Lulusan Jalur Corona

Lulusan Jalur Corona.jpg
0
Vote
Title
Lulusan Jalur Corona
Related Places
  Writer(s)
  • Property "Writer" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.Putu Suartana
  Photographer(s)
   Reference
   0895410973748
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Photo

   Description


   In English

   In Balinese

   Sane rasayang titiang dugas wenten corona niki inggih punika rasa penasaran, napi mawinan penasaran? Titiang penasaran duaning titiang ten uning napi nika corona, sareng sira nika sane madan corona?. Wuusan punika titiang ngecek di Google, ternyata corona nika wastan penyakit sane marupa virus. Nglantur samian ring media sosial ngebahas kenten, lan pikobet corona niki ampun mendunia, kadirasa Justin Bieber kalah terkenalnyane tekening i corona.

   Kira - kira dugas bulan Maret sekolah titiange jagi ngalaksanayang UNBK lan mendadak UNBK dibatalkan nika ngaenang titiang mamedih duaniang titiang pocol naur ujian lan ngaenang titiang liang duaning titiang lulus tanpa UNBK, yen payu UNBK nika kalaksanayang, titiang pasti polih nilai 4, 5, bahkan bisa - bisa aji 2. Sekat nika titiang sareng lulusan mangkin ketah kabaos lulusan ring jalur corona.

   Rikala pandemi corona nika, gegaen titiang wantah masepedaan lan menekang layangan di carike. Nika manten hiburan sane mresidang ngaenang titiang terhibur lan ngaenang titiang liang dugas pandemi corona niki kanti mangkin.

   Dugas pandemi corona, titiang nyalanng hobin titiange sane dumun inggih punika malayangan. Uli semeng kanti nenten inget tekening galah. Titiang taen ngenehang Yen seandaine ten wenten corona niki pasti titiang ten cara kakene. Duaning sadurungnyane titiang sampun makarya ring dunia pariwisata sakewanten nika wantah wenten di keneh titiange manten tur akeh perubahan ring dewek titiang sekat corona niki. Taler titiang tetep nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa dumogi corona niki gelis magedi tur corona niki gelis wenten ubadne. Mangda corona seken- seken ilang saking gumi niki.

   Wuusan kenten mangkin jagi wenten persiapan ka New Normal. Titiang ngarepang Astungkara pikobet corona niki gelis pragat. Pamekas ring sane mekarya ring widang pariwisata rumasuk titiang, mangda prasida makarya malih tur mrasidang kumpul- kumpul, makedekan macande sareng timpal-timpal titiange. Dumogi ring New Normal utawi Normal Baru nika wenten perubahan sane becik, titiang ngarepang mangda iraga sareng sami kompak lan saling ngingetin, duaning ring gumi niki iraga nenten mrasidang idup didian. Wantah kadi asapunika curhatan titiang, yen wenten raos titiang sane iwang, titiang nunas sinampura, duaning titiang wawu malajah

   In Indonesian