matemu,

Sareng timpal makejang ring sekolah,
English
-
Indonesian
-
Folktale Timpal Titiang Sane Sujati
Balinese
Rahajeng semeng timpal titiang sadurung titiang makidihang caption karikatur kemerdekaan.
English
-
Indonesian
-
Comics Titiang Sisya SMAN 3 Denpasar ngisi kemerdekaan antuk toleransi ring jagat Bali
Balinese
Rikalaning semeng, genahe punika prasida kaanggen genah olahraga, rikalaning tengahing rahina genahe punika prasida kaanggen genah masandekan tegep madaging genah matumbasan, gumantinipun sate kakul, saha rikalaning sande, prasida nglangi ring tukade irika.
English
-
Indonesian
-
Place Tukad Bindu Denpasar
Balinese
Suksma mangda rahajeng semeng, sami Sejahtera.
English
-
Indonesian
-
Government Turis asing berlibur ke Bali
Balinese
Pemerintah setempat patut masih memprioritaskan masalah niki, krane yen trus kene, gumine lakar usak wenten pemanasan global cuaca ten karuan kebus dinginne, kaden kabut semeng semeng ternyata andus makar luu, gumi kebus ngorob krane kenten, pemerintah setempat patut ngaluhang masyarakat untuk ngutang luu, dengan nyediaang fasilitas sane becik untuk ngutang luu.
English
-
Indonesian
-
Government Ulian luu
Balinese
Kram sampun dados hal sane lumrah majeng ring para pengguna lalu lintas, utamanyane ring jam puncak inggih punika ring semeng ritatkala jagi makarya/sekolah sawatara jam 07.00 - 08.00 miwah sore sawatara jam 16.00 - 17.00.
English
-
Indonesian
-
Government Utsaha sane patut kamargiang olih pamerintah mangda prasida nanganin kemacetan ring Bali
Balinese
Pasti demen ajan o sing perlu buin bangun semeng - semeng nyaluk seragam masuk.
English
-
Indonesian
-
Literature Waras Dik, Ngerayaang Kelulusan Do Aneh - Aneh