UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

DARURAT INFRASTRUKTUR RING PELOSOK BALI

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
DARURAT INFRASTRUKTUR RING PELOSOK BALI
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu Matur suksma majeng ring pangenter acara antuk galah sane sampun kapica ring pasikian titiang. Para panureksa sane dahat wangiang titiang, Bapak miwah Ibu guru penuntun sane sane kusumayang titiang, Para yowana Bali, pamilet wimbakara Bali Maorasi Wikithon Partisipasi Publik sane tresna asihin titiang. Angayu bagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan wantah sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, titiang miwah ida dane sareng sami prasida ngemolihang karahayuan turmaning prasida masadu ajeng iriki ring sajeroning acara wimbakara Bali Maorasi Wikithon Partisipasi Publik. Ring galah sane becik puniki lugrayang titiang maktayang orasi sane mamurda DARURAT INFRASTRUKTUR RING PELOSOK BALI

Inggih, ida dane sareng sami sane wangiang titiang, napi mawinan titiang meled maosang indike punika? Santukan akeh kepanggihin mangkin pikobet infrastruktur ring wewidangan jagat Bali utamanyane ring wewidangan pelosok Bali.

Infrastruktur inggih punika fasilitas fisik sane kalimbakang utawi kaperluang olih agen-agen publik minakadi kawentenan toya, tenaga listrik, pawangunan jalan sane becik, miwah transportasi sane nyokong sosial lan ekonomi. Pangwangunan infrastruktur sane nenten pateh prasida ngawinang pabinayan sosial utamanyane majeng ring krama sane magenah doh saking kota, prasida kacingak ring sajeroning aspek pendidikan, karakter, ekonomi, miwah aspek tiosan sane kantun banget kasor ring krama sane wenten ring kota. Utamanyane antuk kawentenan sumber daya manusia miwah sumber daya alam sane kawatesin ngawinang parikrama kramane meweh kalaksanayang, pinaka imba; margi sane usak miwah jembel, toya san puyung, krama sane Gaptek, wangunan sekolah rebah, angka kemiskinan, miwah akeh malih sane tiosan, pikobet-pikobet puniki ngawinang akeh jadma sane padem nyabran warsa miwah pikobet puniki durung sinamian prasida katanggul olih Pemerintah.

Nyingakin kahanan kadi asapunika Pemerintah Provinsi Bali patut ngrereh solusi lan berinovasi antuk ngaryanin program-program kerja lan ngelaksanayang kunjungan ring wewidangan pelosok Bali mangda pawangunan infrastruktur prasida gelis kalaksanayang nuju Krama Bali sane makmur lan sutrepti.

mangdane nenten krama Kota kemanten sane ngamolihang infrastruktur sane becik nanging krama Desa taler madue hak ipune dumogi napi sane aturang titiang prasida kamargiang olih Pemerintah antuk program-program kerja sane berkualitas.

Inggih, wantah sekadi asapunika sane prasida aturang titiang, yening cutet atur titiang, pawangunan infrastruktur san becik dahat mabuat pisan kawentenannyane ring kaajegan jagat Bali, ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kahyune ring sajeroning miara miwah nincapang sumber daya manusia miwah sumber daya alam.

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sadurung puputang titiang, titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida dane sinamian sane sampun ledang arsa mirengang orasi titiange puniki. Sakadi sane sampun ketah kabaos, Tan Hana Wong Swasta Nulus, ten wenten jadma sane dahat paripurna. Jukut kangkung masambel sera, Jukut klongkang masambel pangi, Kirang langkung titiang nunas geng rena pengampura, Puputang titiang antuk paramashanti, Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian