Was Was Ajak Pitutur Anak

Widyaantarii-16181541426970.jpg
Photo credit
Contributor
Widya Antari


You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Sebenarne, titiang medue keneh antuk percaya tekening sinamian pitutur pinak. Nanging titiang masih was was tekening tutur sane piringang titiang. Wenten sane anggap titiang angin lalu. Lan wenten taler sane telisik titiang titiang kepatutan tatua punika. sakewala, mekelo kelo titiang uning tatua sane patut krana timpal sareng semeton ragane nyeritayang unduk sane patut. Lantas, selanturnyane titiang tetep metimpal sareng ragane , sakewale titiang ten terlalu mirengang sane kacarita oleh ragane. Sekat uling ento titiang lan ragane jarang komunikasi.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )