UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Ogoh-ogoh Ngendih

From BASAbaliWiki
20230331T001659457Z017269.jpg
Location
Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Daweg pangrupukane nembe pisan Putu Sujana nyak ngigelang ogoh-ogoh. Timpal-timpalne lega pisan wau ngantenang Putu Sujana purun ring ogoh-ogoh. Sami sawitrane ring wewidangan Banjar Giri Ulangun uning ipun gumanti jejeh ring ogoh-ogoh. Rupane sane aeng madaging macaling renggah punika sane ngawinang. Naen sawitrane nakenin, Tu ngujang dadi takut gati teken ogoh-ogoh? Ipun nekekang magisian ring liman sawitrane, Gobane aeng-aeng rasaang cara lakar nadah dogen. Sawitran ipune kedek ingkel-ingkel. Ipun maboya ring kawentanan Putu Sujanane. Dewek ipune gede gangsuh yadiastun kantun ring kelas enem sekolah dasar sampun sakadi anak SMP. Ogoh-ogoh ento gegaen sekeha truna-truni ngujang ento jejehin. Lamun keto, di panekan Nyepine jalan ngae ogoh-ogoh Nah, apang maan malajah ngulat tiing utawi macek kayu. Kanggoang iraga tusing bisa ngambar apabuin ngae tapelne. Bareng-bareng malajah sinah bisa. Eda nganggo styrofoam. Man apa anggo? Di desan iragane kaden liu ada tapis, ada klopekan tiing, ento anggon awakne. Keranjangne tiing anggo. Putu dueg ngulat kranjang. Beneh masi. Nyepine sampun sayan tampek, ipun ngumpulang sawitran-sawitran ring Banjar Giri Ulangunne. Made Sucitra uningina reraman ipune akeh madue wit kelapa, ipun aturina munduhang tapis. Komang Dyatmika sane akeh madue wit tiing, ipun aturina ngrereh klopekan tiing. Komang Dyatmika nenten nyak gelis-gelis nyaurin. Ipun uning medang ring klopekan tiinge midep neket ring kulite. Lamun bareng-bareng ngalih klopekan tiing mara nyak. Yen padidian, tusing suba nyak. Putu Sujana nganampekin ipun. Bareng-bareng ngalih, padalem padidian ngalih klopekan tiing. Saja ada memedi di tongos tiinge? Memedi suba magedi. Komang Dyatmika kedek ngrikik. Sanunggil usan saking sekolahan, alit-alit ring Banjar Giri Ulangun mapupul ngaryanin ogoh-ogoh. Reraman ipune demen santukan alit-alitne nenten ngulik HP manten dadosne. Apa ane tulungin? sapunika Bapa Darma mataken. Akua satu dus. Peh kena plelenan. Mani abaangga akua. Man tapelne suba pragat? Putu Susila ngaenin. Ia tosan tukang ngae tapel, apang taen ada ogoh-ogoh gegaen anak cerik-cerik di Banjar Giri Ulangun, Pa. Pragat ane truna-truna dogen ngigelang ogoh-ogoh. Tiang masi bisa ngae. Mula keto, truna-trunane ento anak keto masi, bareng-bareng magarapan, tusing ada nagih prabia. Ia suba bisa ngalih pipis padidi. Diastun tusing sanget melah kanggoang dogen. Ane demenin maan malajah bareng-bareng ajak timpal-timpale. Gamelane kanggoang, tektekan anggo. Putu Sujana dueg ngadungang munyin tiing. Pangrupukane sampun antos-antosa, sami mapangge adat, ngangge udeng, kwaca putih-putih, makamben, masaput poleng. Tektekanne masuara saling sautin. Becik antuka nganutang. Putu Sujana ring arep. Sami kendel reraman ipune ngantenang alit-alite nyak nyolahang ogoh-ogoh. Saget nyerit Putu Sujana. Tiang takut-tiang takut Tulungiiiiiiiiiiiiin Tulungiiiiiiiiiiiiiiiiin Ngujang takut, Tu. Tusing ada apa? Ento matan ogoh-ogohe ngendih.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.