More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Why Can The Air Be Polluted?

20230509T093835794Z381628.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Devi Rossalinda
Author(s)
Affiliation
SMAN 10 Denpasar
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Komang Mahendra

  6 months ago
  Votes 1++
  Dumogi sayan waged nyurat mabasa Bali

  Anonymous user #1

  6 months ago
  Votes 2 You
  semangat nyurat mebasa Bali nggihh

  Vinda

  6 months ago
  Votes 3++
  Nggih niki wantah pikobet sane patut kaatasi olih pemerintah. Tiang setuju pisan sareng artikel ring ajeng santukan ring Bali sampun wenten polusi ring semengan. Yening kantos wengi wenten polusi udara sane terus-terusan kan udara daki sane iraga hirup (udara daki sane madaging gas beracun sekadi gas karbon monoksida, nitrogen oksida, miwah hidrokarbon). Indayang ngayunin, napi pikobetnyane ring kahuripan ring jagate. Mangda krama Bali prasida seger lan rahayu sareng sami. Bali sane resik tan pa polusi. Ngerusak palemahan punika dangan kamargiang olih akeh kramane, nanging kahuripan miwah kasehatan sayan mabuat. Kasehatan punika MAHAL!!
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Sabilang lakar majalan ka sekolah, dot pesan tiang ngrasayang udara seger sambilang ningalin entik-entikan di sisin jalane. Unduke ento tusing anut teken pangarep titiange, tusing kakeneh baan apa ane mekada. Adi mara jam 06.30 semeng sube len asan udara di jalane, suba bek sajan rasan polusi di jalane. Mirib ulian jam amonto suba bek pasliweran trek, bis, mobil lan onda. Ento suba ane ngae udarane cemer, apa buin liu ane enu nganggon bahan bakar solar. Peh jeg nyangetang sajan suba. Suba kanti dadua nganggo masker enu masih tembus ka cunguhe. Konden masi ada anake ane nganggo knalpot gede mangroeng disamping kupinge, serasa belah asane kuping ningehang. Kudiang men jani nak makejang perlu ajak alat-alate ento. Ada ja wacana pemerintahe ngentosin nganggon transportasi listrik, nanging ento mara sebatas wacana konden nyidang ngantosin makejangne. Nah nika mawinan, tiang mapineh-pineh mangda Bali prasida bebas saking polusi udara. Yening nyidang, Bali prasida nuutin sekadi ring panegaran Jepang nganggen sepeda gayung utawi sepeda listrik mirib Bali nyidang sayan asri. Lianan krana bersepeda punika sehat taler prasida ngirangin polusi udara tur inih prabea. Coba iraga kletekang, polusi udara punika kan prasida ngranayang gangguan pernapasan sekadi sesak napas, asma, penurunan fungsi paru-paru, ISPA Infeksi Saluran Pernapasan Akut lan enu liu biin. Buin besik, yening terus ada polusi udara di Bali ada kal liu turis-turis nyak melali mai ke Bali? Yening pulo Baline bresih lan asri tan pa polusi kan luung, sira gen nyak kal melali mai ningalin kaasrian alam tur budaya Baline.

  In Indonesian