UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Tutur

From BASAbaliWiki


tutu(
tutur
Root
Other forms of "nutur"
Definitions
  • narrate, report, relate, tell someone something, relate, narrate, report, give advice en
Translation in English
speak
Translation in Indonesian
ceramah
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
nutur
Andap
tutur
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
titiang metuturan sareng biang
English
-
Indonesian
saya ngobrol bersama ibu
Balinese
sube sai orahin dingehang tutur gurune
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Lega pesen kenehne Pan Bekung lan Men Bekunge ningehang tutur I Marakarmane.
English
-
Indonesian
Senang sekali hatinya Pan Bekung dan Men Bekung mendengar cerita I Marakarma.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Dane kapica sanjata pusaka Keris Ki Baru Semang lan Tombak Ki Tunjung Tutur.
English
-
Indonesian
Suatu hari, ia disuruh untuk pergi ke suatu bukit.
Folktale Babad Buleleng
Balinese
Dane maraga darma tutur dana teken panjak.
English
-
Indonesian
-
Folktale Beras Kuning
Balinese
Tutur punika ngeninin indik teknik matetambaan, soroh-soroh prana utawi angkihan urip, dewata sane nyejer ring jejeron manusa, aksara-aksara suci ring suang-suang jejeron, makudang-kudang ceciren pinyungkan miwah tambannyane, upacara nulak pinyungkan, miwah makudang-kudang soroh taru tamba.
English
The dialogue reveals about healing techniques, types of prana or vitality, gods that reside in the organs of the human body, sacred syllables that exist in the organs, the human body, various symptoms of disease and its treatment, rituals to repel reinforcements (illness) and various types of medicinal plants.
Indonesian
Sebagian dari teks Boda Kacapi adalah teks mengenai divinitas atau unsur-unsur dewata dalam tubuh manusia.
Lontar Boda Kacapi (Buda Kecapi)
Balinese
Teks Boda Kacapi puniki kasurat marupa tutur utawi dialog Bodha Kacapi sareng Kalimosadha tur Kalimosadhi.
English
Boda Kacapi is written in the form of a dialogue between Bodha Kacapi and Kalimosadha and Kalimosadhi.
Indonesian
Teks Boda Kacapi ditulis dalam bentuk dialog antara Bodha Kacapi dengan Kalimosadha dan Kalimosadhi.Dialog tersebut mengungkap mengenai teknik penyembuhan, jenis-jenis prana atau daya hidup, dewata yang bersemayam dalam organ-organ tubuh manusia, aksara-aksara suci yang ada dalam organ-organ tubuh manusia, berbagai gejala penyakit dan pengobatannya, ritual-ritual penolak bala (sakit) dan berbagai jenis tanaman obat.
Lontar Boda Kacapi (Buda Kecapi)
Balinese
Lianan teken punika, wenten malih tutur sane mabinayan sareng tutur e dibi.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit De Ulah Aluh Ngugu Munyi di Sisi
Balinese
Ulian tutur I Meme mase tiang dadi makeneh yening ipidan memen tiange anak muani ane demen nutur bogbog miwah ngae pisuna.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
Balinese
Tutur ane penting nika ngingetang unduk Bhineka Tunggal Ika, apang ane jagi komentar lan sang makarya postingan becat inget teken raga.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Dialog Box About Bhineka Tunggal Ika
Balinese
Makacakan tutur anake saling pajengahin, pakrimik nyelek-nyelekang agama anak lenan.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Dialog Box About Bhineka Tunggal Ika
Balinese
Ainggih wantah sekadi nepunika sane prasida aturang titiang, yening wenten kosa kata utawi tutur titiang sane nenten manut ring arsa, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Dijajah
Balinese
Care jujur, bijaksana, dueg, tetap pendirian, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan, peduli teken palemahan, creative, pokone seken seken nyalanang swadarmane ye dadi pemimpin, manutin tutur agama lan pancasila.
English
-
Indonesian
Seperti jujur, bijaksana, cerdas, tetap pendirian, mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan, peduli dengan lingkungan, kreatif, pokoknya selalu menjalankan kewajibanya menjadi pemimpin sesuai dengan tutur agama dan pancasila.
Literature Coblos Keliling
Balinese
Dija cai nepukin tutur buka keto?” I Lutung makenyir sarwi matur, “Titiang manggihin conto, ipun I Macan pacang nadah I Jaran malarapan saking ngega daging ipian.
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Ngamanggihin masa pandemi puniki, titiang éling tekéning tutur anak lingsir dugasé simalu.
English
-
Indonesian
-
Covid Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
Balinese
Keto suba bikas manusa Baline jani, enggal pesan nindihin tutur ane joh sawat sinambi ngematahang piteket ane sumekenan.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Tutur luntur ané tusing lakar gugu, kéto mirib keneh anak luh cara janiné.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Lan Disinformasi
Balinese
Ritatkala ditu suba iraga dadi anak luh apang prasida nyaring tur ngeresepang apa tutur utawi Informasi ané melah.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Lan Disinformasi
Balinese
Mulane tutur abesik, makelo-kelo bisa dadi telu.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hp-ne Dueg, Iraga Kena Belog-belog
Balinese
Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.
English
-
Indonesian
Kelak esok hari ayah juga akan meninggalkanmu pergi bertapa ke gunung hutan.
Folktale I Durma
Balinese
Jani wake ngorahin tutur.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kurmawa Ngambul
Balinese
Ubuhin tur piara ia kanti gede tur pada mabuah, disubane keto mara men adep ka peken, to lantas anggon pangupa jiwa!” Disubane maan tutur keto uli Pan Cening, jeg prajani I Langgana nyak ngalih bibit kacang, tomat, muah tabia.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
Pangawi lan budayawan sané ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2014 antuk cakepannyané sané mamurda “Tutur Bali” (2013) mawasta I Wayan Wésta.
English
In 1999 he worked at the Ford Foundation, he was also the editor of Gumi Bali SARAD Magazine in 2000-2009, and in 2010-2012 he was the Chief Editor of SABDA Magazine.
Indonesian
Pada tahun 1999 beliau bekerja di ford foundation, beliau juga sebagai redaktur Majalah Gumi Bali SARAD pada tahun 2000-2009, dan pada tahun 2010-2012 menjadi Pemimpin Redaksi Majalah SABDA.
Biography of I Wayan Westa
Balinese
Cakepannyané sané sampun kawedar, minakadi Merangkai Tutur Tradisi Mekepekep, Pohon-Pohon Kemesraan 2, Lubang Kunci (2021).
English
His published books include Assembling Mekepung Traditions, Trees of Love 2, Keyhole (2021).
Indonesian
Bukunya yang telah terbit, antara lain Merangkai Tutur Tradisi Mekepung, Pohon-Pohon Kemesraan 2, Lubang Kunci (2021).
Biography of Ida Bagus Ketut Dharma Santika Putra -
Balinese
Kari makeh karya-karya beliau, nanging beliau masih dados pendiri Sanggar Tutur (1999) lan Komunitas Sastra Lentera (2008).
English
There are still many of his works, but he is also the founder of the Tutur Studio (1999) and the Lentera Literary Community (2008).
Indonesian
Masih banyak karya-karyanya, tetapi beliau juga sebagai pendiri Sanggar Tutur (1999) dan Komunitas Sastra Lentera (2008).
Biography of Ida Bagus Pawanasuta -
Balinese
Teknologi sane canggih ngranayang tata tutur saking manusa antar agama dados becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Balinese
Inggih Ida dane sareng sami wantah asapunika orasi sane kabaktayang titiang,yening ade tutur titiang Ten manut ring arsa Ida dane titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Kesadaran Marupa Pipis
Balinese
Kruna linggan ipun sastra mateges aksara piranti ngajahin, tatua (tutur), kaweruhan (ilmu).
English
-
Indonesian
-
Literature Sastra Bali
Balinese
Da ja munyi anak di samping tukad, tutur anak di selat pasih bisa prajani tawang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Ada 8 pidabdab sajeroning literasi digital sekadi (1) cultural, nganenin indik kawagedan ngresepang apa ane katuturang; (2) cognitive, masaih teken kaweruhan; (3) constructive, pinaka utsaha nglimbakang unduk ane melah; (4) communicative, ngelah kawagedan matimbang wirasa lan liu ngelah timpal; (5) confident, pageh ngaba padewekan lan tangar teken agem-ageman; (6) creative, krambang baan mesuang parikrama ane anyar; (7) critical, tusing elah lan enggal ngugu tutur anak lenan; (8) civic, bareng mautsaha nglimbakang praja madani (Tsaniyah & Juliana, 2019).
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Rajan bojoge setata nuturin panjak-panjakne. “Cai nyai ajak makejang dadi ngamah buah pohe sakita keneh, kewala yatnain da kanti buah pohe ulung ka tukade!” Panjak-panjak bojoge satinut tekening tutur lan titah rajane.
English
-
Indonesian
Pohon yang paling digemari kera-kera itu adalah pohon mangga.
Folktale Kreteg Wanara
Balinese
Yen keneh-kenehang, jaman jani liu gati pakeweh gumi ane kanti dadi isu publik ulian sai dadi tutur para kramane.
English
-
Indonesian
-
Literature BASAbali Wiki Inovatif, Milenial Aktif
Balinese
Sekadi sai ngwacen artikel suba ade ditu, ngantos makarya artikel indik isu sane sai dadi tutur olih kramane.
English
-
Indonesian
-
Literature BASAbali Wiki Inovatif, Milenial Aktif
Balinese
akeh sane mosting wacana hoax indik Bali, nanggen tutur basa sane nenten patut tur sakancan wacana baburon kaucap.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Ajeg Sampunang Magujeg
Balinese
Tutur dagang nasi jinggo di Jalan Surapati Buleleng ngorahang matakeh mancan maan madagang 50 tali rupiah ulian PPKM.
English
-
Indonesian
-
Literature Biar Sama-sama Bisa Berjalan
Balinese
Ngamanggihin masa pandemi puniki, titiang éling tekéning tutur anak lingsir dugasé simalu.
English
-
Indonesian
-
Literature Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
Balinese
Ukraina nenten nuutin tutur Presiden Putin.
English
-
Indonesian
-
Literature Membela Musuh Menyerang Temen
Balinese
Sekadi sai ngwacen artikel suba ade ditu, ngantos makarya artikel indik isu sane sai dadi tutur olih kramane.
English
-
Indonesian
-
Literature Milenial Semangat Mengutarakan Kritik, Supaya Tidak Seperti Kripik
Balinese
Yen keneh-kenehang, jaman jani liu gati pakeweh gumi ane kanti dadi isu publik ulian sai dadi tutur para kramane.
English
-
Indonesian
-
Literature Milenial Semangat Mengutarakan Kritik, Supaya Tidak Seperti Kripik
Balinese
Satua sane nganggen basa Bali alus ri tatkala nyatuayang indik tutur, sakadi satua Subakti Ring Guru Pengajian.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyuksmayang Basa Nincapang Rasa: Satua Bali Pinaka Suluh Urip
Balinese
Ring pamuput satua kabaosang sakadi asapuniki, ‘Asapunika tutur anake wikan, sampunang ampah makta raga, duaning sareng makeh ring gumine.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyuksmayang Basa Nincapang Rasa: Satua Bali Pinaka Suluh Urip
Balinese
Salanturnyane, Wibisane kicen tutur utawi piteket-piteket saking Ida Sang Rama Dewa.
English
-
Indonesian
Setiap orang yang gugur dalam pertempuran mendapatkan sorga (prasasta sira nguni sampun tapa, gahan ta sira cakrawartting jagat, pejah sir ataman surud ring rana, asing mati mamuk ya moksatmaka)..
Literature Pamimpin: Catraning Jagat
Balinese
Silih tunggil pahan cerita ring Kakawin Ramayana baduur, ngicenin tutur utama indik pamimpin taler mimpin, sane prasida kaplajahin ring kawentenan aab jagate sakadi mangkin.
English
-
Indonesian
Pemimpin yang mampu menuntun jika diumpamakan dalam sebuah banawa (kapal), maka seorang pemimpin adalah nahkodanya.
Literature Pamimpin: Catraning Jagat
Balinese
Yén cara Tutur Atma Prasangsa, lakar kéweh ngliwatin Titi Gonggang ulian dugase idup sesai mogbogin anak.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemimpin cara Kedis Cangak Ngae Gumi Nyag
Balinese
Pemimpin ring 2024 mangde Nyidayang Merevolusi Mental saking Manah, Pemineh, Tutur Basa Basita tur Sane Paling Pas nike Realisasi Janji ring semeton Sami..
English
-
Indonesian
-
Literature Pemimpin ring 2024 mangde Nyidayang Merevolusi Mental
Balinese
Keto suba bikas manusa Baline jani, enggal pesan nindihin tutur ane joh sawat sinambi ngematahang piteket ane sumekenan.
English
-
Indonesian
Rasa persaudaraan tersebut hendaknya dipelihara dengan meningkatkan rasa peduli terhadap orang lain.
Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Maan tiang baange tutur teken I bapa, "pande bapak jani ngajahin pande magambel apang pande ngidang nyalanang swadarma di masyarakat, apang ngidang pande nyanan ngaturang ayah ayahan lan pande pang sing pelih bergaul." Keto tutur I bapa, ulian ento tiang demen megambel lan jeg asal ane madan megambel jeg gas, yadiastun belog yang penting nyak melajah pasti bisa.
English
-
Indonesian
-
Literature Suka Megambel Gong kebyar
Balinese
Ulian tutur rerama tiang lanjut masekolah.
English
-
Indonesian
Akhirnya dengan keteguhan hati, aku kembali bersekolah.
Literature Tiang Dot Dadi Youtuber
Balinese
Sakewanten ring ungkur punika makasami, pastika wenten kémanten san pinaka dasar ngicen parinama ring wewidangan lan désa sane nenten prasida kapasahang saking wit wewidangan lan désa punika sane kadasarin antuk bukti-bukti sane kapercaya, marupa sasuratan miwah lisan sakadi babad, lontar, peninggalan sejarah, miwah marupa tutur sane katuturang olih para janane.
English
-
Indonesian
-
Literature WIT PARINAMA DESA LEGIAN
Balinese
Patakone, yening para penelitine di Jepang suba nawang, yeh ane kone isinin tutur ayu lakar ngubah molekul-molekulne dadi anggon nyegerang awak.
English
-
Indonesian
-
Literature Yeh
Balinese
MEMEDI Ring Nyepi warsa puniki tepatnya Nyepi warsa 1945 titiang ngambil tema utawi carita inggih punika MEMEDI Cerita puniki titiang cutetang madasar antuk carita rerama purwa, tutur anak lingsir sane maosang rikala ipun mamargi ka genah sane lianan ngrereh toya utawi wangun toya sane ketah kasengguh ogoh Kayeh, ring dija rerama purwa nenten makta toya anggen masak.
English
MEMEDI In this year's Nyepi, Nyepi year Saka 1945 to be exact, Titiang raised the theme or story, namely MEMEDI. , where parents in ancient times fetched water for cooking.
Indonesian
MEMEDI Dalam Nyepi tahun ini tepatnya Nyepi tahun saka 1945 Titiang mengangkat tema atau cerita yaitu MEMEDI Cerita ini saya kutif berdasarkan cerita orang tua terdahulu, tutur nak tua yang mengatakan dimana pada saat mereka pergi kesuatu tempat untuk mengambil air atau istilah balinya yang sering disebut dengan Kayeh, dimana orang tua pada zaman dahulu mengambil air untuk memasak.
VisualArt MEMEDI
Balinese
Teknologi sane canggih ngranayang tata tutur saking manusa antar agama dados becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat Kerukunan Umat Beragama
Balinese
Teknologi sane canggih ngranayang tata tutur saking manusa antar agama dados becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat kerukunan umat beragama
Balinese
[BA] Manut saking napi sane kawedar ring Cakepan Suci Puranane, miwah kaketus olih para kawitan ring makudang-kudang lontar lan tutur, upacara atiwa-tiwa patutne kalaksanayang sagra sasampun anake seda.
English
One can be free from this cycle of birth and death if he is free from material desires.
Indonesian
[ID] Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab Purana, dan dikutip oleh para leluhur dalam bentuk lontar dan tutur, upacara kematian hendaknya dilakukan sesegera mungkin.
Holiday or Ceremony Ngarorasin
[[Word example text ban::[BA] Manut saking napi sane kawedar ring Cakepan Suci Puranane, miwah kaketus olih para kawitan ring makudang-kudang lontar lan tutur, upacara atiwa-tiwa patutne kalaksanayang sagra sasampun anake seda.| ]]
Balinese
Makejang anake suba pada nawang, ane madan jero dalang, pinaka anak ane malajah indik tutur kadiatmikan.
English
Everyone already knows the name Jro Dalang, a person who studies virtue speech.
Indonesian
Semua orang sudah tahu yang namanya Jro Dalang, seorang yang mempelajari tutur kebajikan.
VisualArt Ngulungang Belingan
Balinese
Tutur kaanggo antuk malajahang wariga kala-kala, sakadi anggo ngidupang anak cerik ane kaulungang lan kaanggon pangiring jero ane lakar nyaga pang tusing ada ane ngusik kahuripan dane.
English
Speech is used to learn about wariga at times, such as reviving a miscarriage baby and being used as a follower who will guard the baby so that his life is not disturbed.
Indonesian
Tutur digunakan untuk mempelajari wariga kala-kala, seperti menghidupkan bayi yang keguguran dan digunakan sebagai pengikut yang akan menjaga bayi itu agar hidupnya tidak diganggu.
VisualArt Ngulungang Belingan
Balinese
Ring galahe sane becik puniki titiang nunas geng rena sinampura yening wenten tutur sane kirang becik.
English
-
Indonesian
-
Government Nincapang Kesadaran Masyarakat Indik pengolahan Sampah Ring Nusa Penida
Balinese
MEMEDI Ring Nyepi warsa puniki tepatnya Nyepi warsa 1945 titiang ngambil tema utawi carita inggih punika MEMEDI Cerita puniki titiang cutetang madasar antuk carita rerama purwa, tutur anak lingsir sane maosang rikala ipun mamargi ka genah sane lianan ngrereh toya utawi wangun toya sane ketah kasengguh ogoh Kayeh, ring dija rerama purwa nenten makta toya anggen masak.
English
-
Indonesian
MEMEDI Dalam Nyepi tahun ini tepatnya Nyepi tahun saka 1945 Titiang mengangkat tema atau cerita yaitu MEMEDI Cerita ini saya kutif berdasarkan cerita orang tua terdahulu, tutur nak tua yang mengatakan dimana pada saat mereka pergi kesuatu tempat untuk mengambil air atau istilah balinya yang sering disebut dengn Kayeh, dimana orang tua pada zaman dahulu mengambil air untuk memasak.
VisualArt Ogoh - Ogoh memedi
Balinese
MEMEDI Ring Nyepi warsa puniki tepatnya Nyepi warsa 1945 titiang ngambil tema utawi carita inggih punika MEMEDI Cerita puniki titiang cutetang madasar antuk carita rerama purwa, tutur anak lingsir sane maosang rikala ipun mamargi ka genah sane lianan ngrereh toya utawi wangun toya sane ketah kasengguh ogoh Kayeh, ring dija rerama purwa nenten makta toya anggen masak.
English
MEMEDI In this year's Nyepi, Nyepi year Saka 1945 to be exact, Titiang raised the theme or story, namely MEMEDI. , where parents in ancient times fetched water for cooking.
Indonesian
MEMEDI Dalam Nyepi tahun ini tepatnya Nyepi tahun saka 1945 Titiang mengangkat tema atau cerita yaitu MEMEDI Cerita ini saya kutif berdasarkan cerita orang tua terdahulu, tutur nak tua yang mengatakan dimana pada saat mereka pergi kesuatu tempat untuk mengambil air atau istilah balinya yang sering disebut dengan Kayeh, dimana orang tua pada zaman dahulu mengambil air untuk memasak.
VisualArt Ogoh-Ogoh MEMEDI
Balinese
Ampurayang titiang yening wenten tutur sane nenten becik, sineb titiang antuk Paramashanti "OM SHANTI SHANTI SHANTI OM"
English
-
Indonesian
-
Government PENANGANAN LUU RING BALI
Balinese
Punika taler ring pulau dewata

puniki wénten tutur "sing beling sing naganten" puniki nyihnayang parajana sané ngutamayang mobot

ring jabaning pawiwahan sané ketah kapanggih ring anak alit sané kantun anom.
English
Bali, which has a diverse culture that has a variety of arts, is worth wearing clothes

openly, I know that in this free era, many young people are having relationships

sexual relations outside of marriage, many people dress openly and are only concerned with lust.
Indonesian
Sesuaikah dengan ajaran agama hindu , pikirkan itu!
Government PERNIKAHAN DINI MENGANCAM BAL
Balinese
Icang katiman lua, kimud icang ngenot semitan timpal-timpal caine ane nuturin cai, makejang pakedesem madingehang tutur caine makejang mokak, lasiaan icang apang tusing ngenot.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pan Brengkak
Balinese
LAKU SURYA (lekad buda kliwon, wrespati pon, sukra paing): dueg, liu nawang peplajahan, demen ngemang tutur, liu ngelah ide, raosne ngae keneh galang, ngelah wibawa.
English
LEBU KATIUP ANGIN (lahir hari minggu kliwon, selasa wage, kamis paing dan sabtu pon): perasaannya sering gelisah, mudah terprovokasi, hidupnya kekurangan, tidak bisa berlama-lama duduk atau diam
Indonesian
SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.
Lontar Parerasan & Panca Suda
Balinese
Nanging, puniki pacang matiosan akidik sareng genah sané suci. -Tegepang parilaksana miwah tutur mangda setata maparilaksana sane becik.
English
-
Indonesian
-
Government COMING SOON
Balinese
Nyen masih bang tutur.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Irage bakal dihagai jika irage dapat menghargai anak elen, sekian tutur tiang sane kesempatan punika, dumogi rahayu sareng sami.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Perempuan Dan Hoax
Balinese
Sang Prabu Singa nyabran dina mlajahin tutur kadarman nginutin solah Sang Nandaka.
English
-
Indonesian
-
Folktale Prabu Singa lan Sang Nandaka Kapisuna
Balinese
Anake mapayas tutur tusing bani kadropon
English
-
Indonesian
-
Covid Gering Nyaluk Makuta I Putu Suwèka Oka Sugiharta
Balinese
Yening wenten tutur miwah parilaksanan titiang sane nenten manut ring ida dane sareng sami, titiang nunas geng rena sinampura.
English
-
Indonesian
-
Government Pulau seribu villa
Balinese
Pura puniki genahnyane nenten doh saking SMAN 8 Denpasar, ring margi Antasura nuju Perusahaan Daerah Air Minum, Instalasi Belusung. "Kanda" mateges tutur, pawarah-warah, carita, laksana, kasaktian,kasidian miwah kawisesan. "Pat" mateges papat miwah "Sari" mateges utama
English
-
Indonesian
-
Place Pura Luhur Catur Kanda Pat Sari
Balinese
Mawit saking lontar Tutur Panus Karma, kawentenan nyama bajang ngeninin indik kasaktian Ida Sang Hyang Widhi Wasa sane ngwantu kanda pat punika nyaga anak cerik utawi bayi sane kantun ring tengah basang memene.
English
-
Indonesian
Pulau Bali sudah terkenal sampai ke manca negara tentang seni dan budaya.
VisualArt Sang Kala Bajang Bukal
Balinese
Saja tutur anak lingsir, sing ada pelihne ngaku gerap, ngaku lempe, mapan Sang Mong pastika sida kabogbogin.
English
-
Indonesian
Cepatlah menyembah.
Folktale Sang Mong Nangtang Manusa
Balinese
Mangda alit-alit punika uning iraga ring Bali madue bahasa sane dados identitas iraga dados krama Bali sane ngandap kasor lan bertatakrama sane becik manut saking tutur katanyane, manut parilaksanannyane lan manut manah.
English
-
Indonesian
agar anak-anak tahu kita di Bali memiliki bahasa yang menjadi identitas kita sebagai masyarakat Bali yang ramah tamah dan beretika yang baik berdasarkan tutur kata, prilaku dan juga pikiran.
Literature Sedari Kecil
Balinese
Pinaka basa tutur nenten lempas saking kawentenan prajana Bali sane manut sosiologis mapaiketan ring tata maprajana inggihan sane tradisionil wiadin modern.
English
Therefore, on this occasion it will be presented as an issue to be

discussed about what and how is the Balinese base in communicating as a study of intercultural

communication?
Indonesian
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan dikemukakan suatu permasalahan yang akan diangkat membahas tentang apa dan bagaimana dasar orang Bali dalam berkomunikasi sebagai kajian antar budaya komunikasi?
Scholars Room Sor Singgih in Balinese Language Intercultural Communication Study
Balinese
Di gumi cara janiné tutur anaké ané seken-seken jati keweh baan alih.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Suud Hoaxs
Balinese
Suksma antuk galah sane sampun ketuturan titiang, tiang nunas ampura nyening wenten tuturan tiang sane ten patut .Pengujung acara tiang tutur antuk parama shanti om shanti shanti shanti om.
English
-
Indonesian
-
Government Tikus-tikus Berdasi
Balinese
Ingetang pesan, yen ada anak ngemaang tutur, dingehang, telebang, lan laksanayang!
English
-
Indonesian
Bahasa kekinian disebut hawa nafsu.
Folktale Tuma Teken Titih
Balinese
I Tuma ane nawang tutur Sadripu lantas mekelin suwitran anyarne apang tusing malaksana kamaruk.
English
-
Indonesian
Dia memuaskan hawa nafsunya mengisap darah raja.
Folktale Tuma Teken Titih
Balinese
Puniki mawasta tutur Gong Wsi.
English
This palm leaf was used as a guideline for making palinggih taksu (a name of a special shrine) in each house.
Indonesian
Saking basa sane kaanggen, lontar puniki ngranjing ring soroh lontar anyar duaning basa sane kaanggen inggih punika campuhan basa Bali tengahan miwah basa Kawi.
Lontar Tutur Gong Wesi
Balinese
Tutur Gong Wesi inggih punika lontar tattwa sane madaging ajah-ajahan indik tata laksana ritatkala mamuja Bhatara Dalem.
English
This palm leaf was used as a guideline for making palinggih taksu (a name of a special shrine) in each house.
Indonesian
Saking basa sane kaanggen, lontar puniki ngranjing ring soroh lontar anyar duaning basa sane kaanggen inggih punika campuhan basa Bali tengahan miwah basa Kawi.
Lontar Tutur Gong Wesi
Balinese
Munggah ring lontar Tutur Kumara Tattwa, kabaos irika taler wenten kutus soroh kadigjayan.
English
Then, Bhatara Shiva gave a blessing to Bhatara Kumara so that he would always take the form of a child so that his brother would not eat him.
Indonesian
Kesempurnaan kehidupan dapat dicapai dengan menjalankan dasa niyama brata, yakni sepuluh tindakan yang mencerminkan pertapaan dan pengekangan diri seseorang yaitu berderma, hormat kepada mereka yang patut dihormati, melakukan pengekangan diri, menjalankan kewajiban, mengendalikan nafsu, makan makanan yang suci, melakukan puasa, tidak bicara sembarangan, mendalami kitab suci dan melakukan mandi suci.
Lontar Tutur Kumara Tattwa
Balinese
Tutur Kumara Tattwa inggih punika lontar sinurat ring basa Jawi purwa, maosin indik pangembas Bhatara Kumara sane satata maraga anak alit.
English
It is told in this lontar that Bhatara Siwa has a child named Bhatara Kala.
Indonesian
Kedelapan khayalan ini dapat dimusnahkan dengan delapan jenis pengendalian diri, yang disebut dengan Astalingga.
Lontar Tutur Kumara Tattwa
Balinese
[BA] Lontar Tutur Parakriya nlatarang indik bebawosan Bhatara Siwa ring okan Ida, Bhatara Kumara.
English
[EN] Lontar Tutur Parakriya describes a conversation between Bhatara Siwa and his son, Bhatara Kumara.
Indonesian
[ID] Lontar Tutur Parakriya menguraikan tentang percakapan antara Bhatara Siwa dengan putranya, Bhatara Kumara.
Lontar Tutur Parakriya
[[Word example text ban::[BA] Lontar Tutur Parakriya nlatarang indik bebawosan Bhatara Siwa ring okan Ida, Bhatara Kumara.| ]]
Balinese
Nanging titiang masih was was tekening tutur sane piringang titiang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Was Was Ajak Pitutur Anak
Balinese
Cawisne wantah ten lianan saking tutur anak lingsir sane mautama.
English
The three teachings are always implemented and preserved.
Indonesian
Jawabannya hanya satu yaitu petuah yang penting dari leluhur.
Intercultural What Makes Bali Have Salunglung Sabayantaka ?
Balinese
Tutur anak lingsir sane tatiga punika, satata kapiara tur kalaksanayang.
English
First, there is the law of karma-phala.
Indonesian
Petuah tersebut ada tiga yang selalu dijaga dan dilaksanakan.
Intercultural What Makes Bali Have Salunglung Sabayantaka ?
Balinese
Lontar Wrespati Tattwa taler ngajahin indik tutur kamoksan.
English
Wrespati (Wrihaspati) was a great rsi who became a teacher of the gods.
Indonesian
Banyak orang keliru menafsirkan ajaran Wrespati Tattwa dan menyimpulkan bahwa surga dan neraka hanya ada dalam pikiran.
Lontar Wrespati Tattwa
Balinese
Teknologi sane canggih ngranayang tata tutur saking manusa antar agama dados becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural merawat kerukunan antar beragama - Pande Putu Riski
Balinese
Wantah yen sida antuk iraga mangda nglanturang napi sane katami, napi punika marupa kasusastraan : mageguritan , makidung makekawin, sakadi sane sampun limbak ring pakraman utawi nyatuayang malih daging satua-satua muah sane akeh tutur.
English
-
Indonesian
-
Intercultural preserving balinese culture