How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Pragat

pragat

pÎgt/
  • ready, done, completed, ended, always (Verb) en
  • selesai; berakhir (Verb) id
Andap
pragat
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ulesne jeg sing ngelah gae lenan Ida Betara I ragane, jeg pragat ngae bencana tur ngelebang mrana dogen.
[example 1]
They think that the gods have no other job other than creating disasters.

I Cupak munyinne pragat nyapa kadi aku, melenan pesan ajak adinne I Grantang ane alep tur munyinne setata ngliangin anak len. Tuah saja, nyuh aijeng sing ja patuh.
[example 2]
Cupak's words always arrogant. In contrast to his little brother, Grantang, he was calm and always pleases others. It is true that a cluster of coconut doesn't have the same quality of coconuts (refers to children of the same parents not all being alike).

Pamuputne pragat masih. Ia ajak dadua ngedasang cretcetan cet di tanahe. Ia ajak dadua ngedasang kecritan cete ane ada di temboke.
[example 3]
Finally finished. They clean up the paint on the ground. They cleaned the splash of paint on the wall.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Kenehné apang gegaéné enggal pragat, tur lantas nampi upahné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kadi Ogoh Ogoh puniki ane madan Angkara Murka, pragat nganggo emosi yening matutur ajak krama.

In English:  

In Indonesian:   Seperti Ogoh Ogoh ini yang bernama Angkara Murka, selalu memakai emosi jika bertutur dengan masyarakat.

In Balinese:   Kadi Ogoh Ogoh puniki ane madan Angkara Murka, pragat nganggo emosi yening matutur ajak krama.

In English:  

In Indonesian:   Seperti Ogoh Ogoh ini yang bernama Angkara Murka, selalu memakai emosi jika bertutur dengan masyarakat.

In Balinese:   I Durmini gegaene pragat mapayas dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kala ento pragat panas makrana limuh, tusing pati ada ujan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita suba pragat paitungane bakal ngajak I Belog ka alase ngalih duk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Maharaja Pretu ngepah carik muah tegalan ane suba pragat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dibi sanje pragat ujan bales kanti kebanjiran umah tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemerintah mase jni pragat ngadang peraturan-peraturan dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masekeb di tengah umahe mula ja sumpek kanti ngidaang ngae sirahe pesu uap, nanging daripada iraga ngiah-ngiuh sabilang wai, sing ngidang melali, sing maan ketemu ngajak timpal-tipale, med ngoyong jumah, adenan ngae gegaen ane positif, da pesu ke jalane yen sing ngelah kepentingan, ane tugas sekolahanne numpuk suud ngeluh lan jani gae tugase apang enggal pragat, adenan jani iraga nyalanang kebiasaan idup ane sehat, ingetang nyaga kesehatane apang tusing enggal gelem, de naar dedaaran ane matah-matah, ingetang ngumbah lima yen suud ngisiiang apa-apa, krana ia ngidang menular liwat sentuhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di subane pragat, I Cupak majujuk di malun guoke turin gelar gelur nangtangin I Kedis Geruda. “We kedis geruda, yen basang caine layah, ne kola tadah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mimiih yen terus ane kene-kene uyutang, kanti buin telung tiban, tileh gen lakar unduk kekene bakat rebatang, sing ada kemajuan pragat majalan di tempat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jek aluhange ngadukang satua biasa isinine masako, saos tiram, tetelan sampi, jeg pragat suba satuane amen kenehne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masekeb di tengah umahe mula ja sumpek kanti ngidaang ngae sirahe pesu uap, nanging daripada iraga ngiah-ngiuh sabilang wai, sing ngidang melali, sing maan ketemu ngajak timpal-tipale, med ngoyong jumah, adenan ngae gegaen ane positif, da pesu ke jalane yen sing ngelah kepentingan, ane tugas sekolahanne numpuk suud ngeluh lan jani gae tugase apang enggal pragat, adenan jani iraga nyalanang kebiasaan idup ane sehat, ingetang nyaga kesehatane apang tusing enggal gelem, de naar dedaaran ane matah-matah, ingetang ngumbah lima yen suud ngisiiang apa-apa, krana ia ngidang menular liwat sentuhan.

In English:  

In Indonesian:   Saat ini ada yang terkenal tapi bukan artis korea, bukan juga youtuber, ia adalah virus.

In Balinese:   Yen nuturang indik orta ane jani pastika tusing joh tekening orta ane sedeng viral, ortane ento tusing ja len tuah virus Corona, dini-ditu jeg pragat ngitungan ane madan virus Corona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cara ne jani rasayang, sing kerasa suba abulan deweke ngoyong jumah, sabilang wai pragat mecil hp ken mabalih tv, nolih kabar kuda ne seger ken ajak kuda ne mati di tvne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ririgan ane buka keto tusing ja singsal, mapan yen konden pragat baan medasang paileh di gumi sekala sinah keweh nyujur niskala.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring krama, unduk ento tentu dogen dadi hal sane sampun sesai, ada muah sampun dadi ane biasa bahwa dugas rayunan raga tusing bisa pragat, ngoyong ngutang dogen.

In English:  

In Indonesian:   Bagi sebagian masyarakat, hal tersebut tentu saja menjadi hal yang sudah marak bahkan sudah menjadi kebiasaan lama, bahwa saat makanan kita tidak bisa habis, tinggal dibuang saja.

In Balinese:   Yadiastun sebeng tiang buka kene,boya ja tiang ajum,boya ja tiang galak,mula uli ditu suba baange sebeng buka kene,yan alih makelo matimpal teken tiang pasti nawang kengken asli tiange sane demen mecande,gradag grudug,demen matimpal,krana pandemi ene pragat ngae iri netizen kadenanga suba tiang idup enak tusing tawanga tiang masih susah,tiang malali boya ja krana tiang liu ngelah pipis,krana tiang liu ngelah timpal sane nyak nraktir,keto suba mare nolih ling disisi utawi sebeng tiang gen.Sampunang nolih uli sisi sakewala tolih masih ditengahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula pragat pelih dogénan mula apabuin dadi nak luh to kadi aluh aluh abot.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane pragat, I Congeh lan kurenanne majalan mulihan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Durma tusing milihin gae, asing pituduh Jero Dukuhe kgarap kanti pragat.

In English:  

In Indonesian:   Walau pun demikian ia tidak pernah lupa bermasyarakat, selalu ingat dengan petuah ayahnya serta ajaran Jero Dukuh.

In Balinese:   Ngudiang ngenken, dini-ditu pragat takut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba makelo burone sangkep, nanging tusing nyidang pragat sawireh tusing ada bani bakal ngematiang I Blanguyang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba pragat ngae bangbang ngenggalang ia mataluh tur kaurugin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jeg ia pragat maan kulit biune dogen.

In English:  

In Indonesian:   Ia hanya mendapat kulit pisang.

In Balinese:   layangan clepuk nah bli mang yen be pragat kal transfer tiang pisne..

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane pragat ia lantas mareren sambilanga marerembugan ngajak I Bojog.

In English:   Very outrageous.

In Indonesian:   Lihat sarangmu sekarang!”

In Balinese:   Mara pragat ia ngeberang padi, teka ujan bales, buin gupuh nuduk padine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat ia manjus keles kulesne, genep cara-caraning manusa ukudanne jani tur bagus alep buka Rejunane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara pragat ia ngeberang padi, teka ujan bales, buin gupuh nuduk padine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat ia manjus keles kulesne, genep cara-caraning manusa ukudanne jani tur bagus alep buka Rejunane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Tiwas nyak nebuk kanti sanja mara pragat.

In English:   If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Sebet pesan kone kenehne I Sigara, marasa katuyuhane tusing maguna, sabilang maan pipis pragat dadi pamelin enum-inuman tuak muah arak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Taler Calon Pemimpin 2024 mangda prasida jujur ring kewentenan bantuan margi lan pembangunan, mangda nenten malih jebos jinah nyane cair nanging margi lan pembangunannyane nenten pragat napimalih nenten wenten margi lan pembangunan?

In English:   Don't prospective leaders feel sorry when they see their people earning a living through damaged roads?

In Indonesian:   Apakah Calon Pemimpin tidak merasa iba ketika melihat masyarakatnya nya mencari nafkah melewati jalan yang rusak?

In Balinese:   Dugase daring ento tiang pragat madaar sirep tur mecil Hp dogen tusing inget teken jam lan nulungin reraman tiange magarapan jumah .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne jani, ulian makejang saling atatin, jeg ane pinaka sumber utama dadi pasilan, kaengsapin, bilih-bilih bakat kutang. “Benne dongkang kipa”, maimbuh be dongkang kipa, cara dongkang nyongkok, misi kipa, sing paripurna, pragat suba sing nekaang apa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan suba banjir, pragat saling melihang, tusing ada ane nyak ngaku.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat masker gen baange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat konyangan demen mecil hp.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin je sami anak muda sane nenten uning ring tembang bali jek pragat ningeh lagu lagu barat manten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne jani liu anak é uli Jawa lan dura negara ngidang meli tanah, ngae villa saling paliunin, pragat baan aturan mebanjar dinas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen mekejang kekene cerik - cerike jani, binpidan jeg pragat sube sing je ade ane bise mebasa bali alus.Sepatutne irage dadi nak bali biasaang nganggo basa bali alus sewai-wai di jumah, di masyarakat apang terbiasa .Yen irage sekadi nak Bali ngidaang sewai - wai nganggo basa bali alus, irage menyame beraye melah, ngorta ajak anak len masi luung.Sambil masi irage ngelestariang Budaya lan Bahasa Bali .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake ngorang tamu plat "R", pragat ngebut ajak enggang gen dijalan!.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan ane umah ne bah ulian linuh saran tiange ngungsi dumun ring umah nyamane sambilang ngantosang umahne pragat

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nuturang indik orta ane jani pastika tusing joh tekening orta ane sedeng viral, ortane ento tusing ja len tuah virus Corona, dini-ditu jeg pragat ngitungan ane madan virus Corona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mekejang pragat aji kertas matinta badeng metempel stiker barak misi lingga tangan.

In English:  

In Indonesian:   Kata-kata yang buruk terucapkan.

In Balinese:   Anak cenik e jadi Adeane meplalian nan hp ketimbang meplalianan tradisional.Uli ditu tiang ngelah harapan apang anak anak cenik inget ngelestariang pelalianan tradisional tusing je pragat meplalianan hp.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening rainan jeg pragat numbas banten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cara ne jani rasayang, sing kerasa suba abulan deweke ngoyong jumah, sabilang wai pragat mecil hp ken mabalih tv, nolih kabar kuda ne seger ken ajak kuda ne mati di tvne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di denpasar tongos Tyang ngoyong inget tyang ngajak proyek jalan gatsu ane mekelo sajan pragat mirib ulian permainan mandore ane tusing nyidaang nepukin pipis liu jeg pragat jemake dogen kengkenang mejalan tur suud yening care kene ane mimpin proyekne Ngiring masyarakat bali stop korupsi nike wantah perbuatan ane ngerugiang masyarakat lan gumi baline

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngaruruh pangupajiwa sayan meweh, genahe sayan cupit, asing matolihan pragat beton.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ade sane kebaya lengenne bawak, kebaya sane bawak lan nganggen kamen pragat sane nenten lembaran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento cingakin anake nganten utawi masangih, sugih–lacur tusing ja kanggo pragat di banten, kocap apang misi ane mawasta resepsi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento cingakin anake nganten utawi masangih, sugih–lacur tusing ja kanggo pragat di banten, kocap apang misi ane mawasta resepsi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dini ditu anak sane tiang tepukin pragat ngae tiktok.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men yen taken tiange “ adi pragat uptade gen di media sosial?” kene sautne “ pang nuutin jaman! ”, “dot gen je”, “nuutin keneh tiange je”, akeh san pesaur timpal-timpal tiange. Sujatine sing engken uptade status ring sosial media, nangin sampunang ngawag-ngawag ngae status.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat ngae status, galau?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ririgan ane buka keto tusing ja singsal, mapan yen konden pragat baan medasang paileh di gumi sekala sinah keweh nyujur niskala.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen seleh-selehin solah soleh jadmane nyujukang kadaton uli berita-berita ane ada, pragat setata nyidaang dogen naut krama wiadin pengikut ane tusing abedik.

In English:   Unreasonable Behavior of Establishing A Kingdom

In Indonesian:   Polisi yang menangani kasus tersebut juga banyak mengumpulkan bukti-bukti bahwa Toto Santoso telah menipu masyarakat.

In Balinese:   Virus Coronane ene ngaenang tiang setate bengong sebilang wai, yening kekeneh baan tiang, ngancan wai ngancan malaib cita-cita tiange dados Dosen, krana sawai-wai tuah ngoyong jumah tusing nawang melajah pragat bintit ngaritang kambing.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kampung, tyang heran ngajak bupatine ane programne tusing taen pragat mejalan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging yening makremasi, awai gen suba pragat upacarane.

In English:   A “Ngaben” ceremony, on the other hand, costs a lot of money because there are a lot of rituals to be performed.

In Indonesian:   Saya ingin sekali agar tradisi ngaben itu tetap dilestarikan, agar tidak hilang akibat kremasi.

In Balinese:   Nanging yening makremasi, awai gen suba pragat upacarane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   bule ne sing dadi sabaran negak motor karne jalane macet, ia jek pragat ngebel klakson motor dogen.

In English:  

In Indonesian:   Bule yang tidak sabaran dalam mengendarai motor karena jalanan macet, dia akan selalu mengebel kan klakson motor.

In Balinese:   bule ne sing dadi sabaran negak motor karne jalane macet, ia jek pragat ngebel klakson motor dogen.

In English:  

In Indonesian:   Bule yang tidak sabaran dalam mengendarai motor karena jalanan macet, dia akan selalu mengebel kan klakson motor.

In Balinese:   Wenten guru wisesa, jeg pragat mesuang himbawan tanpa solusi dogen, jani buin PPKM kone nyangetang mati pariwisata Baline , apebuin rakyate jeg sengsara sajaan be pak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing pragat ngelah aturan dogen, sakéwala kénkén di kramané masi patut kauratiang apang nyak cara tetujoné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang ngarepang Astungkara pikobet corona niki gelis pragat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing pragat ngelah aturan dogen, sakéwala kénkén di kramané masi patut kauratiang apang nyak cara tetujoné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiap tiang lakar masuk kasekolah, dijalane jeg pragat macet, tiang kanti inguh ngantosin apang montor tiange ngidang lewat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di benengan majalane I Naga Basukih, asing tomploka jog pragat dekdek remuk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala buin telung keto ja lakar ngaba jengah, lakar pragat tuara nyidaang I Naga Basukih lakar nguluh Gunung Sinunggale.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin kenak Aji ngenenin upadarwa padewekan titiange baan titiang bregah!” Keto kone aturne I Naga Basukih, jegan pragat tinut teken sapatitah Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa ja tagihin cai bungkunge ne, kasidan.” Pragat panugrahan Betarane keto, lantas I Wiryadana mapamit, ngojog gunung Wiryadana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gelisang satua pragat suba petine, lantas I Naga Kiles kawadahin peti, tur kapangandikaang panjake ngutang di gunung Wiryadana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba pragat maang jarane ngamah, lantas tamiune kedenga madaar baan I Belog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat ane truna-truna dogen ngigelang ogoh-ogoh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Man tapelne suba pragat?” “Putu Susila ngaenin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane ngawentuk prasida kalasanayang olih pamrentah mangda pikobet prasida pragat tur prasida ngewantu antuk ruang terbuka hijauminakadi penanaman seribu pohon mangda prasida nyerep karbondioksida sane akeh lan prasida ngirangin dampak pemanasan global.

In English:   What the government can possibly do so that this problem can be resolved is that the government can help by creating green open spaces, namely planting a thousand trees so that they can absorb more carbon dioxide and convert it into oxygen so that people can at least breathe fresh air and also reduce the impact of global warming by Thus, the problem of global warming can reduce the effects or impacts of global warming.

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane pragat matinin dapak, ia nugtugang magae, nortor punyan kayu nganggon dapak mapati anyar.

In English:  

In Indonesian:   Setelah siap, ia lanjut bekerja, mengayunkan kapaknya yang bertangkai baru.

In Balinese:   Sing ja cara caine, ngelah ental, ngelah lontar kewala tusing taen paca, pragat bantenin dogen, sinah sing tawang isin lan kasuksmanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyak magaé di tajen né pragat ba Payu ba jani makenta.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kantonge tipis mamuyung

Ulian gumine jani suung Makejang pade makurung Sing ade ne ngidang nulung Panake uyang nagih kuota Sing ngitung gumine nu uyak corona Yen tuara baang pragat meguyang Somahe guer-guer ngeremon Ngungkabang mekejang isin paon Ulian gerange sube keonyang Pragat sube jani megarang Ngae sirahe uyeng-uyengan

Kel kudiang men jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kantonge tipis mamuyung

Ulian gumine jani suung Makejang pade makurung Sing ade ne ngidang nulung Panake uyang nagih kuota Sing ngitung gumine nu uyak corona Yen tuara baang pragat meguyang Somahe guer-guer ngeremon Ngungkabang mekejang isin paon Ulian gerange sube keonyang Pragat sube jani megarang Ngae sirahe uyeng-uyengan

Kel kudiang men jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli dija kaden tekan

Saget suba kadi kene unduke Awak inguh gumi sedeng sebet Kanti keneh milu sebet Makurung jumah makente Di kasur glalang gliling Baline jani suba sepi Gegaen rerame milu sepi Pipis rerame suba menipis Ape buin lakar ulehin Kemu mai pragat mamocol Awig-awige sumingkin ketat Kangguang ne jani luungan ngoyong jumah

Lan ingetang rahayu gen tunas

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadosnyane pembangunan nenten pragat - pragat , alit - alit sane sapatutnyane polih pendidikan sane layak nenten ngemolihang , wenten pengangguran krana nenten presida naur pajak sane akeh taler kemiskinan durung kaicalang , sane makardi i panjak setata lacur taler nemu sengsara krana sang nata ratu maruk .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mani semenganné, I Rarengon nuturang ipianné tekén méménné, tur morahan lakar luas. Épot méménné ngaénang bekel, di subané pragat I Raréangon majalan luas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat mamunyi kene keto dogen sakewala munyine ento sing ade isine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Care jaman jani setonden mapilih pragat ngebaang janji manis lan meparas sekadi raja, kewale yen suba mapilih keles ajak tetegenan lan sing ngerunguang kramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganteg bulan maret ngujang pragat viruse ento ane dadi ortaan kemu mai, ideh-ideh pragat tepuk kabar unduk corona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat amulnean dogen gegaen tiange di jumah wantah mesare, bangun, melajah, mebersih, nulungin reramane , ngutik hp tur nghibur dewek apang tusing pragat emed.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat amulnean dogen gegaen tiange di jumah wantah mesare, bangun, melajah, mebersih, nulungin reramane , ngutik hp tur nghibur dewek apang tusing pragat emed.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat ento ane dadi pebesen I meme sebilang wai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba pragat magegampil, ia majalan ngaba aturane ka biane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pragat polih untung akeh, keselamatan iraga ring jalan sane nenten aman.

In English:  

In Indonesian:   Namun jika ada pembatasan, apa akan terjamin sektor pariwisata tetap baik?

In Balinese:   Karyane bakal enggal pragat, yan suba matemu sakala kalawan niskalane sinah rahayu jagate dini di Madura.”

Matur I putusan, “Inggih yening yakti asapunika, mangkin titiang nglungsur mapamit jagi ngaturang gatrane puniki ring Ida Sang Prabu.”

Tan kecarita I putusan mangkin sampun tangkil ka Puri Madura.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tapi mbok jak bli bagus bo pragat kan ngulihang buku ne silih di sekolah?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   tiang semeng semeng suba pragat mekiken lakar melukat kegrie ngajak timpal timpal mekejang lakar nunas kerahayuan ajak mekejang.

In English:   -

In Indonesian:   -

In Balinese:   Pemimpin sane taler ngambilin ring tegaknya tradisi lan krama Bali puniki, nanging dados bakti ring pemerintahan sane mamurda, taler dados mabinaya dresta lan ngemargiang kemajuan sane pragat.

In English:  

In Indonesian:  
  1. dari kolom ‘Bungklang Bungkling’, ‘Uled’, di harian Bali Post, Minggu, 24 April 2011, oleh I Wayan Juniartha. Diterjemahkan oleh Putu Semiada
  2. Fred Eiseman
  3. https://reader.letsreadasia.org/read/8da2948e-8a8f-43f5-bd33-7e6c6e8ecb85