Asapunapi

From BASAbaliWiki
hspunpi
Root
Other forms of "napi"
Definitions
  • how much; as is (Alus mider) en
  • seberapa; sebagaimana (Alus mider) id
Translation in English
how much; as is
Translation in Indonesian
seberapa; sebagaimana
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
asapunapi
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Asapunapi je dueg anake, yen tusing bisa ngajiang anak len, sinah anake ento tusing bisa ngajiang dewekne pedidi
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Ring zaman care jani liu generasi muda sane engsap ajak budaya bali,contohne tari bali taler krama sane ngoyong di bali kadang tusing uning asapunapi carane menari bali(ngigel),punika makasami dwaning kurangne kesadaran lan penerapan budaya uling diri sendiri.Kadang irage nolih anak ane tusing ngoyong dibali ngidaang menari bali.Generasi truna-truni sane sibuk ring pakaryannyane,ipun seneng pisan uning ring budaya sane moderen,nanging ipun lali mungguing tanah airnyane taler madue budaya sane unik.Silih sinunggil inggih punika tari Bali puniki, Bali madué puluhan tarian miwah sané lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Redup Budaya Bali Jani
Balinese
Yadiastun pulo Bali manados genah pariwisata, punika nenten ja gatra sane utama nanging, asapunapi pakeweh-pakeweh sane mabuat pisan ring sajebag gumi Bali.
English
Thanks to Him, we can gather here with happiness at the Bali Public Participation Wikithon with orations, which carries the theme, Election 2024: what are the most urgent problems to be addressed by Bali's prospective leaders ?
Indonesian
Walaupun Bali sebagai tujuan destinasi wisata hal ini bukan menjadi topik pembicaraan utama, tetapi bagaimana masalah-masalah yang berdampak signifikan di Bali.
Government BALI DAKI NAPI BALI MEWALI?
Balinese
Ida dane sareng sami pamekasnyane para sisya sane tresnanin tresnasihin titiang "Napi sane kawastanin Bali Asri?" Bali Asri nenten je ties asapunapi I rage sareng sami miara sawawengken, I rage soang - soang mangda setata bersih lan asri, sumangdane Pemerintah murdaning jagat Bali mangda ngutsahayang program - program sane becik pisan sane metetujon miara Bali setata bersih lan asri.
English
-
Indonesian
-
Government BALI RESIK
Balinese
Sane mangkin ngiring baosang asapunapi tata carane mangda Budaya Baline prasida ajeg.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Wisata
Balinese
Risampune medal pamutus punika paastika madue pamiteges sane malian-lianan, artine asapunapi?
English
-
Indonesian
-
Government Becikang Makarya Pamutus
Balinese
Budaya nenten malih ngeninin asapunapi prejanane mapakardi nanging wantah mikayunin sekancan dedagangan sane prasida keadol tur kadabdab marupa" tradisi kuno" .
English
Culture is no longer how how people do things but marketable commodities posturing as ‘ancient tradition’.
Indonesian
Budaya bukan lagi mengenai bagaimana masyarakat mengerjakan sesuatu melainkan komoditas yang dapat dipasarkan yang dikemas sebagai ‘tradisi kuno.’ Bali sebagai surga adalah sebuah hal yang klise.
Scholars Room Cultural Studies and Everyday life, A Balinese Case
Balinese
Asapunapi raris yening ida dane ngerasayang pakeweh ritatkala ngemargiang PCR duwaning prabeanyane sane ageng?
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit DISINFORMASI: GATRA MEUNTUTUTAN SANE NGUNGGAHANG SATGAS COVID-19
Balinese
Kuta, Sanur, Nusa Penida, Ubud, samian punika silih sinunggil daerah sane ramia antuk tamiu-tamiu dura negara, sane mangkin asapunapi?
English
-
Indonesian
Kuta, Sanur, Nusa Penida, Ubud semua daerah tersebut contohnya yang biasanya ramai oleh tamu luar negeri, tapi sekarang bagaimana?
Covid Foto - Grubug Makrana Rumpuh - I Putu Diva Pramana Yasa
Balinese
inggih asapunapi titiang matur suksema, yening wenten atur titiang nenten manut ring asta, titiang ngerereh gengre sinampura, titiang puputang antuk paramasanti Om Shanti Shanti Shanti Om.
English
-
Indonesian
-
Government Leluwu plastik
Balinese
Sane mangkin, asapunapi antuk krama Baline prasida mitehang roda perekonomian punika?
English
-
Indonesian
-
Literature KERJA CERDAS GENERASI MUDA BALI
Balinese
Asapunapi sane prasida antuk iraga pinaka yowana Bali ngolah sakancan sane wenten ring segara?
English
-
Indonesian
-
Literature KERJA CERDAS GENERASI MUDA BALI
Balinese
Nanging indike punika nenten wenten sane nguratiang, yening nenten wenten nguratiang asapunapi kawentenan jagate ka Pungkur wekas?
English
-
Indonesian
-
Literature Menjaga keasrian pulau Bali
Balinese
Raris asapunapi pamargin pariwisata sané wénten ring jagat Badung sasukat keni Ius Corona puniki ?
English
-
Indonesian
-
Literature Nyadokang Indik Pariwisata Ring Badung Sasampune Mrana Corona
Balinese
Foto puniki nyihnayang asapunapi para sisiane makarya nganggen tambah yadiastun sepatutnyane ngelaksanayang swadharma inggih punika melajah.
English
-
Indonesian
-
Covid Melajah Kaentos Makta Tambah
Balinese
Asapunapi mangkin antuk titiang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Asapunapi kawentenanne?
English
-
Indonesian
-
Government Ngelestarian pelemahan
Balinese
Yening indike punika nenten wenten sane nguratiang, asapunapi kawentenan jagate ka pungkur wekas?
English
-
Indonesian
-
Government Ngolah Barang Bekas
Balinese
Mangkin jadi ada punika kaiwangane sami musla nanging nenten eling asapunapi ngraksa palemahan utama nnya pura.
English
-
Indonesian
-
Government Ngraksa Parhiangan Maka Taksi Jagat Bali
Balinese
Asapunapi kawentenanne?
English
-
Indonesian
-
Government PALEMAHAN WIADIN LINGKUNGAN
Balinese
Kawentenan indik Bank Sampah punika mangda kategesang malih olih Pamerintah, mangda prasida karesep olih kramanne indik asapunapi pamargi program punika.Yening kacingakin ring TPA sane keni geni, sujatinyanne kantun wenten luu sane dados kaolah.
English
-
Indonesian
-
Government PENANGANAN LUU RING BALI
Balinese
Sumangdane tetamian anake lingsir nenten ical ring gumi Bali, tur prasida mikelingin ring turis'e asapunapi mawinan iraga patut nglaksanayang konsep metulung.
English
This is an intangible cultural heritage from their ancestors.
Indonesian
Agar warisan budaya tak benda oleh nenek moyang kita tidak hilang di Bali begitu saja, dan bisa menjelaskan kepada turis asing kenapa dan bagaimana kita sebagai masyarakat Bali harus melaksanakan konsep bergotong-royong.
Literature MENJAGA WARISAN BUDAYA TAK BENDA
Balinese
Mangdane prasida sareng-sareng ngruruh pamargi, asapunapi antuk mangda Jagat Baline nenten cemer sangkaning kawentenan para wong saking dura negara sane rauh meriki.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Overtourism lan Gentrifikasi ring Jagat Bali.
Balinese
Sane mangkin, ngiring baosang, asapunapi tata carane mangda budaya Bali ne prasida ajeg.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan Budaya Bali Oleh Rara
Balinese
Sedurung ketlatarang indik asapunapi tata cara nyaga adung umat meagama, ngiring piarsayang dumun indik napi sane meteges adung umat meagama.
English
What can be done to maintain religious harmony?
Indonesian
Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama?
Intercultural Procedures for maintaining religious harmony
Balinese
Yening nata ratu sampun nenten ngambel parilaksana dados nata ratu ngangge sepatutnyane gelah i panjak taler setata ninutin keneh pedidi, asapunapi i panjak presida ninutin nata ratu kadipunika?
English
-
Indonesian
-
VisualArt Raja Maruk Panjak Lacur
Balinese
Teges stoikisme inggih punika asapunapi mangdane iraga sida bagia antuk dikotomi ngawesayang saking pangrejek ring salwiring baga kauripan.
English
Stoicism is a condition to seek true happiness with the dichotomy of mastering a threat in various aspects of life.
Indonesian
Stoikisme merupakan keadaan untuk mencari kebahagiaan yang sejati dengan dikotomi menguasai suatu ancaman di berbagai aspek kehidupan.
Intercultural Religion in Indonesia According to Scientific Thoughts: An Overview of Stoicism
Balinese
Pinaka silih sinunggil conto ogoh-ogoh "Nyapa Kadi Aku" sane nyritayang asapunapi anake agung sane ngutamayang pikayunan newek miwah ngawawa jagat sakita-kita ring ipun para panjakke sujatine pemimpin tangguh ulian adane rakyat.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Sakita-kita dados Raja
Balinese
Asapunapi kawentenanne?
English
-
Indonesian
-
Government Sampah lingkungan
Balinese
Yadiastun asapunapi ja akéh geginannyané nénten dados lali sareng sesana.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TRI HITA KARANA PINAKA DASAR HIDUP MAAGAMA MIWAH TOLERANSI ANTAR AGAMA
Balinese
Taman Nusa madue gegambaran asapunapi pamargin bangsa Indonesia sane kakawitin saking masa prasejarah nganggen alam sane sampun lingsir tur primitif, jaman perunggu miwah masa kerajaan sane kairingin baan silih sinunggil pekaryan ageng ring masa punika inggih punika Candi Borobudur.
English
-
Indonesian
-
Place Taman Nusa
Balinese
Asapunapi ring widang ekonomi bisnis rental sane lianan?
English
-
Indonesian
Apa mereka mengerti sistem lalu lintas negara kita?
Government Masyarakat patut teladan ring bermedia sosial
Balinese
Sane pinih mabuat inggih punika asapunapi cara iraga numbuhang rasa tresna asih majeng basa Bali druene.
English
-
Indonesian
-
Literature Usaha Meningkatkan Taksu Bahasa Bali: Bahasa Bali Dan Air Sumber Amertha Kehidupan
Balinese
Asapunapi kawentenanne?
English
-
Indonesian
-
Literature Pikiran tentang Bali
Balinese
Asapunapi sane sampun wenten ring Bali parindikan toleransi umat maagama becik pisan kaanggen conto ritatkala hidup ring masyarakat mangdane nenten wenten biuta nganining parindikkan keyakinan punika taler nyumbungan keyakinan utawi Agama sane pastika nenten wenten pikenoh ipun.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Toleransi Umat Maagama ing Bali
Balinese
Asapunapi kawentenanne?
English
-
Indonesian
-
Government Urati ring Luu plastik ngulati asri
Balinese
Asapunapi kaangge ruang publik, Basa Bali Wiki jagi mempertemukan sarwa tetimbangan utawi isin kepala akeh kramane.
English
-
Indonesian
Tak terkecuali Basa Bali Wiki menghadirkan hal tersebut setiap kompetisi atau lomba yang diadakan.
Literature Kebermanfaatannya Platform Basa Bali Wiki Sebagai Ruang Berekspresi
Balinese
Sane mangkin ngiring uratiang sareng sareng ring palemahan druwene, asapunapi je krama hindu ring bali, kahuripane ring kota Denpasar taler nenten prasida lempas ring ngemargiang upacara yadnya, sane pemarginnyane nganggen makudang kudang upakara ( banten ) sane pinaka sarana nyihnayang rasa angayu bagia miwah bhakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi.
English
-
Indonesian
-
Government Utsana Muputang Pikobet Limbah Upakara Ring Kota Denpasar
Balinese
Krama Bali sami sampun uning asapunapi kahanan Baline sekadi mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government TPA Suwung
Balinese
Titiang nangiang indike puniki ring ajeng semeton sareng sami, mangda saking mangkin irage sareng sami urati lan mautsaha asapunapi antuk wana utawi alas druene prasida tetep lestari.
English
-
Indonesian
-
Government Wana Kerthi