Pa

From BASAbaliWiki
Root
-
Definitions
  • oar lock (paa = thigh) en
Translation in English
oar
Translation in Indonesian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
pa
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Pa kaden alihe mai majalan ngencolin.
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Aksara Wreastra inggih punika aksara Bali sane akehnyane 18 aksara minakadi Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, miwah Nya.
English
Wreastra script is a Balinese script which has 18 characters, namely Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Yes, and Nya.
Indonesian
Aksara Wreastra adalah aksara Bali yang berjumlah 18 aksara, yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, dan Nya.
VisualArt Baligrafi Ca Ra Ka
Balinese
Aksara Wreastra inggih punika aksara Bali sane akehnyane 18 aksara minakadi Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, miwah Nya.
English
Wreastra script is a Balinese script which has 18 characters, namely Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Yes, and Nya.
Indonesian
Aksara Wreastra adalah aksara Bali yang berjumlah 18 aksara, yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, dan Nya.
VisualArt Baligrafi Ga Ta
Balinese
Aksara Wreastra inggih punika aksara Bali sane akehnyane 18 aksara minakadi Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, miwah Nya.
English
Wreastra script is a Balinese script which has 18 characters, namely Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Yes, and Nya.
Indonesian
Aksara Wreastra adalah aksara Bali yang berjumlah 18 aksara, yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, dan Nya.
VisualArt Baligrafi Ha Na
Balinese
Aksara Wreastra inggih punika aksara Bali sane akehnyane 18 aksara minakadi Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, miwah Nya.
English
Wreastra script is a Balinese script which has 18 characters, namely Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Yes, and Nya.
Indonesian
Aksara Wreastra adalah aksara Bali yang berjumlah 18 aksara, yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, dan Nya.
VisualArt Baligrafi Ja-Ya-Nya
Balinese
Aksara Wreastra inggih punika aksara Bali sane akehnyane 18 aksara minakadi Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, miwah Nya.
English
Wreastra script is a Balinese script which has 18 characters, namely Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Yes, and Nya.
Indonesian
Aksara Wreastra adalah aksara Bali yang berjumlah 18 aksara, yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, dan Nya.
VisualArt Baligrafi Ma-Nga-Ba
Balinese
Aksara Wreastra inggih punika aksara Bali sane akehnyane 18 aksara minakadi Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, miwah Nya.
English
Wreastra script is a Balinese script which has 18 characters, namely Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Yes, and Nya.
Indonesian
Aksara Wreastra adalah aksara Bali yang berjumlah 18 aksara, yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, dan Nya.
VisualArt Baligrafi Pa-Da
Balinese
Aksara Wreastra inggih punika aksara Bali sane akehnyane 18 aksara minakadi Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, miwah Nya.
English
Wreastra script is a Balinese script which has 18 characters, namely Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Yes, and Nya.
Indonesian
Aksara Wreastra adalah aksara Bali yang berjumlah 18 aksara, yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, dan Nya.
VisualArt Baligrafi Sa-Wa-La
Balinese
Nah, jani suba kola ngetohang urip apang idup kolane maguna!” keto krebeten kenehne. “Pa, kola lakar milu sayemwara,” keto I Cupak masambatan tekening sang nuenang pondok.
English
-
Indonesian
-
Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
Balinese
Ia jeg nyidang nyuwun.”

Jelek semenu I Kecut mulihang sawireh Dadong Geget nyidng nugtug yadiastun nyuwun tiing petung dasa lingseh. “Pa, kenkenang abete jani?”

“Nah da sebet, jani tunden ia mabersih di semere.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kecut
Balinese
Pan Cening lantas nuturin I Langgana. “Nah to ipian tuah tain pedeman, sing sedeng pa iraga lakar ngugu.” Mara katuturin keto, jengah bayun I Langganane lantas ia mesaut, “Aduh Pa, ipian tiange ento jeg pasti seken-seken ada.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
Kacerita jani, nuju Pan Cening kema ke teban I Langganane, jeg makesiab Pan Cening nepukin unduke ento, lantas ia matakon, “Wih Langgana, dadi telah pongpong Cai tanahe ento?” Masaut I Langgana, “Kene Pa.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
I Kelinci lan I Meong lantas ngmaekin.

“Bapa ada ane takonang tiang tekening bapa, bapa nyak ningehang?” “Nah orahang suba apa ane dot takonang cai!”

“Kene pa, di meten umah bapane ada tabuan sedeng ngae umah, ia seteta sombong nyumbungang dewekne.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Tabuan Ngaku Ririh
Balinese
Tan karasa sampun petang sasih virus covid 19 kawentenan ring jagate, yen nirgamayang sekadi magantung tan pa cantel nenten sida baan narka malih pidan pacang matilar, nanging punika tan dados kaangge pikobet santukan idupe patut kalanturang.
English
-
Indonesian
-
Covid (Idup Masanding Pandemi Covid 19 ring New Normal) - ( I Ketut Suwindu)
Balinese
Sakadi sane sampun munggah ring Kakawin Nitisastra, singhā raksakaning halas halas ikāngrakṣakeng hari nityaśa/ singhā mwang wana tan patūt paḍa wirodhāngdoh tikang keśari/ rug brāṣṭa ng wana denikang jana tinor wrěkṣanya śirņāpadang/ singhānghöt ri jurang nikiang těgal ayūn sāmpun dinon durbala (singa punika sang sane ngraksa alas, sakewanten ipun taler karaksa olih alas, yening alas punika jagi karusak olih i manusa, makasami tarune kaenteb, singane raris mengkeb ring jurang, ring tengahing uma kakepung ngraris kamatiang).
English
-
Indonesian
-
Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
Balinese
Ri tatkala sang brahmana mikayunin indik panca sengsara sane nibenin manusa ri tatkala murip ka gumine, inggih punika becikan ngicenin kasih-asih majeng ring beburon bandingang ring manusa sane malaksana kaon taler nenten beik yening nenten nginutin tatuek para kantine duaning prasida ngawinang sengkala (Ika lěhěng masiha ring satwa, syapadi masiha ring nīca, muwah anala ning tan mangiḍěpa warah ning mitranya, bwat maněmu duḥka).
English
-
Indonesian
Terdapat ungkapan menarik yang dapat dipetik dari cerita ini.
Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
Balinese
Lamun tusing, depang padine telahang kedis perit buina magebog-gebogan tekane.” “Nyidaang Pa.” Munyine baet.
English
-
Indonesian
-
Folktale Masepakbola
Balinese
Syuh!” Limane ngisi cemeti anggona mecutin awak sampine apang enggal majalan.

“Eda keras-keras pecutina sampine, Tu!” bapane ngorahin.

“Tusing, Pa.
English
-
Indonesian
-
Folktale Matekap
Balinese
Reramane demen ningalin panakne buka keto. “Pa, dadi makelo gati?” Bapane kenyem. “Jani suba lakar majalan.” Reramane ngidupang mobilne lantas majalan ka museum.
English
-
Indonesian
-
Folktale Mlajah di Museum
Balinese
Ia tosan tukang ngae tapel, apang taen ada ogoh-ogoh gegaen anak cerik-cerik di Banjar Giri Ulangun, Pa.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ogoh-ogoh Ngendih
Balinese
“Mang Payu bareng ka carik?” “Payu Pa.” Komang Subagia enggal-enggal bangun.
English
-
Indonesian
-
Folktale Padi Mabulu
Balinese
Luir ipun parilaksana warga asing sane ngae ulah tan pa uning risiko kedepan benjang.
English
-
Indonesian
-
Government Parilaksana warga asing sane kirang becik
Balinese
Pa’siki’an suksmannyane nenten saling lempas, gabungan indik sane mabinaan.
English
Unity means not fragmented, a combined combination of diversity.
Indonesian
Per'satu'an artinya tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari kemajemukan.
Intercultural Sandya
Balinese
Asapunika taler kaasrian jagat Baline sane Tan pa tanding ngranayang angob sakancan turise.
English
Tourism in Bali has had a positive impact on the economy of the region and the country as a whole.
Indonesian
Pariwisata di Bali telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan negara secara keseluruhan.
Literature Bali Yang Jaya, Sejahtera, dan Tertib
Balinese
Yening pulo Baline bresih lan asri tan pa polusi kan luung, sira gen nyak kal melali mai ningalin kaasrian alam tur budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Kenapa Bisa Udaranya Tercemar?
Balinese
Pa siki an suksmannyane nenten saling lempas, gabungan indik sane mabinaan.
English
-
Indonesian
-
Intercultural a difference that lights up the whole world
Balinese
Niki nyihnayang Kesehatan mental yowana ring Gianyar kari akeh sane nenten stabil, napi malih ring panglimbak aab jagate sekadi sane mangkin sane kabaos awor tan pa wates.
English
-
Indonesian
-
Government kesehatan mental para yowana ring kabupaten Gianyar