How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Kaliwatan Malayang Liang Kantos New Normal Ngawang

Received 291065615464927.jpeg
0
Vote
Title
Kaliwatan Malayang Liang Kantos New Normal Ngawang
Year
Related Places
  Writer(s)
  • Property "Writer" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.I Made Bhakti Triasnantara
  Photographer(s)
   Reference
   081338308741
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Photo


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Description


   In English

   In Balinese

   Sabilang wai sarasa redite, tanggale taler sahasa makejang barak. Asapunika sane karasayang olih para sisia ri tatkala Covid-19 mrebehin jagat kantos mangkin. Para sisia nenten kaicen malajah ring sekolah, nglantur kagentosin antuk malajah saking jero soang - soang. Manut titiang, kawentenan punika ngicenin panglimbak sane nenten becik majeng ring guru, sisia, miwah para rerama. Para guru meweh pisan ngicenin pangajah - ajah online, santukan nenten samian sisia madue smartphone. Ped prade madue smartphone nanging nenten akeh sisiane madue pikenoh ngaryanin tugas sane kaicen olih guru. Punika taler reraman sisia piragi titiang pakrimik marasa meweh pisan ngajahin pianaknyane ring pakubonan. kadi rasa maulet basange ngorahin malajah nanging tusing kagugu olih i pianak. Sabilang wai geginan sisiane ring pakubonan wantah mapalalianan, tusing naenin ngambil buku, napi malih ngarya tugas. Sakadi misan titiang sane kantun kelas 4 SD, nyelid sanja limane ngamel talin layangan. Yening tusing ngamel talin layangan, pastika limane mecil HP. Yening makasami sisiane sekadi punika, nenten wantah sekolah kemanten sane suung, papineh sisiane taler manados puyung. Sane mangkin wenten wacana new normal , sisiane pacang mawali ngranjing ring sekolah. Lega pisan atin titiang miragi. Nanging kocap wenten malih wacana sane maosang indik tata titi masekolah ri tatkala new normal . Sisiane malajah ring sekolah wantah ajebos, ring galah mangaso nenten kaicen medal saking kelas, lan patut makta bekel ajengan. Miragi wacana sakadi punika, malih sungsut manah titiang, jeg mih... pedalem pisan sisiane tusing polih mapalalianan sareng timpalne. Sinah sampun para sisia rumasa ibuk, kadi rasa sisiane kilangan galah maliang - liangan lan gradag - grudug ring sekolah. Nirgamayang kadi kedise makeber ngindang kewala sarasa makurung di guungane. Pangaptin titiang, dumogi ja kabligbagin malih tur prasida ngamolihang pamutus sane becik anggen muputang pikobet puniki mangda nenten pungkuran kabaos gangsaran tindak kuangan daya.

   In Indonesian