UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

DISINFORMASI: GATRA MEUNTUTUTAN SANE NGUNGGAHANG SATGAS COVID-19

From BASAbaliWiki
2DEAB30B-A80B-4B79-B9E5-68BD18BDE52F.jpeg
Photo credit
google
Issue name
Year
Contributor
Ni Kadek Darmiyanti
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  DISINFORMASI: GATRA MARUNTUTAN SANE NGUNGGAHANG SATGAS COVID-19 Olih: Ni Kadek Darmiyanti Kawedar gatra sane maruntutan sane ngunggahang satgas penanganan Covid-19 DKI Jakarta, gatra ne punika mawosang nomor kontak 119, 081-112-112-119 miwah 081-388-376-955 sane maosang pinaka nomor saking satgas Covid-19 DKI Jakarta. Ring gatra ne punika kasurat taler pakeling majeng ring para jananane sane maosang inggih punika yening wenten gatra nganinin Covid-19 sane nenten sumeken para jhanane prasida nyadokang ring nomor telepon sane kabaosang utawi satgas Covid-19 ring wewidangan soang-soang. Kawiaktiannyane, informasi ring gatra maruntutan punika boya ja pinaka pernyataan utawi informasi resmi saking satgas penanganan Covid-19. Pawilangan punika sampun kabligbagang majeng ring ketua bidang komunikasi public satgas penanganan Covid-19, Hery Trianto. Miwah mejalaran antuk hasil penelusuran saking laman resmi Jakarta Tanggap Covid-19 druen Pemerintah Provinsi DKI jakarta corona.jakarta.go.id, Nomor hotline sane kaunggahang ring gatra maruntutan sane nenten sumeken kawentetannyane punika. Nomor layanan darurat covid-19 DKI Jakarta punika wantah 112 utawi 081-112-112-112 miwah 081-388-376-955. Ring pesan berantai punika kebaosang indik efek samping vaksinasi Covid-19 inggih punika kewentenan fenomena ADE utawi Anti Body Dependent Enhancement. Satgas penanganan Covid-19 mastikayang nyantos mangkin durung wenten bukti sane ngebaosang indik kewentenan ADE. Konten sane ngawe byuta video indik respon imun ADE. Mejalaran hasil penelitian ngantos mangkin nenten kepanggihin duwaning pinungkan Virus Corona ring sajeroning manusa nenten madue atribut klinis, Epidemiologis, biologis utawi patologis saking pinungkan ADE, kapetik saking bebaosang resmi satgas Covid-19, soma 8 3 . Ring sajeroning bebaosang satgas punika, kepanggihin makatah refrensi sane mapahang indik ADE ring sajeroning ring vaksinasi Covid-19. kapertama inggih punika ring sajeroning jurnal PubMed.gov sane kasobiahang olih Oxford University Press majeng Infections Disiases Society of America warsa 2020. Menawita vaksin Covid-19 ngawinang manusa ne kenyih majeng ring inveksi pinih anyar sane manut ring antibody ADE ? Puniki nenten mejanten duwaning punngkan virus Corona ring manusa ne nenten madue atribut klinis Epidimiologis, biologis utawi patologis saking pinungkan ADE sane kaindargamayang antuk Virus dengue DENV metiosan sareng DENV , SARS miwah MERS CoVs utamin nyane sane nyungkanin epitel pernapasan, boya je Makrofag. Tiosan punika CAOV taler maosang inggih punika mejalaran hasil penelitian vaksin ring laboratorium saking beburon taler uji klinis ring manusa, pinaka bukti kewentenan ADE during kapanggihin. Maosang sayadan malimbak nyane pinungkan Covid-19, titiang ngaptiang iraga sareng sami prasida ngamargiang prosedur kesehatan sebeciknyane: nganggen masker; mikukuhang wates, ngewangsuh tangan 3M . Yening wenten semeton-semetonne utawi kulawargane sane keni COVID, duwaning asapunika mangdadi gelis masadok ring Satuan Tugas SATGAS COVID. Ragane sane pacang pamargi digelis ngeruruhang RS ring Ida dane, duwaning ragane punika madue informasi pinih anyar nganinin indik genah isolasi RS sane nenten madaging, miwah makasami tamba gratis duwaning kaprabea olih Kemenkes RI. Yening Ida dane kapatutang lunga rauh ka RS, mangdane ngelingang indike puniki: - Sampunang ngangge ansuransi pribadi, duwaning prebea RS nganinin perawatan COVID pinih ageng, duawing asapunika menawita ageng pisan pihak ansuransi nenten prasida miyayanin 100 prabeanyane. - Nguningayang sebecik nyane miwah sepastika nyane majeng ring pihak rumah sakit RS inggih punika indik prebea metamba mangdane kemargiang ring sajeroning jalur dana jaminan COVID dana dekes sane Gratis. - Makasami prebea matamba prawatan COVID nenten kaprabea olih BPJS sakewanten makasami olih pemerintah, duwaning asapunika ring sejeroning WNI sepatutnyane ngemolihang wantuan puniki yadiastun nenten medue BPJS. - Majeng ring pasien OTG utawi positif bergejala ringan, prasida masadok ring puskesmas sane pinih nampek miwah turah mangkinne sang sane sungkan katunas mangdane ngemargiang isolasi mandiri isoman ring jero utawi genah sane sampun kecumawisang olih guru wisesa. Pihak puskesmas jagi ngicenin tamba miwah vitamin sane keaptiang miwah jagi nureksain ritatkala isoman. Wusan 14 rahina pasien jagi katunasin mangda ngemargiang VCB malih. Yening kantun positif miwah bergejala ringan, duaning asapunika tetep katunas isoman miwah kapicayang malih tamba miwah vitamin-vitamin. Majeng ring pasien positif miwah bergejala sedeng rahat duaning asapunika puskemasmas pacang merujuk pasien ring RS jagi pacang dirawat inap. Asapunapi raris yening ida dane ngerasayang pakeweh ritatkala ngemargiang PCR duwaning prabeanyane sane ageng? Pihak puskesmas nenten jagi langsung ngemargiang PCR test yening gejala pasien during sumeken. Ssekadi iraga soang-soang, iraga prasida uning indikasi gejala ipun mekadi: koh-kohan, sungkan tenggorokan, sungkan kanta, nyeb, leleh, mencret miwah nenten prasida ngerasayang ring irung. Yening indikasi pinih rahat mangdane langsung ngemargiang isuman. Yening ngerasayang panas dingin utawi sesak napas, mangada digelis masadok ring SATGAS COVID.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( daerah bali )