In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Mirengang

mirengang

miÏ\*.
  • listen;hear;listening;hearing

(alus singgih / ASI: fine language used to honor the person they are talking to) (Verb) en

  • mendengarkan

(alus singgih/ASI : bahasa halus yang digunakan untuk menghormati orang yang diajak berbicara) (Verb) id

Andap
Mirengang
Kasar
dingehang
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ida mirengang radio ring griya.
He is listening to the radio at home.

Titiang mirengang suara sunarine, jangih pisan
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Dumogi Iraga sareng sami Becik Ngwacen, Mirengang lan Mengedarkan Berita Disinformasi utawi Hoax Puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Penampen tiang unduk Berita Disiinformasi utawi Hoax niki Inggih punika, Lan iraga sareng sami Bijak Ngewacen lan Mirengang berita-berita sane keedaran Ring Media social.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indik kawentenan isu publik puniki irage dados masyarakat sane bijak patutne ten dados kanti mirengang utami termakan berita sane ten patut utawi hoax.

In English:  

In Indonesian:   Dengan adanya isu publik ini kita sebagai masyarakat yang bijak tentunya tidak ingin termakan dengan berita bohong atau hoax.

In Balinese:   Makelo Ida ditu, kabatek baan angob Idane mirengang suaran I Marakarmane, buin angob nyingakin rupan anake alit jegeg bagus.

In English:  

In Indonesian:   Sang Raja juga datang ke sana.

In Balinese:   Platform Wiki Basa Bali Puniki becik pisan antuk para krama Baline jagi nemuang pidarta sosial lan ekonomi sane kakemas antuk fitur sane kreatif lan inovatif, meakeh pisan konten sane menarik lan pabligbagan sane teranyar punika mawinan para krama lan mahasisyane seneng lan setate mirengang orti utawi informasi lan sareng nyobiahang mligbagan lan sareng kacunduk utawi bepartisipasi ring platform puniki.

In English:  

In Indonesian:   Wibsite basabali wiki sangat baik untuk masyarakat bali dalam menggali informasi sekaligus melestarikan budaya bali di era globalisasi ini dimana, masyarakat bali sudah biasa menggunakan teknologi dan informasi yang cendering berkembang pesat.

In Balinese:   Ri kala mirengang kruna bedugul, pastika ida dane eling ring kawentenan Danu Beratan miwah Pura Ulun Danu sane mangkin dados genah wisata pinih kaloktah ring Bali utawi taler Kebun Raya Bedugul sane dados genah malila citta pinih becik majeng ring kulawarga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirengang baos punika akeh pariindik sane prasida katlatarang saking para istrine sane maurip saking kulawarga Baline, pemekas sajeroning kulawarga krama Hindune.

In English:   Hearing that word, many things can be explained from women who grew up in Balinese families, especially in Hindu families.

In Indonesian:   Mendengar kata itu banyak hal bisa dijelaskan dari perempuan yang tumbuh dalam keluarga bali khususnya di lingkungan keluarga hindu.

In Balinese:   Cupak Gerantang inggih punika satua Bali sane sampun kasub, nanging yening sang sane nuturang satua malianan, kleteg pangrasa sang sane mirengang taler malianan.

In English:   Cupak Gerantang is a well-known Balinese folklore, but if the storytellers are different, the impression of the story is also distinctive.

In Indonesian:   Cupak Gerantang adalah folklor Bali yang sudah terkenal, tetapi jika penuturnya berbeda, kesan ceritanya juga berbeda pula.

In Balinese:   Yadiastun nganggen aplikasi sakadi aplikasi zoom, nanging santukan kawentenan jaringan sane nenten becik, sinah ritatkala guru nyobyahang materi wenten sisya sane nenten prasida mirengang napi sane kasobyahang, Taler wenten sisya sane medal saking proses KBM sane kantun kalaksanayang santukan jaringan internetnyane nenten becik, napi malih wenten sisya sane nenten naenin nyarengin paplajahan saking riin nyantos kawentenang ulangan akhir santukan sisya punika nenten madue HP dadosne nenten mrasidayang ngamolihang gatra saking para gurunnyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dewa Indra seneng pisan mirengang gendinganne i beburon. “Kung kek, kung kek, kung kek,” keto gendinganne I Godogan di sisin telabahe nyat. “Picayang ja tiang toya!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kawéntenan parindikan sakadi punika rasayang titiang santukan minim utawi kirangnyané jnana wiadin pengetahuan miwah pengalaman titiang risedek miragiang turmaning mirengang Berita.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirengang sabda punika wenten prebekel sane ngemolihang pikayun mangda Jayaprana kapademang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Anak Agung bagia mirengang aturne I Jayaprana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anak lanang punika mamarikosa ngarsayang jinahe punika taler maosang indik paman titiange sampun nglingga tanganin surat perjanjian saking kantornyane, mirengang indike punika paman titiange emosi sangkaning marasa nenten wenten nglingga tanganin swalapatra.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang semeng Ida Sang Prabu macecingak ka taman malila cita sinambi mirengang kedise magending ngucaci.

In English:  

In Indonesian:   Setiap pagi raja berjalan-jalan keliling taman menghirup udara segar dan mendengarkan nyanyian burung.

In Balinese:   Ida Cokorda Sakti Blambangan kroda mirengang atur penglingsir Desa Caune.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Idup tiange tuah natakang lima, nunas kaledangan ida danene mapitulung.”

Ki Dukuh kapiangen, apabuin mirengang I Kaki Tiwas idup padidian tan pakaluwarga. “Tiang nyadia nulungin jerone, kemaon kewala ada,” saut Ki Dukuh ngandap kasor.

“Durusang bakta korsine puniki budal,” ucap Ki Dukuh sambilanga ngenjuhang korsi kayu. “Tegakin korsine, ulengang pinunase.

In English:  

In Indonesian:   Pusatkan pikiran dan mintalah sesuai keinginan.

In Balinese:   Mirengang kruna Pulo Bali, iraga pasti eling teken pasih sane jegeg-jegeg sajan, sasolahan baline, ajengan-ajengan baline sane becik pisan, lan sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening cingak saking kawigunannyane, basa Bali wantah pengartos manah, napi sane kayunang prasida medal saking cangkem iraga, tur katerima sareng sang sane mirengang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Semeng e niki tiyang lakar ngatehin adik tiyange masuk ke TK, neked di sekolah TK tongos adik tiyange masuk ento mekejang pireng cenik-cenik e mebahasa Indonesia pas ngorte ngajak timpalne, kesiab tiyang mirengang cenik-cenik ampun dueg mebasa Indonesia, wenten mase tiyang nepukin memene jak panakne mase ngomong mebasa Indonesia, ne mare keluarga millenial.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Santukan yening iraga satata mirengang berita sareng himbauan indik covid-19 sawai-wai, iraga wantah dadosnyane terbayang-bayang sareng pandemi puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang sesai nepukin anak sane tusing demen mabasa bali, tusing demen mirengang gending-gending Bali, tusing demen mabalih igel-igelan, lan tusing demen teken tradisi-tradisi sane kamargiang ring Bali sakewala ipun dados krama Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Semeton pasti nawang, amen mirengang bali pasti inget pantai jak seribu pura.

In English:  

In Indonesian:   Harapan di kedepan hari bahasa Bali Aga biar bisa menjadi bahasa sehari hari, biar bisa terbiasa menggunakan bahasa Bali Aga.

In Balinese:   Kruna “Bapa” pinaka cihna sang sane ngaryanang teks utawi nembangang geguritan punika, selanturnyane “Cening” pinaka sang sane ngwacen utawi mirengang tembang geguritane punika.

In English:  

In Indonesian:   Geguritan ini menceritakan tentang "Bapa" (Ayah) yang memberikan pelajaran Ilmu Kesehatan kepada "cening" (anak).

In Balinese:   Zaman janine, tiang sai mirengang anak cerik-cerike ngomong mabasa Indonesia karena uli cerik suba ajaine mabasa Indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga dados anak Bali pasti sering mirengang anake megita santhi ring pura utawi ring upacara yadnya tiosan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kawentenan basa sane lengut miwah kanggen ngawedarang tutur-tutur luih, kaaptiang sida nudut kayun sang sane mirengang raris sida kaanggen tetuladan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ri tatkala sang sane masatua prasida ngawetuang wirasa utawi semita nganutin tokoh-tokoh sane kawacen, sinah sang sane mirengang seneng, nglantur ngamolihang suksma satua sane kapirengang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cerik-cerik ee jani nu di bawah umur pergaulanne sube bebas harapan tiang e mangde orang tua mendidik pianak ne pang mapisolah sane melah Zaman jani kecanggihan teknologi semakin bek nto makerane cenik-cenik e jani semakin tusing mirengang munyi tiang berharap mangde mengatasi permasalahan niki Tiang berharap dumogi bali kedepannya semakin maju dan jaya

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakadi buka becicane paling ngalih amahan “ bacica sekadi anak tua sane ngiurang tekening berita utawi informasi sane nenten pasti dimargine sane seneng makta reraosan kemu mai, tur amahane punika kaartiang sakadi berita utawi isu-isu sane kacingak tur kapirengang” Krana punika iraga dados jadma sane rungu teken anak sane akeh, mangda patut malajah mirengang reraos anak di sisi, encen orta sane patut lan encen orta sane nenten patut mangda informasi utawi isu sane melah mangda kauningin. “Krama sipil pinaka gegaén nyledihi olih publiksane aktif lan mabayu, sanget penting angge ngemastiang indik mapikolih masiat nglawan panyeléwéngan pipis pamerintah utawi perusahan anggon kaperluan padidi lan nglaksanayang nenten becik mawinan kuasa anak liu” baosne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli Cerik Matatakrama Di zaman ne mangkin, tiang sesai mirengang cerik-cerike carane ngomong liunan nganggon basa kasar ane nuutin zaman modern.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen care tiang, harapan pemimpin 2024 wantah pemimpin sane luwih punike setata prasida mirengang pendapat masyarakat sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening irage mirengang kata Jagat Bali pasti ne sampun irage uning yening di bali nike akeh genah pariwisata sane becik lan budaya sane menarik yening ke tontonang ring genah pariwisata punike.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirengang baos punika akeh pariindik sane prasida katlatarang saking para istrine sane maurip saking kulawarga Baline, pemekas sajeroning kulawarga krama Hindune.

In English:   Hearing that word, many things can be explained from women who grew up in Balinese families, especially in Hindu families.

In Indonesian:   Mendengar kata itu banyak hal bisa dijelaskan dari perempuan yang tumbuh dalam keluarga bali khususnya di lingkungan keluarga hindu.

In Balinese:   Yening irage mirengang kata Jagat Bali pasti ne sampun irage uning yening di bali nike akeh genah pariwisata sane becik lan budaya sane menarik yening ke tontonang ring genah pariwisata punike.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Karnan dane katekepin, mateges raja punika nenten prasida mirengang utawi bongol.

In English:  

In Indonesian:   Kupingnya ditutup, memiliki arti bahwa Sang Raja tersebut tuli.

In Balinese:   Indik dauh utawi galah, mirengang suaran kulkul,” keto Juru Arahe nekedang teken Pan Balang Tamak.

“Inggih, inggih dane juru arah, benjang pastika titiang nyarengin paum ring bale banjare.” “Suksma Pan Balang Tamak sampun katampi arah-arah titiange.

In English:  

In Indonesian:   Besok saya pasti hadir,” jawab Pan Balang Tamak.

“Baiklah kalau begitu.

In Balinese:   Jero Lutung ten mirengang, I Blatuk setata nepak kulkul bulus.

In English:  

In Indonesian:   Agar kamu tahu, karena perbuatanmu itu, seisi hutan ini menjadi rusak, I Tumisi sangat takut yang menyebabkan ia kesana-kemari membawa rumahnya.

In Balinese:   Nenten wenten malih rame-rame

Sepi, suung mangmung Nenten prasida titiang nyingakin lan mirengang Suara jeritan lan rasa sakit sane karasayang Grubug (virus) puniki sampun ngusakang jagat puniki Wantah akijapan mata Dewek sane dados kantah Jagat puniki rumasa sedih

Napi sane ngawinang jagate sakadi puniki?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane patut kaplajahin saking paindikane puniki inggih punika pemerintah mangda setata ngedohang laksana sane "ngangguang kita",nanging patut pisan mirengang suaran rakyate sajeroning makarya kebijakan miwah mutusang wicara.

In English:   The lesson from this is that governments must always avoid "disruptive" actions, but must listen to the voice of the people in making policies and decisions.

In Indonesian:   Pelajaran dari ini adalah bahwa pemerintah harus selalu menghindari tindakan yang "mengganggu", tetapi harus mendengarkan suara rakyat dalam membuat kebijakan dan keputusan.

In Balinese:   Mirengang bawos sakadi punika, Ida Begawan kalintang elek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang sane oneng ngwacen utawi mirengang satua-satua parwa, pastika sampun uning indik katuturan satua Sang Kadru miwah Sang Winata, sane kaketus saking Adiparwa.

In English:   With the bet agreed upon, the next day the horses were sought out to prove who was wrong.

In Indonesian:   Seseorang yang senang membaca atau mendengarkan cerita-cerita parwa, pasti sudah tahu dengan cerita Sang Kadru dan Sang Winata, yang diambil dari Adiparwa.

In Balinese:   Pembuka : Wenten sane mirengang ogoh-ogoh Sumpah Palapa?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ritatkala jatma mirengang toya, ring pikeneh iraga punika katuju ring sekancan sane marupa lan masifat indrawi lan visual.

In English:   When one hears ‘Water’, immediately our minds go to all the things that are sensory and visual.

In Indonesian:   Kami secara tidak sengaja dipandu untuk mengalami Air, dengan cara yang berbeda.

In Balinese:   Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) wenten 9 cara anggem numbuhang sikap toleransi inggih punika : 1) Sikap saling menghormati nenten memandang pabinayan agama, ras lan bidaya. 2) Nenten micaraang kejelekan anak lenan. 3) Mirengang jadma lianan sane sedeng mawicara nenten megatin pembicaraan punika. 4) Bicara sopan lan santun. 5) Nenten nganggu umat lianan sane sedek beribadah. 6) Nenten memaksa pendapat anak lianan. 7) Nerima anak lianan sane berbeda fisik, agama lan ras. 8) Ngargain dewek pedidi. 9) Ngargain privasi anak lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wisnu mirengang ipun akidik raris uning Narada sampun nyingakin maya – Siwa.

In English:   Narada did not know about this.

In Indonesian:   Narada tidak tahu akan hal ini.

In Balinese:   Dane Mpu Lalumbang suba malaib bakal ngengkebang angga, sawireh dane suba mirengang orta bakal karejek antuk panjak, tandamantri, patih, muah para wira sapangandikan Ida Sang Prabu, antuk pengekan-ekan dane Sengguhu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas, selanturnyane titiang tetep metimpal sareng ragane , sakewale titiang ten terlalu mirengang sane kacarita oleh ragane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pangaptin titiang ring pamimpin sane kapilih ring warsa 2024 inggih punika setata urati miwah mirengang, pinaka imba ring bidang pendidikan inggih punika setata nyiagayang sarana miwah prasarana sane becik mangdane prasida nyokong pamirgin pangajah-ajahane.

In English:   hope for future leaders

In Indonesian:   Harapan saya untuk pemimpin yang terpillih pada tahun 2024 yaitu selalu memperhatikan dan mendengarkan, seperti contoh pada bidang pendidikan yaitu selalu menyediakan sarana dan prasarana yang bagus agar dapat mendukung pelaksanaan belajar mengajar.