Jero

  • title for someone respected or for someone you don't know
Media
Jero
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Krana nganten ngajak Anak Agung, jani I Sekar maadan Jero Sekar
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Dictionary


In Balinese:   I Dagang nasi masaut, Jero, jero anak lanang sareng kalih jagate puniki mawasta jagat Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Dagang nasi masaut, Jero, jero anak lanang sareng kalih jagate puniki mawasta jagat Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kalingke nampak ngadeg gumi, baanga ngidih nasi dogen beli nyak ngematiang I Benaru. “I Grantang nglanturang munyine teken jero dagang nasi. “Inggih jero dagang nasi durusang uningan marika ring Ida Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang ngomong teken panyeroan I Cupake, “Jero tulung titiang, titiang jagi tangkil matur ring Ida Sang Prabhu. “Malaib panyroane ka puri nguningayang unduke punika teken Raden Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita ane jani ada wong jero uli puri Kediri lakar meli bunga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngatonang unduke buka keto, ditu laut I Grantang metakon teken dagange ento, “Nawegang jero dagang nasi, titiang matur pitaken, napi wastan jagate puniki, napi sane mawinan jagat druwene sepi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inet teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh.

In English:   Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inet teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu di pasraman Jero Dukuh, cening mlajah sambilang ngayah”.

“Plajahin cening matingkah,ngomong muah mapineh.

In English:   Ditu di pasraman Jero Dukuh, cening mlajah sambilang ngayah”.

“Plajahin cening matingkah,ngomong muah mapineh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekenang pesan magarapan ditu di pasrama Jero Dukuhe.

In English:   Sekenang pesan magarapan ditu di pasrama Jero Dukuhe.

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita jani I Durma suba ngayah, malajah di pesraman Jero Dukuhe.

In English:   Kacarita jani I Durma suba ngayah, malajah di pesraman Jero Dukuhe.

In Indonesian:  

In Balinese:   Jero Dukuh kalintang ledang pikyunanne, krana

I Durma seleg pesan malajah tur enggal ngeresep.

In English:   Jero Dukuh kalintang ledang pikyunanne, krana

I Durma seleg pesan malajah tur enggal ngeresep.

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.

In English:   Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.

In Indonesian:  

In Balinese:   I Durma tusing milihin gae, asing pituduh Jero Dukuhe kgarap kanti pragat.

In English:   I Durma tusing milihin gae, asing pituduh Jero Dukuhe kgarap kanti pragat.

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong I Raksasa, “Ih, jero pengangon bebek, jalan kema kumahne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Raksasa berkata kepada pengembala "yaaa, sana panggil Ketimun Mas.

In Balinese:   Makwewengan Jero Dukuh ngotonang umah denene puun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung encol makecos ka punya kayune, sambilanga magending pupuh durma.

Jero Dukuh puniki jua pirengan I Kakua ia manyingid Di batan tengkulak I Lutung ia bubuan Menek di kayu ia manyingid Ih dukuh Kantrungan Nyen alih jero jani”

Dukuh Kantrungan ngenggalang ngungkab tengkulak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung encol makecos ka punya kayune, sambilanga magending pupuh durma.

Jero Dukuh puniki jua pirengan I Kakua ia manyingid Di batan tengkulak I Lutung ia bubuan Menek di kayu ia manyingid Ih dukuh Kantrungan Nyen alih jero jani”

Dukuh Kantrungan ngenggalang ngungkab tengkulak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto pangandikan dane jero Dukuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kakua celepanga ka krangkenge, tur encol ngaliang kulit bantal teken kulit biu kuning, manut pangidih I Kakua ring dane Jero Dukuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung nimbal nyawis, “Inggih jero Dukuh, mangdane uning yening ngolah ulam Lutung mangda nenten pahit kadi kantawali, sampunang bacin tiange medal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jero Dukuh Kantrungan ngenggalang ke krangkenge, “ Bah sedeng melaha, ada Lutung mokoh lung pesan anggon olah-olahan”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba gede apine I Lutung ngencolang makecos ka raab umah jero dukuhe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gelisang satua, encol dane Jero Dukuh Kantrungan medbed ikuh I Lutung, saha kaenjutin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama desane sampun lumrah ngaturang canang, sanganan, lan dupa yaning baronge lunga ring arep jero soang-soang.

In English:   The villagers usually offer canang (flower offering), cakes and incense whenever the barongs pass in front of their houses.

In Indonesian:   Orang-orang desa biasanya mempersembahkan canang, kue-kue dan dupa ketika barong lewat di depan rumah mereka.

In Balinese:   Kramane nyuciang jero soang-soang lan palemahan saking sekancan mala sekala lan niskala.

In English:   You usually can see ogoh-ogoh festivals all around.

In Indonesian:   Anda biasanya bisa melihat pawai ogoh-ogoh di berbagai wilayah.

In Balinese:   Ida setata rauh sinarengin antuk rabin Ida nityasa, Bhatara Narayana, utawi Madhusudana (Wisnu) ring jero, griya utawi umah sang alaki-rabi sane setata tegteg sutrepti sadina-dina.

In English:   Whenever people cannot maintain harmony and peace, and wherever there is quarrel between members of family, Goddess Lakmsi and Lord Narayana will abandon the house.

In Indonesian:   Apabila orang-orang tidak bisa menjaga keharmonisan dan kedamaian, dan di mana pun ada pertengkaran antaranggota keluarga, Dewi Laksmi dan Bhatara Narayana akan meninggalkan rumah itu.

In Balinese:   Sanggra lan Sanggri

Ni Wayan Sanggri Dados rabi ring puri Jero Kawan Beringkit Dados Jero Sandat Biung Gusti Bagus I Gusti Bagus Dherana Pensiunan BPD Bali

Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Sepuluh Palebon ring setra Setra Puri Gede Belayu

I Made Sanggra Mapungkusan Nang Mundri Meparab Pekak Sibak Meparab Pekak Tile Meparab Kumpi Kevin

Pratisentana Pasek Gelgel Pratisentana parekan geriya Geriya Gede Belayu

Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Delapan Belas Anggara Paing Wuku Sungsang Kageseng ring Setra Jebaud Kapuput Ratu Surya Geriya Gede Belayu Kaanyut ring Dam Tungkub Ngaben mekingsan ring geni

Kaateh antuk: Pianak lan mantu Cucu lan kumpi Semeton puri Semeton banjar Beraya lan wargi

Mejalan,mejalan lan mejalan Mejalan nuju umah wayah Mejalan sampunan kipak-kipek Mejalan sampunan tolah-tolih Mejalan leser-lempeng Nuju sunia loka Kaluwarga ngrastitiyang

Jeron Mangku Beji

22.05.18

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring jero soang-soang, angga kulawarga mulpulang sekancan buku, laut kapuja masarana canang sari, sanganan miwah woh-wohan.

In English:   In the morning, students come to school to pray.

In Indonesian:   Pagi hari, siswa datang ke sekolah dengan berpakaian adat, lalu bersembahyang bersama-sama, memuja Dewi Saraswati, dewi ilmu pengetahuan.

In Balinese:   Anak istri sane kapaica ngayah kasengguh Jero Permas, tur sane lanang kasengguh Jero Parekan.

In English:   Each contestant tries to strike each other by Sampian, a round-shaped ornament made of yellow coconut leaves.

In Indonesian:   Masing-masing peserta berusaha memukul lawannya dengan jalinan janur yang disebut sampian sebanyak tiga kali.