Padem

From BASAbaliWiki
Root
-
Definitions
 • die (Alus singgih) en
 • meninggal; wafat; mati (Alus singgih) id
Translation in English
dead
Translation in Indonesian
meninggal; wafat; mati
Synonyms
 • Lebar (h)
 • mati (l)
 • bangka (k)
 • Antonyms
 • maurip (h)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  bangka
  Andap
  mati; tusing enu
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  padem; lebar
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Pekak Londré sampun sué padem olih tentara Belanda daweg perang puputan di Margarana
  English
  Londre's grandfather died long ago by the Dutch army during the Puputan war in Margarana
  Indonesian
  Kakek Londre sudah lama meninggal oleh tentara Belanda ketika perang Puputan di Margarana
  Balinese
  Ibun idané sampun padem.
  English
  His mother has died.
  Indonesian
  Ibu beliau sudah wafat.
  Balinese
  Adin ipunné sampun padem.
  English
  his sister is dead.
  Indonesian
  adiknya sudah meninggal.
  Balinese
  -
  English
  -
  Indonesian
  -
  Balinese
  Ida Peranda lebar sangkaning sungkan
  English
  -
  Indonesian
  Pendeta meninggal karena sakit
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Dados pemerintah negara mangda madue sikap kapemimpinan sakadi tedung sane kaceritayang, yening pemarintah nenten madue sikap kapemimpinan , sampun kapastiang negara padem boya idup masih boya.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt "TEDUNG AGUNG"
  Balinese
  Akeh ne kecelakaan sane sampun wenten ring kecamatan mendoyo sampun akeh wenten sane padem.
  English
  -
  Indonesian
  Banyak nya kecelakaan yang terjadi di kecamatan mendoyo banyak memakan korban jiwa.
  Literature Marak nya kecelakaan di jembrana - mendoyo
  Balinese
  Akeh luune makacakan anyud kabakta toyane sane ageng rauh ka pasisi, ngantos ulame padem mawinang neda luu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government AKEH PIKOBET SANTUKAN LUU
  Balinese
  Manut sejarah, upacara Aci Tulak Tunggul puniki inggih punika upacara nulak sengkala duaning dumun akeh anak padem anyud utawi nyilem ring empelan punika.
  English
  This temple is the northern boundary of Badung Regency today.
  Indonesian
  Berkat jasanya, pura-pura itu kini masih berdiri di wilayah Kabupaten Badung.
  Holiday or Ceremony Aci Tulak Tunggul di Taman Ayun
  Balinese
  Agus nyantos padem durung polih galah nyurat karya-karyané.
  English
  Agus himself, until the end of his life, had not had time to publish his works.
  Indonesian
  Agus sendiri hingga akhir hayatnya belum sempat membukukan karya-karyanya.
  Biography of Agus Vrisaba -
  Balinese
  Samian Pariwisata ring bali padem santukan nenten wenten turis sane rauh ka Bali krana takut kena virusnyane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Monita Cahaya
  Balinese
  Lian raosne, padi punika kaupacarain sakadi anak manusa saking embas nyantos padem.
  English
  In other words, rice is treated like a human undergoing developmental phases.
  Indonesian
  Dengan kata lain, padi diperlakukan seperti manusia yang mengalami fase-fase perkembangan.
  Lontar Aji Pari
  Balinese
  Pangéran Rangong mautsaha mangda I Pucangan gelis padem.
  English
  After being hit and falling, King ordered to hit it with a whip, so that the crow met his death immediately.
  Indonesian
  Dengan amat tergesa-gesa penguasa di Tegehkori V menyingkir lantaran tiada tahan atas amukan prajurit I Gusti Pucangan (Merik).
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Punika wantah cihna, mangda ngawit saking mangkin ngantos turun-temurun, saking urip ngantos padem sampunang lali ring anak lanang Panji Sakti, miwah taler anak lanang Panji Sakti (II) sampunang pisan lali Sira Arya salami-laminipun ngantos turun-temurun ngwangun candi pemujaan mangda setata pateh eling, sapasiraja sane lali ring karahayuan puniki mangda manggihin sengkala sedih hati, nenten manggihin napi sane kabuatang.
  English
  Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
  Indonesian
  Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Saking irika Ida magingsir nyliksik indik genah okan idane sane sampun padem.
  English
  Now I give the name to him Arya Dalem Bansuluk Tegehkuri. (Tegeh mean tall or high and Kori or Kuri mean behind, because he was taller from behind when he touch the king’s shoulder)”.
  Indonesian
  Penderitaan bukan akhir dari segalanya.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ri sampuné katempuh antuk andus, Ida Sang Prabu raris nitahang mangda kamedalang antuk kuburané, mawinan manuk gagak punika raris padem.
  English
  After being hit and falling, King ordered to hit it with a whip, so that the crow met his death immediately.
  Indonesian
  Dengan amat tergesa-gesa penguasa di Tegehkori V menyingkir lantaran tiada tahan atas amukan prajurit I Gusti Pucangan (Merik).
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Warna putih pinaka cihna ipun pacang misadia padem yéning wénten sané nénten becik.
  English
  His two children were ask to permission to his mother to accompany him to find rice.
  Indonesian
  Beliau menuju rumah dagang nasi, istri Dalang Patemon.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Tan uning sapunapi, sasampuné prasida ngamargiang serangan, ring sor wit cempaka ring Puri Jro Kuta kapanggihin korban padem.
  English
  This spear is called Lelemon, it has great authority.
  Indonesian
  Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ipun sampun sayaga jaga nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadian ipun urip wiadin padem.
  English
  Then he decide to go back to Sukasada palace to prepare his death sentence but will beg for his family life to spare. 10 of villagers accompany him.
  Indonesian
  Mereka telah bertekad bulat, hidup atau pun mati akan tetap setia mengikuti.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Tan polih mapengkas meseh ayam I Ngurah Rangsasa saget sampun padem kasambut olih ayam paican Ida Sanghyang Sambu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ayam Ijo Sambu
  Balinese
  Sane mawinan pariwisata ring bali durung prasida mewali kejati mule nika krane wisataman ring dura Negara kantun ragu , takut santukan gering agung Covid-19 puniki kantun karasayang tiosan punika penerbangan ring bali durung kebuka total lan kesenian bali sanekarasayng padem krane gering agung .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government BALI METANGI
  Balinese
  Daweg warsa 2020, pariwisata ring Bali ngancan nedunang kadirasa pacang padem, santukan kawantenan gering agung Covid-19.
  English
  -
  Indonesian
  Sejak tahun 2020, pariwisata Bali mengalami penurunan bahkan hampir padam, karena adanya pandemi Covid-19.
  Government Bali Metangi sareng Trasi (Tradisi lan Modernisasi)
  Balinese
  Apang nenten budaya sane sampun kawarisan ring leluhur nguni padem Lan punah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government BUDAYA LAN TRADISI SANE KALETEHIN
  Balinese
  Punapike paindikane punika jaga terus mamargi, kantos akeh jadmane sane tan maderbe iwang jaga padem?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
  Balinese
  Titiang ngaptiang majeng ring para pamimpin sane jagi kapilih ring warsa 2024 mangda sayan urati miwah sayan teleb ring indike puniki, mangda nenten akeh jatmane sane padem sangkaning parilaksana sane nenten bertanggung jawab.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
  Balinese
  Saking kacilakaan punika padem 3 diri
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
  Balinese
  Balapan liar/speeding ring Bali ngancan ngawé pikobet, wawu puniki wénten aksi balapan liar/speeding ring sekitar jalan Bypass Ngurah Rai miwah Sunset Road ring rahina Sabtu, 11 November 2023, sawatara jam 00.10 wénten kecelakaan ring sekitar jalan Sunset road, akibatné 1 jadma padem ring insiden puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Balap Liar
  Balinese
  Tios ring punika yan uratiang ring musim ujan makacakan luune anyud ngebek rauh ka pasisi, ngantos ulame ring segara padem neda luu plastik, yening indike punika nenten wenten sane nguratiang, sapunapi kawentenan jagate ka pungkur wekas?.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Merdeka Saking Luu Plastik
  Balinese
  Duaning asapunika Budaya Baline patut prasida ajeg kukuh miwah lestari.Yening Budaya Balune kantos runtuh pariwasata Baline padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali Wisata
  Balinese
  Dumun akeh pisan para wisatawane sane rauh ka Bali, sakewanten sangkaning pandemi Covid-19 sane kabaos gering agung puniki ngawinang pariwisata ring Bali padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Resik Bali Matangi
  Balinese
  Akeh para janane sane keni trauma sane abot pisan, sane ngeranjing ring kawentenan sane sangsarain puniki, pamuputnyane ngerusak angga sarira (self harm) kantos ngemasin padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Sutrepti, Joh Saking Pikobet Pelecehan Seksual Ring Media Sosial
  Balinese
  Ekonomi, pendidikan, pariwisata, naler sane lianan sami padem.
  English
  Economy, education, tourism, and other aspects also die.
  Indonesian
  Ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan aspek lainnya turut mati.
  Government Bali Virtual Explorer: media melancaran lan metumbasan produk Bali ring era new normal.
  Balinese
  Energi khusus pulau Hindu puniki antuk sakancan ritual miwah tradisi inggih punika napi sane nyarengin kramanyane saking embas kantos padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Alam Bali
  Balinese
  Nanging ring aab jagate mangkin kasucian Segarane punika ngancan rered sangkaning parilaksanan masyarakate sane demen ngentungang lulu ring segara ngeranayang toya segarane punika tercemar mewastu sekancan ulam sane maurip ring segara punika padem.
  English
  Lord Baruna is the presiding deity over the sea.
  Indonesian
  Sang Hyang Baruna adalah dewa yang berstama di laut.
  VisualArt Baruna Murti
  Balinese
  Nanging sangkaning kuasannyane, ipun nenten prasida padem rikala ngusud tanahe.
  English
  But because of his magic, he can't die when he hits the ground.
  Indonesian
  Namun karena sakti, ia tidak bisa mati saat menyentuh tanah.
  VisualArt Bawi Srenggi
  Balinese
  Pajalanè I Covid suba cara berèrong ngalih tumbal, tusing mikir bin mani bin puan jeg lagas nyakitin tanpa lawat, ngantos padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Berekan Tanah
  Balinese
  Medaging orti indik sane nganggen vaksin COVID19 punika akeh wargi sane padem.
  English
  The content of the news sais that many people died as if it werw true.
  Indonesian
  Isi berita tersebut mengatakan bahwa banyak orang meninggal seolah-olah itu memang benar.
  Womens Spirit Berita Hoaks tentang Vaksin COVID19
  Balinese
  Ri sampune sue patih ida padem, metu akeh pikobet ring keraton sakadi gering miwah rauh wadwa samar nuju desa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Bitra
  Balinese
  Tiang madué simbah sané sampun padem, raris tiang ngajak ipun ka kremasi.
  English
  "Ngaben replaced by cremation"
  Indonesian
  Kakek saya yang tercinta telah meninggal, dan saya membawanya ke kremasi.
  Literature Ngaben diganti dengan kremasi
  Balinese
  Ri kala Raja Anak Wungsu padem, "monumen" ring Candi Gunung Kawi sujatinnyane wantah katur ring Raja Anak Wungsu miwah sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Candi Gunung Kawi
  Balinese
  Riantukan gedeg basang yuyune raris kaakes baong cangakè ngantos pegat ipun padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt "Cangak Maketu"
  Balinese
  Duk sane dumun kawentenan kabrebehan covid 19 akeh ngawinang pakeweh majeng ring para janane, minakadi akeh sane sungkan, padem, usan makarya ring pariwisata, miwah ring pendidikan alit-alit e nenten mrasidayang ngranjing ring sekolah, santukan covid 19 punika gelis menularnyane, santukan punika pemerintah ngamedalang swalapatra mangda alit-alite melajah saking jero soang-soang, sane makarya, makarya saking jero soang-soang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Covid-19
  Balinese
  I Cupak matur ring Ida Sang Prabhu, I Grantang sampun padem, kapademang oleh I Benaru.
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Utamanyane antuk kawentenan sumber daya manusia miwah sumber daya alam sane kawatesin ngawinang parikrama kramane meweh kalaksanayang, pinaka imba; margi sane usak miwah jembel, toya sané puyung, krama sane Gaptek, wangunan sekolah rebah, angka kemiskinan, miwah akeh malih sane tiosan, pikobet-pikobet puniki ngawinang akeh jadma sane padem nyabran warsa miwah pikobet puniki durung sinamian prasida katanggul olih Pemerintah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government DARURAT INFRASTRUKTUR RING PELOSOK BALI
  Balinese
  Nanging iraga idup di gumi nenten dados mekelo-kelo sebet, pang ten kadi Sampik ane nyakit ati, ngeraris ipun sungkan tur ngemasin padem.
  English
  -
  Indonesian
  Seperti bli Madrid Dwiada, semenjak wabah Covid-19 ini, ia sudah menyisihkan waktunya untuk memelihara seekor sapi yang diletakkan di subak Cangi.
  Covid Daki (I Made Subawa)
  Balinese
  Napi malih parindikan ring jalan veteran punika wenten nyantos padem.
  English
  Moreover, the incident on Veteran Street even resulted in casualties.
  Indonesian
  Hal ini sangat disayangkan karena tentunya akan membuat wisatawan asing takut untuk datang ke Bali, sehingga mengurangi pendapatan daerah Bali terutama di sektor pariwisata.
  Literature Jangan Menjadikan Pulau Bali Sebagai Pulau Kontradiktif
  Balinese
  Om Swastyastu, ring jagate puniki wenten virus corona sane ngranayang gumine puniki grubug, akeh anak sane padem ulian viruse piniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Dresta Anyar Sampunang Ambyar
  Balinese
  Yan durus I Jaran padem titiang durus mabuncing ring Jero Ayu.”

  Dane Dukuh gelis ngandika, “Ih Lutung, alih enggalang I Macan apang tangkil mai.”

  I Lutung mapamit laut ngalih I Jaran.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Dukuh Janggaran
  Balinese
  Gering covid-19 puniki sane ngranayang jagate lacur sekadi mangkin ,pariwisata ring bali sampun padem, akeh kramane sane nenten mekarya,santukan punika iraga dados yowana nincapang ekonomi ring bali
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Usaha peningkatan perekonomian masyarakat dimasa pandemi
  Balinese
  Sasampun pandemine rauh, pariwisatane irika sakadi padem.
  English
  Not only sea turtle conservation, there is also coral reef conservation worldwide.
  Indonesian
  Setelah masa pandemi, pariwisata di wilayah itu laksana mati.
  Podcast Episode 12 - Penyu Masi Kena COVID-19?
  Balinese
  Kewentenan puniki mawinan akeh wenten pikobet-pikobet indik ring masyarakat minekadi, kirang ipun toya sane bersih, buron lan taru akeh sane padem, lahan pertanian nenten polih toya sane tegep angge irigasi, palemahan sane cemer lan makeh malih pikobet sane wenten awinan Bali Garing.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Buanglah sampah sembarang dan kamu adalah 'sampah'
  Balinese
  Gedong padem ring tanggal 14 November 2002.
  English
  Gedong died on November 14 2002.
  Indonesian
  Kemudian dia melanjutkan sekolah di sekolah tinggi Kristen di Bogor.
  Biography of Gedong Bagoes Oka -
  Balinese
  Tukad Petanuné kaloktah pisan ring jagat Baliné duaning tukad punika kabawos dados genah padem dané Asura Mayadenawa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Goa Gajah
  Balinese
  Ekonomi padem kadi naler keni virus.
  English
  A global economic situation was fallen.
  Indonesian
  Ekonomi dunia mati bagai terkena virus.
  Covid Gumi Gering, Gumi Gerit
  Balinese
  Covid-19 puniki virus sane berasal uli Negri China, sané ngranayang liu gati jadmané padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Guminé Sepi Krana Covid-19
  Balinese
  Tat twam asi inggih punika wangun ajah-ajahan anggen ngaryanin manusa sane sujati sane embas, urip, miwah padem setata gumantung ring anak tiosan.
  English
  Tat twam asi which is a form of teaching to create true human beings who are born, live and die always depend on others.
  Indonesian
  Tat twam asi yang merupakan bentuk ajaran untuk menciptakan manusia sejati yang lahir, hidup, dan mati selalu bergantung pada orang lain.
  Intercultural Harmonization Through Tat Twam Asi
  Balinese
  Ipun sayang pisan sareng Gatotkaca miwah purun padem melanin pianakne.
  English
  -
  Indonesian
  Ia sangat sayang dengan Gatotkaca dan berani mati untuk membela anaknya.
  VisualArt Hidimbi: Luih ring Tengah Ati
  Balinese
  Puputan measal ring kata “puput” artin ipun seleai, telas, lan padem.
  English
  Puputan Badung Square was taken to commemorate the patriotism services of I Gusti Ngurah Made Agung, he was in driving out the Dutch colonialists.
  Indonesian
  Lapangan Puputan Badung diambil untuk mengenang jasa patriotisme I Gusti Ngurah Made Agung, beliau dalam mengusir penjajah Belanda.
  Literature Situs lan Tongos Bersejarah Indik Puputan Badung
  Balinese
  Sapatinggal I Kelesih kacrita jani kasungsutan kayun Ida Sang Prabu, sawireh asune padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Klesih
  Balinese
  Bali, genah tiange, sakadi padem ri kala gering agunge puniki.
  English
  Bali, where I live, is like suspended animation during this pandemic.
  Indonesian
  Bali, tempat tinggalku, bagaikan mati suri di kala pandemi ini.
  Literature Meningkatkan Perekonomian Bali Melalui Pengembangan Pertanian Bali
  Balinese
  Apang tusing masih tegehan kuping tekén tanduk,

  Jalanang swadharma sapatutné, Miwah ngrastiti bhakti,

  Dumogi grubug puniki gelis padem, mangda Bali mawali trepti.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Jagra (I Kadek Rian Prayana)
  Balinese
  Wenten padem sagrep macan, wenten padem cotot lelipi, wenten padem tepen kayu miwah sane tiosan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Jayaprana dan Layonsari
  Balinese
  Budaya sane sampun katedunan utawi sane sampun kalestariang olih para leluhur sampun sepatutnyane kalestariang mangda nenten padem kalebleb zaman.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KAALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA
  Balinese
  Nanging indik punika tusing beneh, seantukan virus punika dados padem yening dalem kewentenan suhu 90 derajat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kajejehan Teken Covid-19
  Balinese
  Dinas kesehatan Provinsi Bali ngonfirmasi petang diri sane padem sangkaning keni infeksi rabies ring Bali ngawit warsa 2023.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kasus Rabies Ring Bali
  Balinese
  Sujatine, ekonomi sane kadasarin antuk tradisi miwah budaya sering pisan ngawinang tradisi miwah budaya punika padem.
  English
  -
  Indonesian
  Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Kebudayaan Bali sebagai hulunya pembangunan Bali disebut dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja.
  Government Kebudayaan Bali Terancam
  Balinese
  Rodja padem (kapademang) ring tragedi politik 1965.
  English
  Rodja died (murdered) in the 1965 political tragedy.
  Indonesian
  Rodja meninggal (dibunuh) dalam tragedi politik 1965.
  Biography of Ketut Rodja -
  Balinese
  Sampun akeh Sane keni pinungkane puniki bilih-bilih wenten akeh Sampun Sane ngemasin padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature KREATIVITAS DIMASA PANDEMI COVID-19
  Balinese
  Irika ipun miragi gatra kocap timpalipun Purnawijaya pacang gelis padem tur kasakitin ring neraka.
  English
  Kunjarakarna is an old Javanese prose written during the kingdom of Kediri, around the twelfth century.
  Indonesian
  Di sana dia mendengar kabar bahwa temannya Purnawijaya akan mati dalam beberapa hari dan disiksa di neraka.
  Lontar Kunjarakarna
  Balinese
  Yening budaya Bali sampun rered utawi runtuh pastika pariwisata baline sareng pacang sayan ngerered tur padem, nah punika mawinan iraga puniki pinaka masyarakat lan generasi penerus Bali ngiring ajegang lan lestariang budaya lan bahasa Baline mangde nenten ical utawi padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Langkah sane patut pemerintah uratiang ring pariwisata Bali
  Balinese
  Nika mawinan okan sang wiku ngemasin padem.
  English
  -
  Indonesian
  Yang kugigit itu bukan kodok, tetapi sebuah jari putra pertapa.
  Folktale Lelipi Ngandong Godogan
  Balinese
  Duaning asapunika, yening sakadi tiang mangda wenten patroli antuk nganertibang masyarakat bandingang ngamatiang lampu sane ngranayang akeh wenten kecelakaan nganti ngemasin padem sangkaning wenten pemadaman lampu puniki.
  English
  -
  Indonesian
  Namun, tingkat kedisiplinan masyarakat juga dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menjamin kesejahteraan penduduknya.
  Literature Apakah Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Sudah Efektif?
  Balinese
  Mangda nénten ngamanggihing kawéntenan kriris kemanusiaan ritatkala akeh para jana sané nénten prasida lunga saking panegarannyané tur sampun padem, wénten pikobet kemanusiaan sané mautama inggih punika mangda urip para alit alité tur para jana sané ngemasin saking konflik punika.
  English
  -
  Indonesian
  dengan satu catatan para pengungsi yang mencari suaka ke Indonesia harus menyesuaikan dengan adat kebudayaan setempat serta berperilaku sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku yang ada di negara Indonesia.
  Literature Bagaimana sekarang?
  Balinese
  Dampak virus puniki sanget krasayang olih jadmane, sampun akeh jadma sane padem ulian virus covid19 puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali dan Kebijakannya di Masa Pandemi
  Balinese
  Banjir ngaenang pengendara motor terhambat krana banjir punika ngaenang kendaraan ipun padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Banjir Bali
  Balinese
  Alit-alit nika idup padidi nenten wenten rarama, raramane sampun padem ulian paperangan nika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Berbuat baik tetap mengikuti aturan hukum
  Balinese
  Galahe mangkin, krama sane keni sungkan tur padem sampun akeh, ngawinang sajeroning pawarahe yen rinasa titiang sampun madan kasepan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersatu Padu Usaikan Pandemi
  Balinese
  Krana ngae rasa manyama iraga ilang tur padem yening iraga sesai mamusuh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersauddara Tidak Boleh Bermusuhan
  Balinese
  Bali: Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mangda anake sane sampun padem kauripang saking pantaran anake padem, taler kauripang saking pantaran anake padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Calonarang Sebagai Tari Sakral di Bali
  Balinese
  Sampun akeh masyarakat sane wenten ring gumine makesami keni virus puniki lan nenten bedik masyarakat sane padem ulian keni virus covid-19 puniki.
  English
  -
  Indonesian
  Semoga virus covid-19 ini segera hilang di dunia dan seluruh masyarakat dapat menjalani aktivitas seperti sedia kala.
  Literature Corona Membuat Merana
  Balinese
  Makudang - kudang jadma sane padem sawireh keni marana puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Grubug bali
  Balinese
  Mangda Covid-19 puniki nglangahan, Pamerintah ngaryanin makudang-kudang kebijakan sane dados kaanggen mangda covid-19 puniki ical padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kebijakan Membuat Masyarakat Mengeluh
  Balinese
  Ring masa pandemi sekadi mangkin sekancan gaya hidup sehat sampun katerapang minakadi ngangge masker, rajin mencuci tangan, rajin berolahraga, ngajeng ajengan sane sehat miwah sane lianan, nanging virus koronane nenten masih padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kebijakan Menangani Virus Covid 19 di Bali
  Balinese
  Krama sane padem ring desa trunyan nenten kependem utawi kakremasi, sakewènten kagenahan ring sor taru wangi,sane prasida ngicalang bau mayat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Keunikan salah satu Desa di Bali
  Balinese
  Sakadi sane menggah ring Kakawin Nitisastra, yening laksana nyalung-nyaluh baos ida sang mraga brahmana, sastra-sastra, taler nyalung-nyalung baos sang mraga guru prasida ngrauhang kasengsaran ngraris padem.
  English
  -
  Indonesian
  Saat para wiku telah tiba di Dwarawati, mereka menghadap para pendeta dengan alasan memohon belas kasihan agar bisa mempunyai anak.
  Literature Laksana Para Yowana miwah Rusaknyane Negara: Nlatarang Tetuek Utama Mosala Parwa
  Balinese
  Ulian corona majuta-juta jiwa padem ulah pati, ulian corona pamerintah puntag pantig ngamedalang perarem, ulian corona para tenaga medis satata sayaga dados garda terdepan antuk ngalawan virus lan sayaga ngaturang bakti antuk ngarawat pasien-pasien sane sampun terjangkit olih virus, ulian corona para narapidana bebas lantarang jejeh panyebaran virus sane kantun majadi-jadi, ulian corona objek-objek pariwisata ne matutup, ulian corona anake megae jumah, ulian corona hari raya kalaksana jumah, ulian corona sistem pendidikan Indonesia marombak total, ulian corona....
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ling Ibu Pertiwi
  Balinese
  Yening irage nu pengkung, gering agung puniki nenten presida padem, yadiastun pemerintah sampun ngelaksanayang mekudang-kudang kebijakan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature MASYARAKAT ADALAH PEMERINTAH UNTUK MEMATIKAN WABAH
  Balinese
  Lulu plastik sane meweh kauraian ring tanah polih nyarubin segara lan nranayang sarwa-sarwa ring segara padem sakadi ring pasih Kuta.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Masalah Sampah Plastik yang Tidak Pernah Selesai
  Balinese
  Kumbakarna maosang indik laksana kaon Rahwana saking nguni makadi: nenten kayun ngamargiang piteket-piteket becik; wantah kayun sane kaon nyusup ring ati; nenten naenin ngega anak lingsir; nenten bakti tekening anak sane patut kabaktinin; rasanyapa kadi aku miwah loba nyusup ring angga; gelis brangti tur seneng mapisuna; taler rasa sayang, satya miwah laksana becik sampun suwe ical.Kumbakarna ngrasayang yudane puniki sampun ngrusak negara santukan akeh ngamademang anak tan padosa, akeh wadua miwah patih sane padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Melanin Negara sakadi Pamargin Kumbakarna
  Balinese
  Corona inggih punika virus sane nyungkanin wewidangan pranan manusa, virus puniki dangan pisan gelalahin manadosang akeh sane nyantos ngemasin padem ring warsane mangkin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Membangun Diri Dalam Kebijakan PPKM
  Balinese
  Kawentenan PPKM puniki maktayang risiko ring krama Baline inggih punika ring perekonomian sane maktayang indik kramane tiwas tur ekonomi punika padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Membangun Diri Dalam Kebijakan PPKM
  Balinese
  Rusia matambeh tambeh krodane mawinan angkatan bersenjata Rusia tambah gencar membombardir panegara Ukraina yen mekudang kudang jatme sane sampun padem, yen makudang kudang gedung sane benyah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Membela Musuh Menyerang Temen
  Balinese
  Yening budaya Baline sampun rered utawi runtuh, pariwisata Baline pacang taler sayan rered tur padem, mawinan pawangunan ring Bali nenten pacang prasida mamargi antar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Menjaga keindahan Bali
  Balinese
  Tiosan punika, kawentenan sasab marana puniki ngranayang akeh para janane ring sajebag jagat padem.
  English
  -
  Indonesian
  Akan tetapi, di sisi lain ia juga dapat memberikan kehidupan (amreta) bagi kehidupan manusia.
  Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
  Balinese
  Tiosan malih, buron sakadi ula (lelipi) miwah kleih (trenggiling) naanin kabaosang dados panangkan sasab marana sane ngawinang i manusa sungkan nyantos padem.
  English
  -
  Indonesian
  Itulah yang kemudian dijilat oleh para naga.
  Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
  Balinese
  Tiosan punika, ula antuk wisyannyane prasida ngawetuang padem manusane (mreta).
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ngiket Tali Tresna Pantaraning Manusa Kalawan Sarwa Buron: Nyuksmayang Rahina Tumpek Kandang ri Sajeroning Pandemi Covid-19
  Balinese
  Panah punika raris ngenen Niwatakwaca miwah ngawinang ida padem.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Niwatakwaca
  Balinese
  Tiosan punika, yening Bhatara Siwa nenten ngicenin pasuecan nyantos titiang padem, titiang nenten pacang mawali…”
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Niwatakwaca
  Balinese
  Salanturnyane, nganutin kawentenan lengkara, sakadi kawentenan kruna kria ‘padem’ kanggen ring lengkara sakadi,”Padem reke I Gagak”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Nyuksmayang Basa Nincapang Rasa: Satua Bali Pinaka Suluh Urip
  Balinese
  Indik basa Alus sane munggah magenah ring pangawit cerita, “Sane riin weten reke yuyu padem, kaurip antuk Ida Padanda”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Nyuksmayang Basa Nincapang Rasa: Satua Bali Pinaka Suluh Urip
  Balinese
  Puputan suksmannyane penelahan kantos puput (padem).
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature PANGAMBYARAN KAWENTENAN RING PUPUTAN BADUNG
  Balinese
  Sapasira sane padem ring payudan pacang ngamolihang Suargan ((prasasta sira nguni sampun tapa, gahan ta sira cakrawartting jagat, pejah sir ataman surud ring rana, asing mati mamuk ya moksatmaka).
  English
  -
  Indonesian
  Setiap orang yang gugur dalam pertempuran mendapatkan sorga (prasasta sira nguni sampun tapa, gahan ta sira cakrawartting jagat, pejah sir ataman surud ring rana, asing mati mamuk ya moksatmaka)..
  Literature Pamimpin: Catraning Jagat
  Balinese
  Wenten makudang-kudang soroh upacara pamendeman, nanging tatujonnyane pateh, inggih punika ngaturang bakti ring roh sang sane sampun padem miwah dados panuntun majeng ring roh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pemakaman di Trunyan
  Balinese
  Wenten 137 akehnyane krama sipil miwah anggota militer Ukraina sane sampun padem krana serangan saking Rusia.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Perang Ukraina Dengan Rusia
  Balinese
  (Sang ksatria sane jaya ring ranang gana prasida ngamolihang rasa bagia, kawibawan, miwah karahayuan/ sang ksatria sane padem ring ranang gana, pacang ngamolihang suargan taler pacang kairing olih apsari-apsarine/ Sakewanten yening wenten jadma sane jerih ngamargiang payudan, ri sampuna padem pacang kasiksa olih cikrabala-cikrabala Bhatara Yama/ yening nenten padem, pacang kabaos nista taler kasuryakin olih kramane sami// Asapunika urip utawi sedannyane sang ksatria sane pateh manten, santukan yening kantun maurip, pacang ngamolohang suargan ring jagate puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Puputan