UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

PENANGANAN LUU RING BALI

From BASAbaliWiki
20231113T051121951Z665058.jpg
0
Vote
Title
PENANGANAN LUU RING BALI
Affiliation
SMK NEGERI 1 TEMBUKU
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1800x1200/news/2021/12/86f4c75daf3bd74ed42b11b332ef450e.jpg&tbnid=liyyHi_pp1CtiM&vet=1&imgrefurl=https://mediaindonesia.com/megapolitan/452277/ngeri-tumpukan-sampah-di-tpa-cipayung-depok-capai-30-meter&docid=xy6ZolK49576qM&w=678&h=452&hl=in-ID&source=sh/x/im/m1/4&shem=uvafe2
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMK NEGERI 1 TEMBUKU
Location
Jl. Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

OM SWASTYASTU

Ida Dane sareng sami sane dahat wangiang titiang... Kapertama, ngiring sareng-sareng ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sampun sweca ngicenin kerahajengan lan kerahayuan ring angga sarira iraga maka sami.

Ida dane sane kusumayangan titiang... Y ning uratiang pikobet san mangkin iraga sareng sami cingakin inggih punika pikobet luu. Luu san w nten ring Bali kalintang n nten kakontrol, masusun tur tegeh sakadi gunung, kasebar lan n nten kauratiang olih kraman . Akeh pisan kacingakin luu ten maurus, akhirnyane kakutang manten ring TPA. Luu punika minakadi luu organik sakadi luu canang santukan krama Bali sering ngelaksanayang upacara yadnya lan luu plastik sane nenten kalah akehnyanne. Yening kakaonin manten kadi punika, gumi Bali dadosnyanne kakotirin lan kabungkus olih luu.

Sane mangkin, majeng ring Bapak Ibu calon Pamimpin, napike sane prasida kamargiang antuk ngicalang pikobet puniki?

Inggih... sadurungnyane iraga sareng sami uning, yening sampun wenten program pangelolaan luu ring Bali, inggih punika Bank Sampah. Kawentenan indik Bank Sampah punika mangda kategesang malih olih Pamerintah, mangda prasida karesep olih kramanne indik asapunapi pamargi program punika.Yening kacingakin ring TPA sane keni geni, sujatinyanne kantun wenten luu sane dados kaolah. Sane mangkin titiang matur ring Ida Dane sareng sami, luu punika nenten ja wantah kakutang ring TPA, tur nenten ja wantah kakumpul olih Bank Sampah lan kaadol ke luar Bali. Nanging mangda prasida kaolah peragaan olih program sane kakaryanin Pamerintah ring Bali.

Tunas titiang majeng ring para calon Pamimpin mangda nyayagayang program sane prasida ngolah sampah punika dados kerajinan sane maaji tegeh, utawi dados karya sane kawigunayang nyuburang tanah Bali. Luu plastik punika kaolah dados kerajinan, lan luu organik mangda prasida kadadosang pupuk kompos. Yening mresidayang, sane makarya ring tengah program puniki wantah krama Baline sane kakirangan karya. Titiang nunas program puniki mangda becik lan konsisten kamargiang, neten ja wantah sekedar utawi sekadi angat-angat tai ayam. Krana, yening program puniki sukses kamargiang sampun janten akeh sane pacang kapolihang sakadi : -Dados genah karya krama Bali -Ngalimbakang UMKM ring Bali -Lan nyuburang tanah Bali tur ngalimbakang pertanian ring Bali krana pupuk kompos sane kawetuang olih program puniki prasida kaanggen.

Sujatinne wantah asapuniki solusi sane dahat patut, nenten lianan . Yening sampun sakadi punika, titiang jamin luu ring Bali prasida becik kaurus lan luu punika pacang ngidikang tur UMKM lan pertanian ring Bali prasida kalimbakang.

Ngiring sareng-sareng, jaga GUMI BALI NE, pilah lan pilih luu sane patut mangda ngelancarang program pemerintah pacang NUJU BALI ASRI

Ainggih Ida Dane sareng sami, wantah asapunika sane prasida titiang hatur. Ampurayang titiang yening wenten tutur sane nenten becik, sineb titiang antuk Paramashanti OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

In Indonesian