UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Wacana

From BASAbaliWiki
wcn
wacana
Root
-
Definitions
  • voice, speech, word en
Translation in English
voice
Translation in Indonesian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
wacana
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Medal wacana saking dane Gubernur Bali indik pidabdab ngrajegang basa Baline.
English
-
Indonesian
Muncul wacana dari Gubernur Bali tentang usaha melestarikan bahasa Bali.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Manut kahanan punika mangkin kruna merdeka punika nenten dados pinaka wacana kemanten.
English
-
Indonesian
-
Government " KALALIAN PEMERINTAH "
Balinese
Pinaka bukti titiang ring Bali Utara rumasa dados korban janji politik, janji ngwangun bandara mangda ekonomi Bali stabil nanging nyantos mangkin makasami punika wantah wacana sane ngumbara salami masa kampanye.
English
If you look at it, actually there are only people's representatives who carry out programs and fulfill their political promises and there are also those who forget their promises like nuts that forget their shells.
Indonesian
Jika dilihat maka sebenarnya hanya ada wakil rakyat yang menjalankan program dan memenuhi janji-janji politiknya dan ada juga yang lupa pada janjinya seperti kacang yang lupa pada kulitnya.
Government "PilKB yening engsap jek langsung jadi, Pilkada yen suba jadi jek langsung engsap"
Balinese
Wacana pamuntat ngeninin gaguritan pinaka sarana pabligbag sosial inggihan ipun madaging piteket moral lan etika tur mapikenoh estetis.
English
-
Indonesian
-
Scholars Room ANALYSIS OF THE POETRY OF MANDARA GIRI AS A MEANS OF SOCIAL COMMUNICATION
Balinese
Antuk punika mangda nenten terpengaruh orti-orti sane durung jakti antuk kebenarannyane punika, mangda wenten makin puniki pengetahuan utawi sosialisasi saking jatma sane ngamongin antuk barang sekadi nike utawi polih wacana langsung saking ahlinya, mangda nenten wenten malih kasus-kasus sekadi puniki ngaenang irage resah.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Alon-alon ring sajeroning ngange skincare sane durung jakti antuk kebenarannyane.
Balinese
Titiang sareng sami krama Bali, nyantosang aksi, boya ja wantah wacana pamuputne dados basa basi.
English
-
Indonesian
-
Government BALI BOYA JA GRYA LUU
Balinese
Manut ring manah tityang cara sane patut anggen ngemedalin semangat krama antuk mendorong isi-isi sipil ring platfrom BASAbali Wiki inggih punika ngaryanin kegiatan seminar utawi dharma wacana ring desa magde platfrom niki akeh sane uning .
English
-
Indonesian
-
Literature BASAbali wiki dapat mendorong untuk berpartisipasi dalam isu isu politik
Balinese
Sekadi ring Basa Bali Wiki sane sampun wenten duk warsa 2011 sane nyiagayang tigang basa inggih punika Basa Bali, Basa Indonesia, Basa Inggris antuk nagingin fitur utawi wangun – wangun sane nudut kayun para pamiarsa mrasidayang ngewantu parajana, utamane para yowana Bali sajeroning malajah Basa Bali ngangge terjemahan, gatra – gatra miwah wacanawacana sane mapaiketan ring isu – isu publik.
English
civil society issues.
Indonesian
Sebagai pemuda pemudi Bali, bahasa ibu atau Bahasa Bali seharusnya sudah diluar kepala karena pada masa ini bahasa ibu sering kali ditinggalkan.
Literature Basa Bali Wiki Sebagai Tonggak Berpartisipasi Dalam Isu Sipil
Balinese
Kaping untat Bhineka Tunggal Ika punika nenten dados wacana manten sakewala semboyan punika dados kalaksanayang olih krama Indonesia, nika mrasida dados Indonesia sane becik antuk makudang-kudang agamane sareng kajangkepane
English
-
Indonesian
-
Intercultural Bhineka Tunggal Ika is the basis for religious differences in Indonesia
Balinese
Akeh anake sane kayun dados raja utawi pamimpin, sakewanten risampune dados raja, nenten urati sareng kramane, nenten Satya wacana, tur ngaryanin awig-awig sane ngeranayang kramane sengsara.
English
This is illustrated by King Buduh's ogoh-ogoh.
Indonesian
Hal ini digambarkan dengan ogoh-ogoh Raja Buduh.
VisualArt Raja Buduh
Balinese
Mangda ngamolihang tetujonnyane, parilaksana asah,asih,asuh wajib kalaksanayang punang wantah dadi wacana manten. 1.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Capability of the A3 Trilogy (Asah, Asih, Asuh) in responding to diversity in Indonesia.
Balinese
Diapin ada ane satya wacana, sakewala dikebenengan janine liunan asane cara delem, sing keto semeton?
English
-
Indonesian
Walaupun ada yang tepat janji, tetapi saat ini lebih banyak yang seperti Delem, bukankah seperti itu teman?
VisualArt Dalem Dadi Raja
Balinese
Yadiastun mangkin sampun munggah wacana "new normal", kewala gek koronane tusing ja ical ngantos mangkin.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - Diastun Sebet Kèwala Aget - Doni Suryawan
Balinese
Ring warsa 2012, dané ngamolihang gelar Doktor Linguistik antuk Konsentrasi Wacana Sastra ring Program Pascasarjana Universitas Udayana antuk judul disertasi "Wacana Siwa-Buddha ring Kakawin Nilacandra: Analisis Resepsi".
English
In 2012, he earned a Doctorate in Linguistics with a Concentration of Literary Discourse at the Udayana University Postgraduate Program with the dissertation title "Shiva-Buddhist Discourse in Kakawin Nilacandra: Reception Analysis".
Indonesian
Pada 2012, ia meraih gelar Doktor Linguistik dengan Konsentrasi Wacana Sastra pada Program Pascasarjana Universitas Udayana dengan judul disertasi “Wacana Siwa-Buddha dalam Kakawin Nilacandra: Analisis Resepsi”.
Biography of Dr. Anak Agung Gde Alit Geria, M.Si.,
Balinese
Dumun wenten anak sane mapitutur tekening titiang indik kaiwangan antuk buku sane titiang wacen, nanging titiang nenten je yakti antuk punapi indik sane katuturang olih anake punika, titiang malih ngewacen buku sane lianan sane makrana titiang ngamolihang pemargi antuk punapi sane patut sane aptiang titiang, semeton titiang sinamian, ngiring eling tekening napi sane kemargiang, duaning ring sajeroning jagat sekadi mangkin akeh wentwn pianak sane nenten patut parilaksana nyane, ngiring mangkin sareng sareng ngametuang jagat druene mangda doh saking wacana hoax lan pitutur sane bog bog sekadi sane alamin tityang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Eling
Balinese
sami pada ngawangun pencitraan maka utsaha mapikelatang kawentenannyane.Makudang carca display,sertifikat produk lan wacana kawigunayang pinaka sarana rikala nyujur kapentingan ipune soang soang mangda prasida inggil ring pasar.Pacentokan perajin perhiasan ring Celuk ngawetuang makudang wentuk panguasen,wenten sane nguasen wenten taler sane kakuasen.
English
Data collection is done through interviews, observations and document studies.
Indonesian
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.
Scholars Room Facing Market Competition and Production Technology: The Struggle of Traditional Jewelry Craftsmen in Celuk Village, Bali
Balinese
Sane mangkin wenten wacana saking pemerintah jagi ngalaksanayang sane maadan New Normal, yen sane titiang panggihin ring wewidangan desan tiyange sampun memargi napi sane kaadanin New Normal.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Masepedaan-I Gusti Agung Gde Adilakshmana Awiyata
Balinese
Gering agung niki ngemaang titiang akeh papalajahan, kenehe uyang ulian nenten dadi pesu lan ngorta makumpul sareng tetangga, makejang terbatas, ngalih bahan ajengan sukeh, akeh kegiatan kewangde, resolusi 2020 mantak dados wacana.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Pokokne Tiang Curhat-Ni Komang Dyah Asri Astini
Balinese
Saking wacana ring ajeng, prasida kasimpulang tiang, kesadaran indik sistem saling tulungin utawi gotong royong mabuat pisan anggen ngwangun kerahayuan utawi kerukunan lan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.
English
The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a country that has a lot of diversity, as well as the diversity of religions believed by Indonesian people, which are not all the same.
Indonesian
Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) merupakan Negara yang banyak memiliki berbagai keberagaman, seperti halnya keberagaman agama yang diyakini oleh masyarakat indonesia yang tidak semuanya sama.
Intercultural GOTONG ROYONG AS A WAY TO CREATE HARM INTERRELIGIOUSLY
Balinese
Selantur ipun metode deskriptif kualitatif kapilih rikala maridabdab data data panyuratan sane mapaiketan ring teori wacana lan teori gender rikala ngawigunayang bahasa.
English
Furthermore, qualitative descriptive method became an option to describe the data - research data related to discourse theory and gender theory in the use of language.
Indonesian
Selanjutnya, metode deskriptif kualitatif menjadi pilihan untuk mendeskripsikan data – data penelitian yang berkaitan dengan teori wacana dan teori gender dalam penggunaan bahasa.
Scholars Room Gender Perspectives in Political Campaigns
Balinese
Galungan anggen titi pengancan ngiket srada lan baktiInggih Ida dane sinamian sane mangkin rahina sane becik puniki, titiang jagimabebaosan indik dharma wacana sane mapiteges "Galungan, anggen titi pengancan ngiketsrada lan bakti".
English
-
Indonesian
-
Intercultural Hari Raya Galungan
Balinese
Pangawit kasinarengannyane ring politik Indonesia kasujatiane gumanti unik.Ring kariwekasannyane wenten tatiga praciri utama sana tumbuh ring Indonesia inggih punika patriarki,teologi lan hegemoni.Ring abad ping 15 ,kawentenan para istrine ring politik gumanti kakantenang ring makudang wacana utama manggalaning politik ring Indonesi,minakadin ipun Ratu Shima,Tribhuwana Tungga Dewi lan Suhita ring jaman Hindu- Budha.
English
History of participation women's politics in Indonesia is actually a unique reality.
Indonesian
Sejarah partisipasi politik perempuan di Indonesia adalah sebenarnya sebuah kenyataan yang unik.
Scholars Room Hindu Women in Political Communication and Gender Studies
Balinese
Manut ring manah tityang cara sane patut anggen ngemedalin semangat krama antuk mendorong isi-isi sipil ring platfrom BASAbali Wiki inggih punika ngaryanin kegiatan seminar utawi dharma wacana ring desa magde platfrom niki akeh sane uning .
English
In my opinion, the way to increase community participation in promoting civic issues through the BASAbali wiki platform is to conduct seminars or outreach to villages so that this platform is widely known by the public.
Indonesian
Menurut pendapat saya cara yang dapat dilakukan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendorong isu-isu sipil melalui platfrom BASAbali wiki adalah melakukan seminar atau sosialisasi ke desa agar platfrom ini banyak diketahui oleh masyarakat.
Literature Bagaimana platfrom BASAbali Wiki dapat mendorong Anda untuk berpartisipasi dalam isu-isu sipil?
Balinese
Warsa 2008 muputang sarjana ring program Bahasa lan Sastra Bali Universitas Udayana, raris ngalanturang pascasarjana ring Konsentrasi Wacana Sastra, Linguistik Universitas Udayana.
English
He is now a lecturer at Hindu Dharma State Institute of Denpasar.
Indonesian
Pada 2008 menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi Bahasa dan Sastra Bali Universitas Udayana, setelah itu melanjutkan pascasarjana pada konsentrasi Wacana Sastra Prodi Linguistik Universitas Udayana.
Biography of I Gedé Gita Purnama Arsa Putra
Balinese
Mangkin dané muputang studi pascasarjana ring Prodi Magister Linguistik Konsentrasi Wacana Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
English
Currently completing postgraduate studies at the Linguistics Masters Study Program, Literary Discourse Concentration, Faculty of Cultural Sciences, Udayana University.
Indonesian
Saat ini tengah menyelesaikan studi pascasarjana di Prodi Magister Linguistik Konsentrasi Wacana Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
Biography of I Ketut Eriadi Ariana -
Balinese
Dané taler aktif ring lembaga Hindu PHDI miwah sering kaundang ngicénin dharma wacana majeng umat Hindu ring makudang-kudang genah ring Indonésia.
English
He is also active in the Hindu PHDI institution and is often invited to give dharma discourses to Hindus in various corners of Indonesia.
Indonesian
Ia juga aktif di lembaga Hindu PHDI dan sering diundang memberikan dharma wacana untuk umat Hindu di berbagai pelosok Indonesia.
Biography of I Ketut Wiana -
Balinese
Pendidikan S1-nyane kapuputang ring Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Udayana, raris ngalanturang pendidikan ring S2 Magister Ilmu Linguistik, Konsentrasi Wacana Sastra, Program Pascasarjana Universitas Udayana.
English
He is trusted to take care of literary and cultural pages.
Indonesian
Buku kedua mengantarkannya menerima penghargaan “Widya Pataka” dari Gubernur Bali.
Biography of I Made Sujaya
Balinese
Nenten kauningin yéning ida sering medal ring makudang-kudang média, ring media elektronik miwah media cetak, antuk ngicénin Dharma Wacana (wacana suci) majeng umat Hindu.
English
It is not surprising that he often appears in various media, both electronic and print media, to provide Dharma Wacana (sacred discourse) to Hindus.
Indonesian
Selain sebagai guru sekolah, ia juga adalah seorang pemegang sabuk hitam karate dan pernah bergabung dalam DPD Gojukai (Dewan Sabuk Hitam) tahun 1988 – 1991.
Biography of Ida Pedanda Gede Made Gunung -
Balinese
Nenten kauningin yéning ida sering medal ring makudang-kudang média, ring media elektronik miwah media cetak, antuk ngicénin Dharma Wacana (wacana suci) majeng umat Hindu.
English
It is not surprising that he often appears in various media, both electronic and print media, to provide Dharma Wacana (sacred discourse) to Hindus.
Indonesian
Selain sebagai guru sekolah, ia juga adalah seorang pemegang sabuk hitam karate dan pernah bergabung dalam DPD Gojukai (Dewan Sabuk Hitam) tahun 1988 – 1991.
Biography of Ida Pedanda Gede Made Gunung -
Balinese
Pedanda sané embas ring Gria Gede Kemenuh Purnawati puniki, sakadi nguwah citra Pedanda (Pendeta Hindu) saking wantah mimpin pamargin upacara, dados pen-Dharma Wacana.
English
Then he continued his education at Taman Guru Atas in Sukawati.
Indonesian
Tidak hanya di Bali, ia memberikan juga dharma wacana di luar Bali, dari Pulau Jawa hingga ke Kalimantan.
Biography of Ida Pedanda Gede Made Gunung -
Balinese
Ida Anak Agung ngruntuhang wacana, pawiwahan Jayaprana Layonsari ring rahina Anggara Umanis Wuku Kuningan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Jayaprana dan Layonsari
Balinese
Sedurung titiang ngaturungang sambrama wacana, ngiring sareng-sareng ngaturang rasa angayubagia mantuka ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning paswecan Ida iraga presida mapulpul iriki ring acara lomba melarapan antuk nguncarang Pangastung kara:
English
-
Indonesian
-
Government KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Balinese
Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang, wantah asapunika presida antuk titiang ngaturang sambrama wacana puniki, yening prade wenten kirang langkung atur titiang sane nenten mungguh ring pekahyunan ida dane titiang nunas geng rna sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Balinese
Suksma aturang titiang majeng ring pengeter acara indik galah sane kapaica ring titiang ngaturang sambrama wacana mantuka ring ida dane sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Balinese
-Ring lembaga pendidikan,driki peranan Guru Pengajian pinaka orang tua sisyane ring sekolah patut kantincapang minakadi ngajahin sisyane mabaos,mapikayun,malaksana sane patut,nincapang ajahan agama Hindu ring kelas,miwah ritatkala wenten rarahinan antuk ngemargiang dharma wacana miwah sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Government KRISI MORAL
Balinese
Ring galahe sane becik puniki, titiang pacang ngaturang wacana deskripsi sane mamurda “Kajeng Kliwon”.
English
-
Indonesian
-
Government Kajeng Kliwon
Balinese
Sane mangkin wenten wacana "new normal", sisiane pacang mawali ngranjing ring sekolah.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - ( Kaliwatan malayang liang ngantos new normal) - (I MADE BHAKTI TRIASNANTARA)
Balinese
Wantah asapunika wacana orasi sane prasida aturan titiang, kirang langkung titiang nunas pengampura.
English
-
Indonesian
-
Government Kantun wenten jaringan Internet Sane kaon ring Nusa Penida
Balinese
Tiosan ring punika yening sampun dados Angawa rat ring jagate, mejanten maakeh pikobet sane nibenin, bilih bilih makueh kramane sane sandang uratiang, mangda sayuakti satia wacana nindih kramane, icalang manah sane lempas ring sajeroning suwadarma minakadinyane korupsi napi malih lali ring semayane nindih kramane maka sami.
English
-
Indonesian
-
Government Kautaman Sang Meraga Wisesa
Balinese
Aplikasi sane dados kaprogram apanga ring tengahnyane madaging game sane seru, teka-teki utawi wacana sane madaging gambar apanga alit-alit lan sisya sami tertarik lan seneng ring aplikasi BALISARIKA puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Kawentenan Aplikasi BALISARIKA Kaanggen Nglestariang Basa, Sastra, lan Aksara Bali
Balinese
-Ring lembaga pendidikan,driki peranan Guru Pengajian pinaka orang tua sisyane ring sekolah patut kantincapang minakadi ngajahin sisyane mabaos,mapikayun,malaksana sane patut,nincapang ajahan agama Hindu ring kelas,miwah ritatkala wenten rarahinan antuk ngemargiang dharma wacana miwah sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Government Krisis Moral
Balinese
Pengaptine ring Pemilu pinanggal 14 Februari 2024 mangda pemimpin Indonesia dahat wicaksana, dueg, seken ngelaksanayang swadharma dados pemimpin, taat agama, satya teken semaya lan wacana.
English
-
Indonesian
-
Literature Apa pengaptine teken pemimpin ring Pemilu 2024 semeton?
Balinese
Manut ring manah tityang cara sane patut anggen ngemedalin semangat krama antuk mendorong isi-isi sipil ring platfrom BasaBali Wiki inggih punika ngaryanin kegiatan seminar utawi dharma wacana ring desa magde platfrom niki akeh sane uning .
English
• In my opinion, the BasaBali Wiki platform has a very positive impact on society in paying attention to civil issues in the environment.
Indonesian
-
Literature BASAbali wiki dapat mendorong andan untuk berpartisipasi dalam isu-isu sipil?
Balinese
I Gde Nala Antara M.Hum taler ngicenin sambrama wacana ring parum pangawit warsa punika.
English
-
Indonesian
Acara yang diketuai oleh Putu Eka Guna Yasa, S.S.,M.Hum tersebut dihadiri oleh para pembina dan para pengurus Yayasan BASAbaliWiki.
Literature BASAbaliWiki Ngamargiang Parum Program Kerja Warsa 2020 Magenah ring Dharmanegara Alaya Denpasar
Balinese
akeh sane mosting wacana hoax indik Bali, nanggen tutur basa sane nenten patut tur sakancan wacana baburon kaucap.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Ajeg Sampunang Magujeg
Balinese
Nanging wantuan punika wantah wacana manten.
English
-
Indonesian
-
Literature Bersama Membasmi Pandemi COVID-19
Balinese
Utsawa dharma wacana, 5.
English
-
Indonesian
Tentunya dengan membiasakan budaya Bali sesuai dengan perkembangan zaman, akan dapat mengurangi pemudaran budaya Bali.
Literature Memudarnya Kebudayaan Bali Seiring Perkembangan Zaman
Balinese
I Gde Nala Antara, M.Hum ngicenin sambrama wacana majeng ring para pamilet sami saking media daring.
English
-
Indonesian
I Gede Nala Antara, M.Hum.
Literature Nagingin Galah Malajah Jumah Sangkaning Virus Corona BASAbali Wiki Ngamargiang Lomba Wikithon
Balinese
Contohnyane, nganggen basa Bali ring sekolah lan ring jumah, ngelaksanayang lomba dharma wacana, macepat.
English
-
Indonesian
-
Literature Ngrajegang basa Bali ring sekolah
Balinese
Wénten wacana maaksara Bali sané mamurda Prabhu Airlangga.
English
For example, there is a discourse in Balinese script entitled Prabhu Airlangga.
Indonesian
Ada wacana beraksara Bali yang berjudul Prabhu Airlangga.
Literature Ngulang Aluh Tan Pasuluh
Balinese
SMAN 8 DENPASAR melatih para siswa ne sedina-dina sawireh wenten PORSENIJAR 2023 sane kelaksanayang pinanggal 10-15 April 2023, wenten makudang-kudang cabang lomba sane kesarengin olih para siswa SMAN 8 ritatkala PORSENIJAR 2023 minakadi ring cabang kesenian inggih punika tari Bali, rindik pasangan, nyurat aksara Bali, melukis, mekekawin, mekendang berpasangan, gender wayang, miwah dharma wacana.
English
-
Indonesian
-
Literature PORSENIJAR BALI 2023
Balinese
Pangaptin Tiang teken calon pemimpin ane lakar mapilih di pemilu 2024 apang ngidaang setata ningeh munyi kramane, tusing liunan majanji nanging mebukti lan maaksi, utawi satya wacana.
English
My hope for prospective leaders who will be elected in the 2024 election is that they must always be able to listen to the voice of the people, not to make many false promises but not proven and carried out.
Indonesian
Harapan saya terhadap calon pemimpin yang akan terpilih di pemilu 2024 yaitu agar selalu bisa mendengarkan suara rakyat, tidak banyak janji tetapi tidak terbukti dan dilakukan, atau bisa disebut setia wacana.
Literature Pangaptin Tiang teken calon pemimpin ane lakar mapilih di pemilu 2024 apang ngidaang
Balinese
Yén cara tiang, pemimpin ané patut mapilih tuah pemimpin ané satya wacana.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemimpin cara Kedis Cangak Ngae Gumi Nyag
Balinese
Mangda nenten wenten opini utawi wacana ring duranagara yening Indonesia puniki wenten ikut campur ring rebatne puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature Rasa Kekeluargaan
Balinese
Pemahbah: Matur suksma majeng ring pengenter acara,antuk galah sane kapaice antuk titiang,angga para tim juri sane wangiang titiang,utawi Bapak/Ibu guru miwah sane lianan sane Tresna asihin titiang.Lugrayang titiang ngaturang puja Pangastuti pangayubagia mantuk ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,riantuk sangkaning asung kertas warna Nugraha Ida,titiang miwah Ida Dane sareng sami,presida mepadu wedana Gumanti ngemiletin dharma wacana puniki,ring galahe sane becik puniki titiang jagi ngaturang dharma wacana sane mamurda "MASUK LIUNAN PIKOBET".
English
-
Indonesian
-
Government MASUK LEBIAN PIKOBET
Balinese
Wantah kadi asapunika sambrama wacana saking tityang.
English
-
Indonesian
-
Government Masalah pendidikan di Bali
Balinese
Ring jaman Kadi Mangkin internet nyansal maju utamnnyane Ring msa pandemi Niki sange ngangge internet nyansan rame.karena itu penyebaran wacana hoax nyansan enggak tersebar, seperti wacana artis utawi sane Ten artis sane durung seken beneh, utamnnyane Ring perempuan,kemungkinan sane jagi terjadi inggih punike bullying ring internet sane dados ngeranayang gangguan mentah,

Contohnyane kisah anak Luh sana maaih duduk di bangku SMP sane sesai ortange taken pisagane ulian ye sai pesu ngajak tunangane, yang mungkin saja dia memiliki keperluan bukan hanya untuk jalan jalan.nanging pisagane Ten mau tau kan tetep ngorte Kangin kauh teken pisaga ne lianan, ulian Nike S merasa ortange Ken pisagane S merasa tertekan kan Nike berakibat teken pergaulan teken tingpal sane srumuran

Dan secara tidak langsung pisagane menyebarkan wacana bohong utawi hoax sane tolihe ring sosial media.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Medsos bise ngeranayang bullying
Balinese
Sedurung titiang ngaturungang sambrama wacana, ngiring sareng-sareng ngaturang rasa angayubagia mantuka ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning paswecan Ida iraga
English
-
Indonesian
-
Government NGRINCIKAN WEWIDANG RESIK LAN GADANG
Balinese
Suksma aturang titiang majeng ring pengeter acara indik galah sane kapaica ring titiang ngaturang sambrama wacana mantuka ring ida dane sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Government NGRINCIKAN WEWIDANG RESIK LAN GADANG
Balinese
titiang ngaturang sambrama wacana puniki, yening prade wenten kirang langkung atur titiang
English
-
Indonesian
-
Government NGRINCIKAN WEWIDANG RESIK LAN GADANG
Balinese
Sane mangkin para rerama, guru lan sameton sami patutnyane nyobiahang sosialisasi utawi dharma wacana ring para yowana saking para yowana punika kantun alit utawi usia dini.
English
-
Indonesian
-
Government Ngirangin Demen Minum Tuak lan Arak ring Para Truna-Truni Karangasem
Balinese
Nanging dharma wacana manten nenten mrasidayang ngicalang pikobet puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Ngirangin Demen Minum Tuak lan Arak ring Para Truna-Truni Karangasem
Balinese
Sedurung titiang jagi ngaturang sembrama wacana, ngiring sareng-sareng ngaturang pangayubagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning paswecan Ida, iraga sareng sami sampun polih mapulpul ring acara sane mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government Ngajegin Tri Hita Karana
Balinese
Panyuratan puniki mawentuk deskriptif-kualitatif sane makueh ngawigunayang lan mupulang sekancan wacana antuk mitelebin pakibeh sosial sane wenten.
English
This study is descriptive-qualitative writing which uses and collects more information by exploring every social phenomenon that occurs.
Indonesian
Studi ini berbentuk deskriptif-kualitatif yang lebih banyak menggunakan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami setiap fenomena sosial yang terjadi.
Scholars Room Optimizing the Role of Pecalang as the Customary Village Representative in Supporting the Acceleration of Covid-19 Prevention in Bali Province.
Balinese
Wantah kadi asapunika sambrama wacana saking tityang.
English
-
Indonesian
-
Government Orasi Pendidikan
Balinese
PEMILIHAN UMUM 2024

Om Swastiastu, Om Awighnam astu namo sidham

Suksma aturang titiang majeng ring pengeter acara indik galah sane kapaica ring titiang ngaturang sambrama wacana mantuka ring ida dane sareng sami.
English
-
Indonesian
PEMILIHAN UMUM 2024

Om Swastiastu, Om Awighnam astu namo sidham

Suksma aturang titiang majeng ring pengeter acara indik galah sane kapaica ring titiang ngaturang sambrama wacana mantuka ring ida dane sareng sami.
Government PEMILIHAN UMUM 2024
Balinese
Patung ida sane ngemel pistul marep luhur taler ngemel pedang sane magantung ring bancang idane pinaka cihna sabuh wacana mangda para krama satata mautsaha nglawan penjajah.
English
-
Indonesian
-
Place Patung Pahlawan Letnan Ida Bagus Putu Djapa
Balinese
Kai tusing bisa ngidkid apabuin madharma wacana, ene winaya apang aluh kai ngalih mamahan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Suksma aturang titiang majeng ring pengeter acara indik galah sane kapaica ring titiang ngaturang sambrama wacana mantuka ring ida dane sareng sami.
English
Ladies and gentlemen, let us strengthen human resources for implementation at all levels.
Indonesian
Saya berterima kasih kepada penyelenggara acara atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan kepada kalian semua.
Government Pemilihan Umum 2024. Pilihlah pemilu yang tidak korup
Balinese
Wantah kadi asapunika sambrama wacana saking tityang.
English
-
Indonesian
-
Government Pendidikan Bangsa
Balinese
Wantah kadi asapunika sambrama wacana saking tityang.
English
-
Indonesian
-
Government Pendidikan indonesia
Balinese
Wantah kadi asapunika sambrama wacana saking tityang.
English
-
Indonesian
-
Government Pendidikan ring Bali
Balinese
Wantah kadi asapunika sambrama wacana saking tityang.
English
-
Indonesian
-
Government Pendidikan
Balinese
Wantah kadi asapunika sambrama wacana saking tityang.
English
-
Indonesian
-
Government Pendidikan.
Balinese
Majeng ring guru wisesa sepatutne nulad laksana Rahwana sida satya wacana nenten lempas saking napi sane sampun kasamayang ring para kramane.
English
However, many of us don't know the other side of Rahwana, that is about its constant promise to glorify the manifestation of Dewi Sri.
Indonesian
Nah, seharusnya pemerintah meniru sikap Rahwana, menepati janji-janji yang terlah diucapkan.
VisualArt Rahwana
Balinese
Nanging kasukertaan punika wantah wacana kemanten rikala kampanye , malepug wacana- wacana taler janji manis sane kasobyahang ring i panjak mangda kadaut cumpu dados nata ratu .
English
-
Indonesian
-
VisualArt Raja Maruk Panjak Lacur
Balinese
Para panyurat makakalih maduwe panampen inggihan kakuatan- kakuatan lan paobahan-paobahan sane mapaiketan ngawetuang trauma psikologis lan budaya sane dahat nanging tan keangkenin seantukan marupa" krisis diam" lan matungkas ring wacana Bali pinaka swargan.
English
They contend that these forces and associated changes have resulted in deep psychological and cultural trauma that remains largely unacknowledged – hence a ‘silent crisis’ – and runs counter to the discourse of Bali as a paradise.
Indonesian
Kedua penulis berpendapat bahwa kekuatan-kekuatan ini serta perubahan-perubahan terkait memberikan trauma psikologis dan budaya yang mendalam yang sebagian besar tetap tidak diakui – karenanya merupakan 'krisis diam' – dan bertentangan dengan wacana Bali sebagai surga.
Scholars Room Review Bali's Silent Crisis
Balinese
Manira patut satya wacana.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Prabu Ngidamang Be Pindang
Balinese
Ri kala Ida Begawan lunga micayang dharma wacana, Manik Angkeran raris ngmaling genta sakti Ida Begawan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Selat Bali
Balinese
Ring rahinane mangkin titiang ngangganin kelas X10 jagi maktayang Dharma Wacana.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TOLERANCE INTERRELIGIOUS PEOPLE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF THE SANE BECIK NATION
Balinese
Duaning sangkaning pasuecan utawi asung kerta waranugraha Ida, iraga sareng sami presida mapupul deriki, ngelaksanayang Dharma Wacana sane mamurda “TOLERANSI UMAT BERAGAMA UNTUK MEMBANGUN PRIBADI BANGSA SANE BECIK”
English
-
Indonesian
-
Intercultural TOLERANCE INTERRELIGIOUS PEOPLE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF THE SANE BECIK NATION
Balinese
Duaning sangkaning pasuecan utawi asung kerta waranugraha Ida, iraga sareng sami presida mapupul deriki, ngelaksanayang Dharma Wacana sane mamurda “TOLERANSI UMAT BERAGAMA UNTUK MEMBANGUN PRIBADI BANGSA SANE BECIK”
English
-
Indonesian
-
Intercultural TOLERANCE INTERRELIGIOUS PEOPLE TO BUILD A GOOD NATIONAL PERSONALITY
Balinese
Ring rahinane mangkin titiang ngangganin kelas X10 jagi maktayang Dharma Wacana.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TOLERANCE INTERRELIGIOUS PEOPLE TO BUILD A GOOD NATIONAL PERSONALITY
Balinese
Kawikanan ngeninin linggih sang meraga istri ring warga hindune ngawetuang pamitatas sane dahat ngawinang rasa meled uning.Ring pabligbag sane sampun kalaksanayang panawang iraga ngeninin anak marage istri tur linggihnyane utawi panampen prajanane kantun tuna pisan.Nanging yening paiketang ring kauripan maprajana,parindikan puniki prasida dados sasikut tincap kaweruhan para wargine.Nganinin panampen ring Sastra Sarasamuscaya sane tingglas sakadi ngandapang sang maraga istri sane patut kadohin olih sang maraga lanang,patut katelebin inggihan wacana inucap wantah patut kaagem olih para manggala mangda prasida dados tatuladan sakadi kasinahang pinaka unteng pikayunan minakadi tatiga swadarmaning sang manggala inggih punika ing angso sung tuladha,ing madya mangun karso lan tut wuri handayani sane mapiteges inggihan sang manggala patut midabdabin lan nuntun warginnyane.
English
Knowledge of the position of women especially in Hindu society, provides explanations that are very interesting.
Indonesian
Pengetahuan tentang kedudukan perempuan khususnya dalam Masyarakat Hindu, memberikan penjelasan yang sangat menarik.
Scholars Room The Position of Hindu Women in the Book of Sarasamusccaya (Study of Hindu Ethics)
Balinese
Ring wacana beduur, polih kesimpulan bahwa Indonesia punika negara sane banget mekatah kawentenan budaya, agama, lan Bahasa.
English
-
Indonesian
-
Intercultural The Practice of Tat Twam Asi in Religious Diversity
Balinese
Umat igama hindu patut mautsaha mangdane setate inget lan eling ring Ida Sang Hyang Widhi mejalarin antuk ngelaksanayang Puja Tri Sandya, mebanten, mirengin dharma wacana, muspa ke pura, gotong royong utawi ngayah ring pura lan sane tiosan Pawongan inggih punika ubungan sane harmonis sareng umat manusa sami.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Three causes of happiness
Balinese
Utsaha punika sekadi ngawacen puisi, mirengang dharma wacana, nglaksanayang webinar miwah sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Government Tigang Angga Sarira Pinaka Tameng Generasi Strobery
Balinese
Makakalih teori inucap kawigunayang pinaka panyawis sarwa pitaken sane kamedalang ring panyuratan.Metode sejarah taler kawigunayang pinaka titi pengancan panglaksanan lan teknis lakaran kritik,penampen lan pangunggah sejarah.Data kaken iang mawit studi kepustakaan,studi dokumentasi,observasi lan saur pitaken.Kauripan ring tengahing pabinaan ageman agama tan marupa piambeng mantuka ring wargi Banjar Untal untal.Bilih bilih pabinaan inucap dados pamikukuh ipun adung maprajana.Ring Banjar Untal untal kaadungan para wargine nenten je wantah ring wacana kemaon nanging sampun kacihnayang ring makudang wentuk.Yadiastun je pabinaan gumanti setata wenten nanging pabinaan inucap ten ngantos ngawetuang biota.
English
-
Indonesian
Kedua teori tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.
Scholars Room Tolerance Among Community Members in Banjar Untal-Untal, Dalung Village, Badung Regency 2001-2021
Balinese
Santhi ring manah, Santhi ring laksana lan Santhi ring wacana.
English
-
Indonesian
-
Literature Menegakkan Agama Dan Budaya Bali
Balinese
Yening wacana kemaon, tios ring laksana.
English
-
Indonesian
-
Literature Wacanane Kidikin, Laksanane Akehin
Balinese
Ada ja wacana pemerintahe ngentosin nganggon transportasi listrik, nanging ento mara sebatas wacana konden nyidang ngantosin makejangne.
English
-
Indonesian
-
Literature Kenapa Bisa Udaranya Tercemar?
Balinese
Uli wacana punika dadi kasimpulkan antuk Bahasa Baline sanget penting lan patut kalestariyang krana Bahasa Bali inggih punika salah satu Bahasa antuk komunikasi ring Provinsi Bali , yening Bahasa Bali tusing kalastariyang maka Budaya Bali dadi punah lan Bahasa Bali inggih punika Bahasa sane berasal uli leluhur rage ring Bali .
English
From this understanding, it can be concluded that the Balinese language is very important and needs to be preserved, because Balinese is one of the languages for communication in the Province of Bali, if Balinese is not developed or preserved, then there will be extinction in Balinese culture.
Indonesian
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Bali sangat penting dan perlu dilestarikan, karena bahasa Bali merupakan salah satu bahasa untuk komunikasi di Provinsi Bali, jika bahasa Bali tidak dikembangkan atau dilestarikan maka akan terjadi kepunahan budaya Bali.
Literature Mengapa Bahasa Bali penting dan harus di lestarikan?
Balinese
Tur kampus titiang wenten wacana jagi nglaksanayang wisuda online, sebet pesan keneh tiange.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - wisuda online - lika ciptani
Balinese
Mangkin rahina soma tiang nyarengin upacara bendera di sekolah,mekesiab tiang nyingakin bapak polisi Teke ke sekolah tur ngemaang wacana ritatkale upacara nike,ia ngemaang wacana indik makeh nyane Wenten kecelakaan ring Bali mangkin,Semeton eling ten sujatine kecelakaan ento bise Wenten ulian irage pedidi, contohnyane kirang waspade,ngebut,ngelanggar rambu lalu lintas,ape buin milu konvoi sane marak"ne mangkin ulian kelas 12 girang polih kelulusan,kecalakaan Nike Mase bise fatal ulian irage nenten ngange helm sane makte sepede motor,titiang nunas ring Semeton sami sane makta sepede motor mangda Alon-alon tur waspada lan ngangge helm diastun doh wiadin nampek,apang nyidang ngelindungin duur irage
English
-
Indonesian
-
Literature Keselamatan diri adalah tanggung jawab diri sendiri
Balinese
Wantah kadi asapunika sambrama wacana saking tityang.
English
-
Indonesian
-
Government masalah apa yang palinh mendesak untuk diselesaikan oleh calon pimpinan bali?
Balinese
Unteng wacana sane jagi baktayang titiang inggih punike 1.
English
-
Indonesian
-
Government paubahan pendidikan